EN in English

Zigrīda Frīde. Ienest sveci istabā (2011)

Zigrīda Frīde. Ienest sveci istabā. Latviešu literatūras veidošanās aspekti 19. gadsimta pirmajā pusē. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. 344 lpp., CV

Cena: EUR 4.00 (pērkot LU LFMI)

Zigrīdas Frīdes monogrāfijā tiek aplūkots svarīgs posms latviešu literatūras vēsturē –19. gadsimta literatūras attīstība. Īpaša nozīme bijusi nevis atsevišķām virsotnēm, bet pašai procesu virzībai. Svarīgi, ka literatūra un arī prese, kas veidojās arī vēl pirms pašas latviešu nācijas uzplaukuma, kļuva tās tālākās attīstības potenciāls balsts. Tas bija būtisks posms, kurā tauta tika radināta pie grāmatām un preses kā dzīvei nepieciešamām garīgām vērtībām. Sākot no zemākajiem slāņiem un jauniešu apmācībām skolā, literatūra latviešu sabiedrības attīstības gaitā sāka ieņemt sev pienācīgo lomu. Tāpēc, pat atzīstot, ka tikai nelielai šīs literatūras daļai var piemērot augstākus daiļliteratūras vērtēšanas kritērijus, nav iemesla konceptuāli neatzīt šīs literatūras nozīmīgumu. Arvien plašāka spektra iespieddarbu ienākšana dzīves apritē un lielāka sacerējumu pieejamība būtiski sekmēja laikmetīgi intelektuālo un literāri māksliniecisko prasību augsmi un kļuva neaizstājama latviešu sabiedrības izglītošanā un tās uzskatu modernizēšanā. Bagātīgs laikmeta vēstures fons un Eiropas sabiedrisko un filozofisko ideju klātbūtne atklāj latviešu literatūras veidošanās procesam nozīmīgu kontekstu.

Grāmatas profils literatura.lv.

Pēdējo reizi labots: 28.03.2019 11:33:21