EN in English

Nāk klajā rakstu krājums par Baltijas un Vācijas kultūru kontaktiem

Heidelbergas Universitātes apgādā Winter 2019. gada pavasarī izdots rakstu krājuma Baltisch-deutsche Kulturbeziehungen vom 16. bis 19. Jahrhundert (“Baltijas-Vācijas kultūru attiecības no 16. līdz 19. gadsimtam”) otrais sējums Zwischen Aufklärung und nationalem Erwachen (“Starp apgaismību un nacionālo atmodu”).

Krājuma sastādītāji ir Raivis Bičevskis, Josts Eikmeiers, Andris Levāns, Anu Šapere, Bjorns Spiekermans un Inga Valtere. Grāmata tapusi sadarbībā ar Heidelbergas Zinātņu akadēmiju. Tajā publicēti Vācijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas pētnieku raksti.

Grāmatā publicēts LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētnieka Paula Daijas raksts Die lettische Quartalschrift Latwiska Gadda-Grahmata als Beispiel der baltischen Volksaufklärung in Kurland um 1800 (“Latviešu žurnāls “Latviska Gada Grāmata” kā Baltijas tautas apgaismības piemērs Kurzemē 18. un 19. gadsimta mijā”).

Vairāk informācijas par izdevumu šeit.

Pēdējo reizi labots: 03.06.2019 14:12:32