EN in English

2. martā Latvijas Nacionālās bibliotēkā tika atklāta izstāde "Herders un Barons", kuras satura izstrādājuši Beata Paškevica un Pauls Daija.

2. martā tika atklāta Imanta Ziedoņa muzeja veidota izstāde, kuras sagatavošanā piedalījās Eva Eglāja-Kristsone.

7.–9. martā trešajā digitālo humanitāro zinātņu konferencē "Digital Humanities in the Nordic Countries" Helsinkos piedalījās Sanita Reinsone, Rita Treija un Jānis Daugavietis.

14. martā semināru ciklā "Pētījuma poētika" Dace Bula uzstājās par tēmu "Nostalģija un cilvēkzinātnes (ar īpašu vērību pret folkloristiku)" un Inguna Daukste-Silasproģe par tēmu "Ieskats Kārļa Skalbes Rakstu (1952–1955, Zviedrija) tapšanā".

14. martā Madonas novada bibliotēkā notika LU LFMI Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Elvīra Žvarte.

15. martā Ogres Centrālajā bibliotēkā notika LU LFMI Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Justīne Jaudzema.

15.–16. martā Ieva Garda-Rozenberga, Gatis Ozoliņš, Sandis Laime, Sigita Kušnere, Maija Burima, Ieva E. Kalniņa, Anita Rožkalne, Pauls Daija un Artis Ostups piedalījās Liepājas 24. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā".

21. martā semināru ciklā "Pētījuma poētika" ar priekšlasījumu "Mūzikas reminiscences Veronikas Strēlertes dzejā" uzstājās Ieva E. Kalniņa.

22. martā Eva Eglāja-Kristsone, Signe Raudive un Inese Žune piedalījās Kurzemes reģionālajā latviešu oriģinālliteratūras konferencē Kuldīgā.

28. martā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Vēlēšanas akadēmiskajos amatos; 3. Dažādi.


2. februārī Latvijas Universitātes 76. starptautiski zinātniskās konferences sekcijas sēdē "Prioritārā tēma "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA". Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra" piedalījās Ginta Pērle-Sīle.

7. februārī semināru ciklā "Pētījuma poētika" par tēmu "Citēšanas menedžēšana (atsauču rīku lietojums)" uzstājās Jānis Daugavietis.

8. februārī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notika piemiņas pasākums Ivaram Ivaskam, kurā piedalījās Anita Rožkalne.

11.–15. februārī Eva Eglāja-Kristsone piedalījās COST akcijas Nr. CA16204 Distant Reading for European Literary History 03/11/2017-02/11/2021 vadības komitejā Prāgā, Čehijā kā Latvijas pārstāve.

12. februārī Latvijas Universitātes 76. starptautiski zinātniskās konferences sekcijas sēdē "Valoda un literatūra izglītības kontekstā" piedalījās Eva Eglāja-Kristsone, Signe Raudive un Ginta Pērle-Sīle.

13. februārī Latvijas Universitātes 76. starptautiski zinātniskās konferences plenārsēdē "Humanitārās zinātnes mums pašiem, valstij, pasaulei" piedalījās Arnolds Laimonis Klotiņš.

15. februārī semināru ciklā "Pētījuma poētika" par tēmu "Dažas noderīgas prasmes darbā ar tekstu" uzstājās Sigita Kušnere.

16. februārī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā notika 2017. gada ievērojamāko zinātnes sasniegumu autoru un autoru kolektīvu apbalvošanas ceremonija. Ceremonijā tika apbalvoti Māra Grudule, Gundega Grīnuma un Pauls Daija.

23.–25. februārī LU LFMI apgāds piedalījās "Latvijas Grāmatu izstāde 2018".

28. februārī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Akadēmisko amatu vietu apspriešana/izsludināšana; 3. Akadēmisko amatu aprakstu apspriešana; 4. Dažādi.


7. janvārī notika ekskursija izstādē "Tev ir pienākušas 1243 ziņas. Dzīve pirms interneta. Pēdējā paaudze", kurā piedalījās Baiba Krogzeme-Mosgorda.

8. janvārī sabiedrībai tika atvērts LU LFMI pētnieku veidotais vortāls literatura.lv.

9. janvārī Benedikts Kalnačs viesojās LU Sociālo zinātņu fakultātē ar lekciju "Postkoloniālās kritikas metodoloģija mūsdienu sociālo un kultūras procesu analīzē".

24. janvārī Ginta Pērle-Sīle piedalījās jauno zinātnieku konkursā "Research Slam 2018".

31. janvārī Cēsu Centrālajā bibliotēkā notika Sanitas Reinsones autorvakars.


1. decembrī Ilze Šarkovska-Liepiņa piedalījās konferencē "Literatūra un reliģija: Simsons un Delīla, Boāss un Rute, Jāzeps un Potifara sieva: 3 pāri un 6 likteņi Bībelē, literatūrā, mākslā un kultūrā".

5. decembrī Sanita Reinsone piedalījās konferencē "Stāstnieks un kopiena. Ilgtermiņa un īstermiņa stratēģijas".

6. decembrī notika diskusiju forums vidusskolēniem un studentiem "Ko nozīmē būt zinātniekam?". Diskusiju grupu sadaļā piedalījās Sandis Laime, Aigars Lielbārdis un Ieva Tihovska.

6. decembrī semināru ciklā "Pētījuma poētika" ar priekšlasījumu uzstājās Dita Jonīte un Ieva Rodiņa.

8. decembrī notika izstādes "TEV IR PIENĀKUŠAS 1243 ZIŅAS. Dzīve pirms interneta. Pēdējā paaudze" atklāšana.

8. decembrī par iekļaušanu UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā tika pasniegts sertifikāts Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtam.

9. decembrī Signei Raudivei piešķirta Kārļa Dziļlejas fonda prēmija.

13. decembrī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Valsts pētījumu programmas “Letonika” un LZP sadarbības projekta rezultāti (B. Kalnačs, A. Rožkalne); 3. LU LFMI izdevējdarbības plāns 2018. gadam; 4. LU LFMI Zinātniskās padomes sēžu grafiks 2018. gada 1. pusgadam; 5. Dažādi.

15. decembrī notika Emīlijas Dikinsones bilingvālās dzejas izlases "Āboliņš un bite" / One Clover, & a Bee" Kārļa Vērdiņa sastādījumā un atdzejā atvēršana.

18. decembrī Maijai Burimai un Ingunai Daukstei-Silasproģei tika pasniegti Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļu diplomi.

21. decembrī Māras Grudules, Gundegas Grīnumas un Paula Daijas pētījumi saņēmuši Latvijas Zinātņu akadēmijas atzinību kā trīs 2017. gada nozīmīgākie sasniegumi Latvijas zinātnē.


1. novembrī notika Letonikas VII kongresa Literatūrzinātnes nozares sekcija, kurā piedalījās Jānis Ozoliņš, Signe Raudive, Madara Eversone, Anita Rožkalne, Gundega Grīnuma, Viktors Hausmanis, Inguna Daukste-Silasproģe, Ieva E. Kalniņa, Māra Grudule, Pauls Daija, Zigrīda Frīde un Maija Burima.

1. novembrī notika Gundegas Grīnumas monogrāfijas "Viņpus Alpiem. Rainis un Aspazija Kastaņolā. Jaunatklāti tuvplāni" atvēršanas svētki.

2. novembrī LU LFMI viesojās Dienviddānijas Universitātes salīdzināmās literatūrzinātnes studenti.

1.–4. novembrī notika vienpadsmitā starptautiskā zinātniskā konference "Kultūras Krustpunkti XI", kurā piedalījās Jānis Daugavietis, Eva Eglāja-Kristsone un Jānis Ozoliņš.

4.–12. novembrī Dita Jonīte un Ieva Rodiņa piedalās Baltijas Drāmas foruma programmā.

7. novembrī Sanita Reinsone piedalījās pasākuma "MANS MUZEJS: sabiedrība iesaistās" diskusijā.

9. novembrī Viktoram Hausmanim pasniedza Valsts emeritētā zinātnieka diplomu.

10. novembrī Sanita Reinsone viesojās Tārgales pamatskolā.

15. novembrī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Toma Ķenča esejas “Iztēlotā Latvija” apspriešana; 3. Pretendentu izvirzīšana LZA konkursam par gada zinātniskajiem sasniegumiem Latvijā; 4. Dažādi.

15. novembrī notika Aigara Lielbārža režisētās filmas "Spricis Paegle. Atmiņas" pirmizrāde pirmizrāde.

15. novembrī ar priekšlasījumu seminārā "Pētījuma poētika" viesojās Līga Ulberte.

23. novembrī Maija Burima ievēlēta par LZA īsteno locekli, bet Inguna Daukste-Silasproģe par korespondētājlocekliInguna Daukste-Silasproģe par korespondētājlocekli.

23.–25. novembris Ilze Šarkovska-Liepiņapiedalīsjās starptautiskā muzikoloģijas konferencē Greifsvaldes Universitātē.

25. novembrī Rita Treija ar priekšlasījumu piedalījās radošā domnīcā "Gadskārtu tradīcijas mūsdienās".

25. novembrī Gundegai Grīnumai tika pasniegta Ventspils Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas un Ventspils pilsētas domes izcilības stipendija.

27. novembrī notika grāmatas par Johanu Heinrihu Baumani atvēršanas svētki atvēršanas svētki.

29. novembrī ar priekšlasījumu seminārā "Pētījuma poētika" uzstājās Edīte Tišheizere.

30. novembrī noslēdzās LU LFMI akcija "Skandē Veidenbaumu!".


4.–6. oktobrī Elīna Gailīte, Digne Ūdre un Elvīra Žvarte piedalījās 7. starptautiskajā jauno folkloristu konferencē "Diskusijas par piederību" ("Negotiations of Belonging") Narvā.

6.–7. oktobrī Madara Eversone, Dita Jonīte un Ieva Rodiņa piedalījās 5. Baltijas studentu starptautiskajā konferencē "Tilti Baltijā" Stokholmas Universitātē.

7. oktobrī Artis Ostups un Jānis Ozoliņš piedalījās diskusijā par literatūrkritikas iespējamību Latvijā.

11. oktobrī ar priekšlasījumu "Tekstizrace, korpusanalīze, tēmu modelēšana literatūras pētniecībā" Pētījuma poētika semināru ciklā uzstājās Anda Baklāne.

12.–14. oktobrī seminārā "Baltistu agora: literatūra, kultūra, mitoloģija" piedalījās Aldis Pūtelis.

13. oktobrī Latviešu folkloras krātuves fonogrāfa valču kolekcija iekļauta UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā.

18. oktobrī ar priekšlasījumu seminārā "Pētījuma poētika" "Melanholija un laikmetīgā literatūra" uzstājās Artis Ostups.

19. oktobrī LNB Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā notika pasaku vakars, kura sagatavošanā piedalījies Guntis Pakalns.

20.–22. oktobrī LU LFMI apgāds piedalījās Rīgas Grāmatu svētkos.

24. oktobrī notika Latvijas romu pētnieku seminārs, ko rīkoja Latviešu folkloras krātuve un Ieva Tihovska.

25. oktobrī notika notika Akadēmisko brokastu seminārs Liecinājums (testimony), literatūra un patiesība.

26.–27. oktobrī Benedikts Kalnačs piedalījās Lietuviešu literatūras un folkloras institūta konferencē "Globālie konteksti, nacionālās literatūras".

30. oktobrī notika Ievas Tihovskas un Sanitas Reinsones grāmatu atvēršanas svētki.

30.–31. oktobrī notika ikgadējā Krišjāņa Barona konference "Folklora: vērtības un intereses", kurā piedalījās Dace Bula, Guntis Pakalns, Rita Treija, Aigars Lielbārdis, Beatrise Reidzāne, Gatis Ozoliņš, Digne Ūdre un Baiba Krogzeme-Mosgorda.


1. septembrī tika atklāta LU LFMI organizēta interaktīva dzejas ieskaņošanas akcija "Skandē Veidenbaumu!".

6. septembrī notika "Pētījuma poētika" seminārs "Vijoļspēles trīs virzieni un to izpausme Latvijas mūzikas kultūrā", kurā ar priekšlasījumu uzstājās Inese Žune.

7. un 8. septembrī Ilze Šarkovska-Liepiņa un Arnolds Klotiņš piedalījās starptautiskā simpozijā "Eduards Erdmanis – mūziķis starp divām pasaulēm".

8. septembrī Anita Vaivade piedalījās starptautiskā salīdzinošo tiesību pētniecības seminārā "Nemateriālais kultūras mantojums: dabas telpa, resursi un prakses" Latvijas Kultūras akadēmijā.

13. septembrī ar priekšlasījumu izstādes "Pasakas bērnu un pieaugušo pasaulē" atklāšanā atklāšanā uzstājās Guntis Pakalns.

20. septembrī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Vēlēšanas akadēmiskajos amatos (1 pētnieka vieta); 3. Arnolda Laimoņa Klotiņa monogrāfijas "Mūzika staļiniskajā pēckara desmitgadē. Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1944–1953" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 4. Alža Pūteļa monogrāfijas "Domas par latviešu mitoloģiju. Kā tika meklēts latviešu panteons" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 5. Dažādi.

22. septembrī notika Smiltenes novada bibliotēkā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv seminārs, ko vadīja Elīna Gailīte un Digne Ūdre.

25.–28. septembris Dace Bula, Aigars Lielbārdis, Sanita Reinsone, Ieva Tihovska, Rita Treija un Māra Vīksna piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē "Arhīvi kā zināšanu centri: iniciatīvas un ietekme" Tartu.

27.–29. septembris Benedikts Kalnačs, Maija Burima un Eva Eglāja-Kristsone piedalījās starptautiskā konferencē Hannoverē par postkoloniālo kritikupar postkoloniālo kritiku.

30. septembrī Signe Raudive saņēmusi Veronikas Strēlertes piemiņas balvu literatūrā.


No 14. līdz 19. augustam notika LU LFMI Latviešu Folkloras krātuves 54. zinātniskā ekspedīcija Piebalgā.

No 14. līdz 19. augustam Baiba Krogzeme-Mosgorda vadīja folkloras ievirzi 3x3 nometnē Katskiļos, ASV.

No 21. līdz 25. augustam notika starptautiska zinātniska konference Cultural Heritage Materials–University, Research and Folklore Archives in the 21st CenturyCultural Heritage Materials–University, Research and Folklore Archives in the 21st Century ("Kultūras mantojuma materiāli – universitāšu, zinātniskie un folkloras arhīvi 21. gadsimtā"), kurā ar referātu piedalījās Anita Vaivade, savukārt konferenci atklāja Dace Bula.

30. augustā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Ritas Treijas monogrāfijas "Anna Bērzkalne" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 3. Dažādi.

30. augustā Inguna Daukste-Silasproģe un Māra Grudule cikla "Letonikas lasījumi" ietvaros sniedza priekšlasījumus par Jāni Jaunsudrabiņu.

31. augustā starptautiskajā vasaras skolā "Apgaismības mediju prakses/ Medienpraktiken der Aufklärung" ar lekcijām un referātiem uzstājās Dace Bula, Rita Treija, Guntis Pakalns un Elīna Gailīte.


3. jūlijā Sanita Reinsone piedalījās Reģionālo muzeju simpozijā ar priekšlasījumu par LFK digitālo arhīvu garamantas.lv.


7. jūnijā notika Akadēmisko brokastu seminārs Postkoloniālisma teorētiskās pieejas kritisks pārvērtējums.

12.–23. jūnijam Guntis Pakalns Potsdamas Universitātē lasīja 12 lekciju kursu vācu valodā "Ieskats pasaku un teiku pasaulē, sevišķi Latvijā".

13. jūnijā notika LU LFMI apgādā iznākušo grāmatu "Poētika tuvplānā. Viena dzejoļa analīzes antoloģija" un "Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos" atvēršana.

27. jūnijā notika Maijas Burimas sastādītās kolektīvās monogrāfijas "Aspazija – Rainis. Dzīvā dzīve" atvēršanas svētki.


5.–6. maijā Benedikts Kalnačs Notingemas Universitātē piedalījās seminārā "Landscapes of Realism".

10. maijā notika seminārs "Pētījuma poētika", kurā Māra Vīksna uzstājās ar priekšlasījumu "Literāts M. Kurzemneeks: fotogrāfa Mārtiņa Buclera literārā darbība".

15. maijā notika "Pētījuma poētika" semināri, kuros ar priekšlasījumiem uzstājās Jānis Daugavietis un Iveta Dukaļska.

16. maijā Ieva Rodiņa piedalījās cikla "Sarunas (p)ar Andreja Upīša prēmijas laureātiem" pasākumā – saruna par dramaturgu Gunāru Priedi.

17. maijā notika LU LFMI kamerkonference "Meklējumi un atradumi – veiksmes stāsti", kurā ar referātiem piedalījās Anita Rožkalne, Toms Ķencis, Ilze Šarkovska-Liepiņa, Artis Ostups, Ieva Rodiņa, Gundega Grīnuma, Eva Eglāja–Kristsone, Kārlis Vērdiņš, Inguna Daukste–Silasproģe, Madara Eversone, Rita Treija, Ieva Garda–Rozenberga, Dace Bula, Guntis Pakalns, Aigars Lielbārdis, Gatis Ozoliņš.

22.–23. maijā Latviešu folkloras krātuves un Igaunijas folkloras arhīva pārstāvji viesojās Lietuvas Literatūras un folkloras institūtā, Viļņā.

23. maijā Viktors Hausmanis piedalījās konferencē "Arvīda un Margas Spertālu laikmets latviešu teātrī un Elzai Radziņai 100" Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā.

23. maijā Kaņepes Kultūras centrā notika Jāņa Ozoliņa lekcija "Kas ir maskulinitāte?".

24. maijā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Vēlēšanas akadēmiskajos amatos (1 pētnieka un 1 zinātniskā asistenta vieta); 3. LU LFMI publiskā pārskata par 2016. gadu apspriešana/apstiprināšana; 4. Alda Pūteļa monogrāfijas "Domas par latviešu mitoloģiju. Kā tika meklēts latviešu panteons" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 5. LZA jauno locekļu kandidātu izvirzīšana; 6. Dažādi.

24. maijā notika seminārs ciklā "Pētījuma poētika", kurā ar priekšlasījumu "Kalevdēls – piezīmes par eposa jaunā atdzejojuma tapšanu" uzstāsies dzejnieks un tulkotājs Guntars Godiņš.

25. maijā Ēveles tautas namā notika Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Elīna Gailīte un Digne Ūdre.

25. maijā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā ar priekšlasījumu "Ivandes Kaijas, Aspazijas un Raiņa "vēstuļu romāns"" uzstājās Gundega Grīnuma.

26. maijā Sanita Reinsone Sēļu muižā, Mazsalacas novadā iepazīstināja ar Latviešu folkloras krātuves digitālo arhīvu un Mazsalacas pusē savāktajiem materiāliem.

31. maijā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta un LU Humanitāro zinātņu fakultātes sadarbības iespēju apzināšanas seminārs "Atvērtai zinātnei un izglītībai".


4. aprīlī notika zinātniskais vakars "Rūdolfa Blaumaņa daiļrade", kurā ar priekšlasījumu piedalījās Benedikts Kalnačs.

5. aprīlī Sabiles kultūras namā Justīne Jaudzema un Una Smilgaine vadīja LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma semināru.

6.–7. aprīlī Benedikts Kalnačs, Eva Eglāja-Kristsone un Māra Grudule piedalījās simpozijā "Rūdolfs Blaumanis un vācu literatūra".

7. aprīlī Antra Upeniece Alūksnes muzejā prezentēja LFK digito arhīvu garamantas.lv un stāstīja par Lieldienām LFK materiālos.

10. aprīlī Sanita Reinsone nominēta "Laiks Ziedonim 2017" – zinātnes kategorijā "Taureņu uzbrukums".

11. aprīlī Benedikts Kalnačs Luksemburgas Universitātē viesojās ar lekciju "Fin-de siècle Riga as a Modern Metropolis and the Birth of Latvian Literature as World Literature".

12. aprīlī semināru ciklā "Pētījuma poētika" Māris Visendorfs vēstīja par Heinrija Visendorfa dzimtu.

19. un 20. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika izglītības programma un konference "Jaunākā literatūra", kurā piedalījās Anita Rožkalne, Maija Burima, Artis Ostups, Inguna Daukste-Silasproģe un Sigita Kušnere.

20. aprīlī Latviešu Folkloras krātuvē viesojās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes profesore Baiba Bela un Socioloģijas nodaļas 1. kursa studenti.

21. aprīlī Sanita Reinsone piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas konferencē "Es piederu šeit: konference bērnu literatūras un bibliotēku speciālistiem".

21. aprīlī Anita Rožkalne saņēma Latvijas Literatūras gada balvas speciālbalvu par izcilu ieguldījumu literatūrpētniecībā par izcilu ieguldījumu literatūrpētniecībā.

25. aprīlī notika pētījumu projekta "Dzimumsocialitāte, kultūra un vara: diversitātes un mijattiecības Latvijā un Norvēģijā" un stipendiju projekta "Mobilitāte valodas, kultūras un dzimumsocialitātes studijās" noslēguma atklātais seminārs, kurā piedalījās Pauls Daija, Eva Eglāja-Kristsone, Sigita Kušnere un Jānis Ozoliņš.

27. aprīlī notika notika Akadēmisko brokastu seminārs Emiskās zināšanas – cik un kā dažādos kultūrpētniecības laukos tiek ņemti vērā un analītiski izmantoti kultūrpiederīgo (kultūras radītāju un lietotāju) ieskati.

27.–29. aprīlī Inguna Daukste-Silasproģe, Ieva Rodiņa un Edīte Tišheizere piedalījās starptautiskā konferencē "Across Borders VII: Cultures in dialogue" Tartu Tartu.

29. aprīlī Alūksnes pilsētas bibliotēkā notika tikšanās ar Sanitu Reinsoni ar Sanitu Reinsoni.3. martā Anita Rožkalne piedalījās dzejnieces Astrīdes Ivaskas igauņu valodā izdotās dzejas izlases "Mere silmad" ("Jūras acis") atvēršanas svētkos.

4.–5. martā Ieva Rodiņa piedalījās Latvijas amatierteātru iestudējumu "Gada izrāde 2016" žūrijā Rīgas reģiona skatē Lielvārdē un Ogrē.

8. martā Anitas Rožkalnes monogrāfija "Kārļa Zariņa burvju aplis" nominēta Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai.

8. martā Viktors Hausmanis piedalījās Aspazijas Kopoto rakstu 1. sējuma atvēršanas svētkos, stāstot par pieredzi Aspazijas dramaturģijas pētniecībā un viņas lugu skatuves dzīvi.

8. martā Latviešu folkloras krātuves pētnieku grupa – Dace Bula, Rita Treija, Digne Ūdre, Aigars Lielbārdis – aizsāk virtuālās etnogrāfijas pētījuma datu ieguvi projektā "Stiprinot zināšanu sabiedrību; starpdisciplināras pieejas digitālā kultūras mantojuma radīšanā" (Nr. 1.1.1.1/16/A/040)."

9. martā Guntis Pakalns piedalījās seminārā "Mantojums lietojumā 21. gadsimtā", kas bija veltīts stāstniecības tradīcijām UNESCO mantojuma programmu un Nemateriālā kultūras mantojuma likuma kontekstā.

9. martā Pauls Daija un Eva Eglāja-Kristsone piedalījās konferencē "Latvijas un Vācijas kultūru saskarsme".

13. martā Liepājas teātrī notika diskusija "Šķirstot Liepājas teātra vēstures un bohēmas lappuses". Sarunu vadīja un tajā piedalījās Edīte Tišheizere.

14.–16. martā Gēteborgas Universitātē notika 2. Ziemeļvalstu Digitālo humanitāro zinātņu asociācijas konference "Digital Humanities in the Nordic Countries" (Digitālās humanitārās zinātnes Ziemeļvalstīs), kurā piedalījās Sanita Reinsone.

15. martā Edīte Tišheizere piedalījās diskusijā "Teātra nozīme mūsdienu sabiedrībā".

16.–17. martā Eva Eglāja-Kristsone, Zigrīda Frīde, Benedikts Kalnačs, Anita Rožkalne, Ginta Pērle-Sīle, Sandis Laime, Madara Eversone, Signe Raudive un Dita Jonīte piedalījās Liepājas 23. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā".

17. martā Pauls Daija piedalījās reformācijas 500 gadu jubilejai veltītā starptautiskā starpdisciplinārā konferencē "Reformācija mūsdienu pasaulē".

17. martā Ieva Rodiņa piedalījās Latvijas amatierteātru iestudējumu "Gada izrāde 2016" žūrijā Rīgā.

18.–19. martā Ieva Rodiņa piedalījās Latvijas amatierteātru iestudējumu "Gada izrāde 2016" žūrijā Latgales reģiona skatē Rēzeknē.

20. martā Benedikts Kalnačs Ventspils Augstskolas bibliotēkā lasīja lekciju "Latviešu dramaturģija latviešu teātrī 150 gados".

22. martā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Dažādi.

22. martā Krišjāņa Barona muzejā tika atklāta Baronu dzimtas digitālā ekspozīcija un notika muzeja lasījumimuzeja lasījumi, kuros piedalījās Māra Vīksna un Ginta Pērle-Sīle.

24. martā notika Zinātniskās atskaites sesija par etnologu darbu 2016. gadā. Zinātniskajos lasījumos piedalījās Elīna Gailīte, Justīne Jaudzema, Kristīne Pokratniece, Una Smilgaine, Rita Treija un Elvīra Žvarte.

24.–25. martā Ieva Kalniņa piedalījās LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas un Latvijas Universitātes kopīgi rīkotajā konferencē "1984".

27. martā Tukuma bibliotēkā notika pirmais 2017. gada Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv seminārs, kuru vadīja Justīne Jaudzema un Elvīra Žvarte.

29. martā Eva Eglāja-Kristsone piedalījās latviešu oriģinālliteratūras konferencē "Kas ir latviešu populārā literatūra: ieskats vēsturē un mūsdienu tendences" Kuldīgā.

30. martā Sandis Laime Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā uzstājās ar priekšlasījumu "Latvijas klinšu raksti: pētījumu vēsture un jaunākās atziņas".

26.–31. martā Elīna Gailīte, Digne Ūdre, Dace Bula, Guntis Pakalns, Rita Treija, Ieva Garda-Rozenberga, Anita Vaivade, Sanita Reinsone, Uldis Ķirsis un Aigars Lielbārdis piedalījās Starptautiskās etnoloģijas un folkloras biedrības (SIEF) kongresā Vācijā.

31. martā Māra Vīksna, Beatrise Reidzāne, Aldis Pūtelis, Baiba Krogzeme-Mosgorda, Ieva Garda-Rozenberga, Justīne Jaundzema, Ieva Tihovska un Guntis Pakalns piedalījās pasākumā "Satiec savu meistaru 2017".


Anita Rožkalne saņēmusi Latvijas Zinātņu akadēmijas Viļa Plūdoņa balvu latviešu literatūrzinātnē par monogrāfiju "Lauva. Dzejniece Astrīde Ivaska".

10.–12. februārī Ieva Rodiņa piedalījās Latvijas amatierteātru iestudējumu "Gada izrāde 2016" žūrijā Vidzemes reģiona skatē Alūksnē.

14. februārī Benedikts Kalnačs saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Atzinības rakstu par 2016. gada sasniegumiem zinātnē par monogrāfiju "20th Century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options".

14. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkas (LNB) 1. stāva izstāžu zālē notika akcija "Kaut tavu roku, sirsniņu, es mantot iespētu".

14. februārī Latviešu folkloras krātuvē LU LFMI pētnieces Māra Vīksna un Ieva Garda-Rozenberga iepazīstināja Rīgas 49. vidusskolas 6. b klases skolēnus ar LFK un mutvārdu vēstures pētniecības metodēm.

16. februārī Sanita Reinsone piedalījās Latvijas Universitātes 75. konferences datorlingvistikas sekcijā ar referātu "Digitālās humanitārās zinātnes un sabiedrības virtuālā līdzdalība: folkloras arhīvu piemērs".

21. februārī Anitas Rožkalnes monogrāfija nominēta grāmatu mākslas konkursam "Zelta ābele 2016".

24. februārī Ieva Garda-Rozenberga Latvijas Universitātes doktorantūras skolas "Letonika un starpkultūru pētījumi" studentiem nolasīja lekciju "Meklējot noklusētās balsis. Mutvārdu vēsture Latvijā, tās iespējas un riski".

25. februārī notika LU LFMI gadskārtējais pasākums "8 ½ grāmatas" – ar atskatu uz 2016. gadā paveikto.

24.–26. februārī LU LFMI apgāds pirmo reizi piedalījās "Latvijas Grāmatu izstāde 2017" Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.

24.–26. februārī Ieva Rodiņa piedalījās Latvijas amatierteātru iestudējumu "Gada izrāde 2016" žūrijā Kurzemes reģiona skatē Ventspilī.

27. februārī notika LU LFMI darbinieku pirmais seminārs "Akadēmiskās brokastis", kas bija veltīts Žerāra Ženeta teorētiskajai konstrukcijai, un tās lietojumam mūsdienās kognitīvās poētikas ietvaros.

28. februārī Ieva Rodiņa un Edīte Tišheizere piedalījās teātra zinātnei veltītā konferencē "Paaudzes teātrī", kas notika Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē .16. janvārī Edīte Tišheizere saņēma Normunda Naumaņa Gada balvu mākslas kritikā.

20. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika tematiskais pasākums "Zīlēt, pareģot. Solīt laimi man…" izstādes "Pēcskaņas. Populārā kultūra 19. un 20. gadsimta mijā Latvijā" ietvaros.

24. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Andras Neiburgas konferences izglītības programma, kuru organizēja Jānis Ozoliņš.

25. janvārī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. 2017. gada LFMI izdevējdarbības plāna, manuskriptu apspriešanas plāna un manuskriptu ārējo recenzentu apstiprināšana; 3. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta publisko zinātnisko aktivitāšu 2017. gadā plāna apstiprināšana; 4. Māras Grudules sastādītās kolektīvās monogrāfijas "Gothards Frīdrihs Stenders un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 5. Alda Pūteļa monogrāfijas "Domas par latviešu mitoloģiju. Kā tika meklēts latviešu panteons" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 6. Dažādi.

25.–26. janvārī notika konference "Daudzveidīgā latviešu valoda: no bērna runas līdz literāram tekstam", kurā piedalījās Beatrise Reidzāne.

26. janvārī Latviešu folkloras krātuvē viesojās Iecavas vidusskolas 11. klases skolēni, kur iepazinās ar LFK darbību un digitālo arhīvu garamantas.lv.

27. janvārī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā norisinājās Andras Neiburgas daiļradei veltīta starpdisciplināra zinātniska konference, kurā piedalījās Jānis Ozoliņš, Anita Rožkalne un Kārlis Vērdiņš.

27. janvārī Sanita Reinsone saņēma Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojumu par ieguldījumu latviešu vēsturiskās pieredzes un kultūras mantojuma saglabāšanā.