EN in English

Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija (LZP)

Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija: personālijas, avoti, termini

LZP pētnieciskās sadarbības projekts Nr. 10.0007

Projekta vadītājs: Viktors Hausmanis

Konsorcija mērķis ir izveidot humanitāro zinātņu (literatūra, folklora, teātris, kino, mūzika, filozofija, Latvijas vēsture, latviešu valoda) digitālo enciklopēdiju, kas intergrējama ar Latvijā, Eiropā un pasaulē jau eksistējošām e-infrastruktūrām, tādējādi nodrošinot zinātnisko datu pieejamību, apstrādāšanu un saglabāšanu. Katrā no nozarēm izveidos savu enciklopēdiju atzaru, kas ir pieejams kopīgā vietnē. Lai to veiktu, nepieciešams izveidot jaunu pētniecības digitālo platformu, kas ietver gan vienotas programmatūras, gan datu bāzes struktūras izveidi. Zinātniskās pētniecības rezultāti datu bāzu, digitalizētu vizuālo, audio un multimediju materiālu, kā arī zinātnisku rakstu veidā veidosies sekojošās aktivitātēs: personāliju, terminu, virzienu un cita veida datu bāzes; rādītāju, hroniku, enciklopēdiska rakstura izdevumi (publikācijas internetā un grāmatas formātā); pētījumi un to publikācija virtuālajā vidē un uz papīra; nozaru pirmavotu publicēšana virtuālā veidā un tradicionālajā formā. Daļa no izstrādēm tiks tulkota angļu, vācu, krievu un citās valodās.

Pēdējo reizi labots: 18.03.2020 11:13:01