EN in English

Literatūra kā pārtulkotas pašidentitātes veidošanas medijs (LZP)

Literature as a Medium of Creating the Translated Identity of Self: The Case of Transformations of Latvian National Ideology in the Fin de siècle Period

Latvijas Zinātnes padomes projekts (Nr. 410/2013).

Projekta vadītājs: Kārlis Vērdiņš

Pētnieki: Pauls Daija, Eva Eglāja-Kristsone, Benedikts Kalnačs

Projekta apraksts:

Projekts paredz atklāt cēloņus un formas saistībai starp politiskiem un sabiedriskiem pavērsieniem un literatūras procesu 19. un 20. gadsimta mijas latviešu literatūrā, pievēršoties literatūras nozīmei nācijas veidošanā un sabiedrības eiropeizācijā. Projekts pēta identitātes konstruēšanas modeļus un to literārās reprezentācijas, izmantojot nāciju un tulkošanas studijas, postkoloniālisma, dzimtes un zilo teoriju. Projekts pēta atšķirīgās stratēģijas, ko izmanto literatūra, lai radītu jaunu pašapziņu jaunajā latviešu sabiedrībā 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. pirmajā pusē. Laikā, kad sabrūk tradicionālās estētiskās un sociālās struktūras, izpaužas krīzes sajūta saistībā ar pašapziņas raksturīgo uztveri, ka katra personība – un arī tās individuālais stāsts – iemieso veselas kopienas stāstu.

Metodoloģiskā pieeja.

Lai sasniegtu projekta mērķus, tiks izmantotas dažādas metodoloģijas. Tiks veiktas literāro tekstu analīzes, savienojot postkoloniālo studiju idejas, jaunā vēsturiskuma un literatūras antropoloģijas idejas, kā arī dzimtes studiju, zilo teorijas un tulkojumu studiju un kultūras vēstures idejas.

Uzdevumi:

Analizēt kultūras prakses līdztekus literārajiem naratīviem un izsekot “sociālo enerģiju” (Stīvens Grīnblats) cirkulācijai noteiktā laika posmā apvienojumā ar kultūras atmiņas konstruktiem gan mūsdienu Latvijas sabiedrībā, gan arī to transformācijām dažādos vēstures posmos – trīsdesmito gadu nacionālajā autoritārajā iekārtā, padomju ideoloģijas ietekmētajos identitātes konstruktos, vācu nacistiskās okupācijas ietekmēto identitātes modeļu (četrdesmito gadu pirmajā pusē) klātbūtne nacionālisma atdzimšanā 20. gs. 90. gados – procesos, kur gadsimtu mijas literatūrai un tās recepcijai (gan atbilstošai, gan pārprastai vai deformētai) ir bijusi izšķiroša loma.

Mērķi:

Atklāt saistību starp politiskajām pārmaiņām un literārajiem virzieniem, lai apzinātos lomu, kura piemīt literatūrai nācijas veidošanas procesā un cīņā par politisku neatkarību, kā arī kolektīvas un individuālas pašnoteikšanās izpausmēs.

Pēdējo reizi labots: 18.03.2020 11:13:04