EN in English

24.-25.01.2022. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Konstantīns Pēkšēns (1859–1928) un viņa laiks" ar priekšlasījumu "Latvijas teātra paradigmas maiņa 20. gs. pirmajās desmitgadēs" uzstājās pētniece Dr. Edīte Tišheizere.

27.-28.01.2022. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē "XXXII Zinātniskie lasījumi" piedalīsies LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieki: Pauls Daija, Ingūna Daukste-Silasproģe, Gatis Ozoliņš un Guntis Pakalns.


1.12.2021. Latvijas Nacionālā bibliotēkas podkāsts "Klausītava" publicējis epizodi, kurā Dace Bargā sarunājās ar dzejnieku un literatūrzinātnieku Kārli Vērdiņu, kā arī Evu Eglāju-Kristsoni, Latvijas Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktori un pētnieci. Viņi sarunājas par izcilo latviešu rakstnieci Regīnu Ezeru un viņai veltītu starptautisku konferenci.

1.-3.12.2021. Martynas Mažvydas Lietuvas Nacionālajā bibliotēkā norisinās starptautiska konference "Theatrum Libri: The Press, Reading and Dissemination in Early Modern Europe", kurā plenāra lasījumu "Participatory digital heritage: values, meanings, and practices" sniedz Sanita Reinsone.

1.-3.12.2021. Norisinās 53. Slāvistikas, Austrumeiropas un Eirāzijas studiju asociācijas konference par tēmu "Daudzveidība, intersekcionalitāte, starpdisciplinaritāte". Konferrencē piedalās trīs LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieki: Ph.D. Jānis Ozoliņš, Dr. philol. Kārlis Vērdiņš un Dr. philol. Jānis Oga.

3.-4.12.2021. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku organizē vērienīgu virtuālu konferenci "Regīna Ezera un Austrumeiropas literatūra". Konferencē ar priekšlasījumu piedalījās LU LFMI pētnieki: Eva Eglāja-Kristsone, Zita Kārkla, Dace Bula, Artis Ostups, Toms Ķencis, Jānis Ozoliņš, Kārlis Vērdiņš, Madara Eversone, Inguna Daukste-Silasproģe, Jānis Oga un Edīte Tišheizere.

9.12.2021. Pētnieks Dr. philol. Gatis Ozoliņš ar ziņojumu "Meklējot teicēju pilsētā" piedalās VI Latvijas stāstnieku konferencē, kuru palīdz organizēt LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

20.12.2021. Letonikas lasījumos "Jezuītu Georga Elgera un Mihaela Rota literārais mantojums" ar priekšlasījumu uzstājās pētniece Dr. philol. Māra Grudule.


1.-2.11.2021. Dace Bula piedalās otrajā Baltijas vides cilvēkzinātņu (BALTEHUMS — Baltic environmental humanities and social sciences) konferencē. Konference notiek attālināti — no Tallinas Universitātes, tās norisi nodrošina Igaunijas Vides vēstures centrs (Estonian Centre for Environmental History).

9.11.2021. Zita Kārkla vada semināru "Embodied Geographies: History of Latvian Women's Writing" Gēteborgas Universitātē. Seminārs norisinās angļu valodā.

11.03.2021. Triju Zvaigžņu ordenis tiek piešķirts pētniecēm: Dacei Bulai, Elgai Melnei, Beatrisei Reidzānei un Mārai Vīksnai.

12.11.2021. No 10. līdz 12. novembrim norisinās 29. Spānijas Universitātes Franču valodas asociācijas (Asociación de Francesistas de la Universidad Española (AFUE)) konference. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Simona Sofija Valke piedalās pārrobežu tēmai veltītajā koferencē ar referātu "Franču lektīras Kurzemes hercogistē 18. gadsimtā" ("Lectures françaises au duché de Courlande du XVIIIe siècle").

16.11.2021. Norisinās trešais virtuālais garamantas.lv seminārs par ārstniecības augu aprakstiem un tautas medicīnas materiāliem Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā garamantas.lv. Seminārs notiek tiešsaistē platformā Zoom, to vada Una Smilgaine.

17.11.2021. Raidījumā "Zināmais nezināmajā" (LR1, 10.00-11.00) viesojas LU LFMI pētnieki Dace Bula un Jānis Daugavietis. Saruna par projektā "Dzīve līdzās ostai" paveikto - par pētījuma ieceri, izmantotajām pētniecības metodēm un atziņām, kādas gūtas pēdējos trīs gados, sadarbojoties ar Bolderājas, Daugavgrīvas, Kundziņsalas, Mangālsalas un Vecmīlgrāvja iedzīvotājiem, apkaimju biedrībām un citām Daugavas lejteces vides kultūras veidošanā iesaistītajām pusēm - Rīgas pašvaldības iestādēm un Rīgas brīvostas pārstāvjiem.

17.-19.11.2021. Virtuālajā vidē noritēs Belgradas Mākslas universitātes Dramatiskās mākslas fakultātes (Serbija) rīkotā starptautiskā zinātniskā konference "Creativity and innovations in dramatic arts, media and cultural production: visions and values for the future", kurā ar priekšlasījumu "Digital Theatre in Latvia: New Forms and Challanges" uzstāsies LU LFMI Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļas zinātniskā asistente Ieva Rodiņa.

23.11.2021. Tapusi Dignes Ūdres kūrētā digitālā izstāde "Zīmju parki Latvijā".

24.11.2021. Jānis Oga piedalās LU Karjeras centra rīkotajā seminārā jauniešiem "Iedvesmas lekcija".

24.11.2021. Notiek semināru cikla "Pētījuma poētika" seminārs, kurā ar priekšlasījumiem uzstājas amata pretendentes mākslas zinātnes nozarē, teātra zinātnes apakšnozarē ar specializāciju teātra vēsturē un teorijā: Ieva Rodiņa un Laine Kristberga. Diskusiju ievadīs LU Sociālo zinātņu fakultātes asociētās profesores, vadošās pētnieces Dr. sc. soc. Baibas Belas lekcija "Dzīvesstāstu dokumentācija sociālās distancēšanās un digitālajā laikmetā".

25.11.2021. LU LFMI Latviešu folkloras krātuve sadarbībā ar Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociāciju "Dzīvesstāsts" rīko diskusiju "Teicējs tiešsaistē".

25.-26.11.2021. Notiek konference "Ēdiena reprezentācija literatūrā un kultūrā", kurā piedalās divas institūta pētnieces: Ieva E. Kalniņa un Ilze Ļaksa-Timinska.

26.-26.11.2021. Parīzē norisinās starptautiska konference "Daudzdisciplīnu skatījums uz nemateriālo kultūras mantojumu". Konferencē uzstājas Dace Bula "The concept of intangible culture heritage in the documents of Latviens science politics".

28.11.2021. Raidījumā „Bitīt matos” viesojas pētnieks Jānis Daugavietis, ilggadējs raidījuma “Bitīt matos” vadītājs, sociologs un mūzikas pētnieks.

29.11.2021. LU Senāts ievēl Daci Bulu par Latvijas Universitātes padomes locekli.


2.10.2021. Aizvadīts festivāls "Rijas balle". Tajā uzstājās LU LFMI Latviešu folkloras krātuves zinātniskā asistente Elīna Gailīte ar pētījumu "Kur ir tautas dejas un skatuviskās tautas dejas robeža?". Pētījuma prezentācijas ieraksts skatāms šeit.

5.10.2021. Patriarha Rudens programmas ietvaros Edīte Tišheizere vada lekciju "Kroders un Liepāja" (10.45-12.15). Patriarha Rudens programma un lekcijas norises vieta šeit.

18.10.2021. LU LFMI pētniece Zita Kārkla seminārā Bergenas Universitātes Sieviešu un dzimtes studiju centrā stāsta par savu pētījumu "Ķermeņa ģeogrāfijas: latviešu sieviešu rakstniecības vēsture".

19.10.2021. Mākslas doktore Ilze Šarkovska-Liepiņa koncertzālē "Lielais dzintars" klausītājus iepazīstina ar renesanses laikmetu mūzikā "Renesanse: muzikāls ceļojums no Florences līdz Rīgai".

19.10.2021. Pētniece Una Smilgaine ar priekšlasījumu "Rīga Latviešu folkloras krātuves materiālos" attālināti piedalījās Rīgas Skolēnu pils rīkotajos tālākizglītības kursos "Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas skola", kur iepazīstināja folkloras kopu un tautas deju kolektīvu vadītājus ar folkloras materiāliem par Rīgu un garamantas.lv lietošanu.

20.10.2021. No 20. līdz 23. oktobrim Poznaņā norisinās Starptautiskās tradicionālās mūzikas padomes (ICTM) pētnieku grupas "Mūzika un deja slāvu pasaulē" trešais simpozijs. To atklāja LU LFMI pētnieces, etnomuzikoloģes Ievas Tihovskas referāts "Jēdzienu 'tradicionālā mūzika' un 'folklora' tautas definīcijas: Latvijas slāvu ansambļu pētījums".

22.10.2021. Madara Eversone piedalās Viļņas Universitātes rīkotajā 8. Baltijas studentu konferencē "Bridges in the Baltics" ar pētījumu "Travel map of Soviet Latvian writers (the 70s and 80s of the 20th century)", ar plenārreferātu "Canonization Post Factum: Baltic fiction in CEU Press Classics series" (Kanonizācija "post factum": Baltijas proza "CEU Press Classics" sērijā) konferencē piedalījās Kārlis Vērdiņš.

24.10.2021. LU LFMI pētnieks un žurnāla "Letonica" redaktors Artis Ostups 24. oktobrī piedalījās TV24 raidījuma "Pilna bilde" diskusijā par kultūras medijiem Latvijā. Raidījuma ieraksts skatāms TV24 interneta arhīvā.

25.10.2021. Notiek seminārs ""Poļku lēca apkārt tā, ka putekļi vien griezās"*: horeogrāfiskā folklora garamantas.lv" platformā Zoom. Otrais seminārs garamantas.lv rudens semināru ciklā. Semināru vada Elīna Gailīte.

25.10.2021. Ieva Tihoovska ar referātu "Minorities in the frame of the state: Organization and categorization of musical performances" piedalās ICTM Mūzikas un minoritāšu studiju grupas 11. simpozijā Upsalā, Zviedrijā (25.-30. oktobris).

26.10.2021. Kārlis Vērdiņš un Jānis Ozoliņš piedalījās Helsinku Universitātes organizētajā starptautiskajā konferencē "Histories of Sexualities, Gender Diversity, and Queer in the Nordic and Baltic Region" ar referātu "Men on the Verge of a Nervous Breakdown: Embodied Affects of Atis Jākobsons" (Vīrieši uz nervu sabrukuma robežas: Ata Jākobsona iemiesotie afekti). Konference pulcēja Ziemeļvalstu un Baltijas pētniekus, kuru uzmanības centrā ir dzimtes un seksualitātes jautājumi.

27.10.2021. Dace Bula 27. un 28. oktobrī piedalās COST akcijas "Writing Urban Places: New Narratives of European Cities" vidusposma konferencē, kura notiek Portu, Portugālē. Projekts "Dzīve līdzās ostai" izraudzīts par vienu no vienpadsmit projektiem, kuri aicināti šai konferencē iepazīstināt ar savu izpētes ģeogrāfiju.

28.-29.10.2021. Norisinās Krišjāņa Barona konference "Folklora un atmoda". Konferencē piedalās 16 referenti no dažādām Latvijas augstskolām un zinātniskajiem institūtiem. Plenārsēdēs priekšlasījumus sniegs Guntis Šmidchens un Valdis Muktupāvels. Konferenci rīko LU LFMI Latviešu folkloras krātuve.


1.09.2021. LU LFMI pētnieks Jānis Daugavietis piedalījās 15. Eiropas Socioloģijas asociācijas konferencē ar referātu "Environmental Concern in Neighbourhood Context: Comparison of Rīga Port Communities at the Individual Level". Vairāk šeit.

3.09.2021. Eiropas reliģiju izpētes asociācijas 18. gadskārtējā konferencē piedalījās pētniece Agita Misāne ar referātu "Hard Times in Aglona: How Did Latvia’s Major Pilgrimage Site Survive the Occupations?".

3.-12.09.2021. Dzejas dienās piedalījās trīs LU LFMI darbinieki: Artis Ostups, Ivars Šteinbergs un Kārlis Vērdiņš. Pētnieki piedalījās Dzejas dienu atklāšanas pasākumā, pasākumos "Ūdensdzeja", "Metafiziskā dzeja" un "Ceļojums ar dzejniekiem" un latviešu laikmetīgās dzejas izlases somu un latviešu valodā “Ja aizmirsti savu vārdu” prezentācijā.

1.-4.09.2021. LU LFMI pētnieki Eva Eglāja-Kristsone, Jānis Oga, Artis Ostups, Zita Kārkla un Ivars Šteinbergs piedalās 14. Baltijas studiju konferencē Eiropā (14th Conference of Baltic Studies in Europe), kura norisinās no 1. līdz 4. septembrim Upsalā, Zviedrijā. Vairāk par konferenci šeit.

5.-8.09.2021. LU LFMI pētnieki – Aigars Lielbārdis, Agita Misāne un Guntis Pakalns – piedalās 18. Starptautiskās Tautas naratīvu izpētes biedrības (International Society for Folk Narrative Research, ISFNR) kongresā "Encountering Emotions in Folk Narrative and Folklife", kas rīkots Zagrebā, taču notiek tiešsaistē no 5. līdz 8. septembrim.

8.09.2021. Notiek LU LFMI rīkotais Dirk Göttsche seminārs "Literary Playing Fields in Motion: Remapping Nineteenth-Century Realism" platformā "Zoom". Seminārs organizēts projekta "Jauna latviešu literatūras vēsture: ilgais 19. gadsimts" (lzp-2020/2-0020) ievaros.

15.09.2021. Tiešsaistē notiek Turku Universitātes emeritētās profesores Līsas Steinbijas (Liisa Steinby) priekšlasījums "Literatūras vēsture šodien" (Literary history today). Seminārs organizēts projekta "Jauna latviešu literatūras vēsture: ilgais 19. gadsimts" (lzp-2020/2-0020) ievaros.

15.09.2021. Projekta "Latviešu arhīvi trimdā: arhīvu materiāla atlase un digitalizācija, intervijas Latviešu Centrā Minsterē un Baltiešu kristīgās apvienības mītnē Annabergā" noslēguma seminārs trešdien, 2021. gada 15. septembrī plkst. 10.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Virtakas klasē Rīgā, Mūkusalas ielā 3.

21.09.2021. No 20. līdz 22. septembrim notiek BALTICA 2021 tiešsaistē. Latviešu folkloras krātuvi festivālā pārstāv Ilze Cepurniece ar priekšlasījumu "Latvian singing tradition" (21. septembrī).

22.09.2021. Plkst. 15.00 tiešsaistē notiek ceturtais LU LFMI Latviešu folkloras krātuves rīkotais audiovizuālais seminārs "Zem egles izpīpēta metode: mutvārdu vēsture". Semināru vada mutvārdu vēstures pētnieces Ieva Garda-Rozenberga un Māra Zirnīte.

23.-24.09.2021. 13. Baltijas literatūrzinātnieku konferencē (13th conference of Baltic Literary Scholars) "Shifting Literary Culture since Stagnation in the Brezhnev Era: The Baltic Paradigm". piedalās pētnieki: Eva Eglāja-Kristsone, Māra Grudule, Benedikts Kalnačs, Zita Kārkla, Kārlis Vērdiņš, Edīte Tišheizere, Dāvis Eņģelis, Rita Grīnvalde, Ilze Ļaksa-Timinska, Jānis Oga. Konferenci rīko LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

24.09.2021. Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva komanda aicina interesentus uz virtuālo tikšanos tiešsaistē, lai ar mūzikas materiālu vācēja Voldemāra Stelberga piemēru kopīgi aplūkotu, kā garamantas.lv var palīdzēt iedzīvināt reģionos nozīmīgus folkloras devumus. Vada Elvīra Žvarte.

24.-25.09.2021. Norisinās 10. Zemgales stāstnieku festivāls "Gāž podus Rundālē", kurā piedalās pētnieks Guntis Pakalns ar lekciju "Augusta Bīlenšteina pasaku vākums Zemgalē".

28.09.2021. Notiek zinātniskie lasījumi "MAZĀK ZINĀMAIS RAINIS: BIOGRĀFIJA, DAIĻRADE, TULKOJUMI". Lasījumos piedalās Gundega Grīnuma ar priekšlasījumu "“La desolazione”, “Mirstošais Sokrats” un Lugānas “dvēseļu dārzs” Raiņa un Aspazijas paralēlajās biogrāfijās".

29.09.2021. Notiek "Pētījuma poētikas" Dr. philol. Gundegas Grīnumas vadītais seminārs "Tekstoloģija: no rokraksta līdz publikācijai" 29. septembrī plkst. 14.00 Latviešu folkloras krātuves lasītavā.


LU LFMI vadošā pētniece Dace Bula piedalījās sarunu festivālā "Lampa," kas notiek Cēsīs 20. un 21. augustā. Viņa bija viena no Pasaules Dabas fonda rīkotās diskusijas "Vide un pilsonis. Kāds sakars?" dalībniekiem.

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts aicina laicīgi reģistrēties dalībai seminārā, kas notiks š.g. 8. septembrī plkst. 15:00. Tajā uzstāsies Notingemas Universitātes (Lielbritānija) profesors, literatūrzinātnieks Dirks Geče (Dirk Göttsche) ar priekšlasījumu “Literatūras darbības lauku dinamika: pārkartējot 19. gadsimta reālismu” (Literary Playing Fields in Motion: Remapping Nineteenth-Century Realism). Reģistrēties šeit.

25. augustā tiešsaistē notika Oļģerta Krodera 100. un teātra vietnes Kroders.lv 10. jubilejai veltīta konference #kroderdienas. Plašāk par konferenci.

No 15. līdz 23. augustam Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) Literatūras nodaļas pētnieki Vācijā ar Baltijas–Vācijas Augstskolu biroja atbalstu īstenoja projektu "Latviešu arhīvi trimdā: arhīvu materiāla atlase un digitalizācija, intervijas Latviešu Centrā Minsterē un Baltiešu kristīgās apvienības mītnē Annabergā". Plašāk par apmeklējumu lasīt, sekojot saitei.


Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Letonikas un Baltijas lasītavā (5. stāvā) atklāta izstāde–krājuma izlase "Ilgais 19. gadsimts latviešu literatūrā". Vairāk par izstādi lasīt, sekojot saitei.

Dzejnieka Edvarda Treimaņa-Zvārguļa 155. jubilejas gadā Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgādā klajā nācis viņa nepublicēto epigrammu krājums "Sarkanā paradīzē". Plašāk par grāmatu un tās iegādi šeit.

Vasarā Latviešu folkloras krātuvē notiek apjomīgs, pagaidām publiski neredzams darbs pie dažādu digitālu resursu attīstīšanas. Sadarbībā ar Rīgas Kinostudijas speciālistiem notiek VHS videokasešu un MC audiokasešu digitalizācija. Sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas skaņu ierakstu digitalizācijas ekspertu Juri Lubēju notiek fonogrāfa valču ierakstu skaņas tīrīšana. Tiek dizainētas un programmētas jaunas Latviešu folkloras krātuves mājaslapas sadaļas. Notiek akadēmiskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" un Jēkaba Vītoliņa sastādīto nošu krājumu "Latviešu tautas mūzika" skenēšana. Šie un vēl citi resursi līdz gada beigām taps pieejami mājaslapās lfk.lv un garamantas.lv. Sekojiet līdzi jaunumiem! Šie darbi notiek saskaņā ar projektu "Daudzveidīga tradicionālās kultūras satura nodrošinājums digitālajā vidē", kas saņēmis Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "KultūrELPA" finansējumu.


No 6. līdz 8. jūnijam attālinātā vidē norisinājās Tartu Universitātes (Igaunija) rīkotā piektā gadskārtējā konference, kas veltīta Krievijas un Austrumeiropas studijām, šoreiz ar nosaukumu “Post-Socialist (dis)Orders”. Tajā piedalījās arī institūta pētnieki Zita Kārkla un Jānis Oga. Plašāk par konferenci lasīt, sekojot saitei.

Trešais audiovizuālais seminārs folkloristikas vēsturē notika 9. jūnijā. Par folkloras ekspedīciju tehnisko aprīkojumu Latvijas PSR stāstīja LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētniece un fondu glabātāja Dr. philol. h. c. Māra Vīksna, demonstrējot vēsturiskus filmētos materiālus. Plašāk šeit.

Svinot dižā sēļa Valdemāra Ancīša 100 gadu jubileju, aicinām apmeklēt Māras Vīksnas sagatavoto virtuālo izstādi-stāstu.

Turpinās projekts “Latviešu arhīvi trimdā: arhīvu materiāla atlase un digitalizācija, intervijas Latviešu Centrā Minsterē un Baltiešu kristīgās apvienības mītnē Annabergā”. Vairāk par tā norisi uzziniet, sekojot saitei.

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts 16. jūnijā atvēris publiskai aplūkošanai virtuālo izstādi "Jauna latviešu literatūras vēsture: ilgais 19. gadsimts", kas piedāvā jaunu skatu uz latviešu literatūras tapšanas vēsturi. Plašāk par izstādi šeit.

Ir iznācis nozīmīgs pētījums – grāmata Latvijas kultūras vēsture (sastād. Ojārs Spārītis, Jumava, 2021, 751 lpp.), kuras 14 nodaļās 22 autori snieguši būtiskāko par Latvijas kultūras zarojumiem – aprakstot gan iekšējo Latvijas tautu kultūras spēku un attīstības gaitu, identitātes veidojošos tekstus un to autorus, gan citu tautu ietekmes, to dziļākos slāņojumus, ievirzījumus.

No 19. līdz 24. jūnijam norisinājās 15. Starptautiskās etnoloģijas un folkloras biedrības (SIEF) kongress, kura tēma šogad ir "Noteikumu neievērošana? Spēks, līdzdalība un pārkāpums" ("Breaking the rules? Power, participation and transgression"). Plašāk lasīt šeit.

Tiešsaistē publicēts jaunākais starpdisciplināro kultūras studiju žurnāla "Cultural Analysis" numurs – "Tracking Knowledge: On The History of Changing Disciplinary Identities After 1945". Lasīt vairāk.


Latvijas Universitātes Senāts 31. maijā vienbalsīgi apstiprinājis LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktora vēlēšanu rezultātus. Saskaņā ar LU LFMI Zinātniskās padomes 12. maija sēdes lēmumu par institūta direktori uz pieciem gadiem ievēlēta vadošā pētniece Eva Eglāja-Kristsone

Izdevniecībā "Neputns" publicēta Laimas Slavas sastādītā grāmata Niklāvs Strunke, kurā par daudzpusīgā mākslinieka teātra darbiem rakstījusi arī LU LFMI vadošā pētniece Edīte Tišheizere.

Sērijā “Eiropas literatūru salīdzināmā vēsture” (A Comparative History of Literatures in European Languages), publicēts reālisma studijām veltīta izdevuma “Reālisma ainavas. Pārdomājot literāro reālismu salīdzināmā skatījumā” (Landscapes of Realism. Rethinking Literary Realism in Comparative Perspectives) pirmais sējums. Grāmatā publicēts arī LU LFMI vadošā pētnieka Benedikta Kalnača raksts “Vēlīnā 19. gadsimta Baltijas reālisma polifonija” (The polyphony of late nineteenth-century Baltic realism).

LU LFMI apgādā izdota Minnas Freimanes ceļojumu aprakstu grāmata "Par piemiņu. Minnas Freimanes ceļa apraksti".

No 11. maija līdz 14. maijam notika Eiropas Salīdzināmās literatūras biedrības (European Society of Comparative Literature/Sociéte Européenne de littérature comparée) rīkotā starptautiskā konference "Izcelsmes stāsti pasaules literatūrā un mākslā" (Narrations of Origins in World Literature and the Arts). Konferencē piedalījās arī LU LFMI vadošie pētnieki Pauls Daija un Benedikts Kalnačs. Plašāk par konferenci, sekojot saitei.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs publicējis grāmatu "Teiktās dziesmas. Praktiska rokasgrāmata", kas elektroniskā formātā bez maksas pieejama ikvienam interesentam. Grāmatas autores ir trīs etnomuzikoloģes – Ieva Tihovska, Ilze Cepurniece un Zane Šmite. Plašāk šeit

20. maijā notika Zoom seminārs par autobiogrāfisku kolekciju veidošanu, kurā vairāku valstu pārstāvji dalīsies ar pieredzi un izaicinājumiem, veidojot un uzkrājot autobiogrāfiskus materiālus. Sekojiet saitei, lai uzzinātu vairāk.

20. maijā LFMI pētniece Simona Sofija Valke piedalījās Liepājas Universitātes 24. starptautiskā zinātniskā konferencē "Sabiedrība un kultūra: krīzes un to pārvarēšanas ceļi" ar referātu "Lasīšana krīžu un satricinājumu laikā: Sagānas hercogienes bibliotēka (1800)". Plašāk šeit.

21. maijā plkst. platformā Zoom norisinājās LU LFMI un LU HZF organizētā konference jaunajiem pētniekiem, kurā 24 Latvijas un ārvalstu doktoranti prezentēja savu pētījumu idejas dažādās humanitāro un sociālo zinātņu nozarēs. KONFERENCES PROGRAMMA (PDF).

Par godu Vizmas Belševicas 90 gadu jubilejai 27. maijā tiešsaistē norisinājās LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta rīkotā zinātniskā un radošā konference “Vizma Belševica un vārda brīvība”. Plašāka informācija par konferenci atrodama, sekojot saitei.

Latvijas Universitātes Senāts 31. maijā vienbalsīgi apstiprinājis LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktora vēlēšanu rezultātus. Saskaņā ar LU LFMI Zinātniskās padomes 12. maija sēdes lēmumu par institūta direktori uz pieciem gadiem ievēlēta vadošā pētniece Eva Eglāja-Kristsone.


LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve aicina piedalīties ikgadējā Krišjāņa Barona zinātniskā konferencē, kas notiks 2021. gada 27.– 28. oktobrī. Pieteikumus jāiesūta elektroniski: https://ej.uz/Barons2021 līdz šā gada 14. maijam.

Jaunākajā žurnāla "Journal of Baltic Studies" drukātajā izdevumā publicēts institūta vadošās pētnieces Daces Bulas raksts par 8. marta jeb Sieviešu dienas mūsdienu nozīmi un praksēm post-sociālistiskajā pasaulē.

LU LFMI Latviešu folkloras krātuve turpina audiovizuālo semināru ciklu, kas veltīts padomju perioda folkloristikas vēstures izzināšanai. Otrā semināra "Tautas medicīna padomju periodā" uzmanības centrā bija tautas medicīna un tās pētniecība padomju gados.

Teorētiskās literatūras seminārā "Baltijas post-koloniālisms II" dalībnieki iepazinās ar teorijas kritikas un alternatīvajām versijām.

Šajā pavasarī LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētnieki aizsāk veidot īpašu Pārdaugavai veltītu kolekciju digitālajā arhīvā garamantas.lv. Kolekcijas papildināšanā aicināts iesaistīties ikviens.

Pētnieks Toms Ķencis dalās ar paveikto pēcdoktorantūras projektā "ETNO-GRAFIKA: Baltijas nemateriālā kultūras mantojuma vizuālās interpretācijas", pievienojot padarītajam un pārdomām arī divu grāmatu recenzijas.

Aprīlī notika arī tiešsaistes seminārs par pandēmijas laika rakstisku fiksēšanu un krājumu veidošanu.

Jānis Oga pēcdoktorantūras blogā raksta par Miervalda Birzes Minsteres Latviešu ģimnāzijas apmeklējumu 1980. gadā.


Iznācis žurnāla "Letonica" 42. numurs, kurā apkopoti pētījumi par dažādām ar Latvijas vēsturi un kultūru saistītām tēmām.

Liepājas 27. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā" 10. un 11. martā piedalījās 16 LU LFMI pētnieki.

LU Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Latviešu literatūras vēstures sekcija ar programmu "Vera Vāvere – personība, pētījumi, recepcija".

Projekta Sieviešu pārstāvniecība Latvijas kultūrā un sabiedrībā (1870–1940) ietvaros aizsākta akcija "Iepazīsti savu (vec)vecmāmiņu".

LU LFMI piedalījās LIKTA/VARAM organizētajā "Digitālajā nedēļā 2021".

Starptautiskajā zinātnisko institūciju novērtējumā kopvērtējumā LU LFMI saņēmis augstāko atzīmi – 5. Ar LU LFMI izvērtējuma ziņojumu aicinām iepazīties šeit.

Izsludināta pieteikšanās LU LFMI organizētajai starptautiskajai Baltijas literatūrzinātnieku konferencei, kas notiks Rīgā 23.-24. septembrī.

Zita Kārkla savā postdoktorantūras blogā raksta par literātes Antijas mājskolotājas gaitām Kijevā 19. gs. beigās.


Jaunāko teātra pētījumu atspoguļojums Latvijas medijos atrodams Jaunumu sadaļā.

Projekts “Dzīve līdzās ostai” Eiropas pilsētpētnieku uzmanības lokā.

Institūta vadošā pētniece Dace Bula piedalījās LU 79. konferencē. Lasīt vairāk.

16 referāti par sociālisma mantojumu atrodami Institūta youtube kanālā.

Līdz aprīļa vidum teātra pētnieki aicināti pieteikties dalībai konferencēs. Plašāka informācija šeit.

Baltijas postkoloniālisms: teorētiskās literatūras seminārs. Lasīt šeit.

Institūta vadošā pētniece Dace Bula piedalījās sarunu ciklā "Tiešsaistē ar zinātnieci".


Gads sākās ar jauniem pētniecības projektiem. Par tiem plašāk var lasīt Jaunumos.

Ikviens interesents aicināts aplūkot un izpētīt sev interesējošā Latvijas reģiona teiktās dziesmas. To var izdarīt Garamantas.lv.

Institūta pētnieks Jānis Daugavietis raksta par padomju laika Rīgas mūzikas samizdata izdevumu "Ot Vinta". Rakstu lasīt, sekojot saitei: http://forumhistoriae.sk/sites/default/files/05-da...

Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļas zinātniskā asistente Dita Jonīte par saviem pētījumiem laikmetīgās dejas jomā nominēta nacionālas nozīmes apbalvojumam – Dejas balvai kategorijā “Ieguldījums dejas mākslā”. Plašāk lasīt šeit.

Janvāra beigās norisinājās audiovizuālais seminārs folkloristikas vēsturē.

Institūta pētnieces Māra Grudule un Eva Eglāja-Kristsone piedalījās konferencē "Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram".

LU LFMI darbinieki piedalījās Daugavpils Universitātes zinātniskajā konferencē "XXXI Zinātniskie lasījumi".


No 17. līdz 18. decembrim notika konference "Sociālisma folkloristika: nozares mantojums" ("Socialist Folkloristics: A Disciplinary Heritage"), kas pulcēs pētniekus no visas pasaules. Referātu kopsavilkumi atrodami šeit.

2020. gada 18. decembrī norisinājās LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta rīkotā zinātniskā un radošā konference “Pieredze un redzējumi: dzejniecei Veltai Sniķerei 100”. Konferences video materiāli apskatāmi Institūta Youtube kontā.

Iznācis Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļas četru gadu darbs – kolektīvā monogrāfija “Neatkarības laika teātris. Parādības un personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā”.

Postdoktorante Zita Kārkla pētījuma blogā raksta par Hermīnes Zālītes ceļojumu uz Parīzi 1900. gadā.

Jānis Oga pēcdoktorantūras pētījuma blogs raksta par Zigmunda Skujiņa un Gunara Janovska vēstulēm.


10. novembrī UNESCO Pasaules zinātnes dienas ietvaros notika diskusija "Kā jauniešiem iesaistīties zinātnē?". Tajā piedalījās arī LU LFMI vadošā pētniece Sanita Reinsone un iepazīstināja ar iesaisties.lv piedāvātajām iespējām.

Jaunā veidolā iznāk žurnāls "Letonica". Humanitāro zinātņu žurnāla “Letonica” 41. numurs iezīmē pavērsienu izdevuma dzīvē. Žurnāls ieguvis jaunu un mūsdienīgu dizainu, tā autors ir Armands Zelčs. Tāpat žurnāls pārgājis uz jaunu atsauču sistēmu – sākot ar 41. numuru, atsauces ērtākai lasīšanai veidotas pēc Hārvardas stila parauga.

VKKF projektā "Tradicionālā kultūra digitālajā vidē" sākta Kurzemē pierakstīto folkloras materiālu digitalizācija, ko īsteno Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) sadarbībā ar LU LFMI Latviešu folkloras krātuvi.

LU LFMI vadošā pētniece Dace Bula 17. novembrī piedalījās COST tīkla “Pilsētvides rakstība: Eiropas pilsētu jaunie naratīvi” (CA18126 Writing Urban Places) tiešsaistes minikonferencē “Nozīmīgums, apropriācija un integrācija pilsētas naratīvos”.

26. novembrī Facebook tiešsaistē norisinājās Rakstniecības un mūzikas muzeja (RMM) krājuma pētījumu konference “Personība meklē personību”.