EN in English

1. septembrī notika LU LFMI rīkotās akcijas "Lasīsim dzejiņas" atklāšana.

8. septembrī Eva Eglāja-Kristsone piedalījās Starptautiskajai rakstītpratības dienai veltītā seminārā bibliotekāriem.

11. septembrī Madara Eversone piedalījās zinātniskajos lasījumos "Ieskats Dzejas dienu vēsturē".

14. septembrī LZP projekta "Dzīve līdzās ostai" pētnieki devās izbraukuma seminārā uz Carnikavu.

19.–21. septembrī notika starptautiskā jauno folkloristu konference "Ētika folkloristikā", kuru organizēja LFK. Tajā piedalījās Elīna Gailīte, Ginta Pērle-Sīle, Digne Ūdre un Elvīra Žvarte.

26.–28. septembrī Jānis Daugavietis piedalījās digitālo humanitāro zinātņu konferencē Tartu, Igaunijā.

28. septembrī LZP projekta "Dzīve līdzās ostai" pētnieki devās uz Kundziņsalu.


19.–26. augustā notika LU LFMI Latviešu folkloras krātuves 55. zinātniskā ekspedīcija Sēlijā.

29. augustā Māra Grudule ar priekšlasījumu uzstājās semināru ciklā "Pētījuma poētika".

31. augustā Sanita Reinsone piedalījās izstādes "Zināt! Tas ir Latvijas dabā" atklāšanas pasākumā.


17.–20. jūlijā notika pirmā Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola.

18. jūlijā Evas Eglāja-Kristsone lasīja lekciju "Zeltenītes kā ideālās sievietes koncepts latviešu kultūrā 19.–20. gadsimtu mijā" Mūkusalas Mākslas salonā.

23.–30. jūlijā Ieva Tihovska piedalījās Starptautiskās tradicionālās mūzikas padomes divu pētniecības grupu "Mūzika un minoritātes" un "Mūzika un dzimte" apvienotajā simpozijā Vīnē, Austrijā.

27. jūlijā Benedikts Kalnačs un Edīte Tišheizere piedalījās konferencē, kas veltīta Rūdolfa Blaumaņa 155 gadu jubilejai.

29. jūlijā Dace Bula, Ieva Garda-Rozenberga, Jānis Daugavietis piedalījās festivālā "Komēta".


1.–3. jūnijā Sandis Laime, Rita Treija, Ilze Šarkovska-Liepiņa un Maija Burima piedalījās Baltijas studiju konferencē Stenfordas Universitātē.

6. jūnijā ar semināru ciklā "Pētījuma poētika" ar priekšlasījumu uzstājās Edīte Tišheizere.

7.–8. jūnijā notika LU LFMI, LGBT un viņu draugu apvienības "Mozaīka" un Latvijas Nākotnes foruma rīkota starptautiska zinātniska konference "Queer Narratives in European Cultures: Subjectivity, Memory, Nation", kurā piedalījās Kārlis Vērdiņš.

12.–16. jūnijā Dace Bula, Ieva Garda-Rozenberga, Toms Ķencis, Sandis Laime un Aigars Lielbārdis piedalījās konferencē "Tautas stāstījums intensīvas kultūrapmaiņas reģionos" Sicīlijā, Itālijā Sicīlijā, Itālijā.

15. jūnijā Gundega Grīnuma piedalījās Raiņa un Aspazijas muzeja Kastaņolā ekspozīcijas "Rainis un Aspazija starp Latviju un Šveici" atklāšanā.

16. jūnijā Madara Eversone piedalījās seminārā "Valoda un valodniecība Latvijā: 1940.–1953. gads".

18.–20. jūnijā Dace Bula, Māra Grudule, Maija Burima, Benedikts Kalnačs, Baiba Krogzeme-Mosgorda, Māra Vīksna, Beatrise Reidzāne, Ginta Pērle-Sīle un Sanita Reinsone, Eva Eglāja-Kristsone, Kristīne Pokratniece, Arnolds Klotiņš un Ilze Šarkovska-Liepiņa piedalījās IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā.

19.–20. jūnijā Sanita Reinsone piedalījās seminārā "Facilitating Cooperation Between Humanities Researchers and Cultural Heritage Institutions" Varšavā, Polijā.

27. jūnijā Jelgavas pilsētas bibliotēkā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Elīna Gailīte.

27. jūnijā Preiļu Galvenajā bibliotēkā notika http://lulfmi.lv/Garamantas-Preilos, kuru vadīja Digne Ūdre.


2. maijā "Pētījuma poētika" semināru ciklā ar priekšlasījumiem uzstājās Una Smilgaine un Aigars Lielbārdis.

2.–4. maijā Pauls Daija un Benedikts Kalnačs piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē "Literary Canon Formation as Nation-Building in Central and Eastern Europe (19th to Early 20th Century)"Literary Canon Formation as Nation-Building in Central and Eastern Europe (19th to Early 20th Century)" Viļņā.

3. maijā Benedikts Kalnačs piedalījās konferencē "Nacionālais romantisms un simbolisms Baltijas valstīs" Parīzē.

4. maijā Eva Eglāja-Kristsone piedalījās konferencē "Labā vēsts – Latvija. Sētais un pasētais. Brīdis pirms simtgades".

7. maijā LFK lasītavā notika grāmatas "Džūkste: pagasta un draudzes vēsture" atkārtotā izdevuma atvēršana.

7. maijā Valkas novada centrālajā bibliotēkā notika digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Digne Ūdre.

7. maijā folkloras interesentiem tika atvērts LFK lasītavas grāmatu elektroniskais katalogs "Lasītavas grāmatas".

8. maijā Bārtas muzejā notika digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Una Smilgaine un Elvīra Žvarte.

9. maijā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Vēlēšanas akadēmiskajos amatos; 3. Dažādi.

9. maijā Balvu Novada muzejā notika seminārs "Literatūras, mūzikas un teātra nozares virtuālie resursi: sabiedrības iesaiste un sadarbības iespējas", kuru vadīja Inese Žune, Ilze Šarkovska-Liepiņa, Dita Jonīte un Zita Kārkla.

10. maijā Daugavpils Universitātē ar seminārlekciju "Latviešu buramvārdi – no pagātnes līdz mūsdienām" uzstājās Aigars Lielbārdis.

11. maijā Toms Ķencis piedalījās konferencē "Varas Latvijā. No senlaikiem līdz valstij".

14. maijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ar seminārlekciju "Latviešu buramvārdi – no pagātnes līdz mūsdienām" uzstājās Aigars Lielbārdis.

16. maijā Eva Eglāja-Kristsone un Maija Burima piedalījās konferencē "Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram".

17. maijā Kuldīgas Mākslas namā notika digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Elīna Gailīte.

17.–18. maijā LU LFMI Latviešu folkloras krātuvē Rīgā un Abavas pagasta Lielvirbu muižā notika Baltijas valstu folkloras arhīvu tikšanās.

22.–23. maijā notika "Digitālā kultūras mantojuma forums", kurā piedalījās Sanita Reinsone, Ainars Brūvelis, Guntis Pakalns, Edīte Tišheizere, Inese Žune, Una Smilgaine un Elvīra Žvarte, Madara Eversone un Signe Raudive, Sandis Laime, Ieva Garda-Rozenberga, Anita Rožkalne, Artis Ostups, Pauls Daija un Benedikts Kalnačs, Elīna Gailīte, Eva Eglāja-Kristsone un Ieva Rodiņa. Ar konferences video un tēzēm varat iepazīties šeit.

24. maijā Valmieras integrētajā bibliotēkā notika seminārs "Literatūras, mūzikas un teātra nozares virtuālie resursi: sabiedrības iesaiste un sadarbības iespējas", kuru vadīja Signe Raudive, Dita Jonīte, Ieva Rodiņa un Ilze Šarkovska-Liepiņa.

25. maijā Cesvaines novada domē notika digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Māra Vīksna.

25. maijā Sanita Reinsone viesojās Preiļu novada Aizkalnes bibliotēkā un Preiļu Galvenajā bibliotēkā.

28. maijā Benedikts Kalnačs, Toms Ķencis un Artis Ostups piedalījās eseju lasījumos "Atmiņu politika kultūrā".

28.–31. maijā Jānis Daugavietis un Eva Eglāja-Kristsone piedalījās starptautiskā digitālo humanitāro zinātņu konferencē Budapeštā.


4. aprīlī Sanita Reinsone viesojās Mālpils novada bibliotēkā.

4. aprīlī semināru ciklā "Pētījuma poētika" ar priekšlasījumiem uzstājās Gundega Grīnuma un Madara Eversone.

5. aprīlī tika pasniegtas Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdbalvas Gundegai Grīnumai un Signei Raudivei.

5.–8. aprīlī Jānis Ozoliņš ar referātu "Latvian LGBT Movement and the Narrative of Normalization" piedalījās konferencē Квір-гісторыя былога СССР і постсавецкіх краін /Dotyk Queer History Festival Minskā, Baltkrievijā.

6. aprīlī Ginta Pērle-Sīle, Ieva Garda-Rozenberga, Māra Vīksna, Beatrise Reidzāne, Aldis Pūtelis un Guntis Pakalns piedalījās akcijā "Satiec savu meistaru 2018".

14. aprīlī Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā notika digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Justīne Jaudzema.

18. aprīlī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Manuskripta "Andra Neiburga: valoda, dzimte, stāstījums, attēls" (Sast., zin. red. Jānis Ozoliņš) apspriešana/apstiprināšana; 3. Dažādi.

20. aprīlī Gundega Grīnuma un Māra Grudule piedalījās Latvijas Literatūras gada balvas Prozas lasījumos.

21. aprīlī Arnolds Klotiņš, Jānis Daugavietis un Ilze Šarkovska-Liepiņa piedalījās starpdisciplinārā zinātniskā konferencē "Muzikoloģija+ 2018".

21. aprīlī Sanita Reinsone viesojās Kursīšu bibliotēkā.

20.–22. aprīlī Ieva Rodiņa piedalījās Latvijas amatierteātru iestudējumu skates "Gada izrāde 2017" fināla žūrijā.

24. aprīlī Sandis Laime ar priekšlasījumu uzstājās Ventspils muzejā.

26. aprīlī semināru ciklā "Pētījuma poētika" ar priekšlasījumu uzstājās Zigrīda Frīde.

27. aprīlī Sanita Reinsone piedalījās Grāmatu svētkos Pļaviņās.

27. aprīlī Gundegai Grīnumai, Mārai Grudulei tika pasniegtas Latvijas Literatūras gada balvas speciālbalvas par izcilu ieguldījumu literatūrpētniecībā, savukārt Kārlim Vērdiņām balva par labāko ārvalstu literatūras tulkojumu latviešu valodā.

28. aprīlī Dita Jonīte un Ieva Rodiņa piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē "Somewhere In Between: Borders and Borderlands" Londonā.


2. martā Latvijas Nacionālās bibliotēkā tika atklāta izstāde "Herders un Barons", kuras satura izstrādājuši Beata Paškevica un Pauls Daija.

2. martā tika atklāta Imanta Ziedoņa muzeja veidota izstāde, kuras sagatavošanā piedalījās Eva Eglāja-Kristsone.

7.–9. martā trešajā digitālo humanitāro zinātņu konferencē "Digital Humanities in the Nordic Countries" Helsinkos piedalījās Sanita Reinsone, Rita Treija un Jānis Daugavietis.

14. martā semināru ciklā "Pētījuma poētika" Dace Bula uzstājās par tēmu "Nostalģija un cilvēkzinātnes (ar īpašu vērību pret folkloristiku)" un Inguna Daukste-Silasproģe par tēmu "Ieskats Kārļa Skalbes Rakstu (1952–1955, Zviedrija) tapšanā".

14. martā Madonas novada bibliotēkā notika LU LFMI Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Elvīra Žvarte.

15. martā Ogres Centrālajā bibliotēkā notika LU LFMI Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Justīne Jaudzema.

15.–16. martā Ieva Garda-Rozenberga, Gatis Ozoliņš, Sandis Laime, Sigita Kušnere, Maija Burima, Ieva E. Kalniņa, Anita Rožkalne, Pauls Daija un Artis Ostups piedalījās Liepājas 24. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā".

21. martā semināru ciklā "Pētījuma poētika" ar priekšlasījumu "Mūzikas reminiscences Veronikas Strēlertes dzejā" uzstājās Ieva E. Kalniņa.

22. martā Eva Eglāja-Kristsone, Signe Raudive un Inese Žune piedalījās Kurzemes reģionālajā latviešu oriģinālliteratūras konferencē Kuldīgā.

28. martā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Vēlēšanas akadēmiskajos amatos; 3. Dažādi.


2. februārī Latvijas Universitātes 76. starptautiski zinātniskās konferences sekcijas sēdē "Prioritārā tēma "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA". Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra" piedalījās Ginta Pērle-Sīle.

7. februārī semināru ciklā "Pētījuma poētika" par tēmu "Citēšanas menedžēšana (atsauču rīku lietojums)" uzstājās Jānis Daugavietis.

8. februārī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notika piemiņas pasākums Ivaram Ivaskam, kurā piedalījās Anita Rožkalne.

11.–15. februārī Eva Eglāja-Kristsone piedalījās COST akcijas Nr. CA16204 Distant Reading for European Literary History 03/11/2017-02/11/2021 vadības komitejā Prāgā, Čehijā kā Latvijas pārstāve.

12. februārī Latvijas Universitātes 76. starptautiski zinātniskās konferences sekcijas sēdē "Valoda un literatūra izglītības kontekstā" piedalījās Eva Eglāja-Kristsone, Signe Raudive un Ginta Pērle-Sīle.

13. februārī Latvijas Universitātes 76. starptautiski zinātniskās konferences plenārsēdē "Humanitārās zinātnes mums pašiem, valstij, pasaulei" piedalījās Arnolds Laimonis Klotiņš.

15. februārī semināru ciklā "Pētījuma poētika" par tēmu "Dažas noderīgas prasmes darbā ar tekstu" uzstājās Sigita Kušnere.

16. februārī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā notika 2017. gada ievērojamāko zinātnes sasniegumu autoru un autoru kolektīvu apbalvošanas ceremonija. Ceremonijā tika apbalvoti Māra Grudule, Gundega Grīnuma un Pauls Daija.

23.–25. februārī LU LFMI apgāds piedalījās "Latvijas Grāmatu izstāde 2018".

28. februārī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Akadēmisko amatu vietu apspriešana/izsludināšana; 3. Akadēmisko amatu aprakstu apspriešana; 4. Dažādi.


7. janvārī notika ekskursija izstādē "Tev ir pienākušas 1243 ziņas. Dzīve pirms interneta. Pēdējā paaudze", kurā piedalījās Baiba Krogzeme-Mosgorda.

8. janvārī sabiedrībai tika atvērts LU LFMI pētnieku veidotais vortāls literatura.lv.

9. janvārī Benedikts Kalnačs viesojās LU Sociālo zinātņu fakultātē ar lekciju "Postkoloniālās kritikas metodoloģija mūsdienu sociālo un kultūras procesu analīzē".

24. janvārī Ginta Pērle-Sīle piedalījās jauno zinātnieku konkursā "Research Slam 2018".

31. janvārī Cēsu Centrālajā bibliotēkā notika Sanitas Reinsones autorvakars.


1. decembrī Ilze Šarkovska-Liepiņa piedalījās konferencē "Literatūra un reliģija: Simsons un Delīla, Boāss un Rute, Jāzeps un Potifara sieva: 3 pāri un 6 likteņi Bībelē, literatūrā, mākslā un kultūrā".

5. decembrī Sanita Reinsone piedalījās konferencē "Stāstnieks un kopiena. Ilgtermiņa un īstermiņa stratēģijas".

6. decembrī notika diskusiju forums vidusskolēniem un studentiem "Ko nozīmē būt zinātniekam?". Diskusiju grupu sadaļā piedalījās Sandis Laime, Aigars Lielbārdis un Ieva Tihovska.

6. decembrī semināru ciklā "Pētījuma poētika" ar priekšlasījumu uzstājās Dita Jonīte un Ieva Rodiņa.

8. decembrī notika izstādes "TEV IR PIENĀKUŠAS 1243 ZIŅAS. Dzīve pirms interneta. Pēdējā paaudze" atklāšana.

8. decembrī par iekļaušanu UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā tika pasniegts sertifikāts Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtam.

9. decembrī Signei Raudivei piešķirta Kārļa Dziļlejas fonda prēmija.

13. decembrī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Valsts pētījumu programmas “Letonika” un LZP sadarbības projekta rezultāti (B. Kalnačs, A. Rožkalne); 3. LU LFMI izdevējdarbības plāns 2018. gadam; 4. LU LFMI Zinātniskās padomes sēžu grafiks 2018. gada 1. pusgadam; 5. Dažādi.

15. decembrī notika Emīlijas Dikinsones bilingvālās dzejas izlases "Āboliņš un bite" / One Clover, & a Bee" Kārļa Vērdiņa sastādījumā un atdzejā atvēršana.

18. decembrī Maijai Burimai un Ingunai Daukstei-Silasproģei tika pasniegti Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļu diplomi.

21. decembrī Māras Grudules, Gundegas Grīnumas un Paula Daijas pētījumi saņēmuši Latvijas Zinātņu akadēmijas atzinību kā trīs 2017. gada nozīmīgākie sasniegumi Latvijas zinātnē.


1. novembrī notika Letonikas VII kongresa Literatūrzinātnes nozares sekcija, kurā piedalījās Jānis Ozoliņš, Signe Raudive, Madara Eversone, Anita Rožkalne, Gundega Grīnuma, Viktors Hausmanis, Inguna Daukste-Silasproģe, Ieva E. Kalniņa, Māra Grudule, Pauls Daija, Zigrīda Frīde un Maija Burima.

1. novembrī notika Gundegas Grīnumas monogrāfijas "Viņpus Alpiem. Rainis un Aspazija Kastaņolā. Jaunatklāti tuvplāni" atvēršanas svētki.

2. novembrī LU LFMI viesojās Dienviddānijas Universitātes salīdzināmās literatūrzinātnes studenti.

1.–4. novembrī notika vienpadsmitā starptautiskā zinātniskā konference "Kultūras Krustpunkti XI", kurā piedalījās Jānis Daugavietis, Eva Eglāja-Kristsone un Jānis Ozoliņš.

4.–12. novembrī Dita Jonīte un Ieva Rodiņa piedalās Baltijas Drāmas foruma programmā.

7. novembrī Sanita Reinsone piedalījās pasākuma "MANS MUZEJS: sabiedrība iesaistās" diskusijā.

9. novembrī Viktoram Hausmanim pasniedza Valsts emeritētā zinātnieka diplomu.

10. novembrī Sanita Reinsone viesojās Tārgales pamatskolā.

15. novembrī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Toma Ķenča esejas “Iztēlotā Latvija” apspriešana; 3. Pretendentu izvirzīšana LZA konkursam par gada zinātniskajiem sasniegumiem Latvijā; 4. Dažādi.

15. novembrī notika Aigara Lielbārža režisētās filmas "Spricis Paegle. Atmiņas" pirmizrāde pirmizrāde.

15. novembrī ar priekšlasījumu seminārā "Pētījuma poētika" viesojās Līga Ulberte.

23. novembrī Maija Burima ievēlēta par LZA īsteno locekli, bet Inguna Daukste-Silasproģe par korespondētājlocekliInguna Daukste-Silasproģe par korespondētājlocekli.

23.–25. novembris Ilze Šarkovska-Liepiņapiedalīsjās starptautiskā muzikoloģijas konferencē Greifsvaldes Universitātē.

25. novembrī Rita Treija ar priekšlasījumu piedalījās radošā domnīcā "Gadskārtu tradīcijas mūsdienās".

25. novembrī Gundegai Grīnumai tika pasniegta Ventspils Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas un Ventspils pilsētas domes izcilības stipendija.

27. novembrī notika grāmatas par Johanu Heinrihu Baumani atvēršanas svētki atvēršanas svētki.

29. novembrī ar priekšlasījumu seminārā "Pētījuma poētika" uzstājās Edīte Tišheizere.

30. novembrī noslēdzās LU LFMI akcija "Skandē Veidenbaumu!".


4.–6. oktobrī Elīna Gailīte, Digne Ūdre un Elvīra Žvarte piedalījās 7. starptautiskajā jauno folkloristu konferencē "Diskusijas par piederību" ("Negotiations of Belonging") Narvā.

6.–7. oktobrī Madara Eversone, Dita Jonīte un Ieva Rodiņa piedalījās 5. Baltijas studentu starptautiskajā konferencē "Tilti Baltijā" Stokholmas Universitātē.

7. oktobrī Artis Ostups un Jānis Ozoliņš piedalījās diskusijā par literatūrkritikas iespējamību Latvijā.

11. oktobrī ar priekšlasījumu "Tekstizrace, korpusanalīze, tēmu modelēšana literatūras pētniecībā" Pētījuma poētika semināru ciklā uzstājās Anda Baklāne.

12.–14. oktobrī seminārā "Baltistu agora: literatūra, kultūra, mitoloģija" piedalījās Aldis Pūtelis.

13. oktobrī Latviešu folkloras krātuves fonogrāfa valču kolekcija iekļauta UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā.

18. oktobrī ar priekšlasījumu seminārā "Pētījuma poētika" "Melanholija un laikmetīgā literatūra" uzstājās Artis Ostups.

19. oktobrī LNB Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā notika pasaku vakars, kura sagatavošanā piedalījies Guntis Pakalns.

20.–22. oktobrī LU LFMI apgāds piedalījās Rīgas Grāmatu svētkos.

24. oktobrī notika Latvijas romu pētnieku seminārs, ko rīkoja Latviešu folkloras krātuve un Ieva Tihovska.

25. oktobrī notika notika Akadēmisko brokastu seminārs Liecinājums (testimony), literatūra un patiesība.

26.–27. oktobrī Benedikts Kalnačs piedalījās Lietuviešu literatūras un folkloras institūta konferencē "Globālie konteksti, nacionālās literatūras".

30. oktobrī notika Ievas Tihovskas un Sanitas Reinsones grāmatu atvēršanas svētki.

30.–31. oktobrī notika ikgadējā Krišjāņa Barona konference "Folklora: vērtības un intereses", kurā piedalījās Dace Bula, Guntis Pakalns, Rita Treija, Aigars Lielbārdis, Beatrise Reidzāne, Gatis Ozoliņš, Digne Ūdre un Baiba Krogzeme-Mosgorda.


1. septembrī tika atklāta LU LFMI organizēta interaktīva dzejas ieskaņošanas akcija "Skandē Veidenbaumu!".

6. septembrī notika "Pētījuma poētika" seminārs "Vijoļspēles trīs virzieni un to izpausme Latvijas mūzikas kultūrā", kurā ar priekšlasījumu uzstājās Inese Žune.

7. un 8. septembrī Ilze Šarkovska-Liepiņa un Arnolds Klotiņš piedalījās starptautiskā simpozijā "Eduards Erdmanis – mūziķis starp divām pasaulēm".

8. septembrī Anita Vaivade piedalījās starptautiskā salīdzinošo tiesību pētniecības seminārā "Nemateriālais kultūras mantojums: dabas telpa, resursi un prakses" Latvijas Kultūras akadēmijā.

13. septembrī ar priekšlasījumu izstādes "Pasakas bērnu un pieaugušo pasaulē" atklāšanā atklāšanā uzstājās Guntis Pakalns.

20. septembrī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Vēlēšanas akadēmiskajos amatos (1 pētnieka vieta); 3. Arnolda Laimoņa Klotiņa monogrāfijas "Mūzika staļiniskajā pēckara desmitgadē. Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1944–1953" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 4. Alža Pūteļa monogrāfijas "Domas par latviešu mitoloģiju. Kā tika meklēts latviešu panteons" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 5. Dažādi.

22. septembrī notika Smiltenes novada bibliotēkā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv seminārs, ko vadīja Elīna Gailīte un Digne Ūdre.

25.–28. septembris Dace Bula, Aigars Lielbārdis, Sanita Reinsone, Ieva Tihovska, Rita Treija un Māra Vīksna piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē "Arhīvi kā zināšanu centri: iniciatīvas un ietekme" Tartu.

27.–29. septembris Benedikts Kalnačs, Maija Burima un Eva Eglāja-Kristsone piedalījās starptautiskā konferencē Hannoverē par postkoloniālo kritikupar postkoloniālo kritiku.

30. septembrī Signe Raudive saņēmusi Veronikas Strēlertes piemiņas balvu literatūrā.


No 14. līdz 19. augustam notika LU LFMI Latviešu Folkloras krātuves 54. zinātniskā ekspedīcija Piebalgā.

No 14. līdz 19. augustam Baiba Krogzeme-Mosgorda vadīja folkloras ievirzi 3x3 nometnē Katskiļos, ASV.

No 21. līdz 25. augustam notika starptautiska zinātniska konference Cultural Heritage Materials–University, Research and Folklore Archives in the 21st CenturyCultural Heritage Materials–University, Research and Folklore Archives in the 21st Century ("Kultūras mantojuma materiāli – universitāšu, zinātniskie un folkloras arhīvi 21. gadsimtā"), kurā ar referātu piedalījās Anita Vaivade, savukārt konferenci atklāja Dace Bula.

30. augustā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Ritas Treijas monogrāfijas "Anna Bērzkalne" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 3. Dažādi.

30. augustā Inguna Daukste-Silasproģe un Māra Grudule cikla "Letonikas lasījumi" ietvaros sniedza priekšlasījumus par Jāni Jaunsudrabiņu.

31. augustā starptautiskajā vasaras skolā "Apgaismības mediju prakses/ Medienpraktiken der Aufklärung" ar lekcijām un referātiem uzstājās Dace Bula, Rita Treija, Guntis Pakalns un Elīna Gailīte.


3. jūlijā Sanita Reinsone piedalījās Reģionālo muzeju simpozijā ar priekšlasījumu par LFK digitālo arhīvu garamantas.lv.