EN in English

▄ Valsts kultūrkapitāla fonds

▄ Latvijas Universitātes institucionālās kapacitātes attīstība (ERAF)

▄ Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība (ERAF)

▄ Kultūras kultūrā: robežvēstījumu politika un poētika (ESF)

▄ Folkloristikas institucionalizācija Latvijā (LZP)

▄ Literatūra kā pārtulkotas pašidentitātes veidošanas medijs (LZP)

▄ Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija (LZP)

▄ Identitātes estētika: literatūra, folklora un māksla (VPP, 2010-2013)

▄ Latviešu pasaku un teiku paralēlais korpuss latviešu un vācu valodā (DAAD, KKF 2012)

▄ Latvijas teātris un teātra zinātne Eiropā (ERAF, 2010-2012)

▄ Folklora: teksti un izpētes vēsture (LZP, 2009-2012)

▄ Latviešu teātris, mūzika un kino (LZP, 2009-2012)

▄ Latviešu literatūra un literatūras teorija (LZP, 2009-2012)