EN in English

▄ Folkloristikas institucionalizācija Latvijā (LZP)

Folkloristikas institucionalizācija Latvijā: Nozares intelektuālā vēsture Eiropas kontekstā

Latvijas Zinātnes padomes projekts (Nr. 332/2012).

Projekta vadītāja: Dace Bula

Pētnieki: Rita Treija, Sanita Bērziņa-Reinsone, Toms Ķencis, Sandis Laime, Aigars Lielbārdis

Projekta mērķis:

Kontekstualizēt latviešu folkloristikas vēsturi plašākā Eiropas zinātnes intelektuālo un institucionālo procesu ainā starpkaru periodā. Projekta plānotie rezultāti ietver: starptautiskai auditorijai adresētu monogrāfiju par latviešu starpkaru folkloristiku, Latviešu folkloras krātuves 90. gadskārtai veltītu starptautisku konferenci ar tai sekojošu rakstu krājumu; virkni starptautisku publikāciju par folkloras pētniecības intelektuālo un institucionālo vēsturi.

Pēdējo reizi labots: 20.12.2016 22:15:49