EN in English

3. aprīlī Mālpilī notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Elīna Gailīte un Justīne Jaudzema.

3. aprīlī Eva Eglāja-Kristsone ar lekciju "Literatūras procesa fiksācija digitālajā vidē" uzstājās Salaspils novada bibliotēkā.

4. aprīlī Ilze Ļaksa-Timinska Latvijas Zinātņu akadēmijā saņēma Jauno zinātnieku balvu.


1. martā notika grāmatas "Rucavas garamantas I" atvēršana (sast. Māra Vīksna).

2. martā notika grāmatas "Laiku nospiedumi. Ilgoņa Bērsona dzīve dienasgrāmatās, vēstulēs, atmiņās un attēlos (1947–1990)" atvēršana (sast. Madara Eversone).

2. martā Mūrmuižas Tautas universitātes nodarbībā "Putni un to pētnieki Latvijā" uzstājās Sandis Laime.

1.–3. martam LU LFMI apgāds piedalījās ikgadējā "Latvijas Grāmatu izstādē" Ķīpsalā.

5. martā Kultūras informācijas sistēmu centra Mācību klases Tiešsaistes studijā notika saruna ar LU LFMI apgāda vadītāju Unu Balodi.

6. martā notika LU LFMI Pašvērtējuma debates.

6. martā notika Evas Eglājas-Kristsones un Inetas Lipšas lekcija "Sieviešu aktīvisms pēc 1918. gada: publiskais un privātais".

7. martā komūnbārā "Hāgenskalna komūna" lekciju nolasīja Eva Eglāja-Kristsone.

14. un 15. martā Ieva Kalniņa, Madara Eversone, Pauls Daija, Benedikts Kalnačs, Ilze Ļaksa-Timinska, Eva Eglāja-Kristsone, Artis Ostups, Ieva Rodiņa, Edīte Tišheizere, Ieva Garda-Rozenberga, Dita Jonīte, Inguna Daukste-Silasproģe, Māra Grudule, Simona Sofija Valke, Anita Rožkalne, Sandis Laime un Gatis Ozoliņš piedalījās 25. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā" Liepājā.

20. martā Siguldas Mākslu skolas "Baltais flīģelis" audzēkņi un pedagogi piedalījās Latviešu folkloras krātuves projektā "Dziedi ar arhīvu". Pasākumā piedalījās Ieva Tihovska.

21.–23. martā Dita Jonīte un Ieva Rodiņa piedalījās konferencē "Transnational Influences: Theatrical Interactivity in the Nordic/Baltic Region and Beyond" Helsinku universitātē, Helsinkos, Somijā.

25. martā Gundegai Grīnumai piešķirts valsts emeritētā zinātnieka statusss.

27. martā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: tikšanās ar LU rektora amata kandidātu prof. Gundaru Bērziņu; LU LFMI aktualitātes; LU LFMI Pretkorupcijas pasākumu plāna apspriešana/apstiprināšana; akadēmisko amatu vietu apspriešana/izsludināšana; dažādi.

27. martā ērmīgo stāstu vakarā Mūkusalas Mākslas salonā piedalījās Guntis Pakalns.

27. martā Sanita Reinsone un Eva Eglāja-Kristsone piedalījās nodarbībā "Digitālās koprades projekti – pieredze, kļūdas, atziņas un atslēgas uz aktīvu sabiedrības iesaisti".

27. martā Madara Eversone piedalījās sarunā Ojāra Vācieša muzejā sarīkojumā ciklā "Vācietis un laiks".


5. februārī LU LFMI uzsāka sabiedrības iesaistes akciju pasākumu sērijā "Mūslaiku kalendārs".

7. februārī sākas digitālais projekts #Grosvaldi1919.

12. februārī Māra Grudule un Ilze Ļaksa-Timinska piedalījās LU 77. konferences literatūrzinātnes sekcijā.

12. februārī Rita Treija saņēmusi Latvijas Universitātes suminājuma rakstu par 2018. gada veikumu humanitāro zinātņu jomā.

14. februārī notika pirmais "Pēckara arhīva" cikla seminārs.

15. februārī LU LFMI Latviešu folkloras krātuve atklāja digitālu projektu "Dziedi ar arhīvu".

20. februārī nosaukti grāmatu mākslas konkursam "Zelta ābele" nominētie darbi, starp kuriem arī LU LFMI apgādā iznākušais Jāņa Ozoliņa sastādītais zinātnisku rakstu krājums.

21. februārī Sanita Reinsone piedalījās LU 77. konferences sekcijas sēdē "Datorlingvistika".

27. februārī Sanita Reinsone piedalījās sarunu ciklā "Stāsta otra puse".

28. februārī Arnolds Klotiņš uzstājās ar priekšlasījumu Misiņa kluba kārtējā lasījumā.


9. janvārī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursi un to norise 2018. un 2019. gadā (piedalās Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs J. Kloviņš); Nolikuma par LU LFMI piešķirtā zinātniskās institūcijas bāzes finansējuma izlietojumu pētnieciskiem un attīstības projektiem 2019. gadā apspriešana/apstiprināšana; LU LFMI izdevējdarbības plāna 2019. gadam apspriešana/apstiprināšana; LU LFMI Darbības starptautiskā pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanas norise; Dažādi.

11. janvārī Sanita Reinsone uzstājās Latvijas Kultūras akadēmijā ar priekšlasījumu "Dzīves pierakstīšanas tradīcijas jeb kāpēc arī Tava dienasgrāmata ir kultūras mantojums".

15. janvārī Ilzei Ļaksai-Timinskai piešķirta Latvijas Zinātņu akadēmijas Jaunā zinātnieka balva.

20. janvārī Sanita Reinsone viesojās Siguldas Valsts ģimnāzijā.

30. janvārī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: LU LFMI pētniecisko un attīstības projektu konkursa 2019. gadā Projektu padomes priekšlikuma par projektu pieteikumu atbalstīšanu vai noraidīšanu apstiprināšana; LU LFMI Darbības plāna 2019. gadam apspriešana/apstiprināšana; LU LFMI Publisko zinātnisko aktivitāšu plāna 2019. gadam apspriešana/apstiprināšana; LU LFMI Humanitāro zinātņu žurnāla “Letonika” turpmākā darbība; Pretendentu izvirzīšana valsts emeritētā zinātnieka statusa iegūšanai 2019. gadā; Dažādi.


1. decembrī notika hronikas "Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij" atvēršanas svētki atvēršanas svētki, kuros piedalījās arī Māra Grudule.

8. decembrī Ilze Ļaksa-Timinska saņēma Kārļa Dziļlejas fonda prēmiju.

18. decembrī tikaatklāta Nacionālās enciklopēdijas elektroniskā vietne www.enciklopedija.lv.

19. decembrī notika LU LFMI kopsapulce.

27. decembrī Latvijas Zinātņu akadēmija starp nozīmīgākajiem sasniegumiem nosaukusi Māras Grudules un Arnolda Klotiņa pētījumus.


1. novembrī Rita Treija piedalījās konferences "Kultūras Krustpunkti XII" plenārsēdē plenārsēdē.

2. novembrī Inguna Daukste-Silasproģe un Arnolds Klotiņš piedalījās konferencē "Kultūras Krustpunkti XII".

6. novembrī Limbažu muzejā tiks atklāta izstāde "RAKSTĪTPRIEKS. Limbažu apkārtnes ļaužu rokraksti", kuras līdzautore ir LU LFMI vadošā pētniece Baiba Krogzeme-Mosgorda.

7. novembrī notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv seminārs par Salaspils un Rīgas apkārtnes folkloras materiāliem.

7. novembrī Simona Sofija Valke uzstājās ar priekšlasījumu semināru ciklā "Pētījuma poētika".

7.–9. novembrī Beatrise Reidzāne un Ginta Pērle-Sīle piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē "Expressions and Impressions: Personal and Communal Aspects of Traditional Singing" Tartu, Igaunijā.

7.–9. novembrī Dace Bula, Aigars Lielbārdis, Rita Treija un Digne Ūdre piedalījās 13. SIEF Rituālā gada darba grupas konferencē "Pilsētas rituāli" ("City Rituals") Bukarestē, Rumānijā.

12. novembrī Toms Ķencis piedalījās Dāga Eistena Ennšē grāmatas "Nemirstības vēsture" atvēršanā un diskusijā par nemirstību.

14. novembrī semināru ciklā "Pētījuma poētika" ar priekšlasījumiem uzstājās Zigrīda Frīde un Zita Kārkla.

16.–17. novembrī Edīte Tišheizere piedalījās starptautiskā konferencē "Back to the Future – Central European Avant-Garde Reclaimed".

20. novembrī semināru ciklā "Pētījuma poētika" ar priekšlasījumiem uzstājās Digne Ūdre un Māra Vīksna.

21. notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Pretendentu izvirzīšana LZA konkursam par gada zinātniskajiem sasniegumiem Latvijā; 3. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātnisko rakstu XXIV "Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam"(atb. red. S. Briežkalne) manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 4. Vēlēšanas akadēmiskajos amatos; 5. Dažādi.

21. novembrī notika diskusija par Kultūras sakariem starp Latvijas PSR un trimdas latviešiem, kurā piedalījās Eva Eglāja-Kristsone.

22. novembrī Ikšķilē notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Una Smilgaine un Elvīra Žvarte.

22. novembrī Sandis Laime, Ieva Garda-Rozenberga un Guntis Pakalns piedalījās 3. Latvijas Stāstnieku konferencē.

24. novembrī projekta "Dzīve līdzās ostai" zinātniskā grupa viesojās Vecmīlgrāvī.

27. novembrī Sandis Laime piedalījās seminārā "Dabas retumi" Latvijas Dabas muzejā.

28. novembrī Latviešu folkloras krātuvē norisinājās Autobiogrāfiju diena.

29. novembrī Alūksnes muzejā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Elvīra Žvarte.

29. novembrī Latvijas Okupācijas muzejā notiks Arnolda Klotiņa grāmatas "Mūzika pēckara staļinismā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1944. līdz 1953. gadā" (LU LFMI, 2018) atvēršanas svētki.

29. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens pilnsapulcē par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli tika ievēlēts Pauls Daija.

30.–1. decembrī Ilze Šarkovska-Liepiņa piedalījās starptautiskā muzikoloģijas konferencē "National Identities – European Universality. Music and Musical Life in Central-Eastern Europe (1918–2018)" Varšavā, Polijā.


8.–9. oktobrī Dace Bula un Pauls Daija piedalījās starptautiskā konferencē, kurā pirmoreiz pulcējās Baltijas humanitāro un sociālo zinātņu pētnieki, kurus vieno interese par cilvēka un vides attiecībām.

8.–10. oktobrī Eva Eglāja-Kristsone piedalījās COST akcijas Nr.CA16204 "Distant Reading for European Literary History" kārtējā sanāksmē Antverpenē, Beļģijā.

9. oktobrī Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā notika "garamantas.lv" izbraukuma seminārs, kuru vadīja Elvīra Žvarte.

10. oktobrī seminārā "Pētījuma poētika" viesojās somu pētnieks Sīmo Lākonens.

11. oktobrī Rojas Jūras zvejniecības muzejā notika "garamantas.lv" izbraukuma seminārs, kuru vadīja Una Smilgaine un Elvīra Žvarte Una Smilgaine un Elvīra Žvarte.

15. oktobrī LFK pētnieki sabiedrībai atvēra padziļinātas tiešsaistes aptaujas par atsevišķām kalendāro paradumu tēmām.

16. oktobrī seminārā "Pētījuma poētika" viesojās pētnieki no Norvēģijas un Zviedrijas – Auduns Kjuss un Frediks Skots.

17.–19. oktobrī LFK pētnieces Baiba Krogzeme-Mosgorda, Rita Treija, Māra Vīksna, Elvīra Žvarte, Justīne Jaudzema, Elīna Gailīte un Sanita Reinsone piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē "History, Memory, and Archives: Sensitive Issues" Viļņā, Lietuvā.

18. oktobrī tika atvērts Nacionālās enciklopēdijas sējums "Latvija", kurā publicēti arī LU LFMI pētnieku sagatavoti raksti.

18.–19. oktobrī Simona Sofija Valke, Māra Grudule un Ieva Kalniņa piedalījās Edvarta Virzas 135 gadu jubilejai veltītā konferencē.

19.–21. oktobrī LU LFMI piedalījās Rīgas Grāmatu svētkos, kuros tika atvērts Latviešu tautasdziesmu akadēmiskā izdevuma 11. sējums "Kāzas".

20. oktobrī LZP projekta "Dzīve līdzās ostai" pētnieki devās uz Mangaļsalu.

23. oktobrī Guntis Pakalns vadīja "Tumšo stāstu vakaru" Latvijas Nacionālajā bibliotēkā".

24. oktobrī seminārā "Pētījuma poētika" ar priekšlasījumiem uzstājās Arnolds Klotiņš un Anita Rožkalne.

24. oktobrī Sanita Reinsone uzstājās ar lekciju Mūkusalas Mākslas salonā.

25. oktobrī Viesītes muzejā "Sēlija" notika "garamantas.lv" izbraukuma seminārs, kuru vadīja Justīne Jaudzema.

26. oktobrī Madara Eversone ar priekšlasījumu uzstājās Latvijas Okupācijas muzeja seminārā.

26. oktobrī Jānis Ozoliņš ar referātu "Latvian LGBT Movement and the Narrative of Normalization" piedalījās konferencē Re-Writing the Past: the LGBT+ History of the Baltics Tallinā, Igaunijā.

30. oktobrī Sanita Reinsone viesojās Alojas Ausekļa vidusskolā.

30.–31. oktobrī notika Krišjāņa Barona konference, kurā piedalījās Dace Bula, Toms Ķencis, Gatis Ozoliņš, Māra Vīksna, Guntis Pakalns, Aigars Lielbārdis, Ieva Tihovska, Ieva Garda-Rozenberga, Jānis Daugavietis, Rita Treija un Digne Ūdre.


1. septembrī notika LU LFMI rīkotās akcijas "Lasīsim dzejiņas" atklāšana.

8. septembrī Eva Eglāja-Kristsone piedalījās Starptautiskajai rakstītpratības dienai veltītā seminārā bibliotekāriem.

11. septembrī Madara Eversone piedalījās zinātniskajos lasījumos "Ieskats Dzejas dienu vēsturē".

14. septembrī LZP projekta "Dzīve līdzās ostai" pētnieki devās izbraukuma seminārā uz Carnikavu.

19.–21. septembrī notika starptautiskā jauno folkloristu konference "Ētika folkloristikā", kuru organizēja LFK. Tajā piedalījās Elīna Gailīte, Ginta Pērle-Sīle, Digne Ūdre un Elvīra Žvarte.

26.–28. septembrī Jānis Daugavietis piedalījās digitālo humanitāro zinātņu konferencē Tartu, Igaunijā.

28. septembrī LZP projekta "Dzīve līdzās ostai" pētnieki devās uz Kundziņsalu.


19.–26. augustā notika LU LFMI Latviešu folkloras krātuves 55. zinātniskā ekspedīcija Sēlijā.

29. augustā Māra Grudule ar priekšlasījumu uzstājās semināru ciklā "Pētījuma poētika".

31. augustā Sanita Reinsone piedalījās izstādes "Zināt! Tas ir Latvijas dabā" atklāšanas pasākumā.


17.–20. jūlijā notika pirmā Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola.

18. jūlijā Evas Eglāja-Kristsone lasīja lekciju "Zeltenītes kā ideālās sievietes koncepts latviešu kultūrā 19.–20. gadsimtu mijā" Mūkusalas Mākslas salonā.

23.–30. jūlijā Ieva Tihovska piedalījās Starptautiskās tradicionālās mūzikas padomes divu pētniecības grupu "Mūzika un minoritātes" un "Mūzika un dzimte" apvienotajā simpozijā Vīnē, Austrijā.

27. jūlijā Benedikts Kalnačs un Edīte Tišheizere piedalījās konferencē, kas veltīta Rūdolfa Blaumaņa 155 gadu jubilejai.

29. jūlijā Dace Bula, Ieva Garda-Rozenberga, Jānis Daugavietis piedalījās festivālā "Komēta".


1.–3. jūnijā Sandis Laime, Rita Treija, Ilze Šarkovska-Liepiņa un Maija Burima piedalījās Baltijas studiju konferencē Stenfordas Universitātē.

6. jūnijā ar semināru ciklā "Pētījuma poētika" ar priekšlasījumu uzstājās Edīte Tišheizere.

7.–8. jūnijā notika LU LFMI, LGBT un viņu draugu apvienības "Mozaīka" un Latvijas Nākotnes foruma rīkota starptautiska zinātniska konference "Queer Narratives in European Cultures: Subjectivity, Memory, Nation", kurā piedalījās Kārlis Vērdiņš.

12.–16. jūnijā Dace Bula, Ieva Garda-Rozenberga, Toms Ķencis, Sandis Laime un Aigars Lielbārdis piedalījās konferencē "Tautas stāstījums intensīvas kultūrapmaiņas reģionos" Sicīlijā, Itālijā Sicīlijā, Itālijā.

15. jūnijā Gundega Grīnuma piedalījās Raiņa un Aspazijas muzeja Kastaņolā ekspozīcijas "Rainis un Aspazija starp Latviju un Šveici" atklāšanā.

16. jūnijā Madara Eversone piedalījās seminārā "Valoda un valodniecība Latvijā: 1940.–1953. gads".

18.–20. jūnijā Dace Bula, Māra Grudule, Maija Burima, Benedikts Kalnačs, Baiba Krogzeme-Mosgorda, Māra Vīksna, Beatrise Reidzāne, Ginta Pērle-Sīle un Sanita Reinsone, Eva Eglāja-Kristsone, Kristīne Pokratniece, Arnolds Klotiņš un Ilze Šarkovska-Liepiņa piedalījās IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā.

19.–20. jūnijā Sanita Reinsone piedalījās seminārā "Facilitating Cooperation Between Humanities Researchers and Cultural Heritage Institutions" Varšavā, Polijā.

27. jūnijā Jelgavas pilsētas bibliotēkā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Elīna Gailīte.

27. jūnijā Preiļu Galvenajā bibliotēkā notika http://lulfmi.lv/Garamantas-Preilos, kuru vadīja Digne Ūdre.


2. maijā "Pētījuma poētika" semināru ciklā ar priekšlasījumiem uzstājās Una Smilgaine un Aigars Lielbārdis.

2.–4. maijā Pauls Daija un Benedikts Kalnačs piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē "Literary Canon Formation as Nation-Building in Central and Eastern Europe (19th to Early 20th Century)"Literary Canon Formation as Nation-Building in Central and Eastern Europe (19th to Early 20th Century)" Viļņā.

3. maijā Benedikts Kalnačs piedalījās konferencē "Nacionālais romantisms un simbolisms Baltijas valstīs" Parīzē.

4. maijā Eva Eglāja-Kristsone piedalījās konferencē "Labā vēsts – Latvija. Sētais un pasētais. Brīdis pirms simtgades".

7. maijā LFK lasītavā notika grāmatas "Džūkste: pagasta un draudzes vēsture" atkārtotā izdevuma atvēršana.

7. maijā Valkas novada centrālajā bibliotēkā notika digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Digne Ūdre.

7. maijā folkloras interesentiem tika atvērts LFK lasītavas grāmatu elektroniskais katalogs "Lasītavas grāmatas".

8. maijā Bārtas muzejā notika digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Una Smilgaine un Elvīra Žvarte.

9. maijā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Vēlēšanas akadēmiskajos amatos; 3. Dažādi.

9. maijā Balvu Novada muzejā notika seminārs "Literatūras, mūzikas un teātra nozares virtuālie resursi: sabiedrības iesaiste un sadarbības iespējas", kuru vadīja Inese Žune, Ilze Šarkovska-Liepiņa, Dita Jonīte un Zita Kārkla.

10. maijā Daugavpils Universitātē ar seminārlekciju "Latviešu buramvārdi – no pagātnes līdz mūsdienām" uzstājās Aigars Lielbārdis.

11. maijā Toms Ķencis piedalījās konferencē "Varas Latvijā. No senlaikiem līdz valstij".

14. maijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ar seminārlekciju "Latviešu buramvārdi – no pagātnes līdz mūsdienām" uzstājās Aigars Lielbārdis.

16. maijā Eva Eglāja-Kristsone un Maija Burima piedalījās konferencē "Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram".

17. maijā Kuldīgas Mākslas namā notika digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Elīna Gailīte.

17.–18. maijā LU LFMI Latviešu folkloras krātuvē Rīgā un Abavas pagasta Lielvirbu muižā notika Baltijas valstu folkloras arhīvu tikšanās.

22.–23. maijā notika "Digitālā kultūras mantojuma forums", kurā piedalījās Sanita Reinsone, Ainars Brūvelis, Guntis Pakalns, Edīte Tišheizere, Inese Žune, Una Smilgaine un Elvīra Žvarte, Madara Eversone un Signe Raudive, Sandis Laime, Ieva Garda-Rozenberga, Anita Rožkalne, Artis Ostups, Pauls Daija un Benedikts Kalnačs, Elīna Gailīte, Eva Eglāja-Kristsone un Ieva Rodiņa. Ar konferences video un tēzēm varat iepazīties šeit.

24. maijā Valmieras integrētajā bibliotēkā notika seminārs "Literatūras, mūzikas un teātra nozares virtuālie resursi: sabiedrības iesaiste un sadarbības iespējas", kuru vadīja Signe Raudive, Dita Jonīte, Ieva Rodiņa un Ilze Šarkovska-Liepiņa.

25. maijā Cesvaines novada domē notika digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Māra Vīksna.

25. maijā Sanita Reinsone viesojās Preiļu novada Aizkalnes bibliotēkā un Preiļu Galvenajā bibliotēkā.

28. maijā Benedikts Kalnačs, Toms Ķencis un Artis Ostups piedalījās eseju lasījumos "Atmiņu politika kultūrā".

28.–31. maijā Jānis Daugavietis un Eva Eglāja-Kristsone piedalījās starptautiskā digitālo humanitāro zinātņu konferencē Budapeštā.


4. aprīlī Sanita Reinsone viesojās Mālpils novada bibliotēkā.

4. aprīlī semināru ciklā "Pētījuma poētika" ar priekšlasījumiem uzstājās Gundega Grīnuma un Madara Eversone.

5. aprīlī tika pasniegtas Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdbalvas Gundegai Grīnumai un Signei Raudivei.

5.–8. aprīlī Jānis Ozoliņš ar referātu "Latvian LGBT Movement and the Narrative of Normalization" piedalījās konferencē Квір-гісторыя былога СССР і постсавецкіх краін /Dotyk Queer History Festival Minskā, Baltkrievijā.

6. aprīlī Ginta Pērle-Sīle, Ieva Garda-Rozenberga, Māra Vīksna, Beatrise Reidzāne, Aldis Pūtelis un Guntis Pakalns piedalījās akcijā "Satiec savu meistaru 2018".

14. aprīlī Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā notika digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Justīne Jaudzema.

18. aprīlī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Manuskripta "Andra Neiburga: valoda, dzimte, stāstījums, attēls" (Sast., zin. red. Jānis Ozoliņš) apspriešana/apstiprināšana; 3. Dažādi.

20. aprīlī Gundega Grīnuma un Māra Grudule piedalījās Latvijas Literatūras gada balvas Prozas lasījumos.

21. aprīlī Arnolds Klotiņš, Jānis Daugavietis un Ilze Šarkovska-Liepiņa piedalījās starpdisciplinārā zinātniskā konferencē "Muzikoloģija+ 2018".

21. aprīlī Sanita Reinsone viesojās Kursīšu bibliotēkā.

20.–22. aprīlī Ieva Rodiņa piedalījās Latvijas amatierteātru iestudējumu skates "Gada izrāde 2017" fināla žūrijā.

24. aprīlī Sandis Laime ar priekšlasījumu uzstājās Ventspils muzejā.

26. aprīlī semināru ciklā "Pētījuma poētika" ar priekšlasījumu uzstājās Zigrīda Frīde.

27. aprīlī Sanita Reinsone piedalījās Grāmatu svētkos Pļaviņās.

27. aprīlī Gundegai Grīnumai, Mārai Grudulei tika pasniegtas Latvijas Literatūras gada balvas speciālbalvas par izcilu ieguldījumu literatūrpētniecībā, savukārt Kārlim Vērdiņām balva par labāko ārvalstu literatūras tulkojumu latviešu valodā.

28. aprīlī Dita Jonīte un Ieva Rodiņa piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē "Somewhere In Between: Borders and Borderlands" Londonā.


2. martā Latvijas Nacionālās bibliotēkā tika atklāta izstāde "Herders un Barons", kuras satura izstrādājuši Beata Paškevica un Pauls Daija.

2. martā tika atklāta Imanta Ziedoņa muzeja veidota izstāde, kuras sagatavošanā piedalījās Eva Eglāja-Kristsone.

7.–9. martā trešajā digitālo humanitāro zinātņu konferencē "Digital Humanities in the Nordic Countries" Helsinkos piedalījās Sanita Reinsone, Rita Treija un Jānis Daugavietis.

14. martā semināru ciklā "Pētījuma poētika" Dace Bula uzstājās par tēmu "Nostalģija un cilvēkzinātnes (ar īpašu vērību pret folkloristiku)" un Inguna Daukste-Silasproģe par tēmu "Ieskats Kārļa Skalbes Rakstu (1952–1955, Zviedrija) tapšanā".

14. martā Madonas novada bibliotēkā notika LU LFMI Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Elvīra Žvarte.

15. martā Ogres Centrālajā bibliotēkā notika LU LFMI Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Justīne Jaudzema.

15.–16. martā Ieva Garda-Rozenberga, Gatis Ozoliņš, Sandis Laime, Sigita Kušnere, Maija Burima, Ieva E. Kalniņa, Anita Rožkalne, Pauls Daija un Artis Ostups piedalījās Liepājas 24. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā".

21. martā semināru ciklā "Pētījuma poētika" ar priekšlasījumu "Mūzikas reminiscences Veronikas Strēlertes dzejā" uzstājās Ieva E. Kalniņa.

22. martā Eva Eglāja-Kristsone, Signe Raudive un Inese Žune piedalījās Kurzemes reģionālajā latviešu oriģinālliteratūras konferencē Kuldīgā.

28. martā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Vēlēšanas akadēmiskajos amatos; 3. Dažādi.


2. februārī Latvijas Universitātes 76. starptautiski zinātniskās konferences sekcijas sēdē "Prioritārā tēma "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA". Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra" piedalījās Ginta Pērle-Sīle.

7. februārī semināru ciklā "Pētījuma poētika" par tēmu "Citēšanas menedžēšana (atsauču rīku lietojums)" uzstājās Jānis Daugavietis.

8. februārī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notika piemiņas pasākums Ivaram Ivaskam, kurā piedalījās Anita Rožkalne.

11.–15. februārī Eva Eglāja-Kristsone piedalījās COST akcijas Nr. CA16204 Distant Reading for European Literary History 03/11/2017-02/11/2021 vadības komitejā Prāgā, Čehijā kā Latvijas pārstāve.

12. februārī Latvijas Universitātes 76. starptautiski zinātniskās konferences sekcijas sēdē "Valoda un literatūra izglītības kontekstā" piedalījās Eva Eglāja-Kristsone, Signe Raudive un Ginta Pērle-Sīle.

13. februārī Latvijas Universitātes 76. starptautiski zinātniskās konferences plenārsēdē "Humanitārās zinātnes mums pašiem, valstij, pasaulei" piedalījās Arnolds Laimonis Klotiņš.

15. februārī semināru ciklā "Pētījuma poētika" par tēmu "Dažas noderīgas prasmes darbā ar tekstu" uzstājās Sigita Kušnere.

16. februārī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā notika 2017. gada ievērojamāko zinātnes sasniegumu autoru un autoru kolektīvu apbalvošanas ceremonija. Ceremonijā tika apbalvoti Māra Grudule, Gundega Grīnuma un Pauls Daija.

23.–25. februārī LU LFMI apgāds piedalījās "Latvijas Grāmatu izstāde 2018".

28. februārī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Akadēmisko amatu vietu apspriešana/izsludināšana; 3. Akadēmisko amatu aprakstu apspriešana; 4. Dažādi.