EN in English


2. martā notika seminārs "Pētījuma poētika", kurā ar priekšlasījumu "Latviešu propagandas ministrs Oto Bongs un viņa krājums" uzstājās LNB Letonikas un Baltijas centra Pētniecības sektora vadītājs Viesturs Zanders.

4. martā Limbažu muzejā notika Daiņa Rožkalna izstādes "LĪDZĪBAS. Ilustrācijas akadēmiskajam tautasdziesmu izdevumam" atklāšana un LFK digitālā arhīva prezentācija.

16. martā Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Justīne Jaudzema un Elīna Gailīte.

17. un 18. martā notika Liepājas 22. starptautiskā zinātniskā konference "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā", ko organizēja Liepājas Universitāte un LU LFMI.

22. martā Krišjāņa Barona muzejā sadarbībā ar LU LFMI Latviešu folkloras krātuvi notika muzeja lasījumi "Dainu rakstus tulkojot", kuros piedalījās Beatrise Reidzāne un Māra Vīksna.

22. martā Māra Grudule piedalījās konferencē "Mantojuma komplektēšana atmiņas institūcijās".

23. martā notika LU LFMI Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. Administratīvo amatu vietu apspriešana. 2. Starpdisciplināras pētnieku grupas izveide. 3. Dažādi.

31. martā notika grāmatu mākslas konkursa "Zelta ābele" noslēguma ceremonija.2. februārī Latviešu folkloras krātuvē notika Latvijas Universitātes 74. konferences Latviešu literatūras vēstures sekcijas sēde "Ernestam Dinsbergam - 200", kurā piedalījās Māra Grudule un Pauls Daija.

4. februārī LNB Stendera lasītavā notika Gunaram Janovskim veltīta atceres pēcpusdiena "Gunars Janovskis literatūrā, teātrī, domubiedru un laikabiedru atmiņās", kuru vadīja Inguna Daukste-Silasproģe.

5. februārī notika žurnāla "Letonica" 30. numura atvēršana.

11. un 12. februārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika projekta "Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitātes" seminārs "Dzimumsocialitātes pētījumu metodoloģija: feminisma diskurss", kurā piedalījās Eva Eglāja-Kristsone un Pauls Daija.

16. februārī Latvijas Zinātņu akadēmija piešķīra Gundegai Grīnumai goda doktora grādu.

16. februārī Pauls Daija uzstājās ar vieslekciju "Lasīšanas kultūra apgaismības laikmetā" Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes studiju programmā.

17. februārī Benedikts Kalnačs piedalījās Valsts pētījumu programmas "Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības" 2. posma publiskā pārskata seminārā.

18. februārī Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas centrā Latviešu folkloras krātuve iepazīstināja ar programmas "Krišjāņa Barona Dainu skapis" pirmajā gadā paveikto. Pasākumā piedalījās Dace Bula un Sanita Bērziņa-Reinsone.

21. februārī tika atklāta dzimtās valodas dienai veltītā akcija "Valodas talka".

22. un 23. februārī Latvijas Universitātē notika simpozijs "Identificējot politisko. Konceptuāla analīze: retorika, poētika un populistu runa mūsdienu politikā", kuru organizēja Ziemeļvalstu vasaras universitāte sadarbībā ar LU LFMI un LU Teoloģijas fakultāti.7. janvārī notika LU LFMI pilnsapulce, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. Direktores ziņojums. 2. LU LFMI stratēģijas apspriešana un apstiprināšana.

7. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika LU LFMI grāmatu atvēršanas pasākums "8 1/2 grāmatas".

12. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijā tika atklāta grafiķa Daiņa Rožkalna izstāde, kas veltīta viņa darinātajām akadēmiskā izdevuma “Latviešu tautasdziesmas” ilustrācijām.

14. janvārī Māra Grudule piedalījās VI starptautiskajā seminārā "Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas".

19. janvārī Benedikts Kalnačs uzstājās ar vieslekciju “Postkoloniālās kritikas metodoloģija mūsdienu sociālo un kultūras procesu analīzē" LU Sociālo zinātņu fakultātes doktorantūras skolā “Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā”.

19. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika 2015. gada izcilāko zinātnisko sasniegumu autoru godināšanas ceremonija, kurā tika apbalvota Gunas Zeltiņas monogrāfija "Šekspīrs. Ar Baltijas akcentu".

27. janvārī seminārā "Pētījuma poētika" ar priekšlasījumu "Eduarda Smiļģa režija un modernisms (1920-1945): pētījuma virzieni un problemātika" uzstājās Ieva Rodiņa.

28. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā akadēmisko lasījumu ciklā "Stāsti par cilvēku" ar lasījumu "Kam vajadzīga folklora?" uzstājās Aldis Pūtelis.

28. un 29. janvārī notika Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference "XXVI Zinātniskie lasījumi", kurā piedalījās Māra Grudule, Maija Burima, Anita Rožkalne, Inguna Daukste-Silasproģe un Guntis Pakalns.

29. janvārī Pauls Daija uzstājās ar vieslekciju "Eiropas apgaismības kultūra un latviešu 18. gadsimta beigu literatūra" Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātē.


LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta XXVIII konference MEKLĒJUMI UN ATRADUMI norisēja 2016. gada 19. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas 4. stāva zālē. Lasīt vairāk...