EN in English

LU LFMI izdevniecība publicē Edvarda Treimaņa-Zvārguļa epitāfiju krājumu

2016. gada nogalē LU LFMI izdevniecībā publicēts Edvarda Treimaņa-Zvārguļa epitāfiju krājums "150 epitafu jeb kapuzrakstu", ko sastādījuši Eva Eglāja-Kristsone, Signe Raudive un Kārlis Vērdiņš.

Dzejnieka Edvarda Treimaņa-Zvārguļa epitāfiju krājumu veido 150 latviešu rakstniekiem, māksliniekiem un kultūras darbiniekiem veltīti piemiņas panti, kuri rakstīti 20. gadsimta 30. gadu beigās. Epitāfiju adresātu vidū ir gan Edvarda Treimaņa-Zvārguļa priekšteči, kuru nenovērtējamais ieguldījums latviešu kultūras vēsturē cildināts – Kristofors Fīrekers, Ernsts Gliks, Gothards Frīdrihs Stenders, Garlībs Merķelis –, gan arī Edvarda Treimaņa-Zvārguļa laikabiedri, kuru vairums epitāfiju tapšanas laikā vēl ir dzīvi vai dzejnieku pārdzīvo – Rainis, Aspazija, Kārlis Dziļleja, Ernests Brastiņš, Hilda Vīka, Jānis Ziemeļnieks, Elīna Zālīte, Jānis Medenis, Eriks Ādamsons, Veronika Strēlerte un citi. Edvards Treimanis-Zvārgulis droši un atklāti iestājas par taisnības cīnītājiem, izciliem kultūras cilvēkiem, bet kategoriskus un asus spriedumus velta brīvā vārda apspiedējiem, diletantiem mākslā un literatūrā. Krājums atdzīvina latviešu literatūras vēsturi, ļaujot nojaust par pretrunām, konfliktiem vai aizvainojumu, kas neizbēgami pastāv jebkura laikmeta liecinieku starpā. Lasīt vairāk...


Pedagogus un studentus aicina pieteikties Andras Neiburgas konferences izglītības programmai

Andras Neiburgas daiļradei veltītās starpdisciplinārās zinātniskās konferences ietvaros 2017. gada 24. janvārī pulksten 16.00–20.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās notiks semināru cikla nodarbības. Interesenti tiek aicināti pieteikties programmai līdz 18. janvārim, rakstot uz e-pasta adresi neiburgas.konference@gmail.com.

Konferences mājas lapa: lulfmi.lv/neiburgas-konference

Lasīt vairāk...

Edīte Tišheizere nominēta Normunda Naumaņa Gada balvai mākslas kritikā

Par darbu dažādu mākslas jomu kritikā Normunda Naumaņa Gada balvai mākslas kritikā izvirzīti četri kandidāti – Jegors Jerohomovičs, Artis Ostups, Armands Znotiņš un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Edīte Tišheizere par teātra un operas izrāžu kritikām žurnālos "Teātra Vēstnesis" un "IR" .

Galvenās balvas ieguvējs saņems naudas stipendiju 1500 EUR, kuru atbalsta tehnoloģiju uzņēmums Tilde.
Lasīt vairāk...


Aicinām piedalīties starptautiskā konferencē

CULTURAL HERITAGE MATERIALS – UNIVERSITY, RESEARCH AND FOLKLORE ARCHIVES IN THE 21ST CENTURY

2017. gada augustā Rīgā noritēs starptautiska konference "Cultural Heritage Materials – University, Research and Folklore Archives in the 21st Century", ko organizē Starptautiskās Arhīvu padomes Universitātes un Pētniecisko institūciju arhīvu sekcija (ICA-SUV) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu. Priekšlasījumu kopsavilkumi un konferences sekciju priekšlikumi ICA-SUV 2017. gada konferences zinātniskās komisijas pārstāvim Gatim Karlsonam (gatis.karlsons@arhivi.gov.lv) iesūtāmi līdz 2017. gada 15. janvārim. Lasīt vairāk...


Pētījums par nemateriālā kultūras mantojuma konceptualizāciju tiesībās

LU LFMI publicējumu sērijā “Studia humanitarica” klajā nākusi Dr. art. Anitas Vaivades zinātniskā monogrāfija “Nemateriālais kultūras mantojums starptautiskajās un Latvijas tiesībās” (Rīga: LU LFMI, 2016, 368 lpp.).

Grāmata sagatavota un izdota Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 05.04.00 “Krišjāņa Barona Dainu skapis” ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

““Nemateriālais kultūras mantojums starptautiskajās un Latvijas tiesībās” ir oriģināls pētījums, kas ietiecas divos zinātnes virzienos. Tas pieder pie tiesību zinātnes, skarot tiesību vēsturi, filozofiju, semiotiku un valodu. Vienlaikus monogrāfija sniedz ieguldījumu arī kultūras teorijā, jo par pētījuma priekšmetu izraudzīta starptautiskā kultūrpolitika, konkrētāk, UNESCO Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Darba starpdisciplinaritāte saistīta ar tā nolūku – izpētīt kultūras jomas tiesiskā regulējuma starptautisko un vietējo praksi. Darba autorei izdevies radīt patiesi integrētu skatījumu, kas ir nevis virspusējs divu nozaru savietojums, bet gan argumentēta un kritiska kultūras un tiesību mijiedarbes analīze.” Dr. philol. Dace Bula. Lasīt vairāk...


Gaišus un līksmus svētkus!Notiks grāmatas "Kurzemes albums" atvēršana

2016. gada 21. decembrī plkst. 16:00 Mūkusalas Mākslas salonā ar autoru lasījumiem tiks atvērta izdevniecības "Neputns" grāmata "Kurzemes albums. Laikmeta portrets 18. gadsimta beigu – 19. gadsimta pirmās puses piemiņas albuma attēlos". Grāmatā publicēts LU LFMI vadošā pētnieka Paula Daijas pētījums.

"Kurzemes albums" ir izpētes laikā tapis apzīmējums 18. gadsimta beigu – 19. gadsimta pirmās puses attēlu kolekcijai, kopskaitā 90 zīmējumiem, siluetgriezumiem un fotogrāfijai. Attēli reiz piederējuši Kurzemē mitušajai Groškes – Kleinu dzimtai vairākās paaudzēs, saglabājušies cauri gadsimtiem un šobrīd ir Zuzānu kolekcijas lepnums. Tā ir unikāla liecība par piemiņas albumu tradīcijas transformāciju 18. gs. beigās un sieviešu – amatiermākslinieču dzīves telpu Latvijas teritorijā 19. gs. pirmajā pusē.

Lasīt vairāk...

Pēcskaņas. Populārā kultūra 19. un 20. gadsimta mijā Latvijā

Šī gada 20. decembrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izstāžu zālē (1. stāvā) tiks atklāta starpdisciplināra izstāde “Pēcskaņas. Populārā kultūra 19. un 20. gadsimta mijā Latvijā”. Ieeja bez maksas.

Ja par populāro kultūru līdz šim bijis ierasts runāt, sākot no 20. gadsimta vidus, izstādē aplūkotas populārās kultūras iezīmes modernizācijas laikmetā – tā dēvētajā fin de siècle periodā. Ekspozīcija iezīmē šī perioda masu patēriņa preces, notikumus, modi, populāro literatūru, lielus un plašām sabiedrības masām paredzētus kultūras un izklaides produktus un pasākumus ar materiālās kultūras palīdzību un konkrētiem priekšmetiem. Šeit tiek atklāta 19. un 20. gadsimta mija Latvijā – laiks, kurā norisinās modernās, emancipētās sabiedrības veidošanās.

Lasīt vairāk...

Igaunijas un Latvijas folkloristu zinātniskais seminārs

2016. gada 14. decembrī LU LFMI Latviešu folkloras krātuvē viesosies Igaunijas Literatūras muzeja Folkloristikas nodaļas pētnieku grupa, kuru vada Mare Koiva (Mare Kõiva). Kopīgā zinātniskā semināra priekšlasījumos LNB Virtakas klasē ar aktuālajām pētnieciskajām tēmām iepazīstinās kā igauņu, tā latviešu folkloristi. Semināram dots nosaukums "Mission Possible" (Iespējamā misija) – tā igauņu kolēģi nosaukuši arī 2014. gadā publicēto rakstu krājumu, kas bija veltīts Latviešu folkloras krātuves 90. jubilejai.

Lasīt vairāk...

Viktoram Hausmanim – 85

LU LFMI pētniekam, kādreizējam institūta direktoram un literatūras vēstures nodaļas vadītājam, habilitētajam filoloģijas doktoram Viktoram Hausmanim 6. decembrī apritēja astoņdesmit pieci gadi. Institūta kopsapulcē gaviļnieku godināja kolēģi un zinātnes sabiedrotie.

16. decembrī Kultūras ministre Dace Melbārde pasniedza Viktoram Hausmanim īpašo Kultūras ministrijas atzinības rakstu. Viktors Hausmanis ir viens no aktīvākajiem literatūras un teātra zinātniekiem, ilggadējs pašreizējā Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadītājs, kā arī institūta Literatūras vēstures nodaļas vadītājs. Pētījumu autors par drāmas un skatuves mākslas vēsturi un latviešu teātri trimdā; autors vairākām grāmatām par ievērojamiem latviešu aktieriem.


Tiks atvērts VDK izpētes komisijas trešais rakstu krājums

LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija kopā ar Latvijas Universitāti un LPSR VDK pret latviešu tautu veikto totalitāro noziegumu dokumentu digitalizācijas krātuvi 2016. gada 7. decembrī atvērs trešo rakstu krājumu "Lielais brālis tevi vēro: VDK un tās piesegstruktūras". Krājumā publicēts arī LU LFMI vadošās pētnieces Ingunas Daukstes-Silasproģes raksts. Vairāk informācijas: lvportals.lv


Stājas spēkā Nemateriālā kultūras mantojuma likums

Foto: Didzis Grodzs2016. gada 1. decembrī stājas spēkā Nemateriālā kultūras mantojuma likums. Latvijas Republikas Saeima to pieņēmusi šā gada 29. septembrī, un Valsts prezidents Raimonds Vējonis izsludinājis 20. oktobrī. Likuma mērķis ir saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm Latvijas nemateriālo kultūras mantojumu. Likuma 7. pants veltīts LU LFMI Latviešu folkloras krātuves krājumam. Lasīt vairāk...


LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta kopsapulce

2016. gada 7. decembrī plkst. 15.00 LFK Lasītavā notiks LU LFMI kopsapulce.

DARBA KĀRTĪBĀ

Zinātniskais gads 2016 / Benedikts Kalnačs, Ieva Garda-Rozenberga

Digitālais gads 2016 / Sanita Reinsone

Finanšu gads 2016 / Zinaīda Kuzmina

Par dzīvi turpmāk / Dace Bula & Co

Debates

LU LFMI Zinātniskās padomes vēlēšanas

Dažādi


Atklāta izstāde "Reklāmu slepenā dzīve"

LNBOtrdien, 29. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 6. stāva ātrijā un lasītavās tika atklāta izstāde "Reklāmas slepenā dzīve". Tā veltīta starpkaru perioda reklāmai un to veido vairāki simti mazā formāta preču un pakalpojumu reklāmas dažādos medijos. Izstādē aktualizēta tēma par dzimtes konstruēšanu reklāmās. Izstādes kurators – Toms Ķencis, LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētnieks.

Lasīt vairāk...

Konference "Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam"

2016. gada 24. un 25. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) norisināsies starptautiska zinātniska konference "Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam". Tā veltīta grāmatniecības un literatūras vēsturnieka, bibliotēku darbinieka Alekseja Apīņa (1926–2004) 90. dzimšanas dienai.

Lasīt vairāk...