EN in English


No 9. līdz 11. jūnijam Notingemas Universitātē (Lielbritānijā) notika simpozijs "Memory and Postcolonial Studies: Synergies and New Directions", kurā piedalījās Benedikts Kalnačs.

15. jūnijā notika seminārs "Pētījuma poētika", kurā piedalījās Rita Treija un Sanita Reinsone.

16. jūnijā preses konferencē tika atklāta "Simtgades burtnieku" digitālā platforma lv100.garamantas.lv.

16. un 17. jūnijā Poznaņas Universitātē (Polijā) notika konference "Apokalipse un pasauļu beigas", kurā piedalījās Eva Eglāja-Kristsone, Inguna Daukste-Silasproģe un Edīte Tišheizere.

27. un 28. jūnijā Sofijas Universitātē (Bulgārijā) notika konference "Enlightenment and Peasant Life: Representations, Intellectual Debates, Cultural Conflicts, Socio-Economic Transitions", kurā piedalījās Pauls Daija.

29. jūnijā notika Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes. 2. Vēlēšanas akadēmiskajos amatos (divas vadošā pētnieka vietas). 3. Akadēmisko amatu vietu apspriešana/izsludināšana. 4. LU LFMI Zinātniskās padomes sēžu un apstiprināmo manuskriptu grafiks 2016. gada 2. pusgadam. 5. LU LFMI izdevniecības plāni. 6. Manuskripta “Viena dzejoļa analīze” (Sast. Ieva E. Kalniņa) apspriešana/apstiprināšana. 7. Latvijas Zinātņu akadēmijas Vārdbalvu konkurss 2017. gadam: LU LFMI pretendentu apspriešana/izvirzīšana. 8. Dažādi.

29. jūnijā notika seminārs "Pētījuma poētika", kurā piedalījās Kārlis Vērdiņš.2. maijā LU LFMI Latviešu folkloras krātuvē viesojās stāstnieks un dziesminieks Kolins Makalisters (Colin McAllister).

6. maijā Mazsalacas pilsētas bibliotēkā notika Latviešu folkloras krātuves izbraukuma seminārs, kuru vadīja Sanita Reinsone un Digne Ūdre.

7. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika žurnāla "Letonica" 32. numura atvēršana.

9. un 10. maijā ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" atbalstu Latviešu folkloras krātuve viesojās Igaunijas folkloras arhīvā.

17. maijā LU Akadēmiskajā bibliotēkā notika dzejnieces Astrīdes Ivaskas un dzejnieka, literatūrzinātnieka, mākslinieka Ivara Ivaska memoriālo istabu atklāšana, kurā ar priekšlasījumu piedalījās Anita Rožkalne.

19. maijā notika Starptautiskās dzimtās valodas dienas akcijas "Valodas talka" noslēguma pasākums.

19. maijā notika konference "Meklējumi un atradumi", kurā piedalījās Madara Eversone, Signe Raudive, Toms Ķencis, Benedikts Kalnačs, Zigrīda Frīde, Edīte Tišheizere un Arnolds Klotiņš.

21. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās Muzeju nakts programma, kurā piedalījās Latviešu folkloras krātuve.

21. un 22. maijā Getingenē (Vācijā) norisinājās Baltijas Vēsturnieku komisijas 69. sanāksme, kurā piedalījās Pauls Daija.

25. maijā notika LU LFMI Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2.Vēlēšanas akadēmiskajos amatos (divas vadošā pētnieka un viena zinātniskā asistenta vieta); 3. Akadēmisko amatu vietu apspriešana/izsludināšana; 4.Dažādi.

26. maijā notika seminārs ciklā "Pētījuma poētika", kurā piedalījās slovāku literatūrzinātnieks Roberts Gafriks.

26.-28. maijā Brno (Čehijā) notika 10. ikgadējā starptautiskā salīdzināmās mitoloģijas konference "Time and Myth: the Temporal and the Eternal", kurā piedalījās Aldis Pūtelis.

27.-29. maijā Zankelmarkā (Vācijā) notika konference "Between exclusion and participation: European culture of memory in the Baltics", kurā piedalījās Pauls Daija.No 31. marta līdz 2. aprīlim Sofijas Universitātē (Bulgārijā) notika konference "From Christianisations and Islamisations to (Hetero)Europeanisations: Transformations of Cultural-Historical Heritage on the European Margins", kurā ar referātu "Identity formation between East and West: Contexts of Latvian literature of the fin-de-siècle" uzstājās Benedikts Kalnačs.

1. aprīlī Rīgas Latviešu biedrībā notika konkursa "Anekdošu virpulis" fināls, kura žūrijā piedalījās Baiba Krogzeme-Mosgorda, Aldis Pūtelis un Guntis Pakalns.

5. aprīlī Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā notika Kārļa Vērdiņa lekcija "Latviešu modernās sievietes tēls un “Bilitis dziesmas".

15. aprīlī Gulbenes novada bibliotēkas rīkotajā lekciju ciklā "Kultūras etīdes bibliotekāriem" Inguna Daukste-Silasproģe uzstājās ar lekciju "Gunars Janovskis: personība, daiļrade un recepcija".

21. aprīlī tika pasniegtas ikgadējās Latvijas Literatūras gada balvas, dzejas kategorijā Literatūras gada balvu par izdevniecībā "Neputns" izdoto dzejas krājumu "Pieaugušie" saņēma Kārlis Vērdiņš.

26. aprīlī Latviešu folkloras krātuves lasītavā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta darbinieku un LU Sociālo zinātņu fakultātes studentu tikšanās.

27. aprīlī notika seminārs "Pētījuma poētika", kurā uzstājās Pauls Daija un Eva Eglāja-Kristsone.

27. aprīlī notika Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Administratīvo amatu (LU LFMI direktora/es) vēlēšanas; 3. Nolikuma par atbalsta sniegšanu starptautisku zinātnisku publikāciju sagatavošanai apspriešana/apstiprināšana; 4. Nolikuma par zinātniskā personāla akadēmiskajiem (radošajiem) atvaļinājumiem Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā apspriešana/apstiprināšana; 5. Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju locekļu kandidātu izvirzīšana; 6. Sanitas Reinsones monogrāfijas "Apmaldīšanās poētika teikās, stāstos un sarunās" apspriešana.

28. aprīlī LU LFMI pētniece Ieva Tihovska viesojās Vīnes fonogrammarhīvā un iepazīstināja tā darbiniekus ar LFK digitālo arhīvu garamantas.lv.2. martā notika seminārs "Pētījuma poētika", kurā ar priekšlasījumu "Latviešu propagandas ministrs Oto Bongs un viņa krājums" uzstājās LNB Letonikas un Baltijas centra Pētniecības sektora vadītājs Viesturs Zanders.

4. martā Limbažu muzejā notika Daiņa Rožkalna izstādes "LĪDZĪBAS. Ilustrācijas akadēmiskajam tautasdziesmu izdevumam" atklāšana un LFK digitālā arhīva prezentācija.

16. martā Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Justīne Jaudzema un Elīna Gailīte.

17. un 18. martā notika Liepājas 22. starptautiskā zinātniskā konference "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā", ko organizēja Liepājas Universitāte un LU LFMI.

22. martā Krišjāņa Barona muzejā sadarbībā ar LU LFMI Latviešu folkloras krātuvi notika muzeja lasījumi "Dainu rakstus tulkojot", kuros piedalījās Beatrise Reidzāne un Māra Vīksna.

22. martā Māra Grudule piedalījās konferencē "Mantojuma komplektēšana atmiņas institūcijās".

23. martā notika LU LFMI Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. Administratīvo amatu vietu apspriešana. 2. Starpdisciplināras pētnieku grupas izveide. 3. Dažādi.

31. martā notika grāmatu mākslas konkursa "Zelta ābele" noslēguma ceremonija.2. februārī Latviešu folkloras krātuvē notika Latvijas Universitātes 74. konferences Latviešu literatūras vēstures sekcijas sēde "Ernestam Dinsbergam - 200", kurā piedalījās Māra Grudule un Pauls Daija.

4. februārī LNB Stendera lasītavā notika Gunaram Janovskim veltīta atceres pēcpusdiena "Gunars Janovskis literatūrā, teātrī, domubiedru un laikabiedru atmiņās", kuru vadīja Inguna Daukste-Silasproģe.

5. februārī notika žurnāla "Letonica" 30. numura atvēršana.

11. un 12. februārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika projekta "Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitātes" seminārs "Dzimumsocialitātes pētījumu metodoloģija: feminisma diskurss", kurā piedalījās Eva Eglāja-Kristsone un Pauls Daija.

16. februārī Latvijas Zinātņu akadēmija piešķīra Gundegai Grīnumai goda doktora grādu.

16. februārī Pauls Daija uzstājās ar vieslekciju "Lasīšanas kultūra apgaismības laikmetā" Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes studiju programmā.

17. februārī Benedikts Kalnačs piedalījās Valsts pētījumu programmas "Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības" 2. posma publiskā pārskata seminārā.

18. februārī Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas centrā Latviešu folkloras krātuve iepazīstināja ar programmas "Krišjāņa Barona Dainu skapis" pirmajā gadā paveikto. Pasākumā piedalījās Dace Bula un Sanita Bērziņa-Reinsone.

21. februārī tika atklāta dzimtās valodas dienai veltītā akcija "Valodas talka".

22. un 23. februārī Latvijas Universitātē notika simpozijs "Identificējot politisko. Konceptuāla analīze: retorika, poētika un populistu runa mūsdienu politikā", kuru organizēja Ziemeļvalstu vasaras universitāte sadarbībā ar LU LFMI un LU Teoloģijas fakultāti.7. janvārī notika LU LFMI pilnsapulce, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. Direktores ziņojums. 2. LU LFMI stratēģijas apspriešana un apstiprināšana.

7. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika LU LFMI grāmatu atvēršanas pasākums "8 1/2 grāmatas".

12. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijā tika atklāta grafiķa Daiņa Rožkalna izstāde, kas veltīta viņa darinātajām akadēmiskā izdevuma “Latviešu tautasdziesmas” ilustrācijām.

14. janvārī Māra Grudule piedalījās VI starptautiskajā seminārā "Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas".

19. janvārī Benedikts Kalnačs uzstājās ar vieslekciju “Postkoloniālās kritikas metodoloģija mūsdienu sociālo un kultūras procesu analīzē" LU Sociālo zinātņu fakultātes doktorantūras skolā “Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā”.

19. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika 2015. gada izcilāko zinātnisko sasniegumu autoru godināšanas ceremonija, kurā tika apbalvota Gunas Zeltiņas monogrāfija "Šekspīrs. Ar Baltijas akcentu".

27. janvārī seminārā "Pētījuma poētika" ar priekšlasījumu "Eduarda Smiļģa režija un modernisms (1920-1945): pētījuma virzieni un problemātika" uzstājās Ieva Rodiņa.

28. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā akadēmisko lasījumu ciklā "Stāsti par cilvēku" ar lasījumu "Kam vajadzīga folklora?" uzstājās Aldis Pūtelis.

28. un 29. janvārī notika Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference "XXVI Zinātniskie lasījumi", kurā piedalījās Māra Grudule, Maija Burima, Anita Rožkalne, Inguna Daukste-Silasproģe un Guntis Pakalns.

29. janvārī Pauls Daija uzstājās ar vieslekciju "Eiropas apgaismības kultūra un latviešu 18. gadsimta beigu literatūra" Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātē.


LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta XXVIII konference MEKLĒJUMI UN ATRADUMI norisēja 2016. gada 19. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas 4. stāva zālē. Lasīt vairāk...