EN in English

Latvijas Universitātes institucionālās kapacitātes attīstība (ERAF)

ERAF projekts "Latvijas Universitātes institucionālās kapacitātes attīstība"

Nr. 2015/0027/2DP/2.1.1.3.3./15/IPIA/VIAA/003

Aktivitātes mērķis:

Latvijas Republikas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēto zinātnisko institūciju strukturālo reformu īstenošana, nodrošinot zinātnes ārējā novērtējuma rekomendāciju ieviešanu un sekmējot reorganizēto zinātnisko institūciju pārvaldības un resursu vadības efektivitāti.

Atbalsta veids:

aktivitātes ietvaros finansējums ir pieejams zinātniskās izcilības attīstības atbalstam un zinātnisko institūciju konsolidācijas atbalstam.

Papildus informācija par projektu šeit.

Informācija par projekta īstenošanu:

1. pārskata periods: 2015. gada 1. aprīlis - 2015. gada 31. maijs.

2. pārskata periods: 2015. gada 1. jūnijs - 2015. gada 31. augusts.

3. pārskata periods: 2015. gada 1. septembris - 2015. gada 31. decembris.

Pēdējo reizi labots: 18.03.2020 11:10:32