EN in English

Publicēti raksti par literāro kartēšanu

Slovēnijas Salīdzināmās literatūras asociācijas žurnālā Primerjalna književnost (2019, nr. 42/2) un Lietuvas Literatūras un folkloras institūta žurnālā Colloquia (2019, nr. 42) publicēti LU LFMI Literatūras nodaļas vadošo pētnieku Benedikta Kalnača un Paula Daijas raksti "The Geographical Imagination in Early 20th-Century Latvian Novels" un "Exploring Space and Place in Literature: Towards Digital Analysis and Literary Mapping in the Context of Latvian Cultural History". Šajos rakstos analizēta literārā kartēšana un ģeogrāfiskā iztēle 20. gadsimta sākuma latviešu romānos. Abi žurnāli ir indeksēti Scopus datubāzē.

Rakstos izklāstīti pētījumu rezultāti, kas gūti, izstrādājot darbu projektā "Stiprinot zināšanu sabiedrību: starpdisciplināras pieejas sabiedrības iesaistei digitālā kultūras mantojuma radīšanā"(ERAF, 1.1.1.1/16/A/040).

Pēdējo reizi labots: 12.07.2019 10:47:56