EN in English

Pēcdoktorantūra (3. atlases kārta) LU LFMI

LU LFMI aicina pēcdoktorantus, kuri doktora grādu ieguvuši ne agrāk kā 10 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas (2019. gada 15. jūlijs) izstrādāt pieteikumus un īstenot pēcdoktorantūras pētniecības projektu LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā.

Pētniecības pieteikumam jāatbilst LU LFMI Stratēģijai un Pētniecības programmai (2015–2020), kā arī Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) nostādnēm, prioritāšu īstenošanai un/vai specializācijas jomai.

Ja vēlaties īstenot pēcdoktorantūras pētniecības projektu LU LFMI, lūdzam sazināties ar institūta zinātnisko sekretāri Ievu Gardu-Rozenbergu (ieva.garda@lulfmi.lv) līdz šā gada 31. maijam.

Ar MK noteikumiem, konkursa nosacījumiem (nolikums) un iesniedzamajiem dokumentiem var iepazīties šeit.


Pēdējo reizi labots: 20.05.2019 10:53:21