EN in English

garamantas Lielvārdē

14. aprīlī plkst. 12.00 Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā notiks LU LFMI Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs. Tajā redaktore Justīne Jaudzema stāstīs par Lielvārdes puses folkloras materiāliem, kā arī ierādīs, kā lietot digitālo arhīvu.

Garamantas.lv izbraukumu semināri Latvijas novados 2018. gadā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" atbalstu.


2017. gada 4. aprīlī plkst. 17.00 LU LFMI vadošā pētniece Sanita Reinsone viesosies Mālpils novada bibliotēkā, Nākotnes ielā 5, kur stāstīs par grāmatu "Meža meitas" un iepazīstinās ar citiem saviem pētījumiem.

LU LFMI pētnieks Jānis Daugavietis uzrakstījis nodaļu par Latvijas punk pirmsākumu LPSR – "Vom Ende der Estraden. Die späten Anfänge des Punk in Lettland" – grāmatā "Warschauer Punk Pakt: Punk im Ostblock 1977–1989" (Mainz: Ventil Verlag, 2018; red. Alexander Pehlemann).

Plašāk par izdevumu:
https://www.ventil-verlag.de/titel/1797/warschauer...


4. aprīlī plkst. 15.00 LFK lasītavā notiks “Pētījuma poētika” semināri, kuros ar priekšlasījumiem uzstāsies Gundega Grīnuma un Madara Eversone.

Gundega Grīnuma uzstāsies ar priekšlasījumu par tēmu "Pieci Hoenšterni/as Raiņa un Aspazijas paralēlajās biogrāfijās".

Vācu cilmes personvārdam Hohenstern būtu vajadzējis parādīties jau kādā no Raiņa Kopotu rakstu akadēmiskā izdevuma sējumiem pērnā gadsimta 80. gadu otrajā pusē. Taču pagaidām to joprojām velti meklēt gan iespieddarbos par Raini un Aspaziju, gan digitālajos kultūras mantojuma resursos. Priekšlasījumā tiks izsekots ilgstošu pētniecisku meklējumu vēsturei, kura, aizsākoties ar mēģinājumu noskaidrot Raiņa Šveices gadu angļu valodas skolotājas personību, ir novedusi līdz atklājumam par abu Kastaņolas trimdinieku ilggadējiem kontaktiem ar austriešu emigrantu fon Hoenšternu ģimeni – privāta rakstura attiecībām, kuras no neparasta skatpunkta izgaismo Raiņa un Aspazijas personību cilvēciskās kvalitātes. Lasīt vairāk...


Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Pavasara pilnsapulcē 5. aprīlī plkst. 14.00 LZA portretu zālē Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 3. stāvā tiks pasniegtas LZA vārdbalvas LU LFMI pētniecei Gundegai Grīnumai un LFMI zinātniskajai asistentei Signei Raudivei.

LZA vārdbalvas saņems virkne izcilu zinātnieku un četri jaunie zinātnieki. Raiņa balvu par izcilu radošu veikumu zinātnē saņems LZA goda doktore Dr.h.c.philol. Gundega Grīnuma, Edgara Siliņa balvu fizikā – LZA īstenais loceklis Mārtiņš Rutkis, Heinricha Skujas balvu bioloģijā - LZA goda doktors Dr. h.c. biol. Jānis Rukšāns, Gustava Vanaga balvu ķīmijā - LZA īstenais loceklis Aigars Jirgensons, Arveda Švābes balvu Latvijas vēstures zinātnē - LZA korespondētājloceklis Ēriks Jēkabsons, bet Arvīda Kalniņa balvu mežzinātnē – Dr. silv. Imants Baumanis.

LZA vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem saņems Mg. Jānis Šmits – Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā, Mg. Mārcis Sējējs – Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā, Mg. Krista Suta – Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā, Mg. Signe Raudive – Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē. Lasīt vairāk...


28. martā izziņoti šī gada Latvijas Literatūras gada balvas (LALIGABA) nominanti un speciālbalvu ieguvēji.

LALIGABAs komisija piešķīrusi divas speciālbalvas par izcilu ieguldījumu literatūrpētniecībā: Gundegai Grīnumai par "Viņpus Alpiem. Rainis un Aspazija Kastaņolā. Jaunatklāti tuvplāni" un Mārai Grudulei par monogrāfiju "Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos". Savukārt Kārlis Vērdiņš par atdzejoto Emīlijas Dikinsones bilingvālo dzejas izlasi "Āboliņš un bite/One Clover & a Bee" nominēts – "Labākais ārvalstu literatūras tulkojums latviešu valodā".

Lasīt vairāk...

Satiec savu meistaru 2018 LFK

LU LFMI Latviešu folkloras krātuvē strādā savas nozares meistari, kuriem ir gan izglītojoties, gan praksē iegūta, gan paaudzēs pārmantota pieredze folkloras vākšanā, izpētē, arhīva pārzināšanā un sarežģītu publicējumu veidošanā. Tāpēc jau vairākus gadus arī LFK piedalās akcijā "Satiec savu meistaru". Šogad piektdienā, 6. aprīlī LFK lasītavā LNB 515. telpā tiek piedāvāta praktiskā nodarbība, kas ļauj dziļāk iepazīt Krišjāņa Barona darbu, kā arī sešas pusstundu garas lekcijas.

14.00–15.30

Tautasdziesmu kārtošanas darbnīca: iespēja gan bērniem, gan pieaugušajiem izdzīvot "Latvju dainu" tapšanu – iejusties teicēju, pierakstītāju, iesūtītāju un K. Barona lomās, noteikt tautasdziesmu piederību nodaļām, rediģēt un sakārtot dziesmu tipu publicēšanai. Ieteicamais dalībnieku vecums: no 11 gadiem, vēlams ierasties jau darbnīcas sākumā. Vada: Ginta Pērle-Sīle un Beatrise Reidzāne. Lasīt vairāk...


2018. gada 28. martā plkst. 14.00 notiks LU LFMI Zinātniskās padomes sēde

DARBA KĀRTĪBĀ:


Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI), pamatojoties uz LU LFMI Stratēģiju (2015–2020), izsludina konkursu uz šādām akadēmisko amatu vietām:

LU LFMI amatu nolikumu un aprakstus sk. LU LFMI mājaslapas (www.lulfmi.lv) sadaļā "Dokumenti". Pretendentiem jāiesniedz: iesniegums, CV, zinātnisko kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija, zinātnisko publikāciju saraksts (2012–2018) un perspektīvais pētnieciskā darba redzējums ievēlēšanas periodam (6 gadiem). Dokumenti iesniedzami līdz š.g. 16. aprīlim LU LFMI sekretariātā, Mūkusalas ielā 3, 510. kabinetā, kā arī elektroniski (ieva.garda@lulfmi.lv). Tālrunis uzziņām 67229017.


22. martā, Kuldīgas Mākslas namā, 1905. gada ielā 6, notiks Kurzemes reģionālā latviešu oriģinālliteratūras konference. 2018. gada konferences nosaukums ir "Vēstures atbalsis Latvijas literārajos procesos pēc 2. pasaules kara".

Konferencē ar priekšlasījumiem piedalīsies arī LU LFMI pētnieces – Eva Eglāja-Kristsone, Signe Raudive un Inese Žune vēstīs par "Literatūras, mūzikas un teātra nozares virtuālie resursi: sabiedrības iesaiste un sadarbības iespējas".

Konferences programma pieejama šeit.


21. martā plkst. 15.00 LFK lasītavā notiks Pētījumu poētikas seminārs, kurā ar priekšlasījumu "Mūzikas reminiscences Veronikas Strēlertes dzejā" uzstāsies Ieva Kalniņa.

Dzejniece Veronika Strēlerte augusi muzikālā ģimenē, kur katrs ģimenes loceklis vairāk vai mazāk bijis saistīts ar mūziku. Arī dzejniece jaunībā spēlējusi klavieres un bijusi koncertu un operas apmeklētāja, par ko liecības gūstamas viņas vēstulēs tuviniekiem, kurās viņa aprakstījusi ne tikai iespaidus, bet arī vērtējusi muzikālo izpildījumu. Dzejnieces muzikālais pārdzīvojums “konvertējies” vārda mākslā. Katrā no sešiem viņas krājumiem ir pa dzejolim, ko rosinājis konkrēts skaņdarbs. Lekcijā – mēģinājums paraudzīties, kā mūzikas iespaidi pārtop dzejā un iekļaujas krājuma koncepcijā.

Ievadvārdus Ievas priekšlasījumam teiks un jautājumu sadaļu vadīs Literatūras nodaļas vadītājs un institūta zinātniskās padomes priekšsēdētājs Benedikts Kalnačs.


Literatūras, folkloras un mākslas institūts aicina piedalīties – kā klausītājam vai referentam 22.–23. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā gaidāmajā konferencē "Digitālā kultūras mantojuma forums".

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts kopš 1993. gada veido un izstrādā digitālos resursus (sākotnēji literatūras vēsturē un folklorā, tad arī citās pētnieciskajās nozarēs), un gadskārtējā konferencē "Meklējumi un atradumi" šogad pievērsīsies tieši digitālā mantojuma satura, pieejamības un problēmu aplūkojumam ar tematisko ievirzi "Digitālā kultūras mantojuma forums". Konferences darba gaitā notiks gan referātu lasījumi, gan digitālo resursu prezentācijas ar auditorijas iesaistīšanu diskusijā. Lasīt vairāk...


24. Liepājas konference

15. un 16. martā Liepājas Universitātē notiks 24. starptautiskā zinātniskā konference "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā" ar šīgada tēmu "Procesi Baltijas valstu literatūrā un kultūrā: vēsture un šodiena". Konference aizritēs Latvijas, Lietuvas un Igaunijas simtgades zīmē. Referāti izskanēs latviešu, lietuviešu un angļu valodā.

Konferencē piedalīsies referenti no Latvijas, Lietuvas un Austrijas, kuri nolasīs referātus literatūrzinātnē, teātra teorijā un vēsturē, kulturoloģijā, filozofijā, komunikāciju zinātnē un folkloristikā. Konferences laikā darbosies universitātes izdoto grāmatu tirdziņš, bet līdzās zinātniskajiem lasījumiem ceturtdienas vakarā "Namīnā" būs arī neformālu sarunu un dziesmu vakars. Lasīt vairāk...


Garamantas.lv Ogrē

Ceturtdien, 15. martā plkst. 10.00 Ogres Centrālajā bibliotēkā notiks LU LFMI Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs. Par digitālo arhīvu un tā lietošanu, kā arī Ogres apkārtnes folkloras materiāliem stāstīs garamantas.lv redaktore Justīne Jaudzema.

Garamantas.lv izbraukumu semināri Latvijas novados 2018. gadā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" atbalstu.


garamantas.lv Madonā

LU LFMI Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma semināri turpinās arī 2018. gadā. Pirmais seminārs notiks 14. martā Madonas novada bibliotēkā. Garamantas.lv redaktore Elvīra Žvarte stāstīs par Madonas puses folkloras materiāliem un to, kā veiksmīgāk darboties digitālajā arhīvā.

Garamantas.lv izbraukumu semināri Latvijas novados 2018. gadā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" atbalstu.