EN in English

Aicinām pieteikties kamerkonferencei "Tālu ceļu vējš: ceļojumi laikā, telpā un garā"

2019. gada 7. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā notiks ikgadējā LU LFMI kamerkonference "Meklējumi un atradumi. Tālu ceļu vējš: ceļojumi laikā, telpā un garā".

Viena no ilglaicīgākajām Latvijas humanitāro zinātņu konferencēm, LU LFMI rīkotā konference "Meklējumi un atradumi" pirmoreiz organizēta 1988. gadā. Ievadot konferences pastāvēšanas ceturto desmitgadi, par tās virstēmu 2019. gadā izvēlēta ‘ceļa’ un ‘ceļojumu’ kategorija, kas pieļauj un paredz tematisku un nozaru daudzveidību konferences programmā.

Šī gada kamerkonference "Meklējumi un atradumi. Tālu ceļu vējš: ceļojumi laikā, telpā un garā" notiks 2019. gada 7. maijā Latvijas Nacionālajās bibliotēkas Konferenču centrā. Aicinām pieteikt ziņojumus par ceļojumiem to visdažādākajās izpratnēs un starpdisciplinaritātēs, – ceļojums kā neatklātu zemju, dabas un klimatisko fenomenu, jaunu valstu un kultūru atklāšana, ceļojums kā fiziska pārvietošanās un garīgie ceļojumi, kultūras sakari un mijiedarbe, savējā un svešā attiecības citā kultūrvidē, iekšējā atvērtība vai noslēgšanās, radošas inspirācijas un impulsēšanās, citkultūru izpausmes cilvēka radošajā darbībā, reliģiski filozofiskajos uzskatos un garīgajā savpatībā, ceļojums latviešu mākslā, mūzikā, folklorā, ceļojums literatūrā un ceļojumu literatūra, ceļojums – radošais atvaļinājums, ekspedīcija u. c.

Arī šogad "Meklējumi un atradumi" kā alternatīvu tradicionāli akadēmiskām zinātniskajām konferencēm saglabās iepriekšējo gadu dalībnieku atzinīgi vērtēto brīvāko formātu. Aicinām plānot īsa formāta (līdz 15 minūšu gari) atvērtus ziņojumus, atklājot šā brīža aktuālo pētījumu problēmas, daloties marginālās tēmās un atradumos, kas padziļinātāku izpēti vēl gaida.

Aicinām aizpildīt dalībnieka anketu un nosūtīt pieteikumu uz e-pastu signe.raudive@lulfmi.lv līdz 2019. gada 22. martam. Jūsu dalība konferencē tiks apstiprināta līdz 25. martam.

Pēdējo reizi labots: 13.02.2019 14:19:59