EN in English

2007


LU LFMI publikācijas

2007. gads


Monogrāfiski izdevumi

Publikācijas anonīmi recenzētos un starptautiski pieejamās datu bāzēs iekļautos izdevumos

Literatūras, folkloras un mākslas institūta žurnāls "Letonica"

Raksti LZP atzītos zinātniskos izdevumos

Pēdējo reizi labots: 19.12.2016 22:21:55