EN in English

Akadēmiskās brokastis

"Akadēmiskās brokastis" ir semināru cikls – atvērta un neformāla diskusiju platforma – institūta pētniekiem par teorētiskajām idejām, kas šobrīd cirkulē humanitāro un sociālo zinātņu pētnieku vidū.

Semināru cikla moderators – LU LFMI pētnieks Jānis Ozoliņš


18.04.2018.

Tēma: Teksta digitāla analīze un stilistikas jautājumi

Moderatore: Anda Baklāne

Ievingrināta acs arī bez datora palīdzības nemaldīgi atšķirs "Džeinas Eiras" un "Mobija Dika" autoru stila atšķirības, taču individuālā stila "pirkstu nospiedumu" jeb "signālu" jau vairākus desmitus gadu mēģina noteikt arī, izmantojot statistiskas metodes. Stila pētījumi iepriekš apliecinājuši, ka dažādu autoru tekstos uzskatāmi atšķiras tieši vietniekvārdu, artikulu, saikļu u.c. palīgvārdu lietojums, tomēr ar dažu vārdu lietojuma biežuma datiem, protams, nepietiek - jāņem vērā arī žanrs, laikmetam raksturīgas valodas īpatnības un citi apjausti un neapjausti faktori.

Lasāmie teksti

Papildus – vispārīgai uzziņai


13.12.2017.

Tēma: Emociju vēsture

Moderators: Toms Ķencis

Vai asi ēdieni padara dusmīgu, bet saldumi - grūtsirdīgu? Vai kāda maize liek just lepnumu par savu zemi? Vai ir kāds ēdiens, kas iemieso mīlestību? Akadēmisko brokastu seminārā tiks pārrunāta emociju vēstures pētīšana.

Semināra izejas punkti:

  1. No "Doing emotions history" – 1. un 8. nodaļa (P. N. Staerns – Modern patterns in emotions history; N. Eustace – Emotion and political change)
  2. No "The great cat massacre" – 6. nodaļa "Readers respond to Rousseau: The fabrication of romantic sensitivity"

Tēmas pārdomām:

  1. Folkloristika un literatūrzinātne jau izsenis pēta emociju reprezentācijas. Ko šīs nozares darītu ar emociju hermenētiku?
  2. Kā nesajaukt reprezentāciju vēsturi ar emociju vēsturi?
  3. Kolektīvās emocijas kā mūsu pētījumu vēsturisko kontekstu sastāvdaļa. Cik pieejamas un izmantotas?
  4. Kāpēc 1905. gadā tik daudz dziedāja (un 1989. arī)?
  5. Jūtas vs. afekti. Kas un kāpēc iedvesmo?

25.10.2017.

Tēma: Liecinājums (testimony), literatūra un patiesība

Moderators: Artis Ostups

Semināra izejas punkts ir Džordžio Agambena grāmatas nodaļa The Archive and Testimony un Šošanas Felmanas un Dori Lauba grāmatas nodaļa An Event Without a Witness: Truth, Testimony and Survival.
Rakstos aplūkotā tēma ietver sarežģītus jautājumus par valodu, subjektivitāti un vēsturi. Rietumos liecinājuma, literatūras un patiesības attiecības tiek skatītas saistībā ar holokausta atminēšanos. Daļu no tekstos atrodamajiem jēdzieniem un atziņām var izmantot arī sarunā par padomju terora pieredzes pēdām literatūrā un dzīves stāstos.

07.06.2017.

Tēma: Postkoloniālisma teorētiskās pieejas kritisks pārvērtējums

Moderators: Kārlis Vērdiņš

Semināra izejas punkts ir Loras Doilas (Doyle) Inter-imperiality and Literary Studies in the Longer Durée.

27.04.2017.

Tēma: Emiskās zināšanas – cik un kā dažādos kultūrpētniecības laukos tiek ņemti vērā un analītiski izmantoti kultūrpiederīgo (kultūras radītāju un lietotāju) ieskati

Moderatore: Dace Bula

Semināra izejas punkts – Alana Dandesa (Dundes) raksts Metafolklore and Oral Literary Criticism (1966), Kirinas Narajanas (Narayana) raksts The Practice of Oral Literary Criticism: Women's Songs in Kangra, India (1995) un Tomasa Dibuā (Dubois) raksts Native Hermeneutics: Traditional Means of Interpreting Lyric Songs in Northern Europe (1996).


27.02.2017.

Tēma: Žerāra Ženeta (Genette) teorētiskā konstrukcija, kas saukta par fokusēšanu, tās lietojums mūsdienās kognitīvajā poētikā

Moderators: Jānis Ozoliņš

Žerārs Ženets ir viens no nozīmīgākajiem naratoloģijas teorētiķiem, būdams visciešāk saistīts ar daiļliteratūras pētniecību, ar savām idejām būtiski ietekmējis dažādu humanitāro un sociālo zinātņu pētnieku loku. Seminārā mēģinām rast atbildi, kāpēc viņa idejas vēl joprojām ir noderīgas teksta (šī jēdziena visplašākajā nozīmē) pētījumos.

Pēdējo reizi labots: 03.04.2018 12:01:22