EN in English

1. septembrī tika atklāta LU LFMI organizēta interaktīva dzejas ieskaņošanas akcija "Skandē Veidenbaumu!".

6. septembrī notika "Pētījuma poētika" seminārs "Vijoļspēles trīs virzieni un to izpausme Latvijas mūzikas kultūrā", kurā ar priekšlasījumu uzstājās Inese Žune.

7. un 8. septembrī Ilze Šarkovska-Liepiņa un Arnolds Klotiņš piedalījās starptautiskā simpozijā "Eduards Erdmanis – mūziķis starp divām pasaulēm".

8. septembrī Anita Vaivade piedalījās starptautiskā salīdzinošo tiesību pētniecības seminārā "Nemateriālais kultūras mantojums: dabas telpa, resursi un prakses" Latvijas Kultūras akadēmijā.

13. septembrī ar priekšlasījumu izstādes "Pasakas bērnu un pieaugušo pasaulē" atklāšanā atklāšanā uzstājās Guntis Pakalns.

20. septembrī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Vēlēšanas akadēmiskajos amatos (1 pētnieka vieta); 3. Arnolda Laimoņa Klotiņa monogrāfijas "Mūzika staļiniskajā pēckara desmitgadē. Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1944–1953" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 4. Alža Pūteļa monogrāfijas "Domas par latviešu mitoloģiju. Kā tika meklēts latviešu panteons" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 5. Dažādi.

22. septembrī notika Smiltenes novada bibliotēkā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv seminārs, ko vadīja Elīna Gailīte un Digne Ūdre.

25.–28. septembris Dace Bula, Aigars Lielbārdis, Sanita Reinsone, Ieva Tihovska, Rita Treija un Māra Vīksna piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē "Arhīvi kā zināšanu centri: iniciatīvas un ietekme" Tartu.

27.–29. septembris Benedikts Kalnačs, Maija Burima un Eva Eglāja-Kristsone piedalījās starptautiskā konferencē Hannoverē par postkoloniālo kritikupar postkoloniālo kritiku.

30. septembrī Signe Raudive saņēmusi Veronikas Strēlertes piemiņas balvu literatūrā.


No 14. līdz 19. augustam notika LU LFMI Latviešu Folkloras krātuves 54. zinātniskā ekspedīcija Piebalgā.

No 14. līdz 19. augustam Baiba Krogzeme-Mosgorda vadīja folkloras ievirzi 3x3 nometnē Katskiļos, ASV.

No 21. līdz 25. augustam notika starptautiska zinātniska konference Cultural Heritage Materials–University, Research and Folklore Archives in the 21st CenturyCultural Heritage Materials–University, Research and Folklore Archives in the 21st Century ("Kultūras mantojuma materiāli – universitāšu, zinātniskie un folkloras arhīvi 21. gadsimtā"), kurā ar referātu piedalījās Anita Vaivade, savukārt konferenci atklāja Dace Bula.

30. augustā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Ritas Treijas monogrāfijas "Anna Bērzkalne" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 3. Dažādi.

30. augustā Inguna Daukste-Silasproģe un Māra Grudule cikla "Letonikas lasījumi" ietvaros sniedza priekšlasījumus par Jāni Jaunsudrabiņu.

31. augustā starptautiskajā vasaras skolā "Apgaismības mediju prakses/ Medienpraktiken der Aufklärung" ar lekcijām un referātiem uzstājās Dace Bula, Rita Treija, Guntis Pakalns un Elīna Gailīte.


3. jūlijā Sanita Reinsone piedalījās Reģionālo muzeju simpozijā ar priekšlasījumu par LFK digitālo arhīvu garamantas.lv.


7. jūnijā notika Akadēmisko brokastu seminārs Postkoloniālisma teorētiskās pieejas kritisks pārvērtējums.

12.–23. jūnijam Guntis Pakalns Potsdamas Universitātē lasīja 12 lekciju kursu vācu valodā "Ieskats pasaku un teiku pasaulē, sevišķi Latvijā".

13. jūnijā notika LU LFMI apgādā iznākušo grāmatu "Poētika tuvplānā. Viena dzejoļa analīzes antoloģija" un "Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos" atvēršana.

27. jūnijā notika Maijas Burimas sastādītās kolektīvās monogrāfijas "Aspazija – Rainis. Dzīvā dzīve" atvēršanas svētki.


5.–6. maijā Benedikts Kalnačs Notingemas Universitātē piedalījās seminārā "Landscapes of Realism".

10. maijā notika seminārs "Pētījuma poētika", kurā Māra Vīksna uzstājās ar priekšlasījumu "Literāts M. Kurzemneeks: fotogrāfa Mārtiņa Buclera literārā darbība".

15. maijā notika "Pētījuma poētika" semināri, kuros ar priekšlasījumiem uzstājās Jānis Daugavietis un Iveta Dukaļska.

16. maijā Ieva Rodiņa piedalījās cikla "Sarunas (p)ar Andreja Upīša prēmijas laureātiem" pasākumā – saruna par dramaturgu Gunāru Priedi.

17. maijā notika LU LFMI kamerkonference "Meklējumi un atradumi – veiksmes stāsti", kurā ar referātiem piedalījās Anita Rožkalne, Toms Ķencis, Ilze Šarkovska-Liepiņa, Artis Ostups, Ieva Rodiņa, Gundega Grīnuma, Eva Eglāja–Kristsone, Kārlis Vērdiņš, Inguna Daukste–Silasproģe, Madara Eversone, Rita Treija, Ieva Garda–Rozenberga, Dace Bula, Guntis Pakalns, Aigars Lielbārdis, Gatis Ozoliņš.

22.–23. maijā Latviešu folkloras krātuves un Igaunijas folkloras arhīva pārstāvji viesojās Lietuvas Literatūras un folkloras institūtā, Viļņā.

23. maijā Viktors Hausmanis piedalījās konferencē "Arvīda un Margas Spertālu laikmets latviešu teātrī un Elzai Radziņai 100" Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā.

23. maijā Kaņepes Kultūras centrā notika Jāņa Ozoliņa lekcija "Kas ir maskulinitāte?".

24. maijā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Vēlēšanas akadēmiskajos amatos (1 pētnieka un 1 zinātniskā asistenta vieta); 3. LU LFMI publiskā pārskata par 2016. gadu apspriešana/apstiprināšana; 4. Alda Pūteļa monogrāfijas "Domas par latviešu mitoloģiju. Kā tika meklēts latviešu panteons" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 5. LZA jauno locekļu kandidātu izvirzīšana; 6. Dažādi.

24. maijā notika seminārs ciklā "Pētījuma poētika", kurā ar priekšlasījumu "Kalevdēls – piezīmes par eposa jaunā atdzejojuma tapšanu" uzstāsies dzejnieks un tulkotājs Guntars Godiņš.

25. maijā Ēveles tautas namā notika Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Elīna Gailīte un Digne Ūdre.

25. maijā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā ar priekšlasījumu "Ivandes Kaijas, Aspazijas un Raiņa "vēstuļu romāns"" uzstājās Gundega Grīnuma.

26. maijā Sanita Reinsone Sēļu muižā, Mazsalacas novadā iepazīstināja ar Latviešu folkloras krātuves digitālo arhīvu un Mazsalacas pusē savāktajiem materiāliem.

31. maijā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta un LU Humanitāro zinātņu fakultātes sadarbības iespēju apzināšanas seminārs "Atvērtai zinātnei un izglītībai".


4. aprīlī notika zinātniskais vakars "Rūdolfa Blaumaņa daiļrade", kurā ar priekšlasījumu piedalījās Benedikts Kalnačs.

5. aprīlī Sabiles kultūras namā Justīne Jaudzema un Una Smilgaine vadīja LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma semināru.

6.–7. aprīlī Benedikts Kalnačs, Eva Eglāja-Kristsone un Māra Grudule piedalījās simpozijā "Rūdolfs Blaumanis un vācu literatūra".

7. aprīlī Antra Upeniece Alūksnes muzejā prezentēja LFK digito arhīvu garamantas.lv un stāstīja par Lieldienām LFK materiālos.

10. aprīlī Sanita Reinsone nominēta "Laiks Ziedonim 2017" – zinātnes kategorijā "Taureņu uzbrukums".

11. aprīlī Benedikts Kalnačs Luksemburgas Universitātē viesojās ar lekciju "Fin-de siècle Riga as a Modern Metropolis and the Birth of Latvian Literature as World Literature".

12. aprīlī semināru ciklā "Pētījuma poētika" Māris Visendorfs vēstīja par Heinrija Visendorfa dzimtu.

19. un 20. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika izglītības programma un konference "Jaunākā literatūra", kurā piedalījās Anita Rožkalne, Maija Burima, Artis Ostups, Inguna Daukste-Silasproģe un Sigita Kušnere.

20. aprīlī Latviešu Folkloras krātuvē viesojās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes profesore Baiba Bela un Socioloģijas nodaļas 1. kursa studenti.

21. aprīlī Sanita Reinsone piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas konferencē "Es piederu šeit: konference bērnu literatūras un bibliotēku speciālistiem".

21. aprīlī Anita Rožkalne saņēma Latvijas Literatūras gada balvas speciālbalvu par izcilu ieguldījumu literatūrpētniecībā par izcilu ieguldījumu literatūrpētniecībā.

25. aprīlī notika pētījumu projekta "Dzimumsocialitāte, kultūra un vara: diversitātes un mijattiecības Latvijā un Norvēģijā" un stipendiju projekta "Mobilitāte valodas, kultūras un dzimumsocialitātes studijās" noslēguma atklātais seminārs, kurā piedalījās Pauls Daija, Eva Eglāja-Kristsone, Sigita Kušnere un Jānis Ozoliņš.

27. aprīlī notika notika Akadēmisko brokastu seminārs Emiskās zināšanas – cik un kā dažādos kultūrpētniecības laukos tiek ņemti vērā un analītiski izmantoti kultūrpiederīgo (kultūras radītāju un lietotāju) ieskati.

27.–29. aprīlī Inguna Daukste-Silasproģe, Ieva Rodiņa un Edīte Tišheizere piedalījās starptautiskā konferencē "Across Borders VII: Cultures in dialogue" Tartu Tartu.

29. aprīlī Alūksnes pilsētas bibliotēkā notika tikšanās ar Sanitu Reinsoni ar Sanitu Reinsoni.3. martā Anita Rožkalne piedalījās dzejnieces Astrīdes Ivaskas igauņu valodā izdotās dzejas izlases "Mere silmad" ("Jūras acis") atvēršanas svētkos.

4.–5. martā Ieva Rodiņa piedalījās Latvijas amatierteātru iestudējumu "Gada izrāde 2016" žūrijā Rīgas reģiona skatē Lielvārdē un Ogrē.

8. martā Anitas Rožkalnes monogrāfija "Kārļa Zariņa burvju aplis" nominēta Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai.

8. martā Viktors Hausmanis piedalījās Aspazijas Kopoto rakstu 1. sējuma atvēršanas svētkos, stāstot par pieredzi Aspazijas dramaturģijas pētniecībā un viņas lugu skatuves dzīvi.

8. martā Latviešu folkloras krātuves pētnieku grupa – Dace Bula, Rita Treija, Digne Ūdre, Aigars Lielbārdis – aizsāk virtuālās etnogrāfijas pētījuma datu ieguvi projektā "Stiprinot zināšanu sabiedrību; starpdisciplināras pieejas digitālā kultūras mantojuma radīšanā" (Nr. 1.1.1.1/16/A/040)."

9. martā Guntis Pakalns piedalījās seminārā "Mantojums lietojumā 21. gadsimtā", kas bija veltīts stāstniecības tradīcijām UNESCO mantojuma programmu un Nemateriālā kultūras mantojuma likuma kontekstā.

9. martā Pauls Daija un Eva Eglāja-Kristsone piedalījās konferencē "Latvijas un Vācijas kultūru saskarsme".

13. martā Liepājas teātrī notika diskusija "Šķirstot Liepājas teātra vēstures un bohēmas lappuses". Sarunu vadīja un tajā piedalījās Edīte Tišheizere.

14.–16. martā Gēteborgas Universitātē notika 2. Ziemeļvalstu Digitālo humanitāro zinātņu asociācijas konference "Digital Humanities in the Nordic Countries" (Digitālās humanitārās zinātnes Ziemeļvalstīs), kurā piedalījās Sanita Reinsone.

15. martā Edīte Tišheizere piedalījās diskusijā "Teātra nozīme mūsdienu sabiedrībā".

16.–17. martā Eva Eglāja-Kristsone, Zigrīda Frīde, Benedikts Kalnačs, Anita Rožkalne, Ginta Pērle-Sīle, Sandis Laime, Madara Eversone, Signe Raudive un Dita Jonīte piedalījās Liepājas 23. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā".

17. martā Pauls Daija piedalījās reformācijas 500 gadu jubilejai veltītā starptautiskā starpdisciplinārā konferencē "Reformācija mūsdienu pasaulē".

17. martā Ieva Rodiņa piedalījās Latvijas amatierteātru iestudējumu "Gada izrāde 2016" žūrijā Rīgā.

18.–19. martā Ieva Rodiņa piedalījās Latvijas amatierteātru iestudējumu "Gada izrāde 2016" žūrijā Latgales reģiona skatē Rēzeknē.

20. martā Benedikts Kalnačs Ventspils Augstskolas bibliotēkā lasīja lekciju "Latviešu dramaturģija latviešu teātrī 150 gados".

22. martā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Dažādi.

22. martā Krišjāņa Barona muzejā tika atklāta Baronu dzimtas digitālā ekspozīcija un notika muzeja lasījumimuzeja lasījumi, kuros piedalījās Māra Vīksna un Ginta Pērle-Sīle.

24. martā notika Zinātniskās atskaites sesija par etnologu darbu 2016. gadā. Zinātniskajos lasījumos piedalījās Elīna Gailīte, Justīne Jaudzema, Kristīne Pokratniece, Una Smilgaine, Rita Treija un Elvīra Žvarte.

24.–25. martā Ieva Kalniņa piedalījās LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas un Latvijas Universitātes kopīgi rīkotajā konferencē "1984".

27. martā Tukuma bibliotēkā notika pirmais 2017. gada Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv seminārs, kuru vadīja Justīne Jaudzema un Elvīra Žvarte.

29. martā Eva Eglāja-Kristsone piedalījās latviešu oriģinālliteratūras konferencē "Kas ir latviešu populārā literatūra: ieskats vēsturē un mūsdienu tendences" Kuldīgā.

30. martā Sandis Laime Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā uzstājās ar priekšlasījumu "Latvijas klinšu raksti: pētījumu vēsture un jaunākās atziņas".

26.–31. martā Elīna Gailīte, Digne Ūdre, Dace Bula, Guntis Pakalns, Rita Treija, Ieva Garda-Rozenberga, Anita Vaivade, Sanita Reinsone, Uldis Ķirsis un Aigars Lielbārdis piedalījās Starptautiskās etnoloģijas un folkloras biedrības (SIEF) kongresā Vācijā.

31. martā Māra Vīksna, Beatrise Reidzāne, Aldis Pūtelis, Baiba Krogzeme-Mosgorda, Ieva Garda-Rozenberga, Justīne Jaundzema, Ieva Tihovska un Guntis Pakalns piedalījās pasākumā "Satiec savu meistaru 2017".


Anita Rožkalne saņēmusi Latvijas Zinātņu akadēmijas Viļa Plūdoņa balvu latviešu literatūrzinātnē par monogrāfiju "Lauva. Dzejniece Astrīde Ivaska".

10.–12. februārī Ieva Rodiņa piedalījās Latvijas amatierteātru iestudējumu "Gada izrāde 2016" žūrijā Vidzemes reģiona skatē Alūksnē.

14. februārī Benedikts Kalnačs saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Atzinības rakstu par 2016. gada sasniegumiem zinātnē par monogrāfiju "20th Century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options".

14. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkas (LNB) 1. stāva izstāžu zālē notika akcija "Kaut tavu roku, sirsniņu, es mantot iespētu".

14. februārī Latviešu folkloras krātuvē LU LFMI pētnieces Māra Vīksna un Ieva Garda-Rozenberga iepazīstināja Rīgas 49. vidusskolas 6. b klases skolēnus ar LFK un mutvārdu vēstures pētniecības metodēm.

16. februārī Sanita Reinsone piedalījās Latvijas Universitātes 75. konferences datorlingvistikas sekcijā ar referātu "Digitālās humanitārās zinātnes un sabiedrības virtuālā līdzdalība: folkloras arhīvu piemērs".

21. februārī Anitas Rožkalnes monogrāfija nominēta grāmatu mākslas konkursam "Zelta ābele 2016".

24. februārī Ieva Garda-Rozenberga Latvijas Universitātes doktorantūras skolas "Letonika un starpkultūru pētījumi" studentiem nolasīja lekciju "Meklējot noklusētās balsis. Mutvārdu vēsture Latvijā, tās iespējas un riski".

25. februārī notika LU LFMI gadskārtējais pasākums "8 ½ grāmatas" – ar atskatu uz 2016. gadā paveikto.

24.–26. februārī LU LFMI apgāds pirmo reizi piedalījās "Latvijas Grāmatu izstāde 2017" Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.

24.–26. februārī Ieva Rodiņa piedalījās Latvijas amatierteātru iestudējumu "Gada izrāde 2016" žūrijā Kurzemes reģiona skatē Ventspilī.

27. februārī notika LU LFMI darbinieku pirmais seminārs "Akadēmiskās brokastis", kas bija veltīts Žerāra Ženeta teorētiskajai konstrukcijai, un tās lietojumam mūsdienās kognitīvās poētikas ietvaros.

28. februārī Ieva Rodiņa un Edīte Tišheizere piedalījās teātra zinātnei veltītā konferencē "Paaudzes teātrī", kas notika Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē .16. janvārī Edīte Tišheizere saņēma Normunda Naumaņa Gada balvu mākslas kritikā.

20. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika tematiskais pasākums "Zīlēt, pareģot. Solīt laimi man…" izstādes "Pēcskaņas. Populārā kultūra 19. un 20. gadsimta mijā Latvijā" ietvaros.

24. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Andras Neiburgas konferences izglītības programma, kuru organizēja Jānis Ozoliņš.

25. janvārī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. 2017. gada LFMI izdevējdarbības plāna, manuskriptu apspriešanas plāna un manuskriptu ārējo recenzentu apstiprināšana; 3. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta publisko zinātnisko aktivitāšu 2017. gadā plāna apstiprināšana; 4. Māras Grudules sastādītās kolektīvās monogrāfijas "Gothards Frīdrihs Stenders un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 5. Alda Pūteļa monogrāfijas "Domas par latviešu mitoloģiju. Kā tika meklēts latviešu panteons" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 6. Dažādi.

25.–26. janvārī notika konference "Daudzveidīgā latviešu valoda: no bērna runas līdz literāram tekstam", kurā piedalījās Beatrise Reidzāne.

26. janvārī Latviešu folkloras krātuvē viesojās Iecavas vidusskolas 11. klases skolēni, kur iepazinās ar LFK darbību un digitālo arhīvu garamantas.lv.

27. janvārī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā norisinājās Andras Neiburgas daiļradei veltīta starpdisciplināra zinātniska konference, kurā piedalījās Jānis Ozoliņš, Anita Rožkalne un Kārlis Vērdiņš.

27. janvārī Sanita Reinsone saņēma Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojumu par ieguldījumu latviešu vēsturiskās pieredzes un kultūras mantojuma saglabāšanā.1. decembrī Latviešu folkloras krātuvē viesojās folkloras pētniece no Ķīnas – Pekinas Pedagoģiskās universitātes Ķīnas tautas kultūras pētniecības institūta direktore Dr. Donga Sjaopina (Dong Xiaoping).

2. decembrī Limbažu muzejā atvērta izstāde, kas veltīta padomju saimniecībām un kolhoziem Limbažu pusē, to dokumentēja Māra Vīksna, Elga Melne un Aldis Pūtelis.

7. decembrī notika LU LFMI kopsapulce, kuras darba kārtībā bija šādi jautājumi: 1. Benedikts Kalnačs, Ieva Garda-Rozenberga: Zinātniskais gads 2016; 2. Sanita Reinsone: Digitālais gads 2016; 3. Zinaīda Kuzmina: Finanšu gads 2016; 4. Dace Bula & Co: Par dzīvi turpmāk; 5. Debates; 6. LU LFMI Zinātniskās padomes vēlēšanas; 7. Dažādi.

9. decembrī Madara Eversone piedalījās Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes rīkotajā konferencē "Studenti vēstures zinātnē: Pirmā Latvijas starpdisciplinārā jauno vēstures pētnieku konference".

14. decembrī notika zinātniskais seminārs "Mission Possible", kurā piedalījās Rita Treija, Sandis Laime, Ieva Tihovska, Aigars Lielbārdis un Toms Ķencis.

16. decembrī Viktors Hausmanis saņēma LR Kultūras ministrijas atzinības rakstu.

20. decembrī Benedikts Kalnačs saņēma Liepājas Gada balvu zinātnē par monogrāfiju "20th Century Baltic drama: postcolonial narratives, decolonial options".

20. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika izstādes "Pēcskaņas. Populārā kultūra 19. un 20. gadsimta mijā Latvijā” atklāšana".

21. decembrī notika grāmatas "Kurzemes albums. Laikmeta portrets 18. gadsimta beigu – 19. gadsimta pirmās puses piemiņas albuma attēlos" atvēršana.4. novembrī Gulbenes novada bibliotēkā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv seminārs, ko vadīja Digne Ūdre un Elvīra Žvarte.

8. novembrī LU LFMI Latviešu folkloras krātuvē viesojās Ņujorkas Universitātes profesore, POLIN Polijas ebreju vēstures muzeja Varšavā galvenā kuratore Barbara Kiršenblate-Gimbleta.

9. novembrī Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv seminārs, ko vadīja Elīna Gailīte un Kristīne Pokratniece.

10. novembrī Madarai Eversonei tika pasniegta Astrīdes Ivaskas piemiņas stipendija.

10. un 11. novembrī Guntis Pakalns, Elīna Gailīte un Pauls Daija piedalījās Erasmus+ projekta "Medienpraktiken der Aufklärung" ("Apgaismības mediju prakses") dalībnieku sanāksmē Potsdamā (Vācijā).

14. novembrī Eiropas mājā notika zinātniskā konference "Teātris šodien. Savējie un svešie".

15. novembrī Valmieras novada muzejā notika LFK digitālā arhīva seminārs "Vidzemes folkloras materiālu digitalizācija", kurā uzstājās Sanita Reinsone un Māra Vīksna.

15. novembrī LU Sociālo zinātņu fakultātē notika Benedikta Kalnača vieslekcija "Postkoloniālās kritikas metodoloģija mūsdienu sociālo un kultūras procesu analīzē".

16. novembrī Latvijas Zinātņu Akadēmijā notika konference "Kultūru migrācija – četru virzienu modelis", kurā piedalījās Anita Rožkalne.

23. novembrī notika seminārs "Pētījuma poētika", kurā Ginta Pērle-Sīle stāstīja par folkloras vācēju Frīdrihu Danielu Vāru.

23. novembrī notika Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2.Kolektīvās monogrāfijas manuskripta “Gadsimtu mijas kultūra” apspriešana/apstiprināšana; 3. LU LFMI Zinātniskās padomes vēlēšanu norise 2016. gada decembrī un Zinātniskās padomes locekļu kandidātu saraksta apstiprināšana; 4. Dažādi.

24. un 25. novembrī Māra Grudule, Pauls Daija un Zigrīda Frīde piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē “Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam”.

25. novembrī Jānis Ozoliņš, Guntis Pakalns, Aldis Pūtelis un Baiba Krogzeme-Mosgorda piedalījās konferencē "Stāstniecības tradīciju pārmantošana un uzturēšana 21. gadsimtā".

29. novembrī LNB atklāta izstāde "Reklāmas slepenā dzīve", kuras kurators LU LFMI pētnieks Toms Ķencis.

30. novembrī Saldus pilsētas bibliotēkā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv seminārs, kurā uzstājās Elīna Gailīte un Justīne Jaudzema.5. oktobrī notika seminārs "Pētījuma poētika", kurā piedalījās Oslo Universitātes Dzimtes studiju centra profesore Harieta Bjeruma Nīlsena.

8. oktobrī Rīgas Kongresu namā notika rakstu krājuma "Gadsimtu mijas smiekli" atvēršana.

12. oktobrī Mālpils novada bibliotēkā notika sarīkojums "Ivande Kaija un viņas laiks", kurā piedalījās Gundega Grīnuma un Eva Eglāja-Kristsone.

12. oktobrī Talsu novada muzejā notika Anitas Rožkalnes grāmatas "Kārļa Zariņa burvju aplis" atvēršana.

14. oktobrī UNESCO nedēļas ietvaros Latviešu folkloras krātuves lasītavā notika pasākums "Dainu skapja Atvērto durvju diena".

No 19. līdz 22. oktobrim Maiami (ASV) notika Amerikas Folkloras biedrības un Starptautiskās Folkloras naratīvu pētnieku biedrības kopīgi rīkota konference, kurā piedalījās Dace Bula, Sandis Laime un Aigars Lielbārdis.

20. oktobrī Liepājas bibliotēkā "Vecliepājas rūķis" notika Anitas Rožkalnes grāmatas "Kārļa Zariņa burvju aplis" atvēršana.

20. oktobrī Benedikts Kalnačs piedalījās konferencē "Janis Rozentāls (1866–1916) un viņa laikmets".

20. oktobrī Dobelē notika Augusta Bīlenšteina 190. jubilejas lasījumi, kur piedalās LU LFMI pētnieki Māra Vīksna un Guntis Pakalns.

25. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika konference "Anšlavam Eglītim - 110", kurā piedalījās Viktors Hausmanis un Inguna Daukste-Silasproģe.

25.-26. oktobrī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā notika konference "Indivīds. Vēsture. Nācija. Latviešu etnogrāfiskajai izstādei – 120.", kur piedalījās Māra Vīksna.

26. oktobrī Mērsraga Tautas namā notika LFK digitālā arhīva izbraukuma seminārs, ko vadīja Justīne Jaudzema un Elīna Gailīte.

26. oktobrī notika LU LFMI Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Anitas Vaivades manuskripta “Nemateriālā kultūras mantojuma konceptualizācija tiesībās” apspriešana/apstiprināšana; 3. Manuskripta “Jaunākā latviešu literatūra 2007–2015” (Sast., zin. red. Kārlis Vērdiņš) apspriešana/apstiprināšana; 4. LU LFMI kopsapulces un Zinātniskās padomes vēlēšanu norise 2016. gada decembrī; 5. Dažādi.

28. oktobrī Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā notika Anitas Rožkalnes grāmatas "Kārļa Zariņa burvju aplis" atvēršana.

31. oktobrī notika 35. Barona diena, kurā ar priekšlasījumiem uzstājās Rita Treija, Aigars Lielbārdis, Elīna Gailīte, Digne Ūdre, Beatrise Reidzāne.

31. oktobrī grāmatu un kultūrpreču mājā "NicePlace Mansards" notika rakstu krājuma "Dzimtes konstruēšana IV" atvēršana.1. septembrī Sandis Laime piedalījās Virtakas klases atklāšanā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

7. septembrī notika seminārs "Pētījuma poētika", kurā piedalījās Ieva Garda-Rozenberga un Benedikts Kalnačs.

8.-9. septembrī notika konference "Jānis Ezeriņš. Starp smiekliem un asarām".

9. septembrī notiks zinātnisks seminārs, kurā ar priekšlasījumu par folkloristu Dāvi Ozoliņu uzstājās Sandis Laime.

12.-13. septembrī Benedikts Kalnačs un Pauls Daija piedalījās konferencē "Identities In-Between: East-Central Europe, c. 1900-present" Oksfordā, Lielbritānijā.

14.-16. septembrī notika starptautiska konference "Virzībā uz digitālo folkloristiku. Izpētes perspektīvas. Arhīvu prakse. Ētiski izaicinājumi".

20.-22. septembrī Benedikts Kalnačs piedalījās konferencē "Baltische Bildungsgeschichte(n)" Tartu, Igaunijā.

23. septembrī notika Vācijas literatūrzinātnieka Rolfa Fīlmaņa lekcija "Rūdolfa Blaumaņa "Nāves ēnā" / "Im Schatten des Todes" (1899) kā kristīga alegorija: daudzlīmeņu rakstības nozīme divās valodās", kas tika organizēta sadarbībā ar LU LFMI.

27. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika lasījumi: "Teorētiķa un praktiķa skatījums uz tulkošanu", kuros piedalījās Anita Rožkalne un dzejnieks, tulkotājs Guntars Godiņš.

27. septembrī notika konference "Un reizēm pietiek viena vārda", kas bija veltīta dzejnieka Knuta Skujenieka 80. jubilejai.

28. septembrī Cēsu Centrālajā bibliotēkā notika LFK digitālā arhīva izbraukuma seminārs, ko vadīja Kristīne Pokratniece un Elvīra Žvarte.

28. septembrī notika LU LFMI Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Ievas Tihovskas manuskripta “Īsta čigānu mūzika. Autentiskums un etniskums Latvijas čigānu (romu) mūzikā” apspriešana/apstiprināšana; 3. Vēlēšanas akadēmiskajos amatos (viena vadošā pētnieka un trīs pētnieku vietas); 4. Dažādi.

29. septembrī Anita Rožkalne piedalījās Astrīdei Ivaskai veltītā piemiņas pasākumā LU Akadēmiskajā bibliotēkā.

30. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika starptautiska starpdisciplināra konference "Populārā kultūra 19. un 20. gadsimta mijā Baltijas reģionā", kurā piedalījās Benedikts Kalnačs, Pauls Daija, Ieva Tihovska un Baiba Krogzeme-Mosgorda.17. augustā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika pasākums "Suitu kultūrtelpas nozīme Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā", kurā piedalījās Dace Bula.

No 19. līdz 26. augustam notika LU LFMI Latviešu folkloras krātuves 53. zinātniskā ekspedīcija Ziemeļlatgalē.

27. augustā Džūkstes Pasaku muzejā tika atklāta Daiņa Rožkalna izstāde "Līdzības. Ilustrācijas akadēmiskajam tautasdziesmu izdevumam".

29. augustā notika LU LFMI Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Manuskripta “Griezīgo šķautņu romantiķis: J. Rokpelnis” (sast. Anda Kubuliņa) apspriešana/apstiprināšana; 3. Manuskripta “Ērgļu vērtums. Ērgļu novada folklora rokrakstos un publikācijās” (Sastādītājs, ievada, biogrāfisko apcerējumu un komentāru autors Gatis Ozoliņš) apspriešana/apstiprināšana; 4. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” LU LFMI priekšatlases nolikuma, pielikumu un vērtēšanas komisijas apstiprināšana; 5. Dažādi.

30. augustā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta darbinieku tikšanās ar latviešu valodas un literatūras skolotājiem no Cēsu skolām.
4. jūlijā atklāta izstāde "CITA SIBĪRIJA – latviešu ciemi Timofejevka, Lejas Bulāna un Sukinava", ko kopā ar muzeja "Latvieši pasaulē" pārstāvēm Ievu Vītolu un Brigitu Tamužu veidoja arī LU LFMI pētnieki Aigars Lielbārdis un Sandis Laime.

No 21. līdz 27. jūlijam Vīnē notika Starptautiskās komparatīvistikas asociācijas 21. kongress, kurā piedalījās Ieva E. Kalniņa un Māra Grudule.