EN in English

Šā gada 28.–31. maijā LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieki Jānis Daugavietis un Eva Eglāja-Kristsone piedalīsies starptautiskā digitālo humanitāro zinātņu konferencē Budapeštā, Ungārijā.

Konferenci organizē Eötvös Loránd Universitātes Digitālo humanitāro zinātņu centrs sadarbībā ar DARIAH, CLARIN projektu partneriem. Konferencē mūsu pētnieki piedalās ar referātu "Crowdsourcing for Heritage actualisation: analysis of campaign “Recite Veidenbaums' Poetry!" (Sabiedrības iesaiste kultūras mantojuma aktualizācijai: akcijas "Skandē Veidenbaumu" analīze). Lasīt vairāk...


Ceturtdien, 24. maijā, plkst. 13.00–14.30 Valmieras integrētā bibliotēka aicina uz Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) semināru "Literatūras, mūzikas un teātra nozares virtuālie resursi: sabiedrības iesaiste un sadarbības iespējas”, kas notiek Valsts kultūrkapitāla fonda projekta ietvaros un turpina izbraukuma semināru sēriju Latvijas novados. Semināru vadīs LU LFMI zinātniskās asistentes Signe Raudive, Dita Jonīte, Ieva Rodiņa un pētniece Ilze Šarkovska-Liepiņa.

LU LFMI kopš 1993. gada veido un izstrādā digitālos resursus (sākotnēji literatūras vēsturē un folklorā, tagad arī citās pētnieciskajās nozarēs). Pasākuma dalībnieki – novada izglītības, kultūras darbinieki, kā arī interesenti tiks iepazīstināti ar LU LFMI digitālajiem resursiem un tajos pieejamo informāciju, raisot sarunas par personībām teātrī, mūzikā un literatūrā, taču īpašu vērību veltot projekta gaitā jaunizstrādātajiem personību profiliem un sabiedrības iesaistei resursu papildināšanā. Pēc semināra speciālisti atbildēs uz interesentu jautājumiem un, ja nepieciešams, sniegs privātas konsultācijas.


Folkloras arhīvu tikšanās 2018

2018. gada 17. un 18. maijā LU LFMI Latviešu folkloras krātuvē Rīgā un Abavas pagasta Lielvirbu muižā notika Baltijas valstu folkloras arhīvu tikšanās. Ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" atbalstu Latvijā viesojās kaimiņzemju kolēģi — Igauņu folkloras arhīva un Lietuvas Literatūras un folkloras institūta delegācijas. Programma trīs gadu garumā ir sekmējusi Ziemeļvalstu un Baltijas valstu tradīciju arhīvu tīkla institūciju profesionālās saites un zinātnieku komunikāciju. Tādējādi rasts pamats turpmākai sadarbībai un kopīgiem pētījumiem. Lasīt vairāk...


garamantas Kuldīgā

Ceturtdien, 17. maijā, plkst. 10.00 Kuldīgas Mākslas namā notiks LU LFMI Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva izbraukuma seminārs. Tajā garamantas.lv redaktore Elīna Gailīte izstāstīs par Kuldīgas apkārtnes folkloras kolekcijām un ierādīs veiksmīgāku digitālā arhīva lietošanu.

Garamantas.lv izbraukumu semināri Latvijas novados 2018. gadā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" atbalstu.


Digitālā kultūras mantojuma forums22. un 23. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā jau 30. reizi notiks LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta konference "Meklējumi un atradumi".

PROGRAMMA (.pdf) | PLAKĀTS (.jpg)

Šī gada konferences tematiskā ievirze ir "Digitālā kultūras mantojuma forums". Divās konferences dienās literatūrzinātnieki, folkloristi, teātra, mūzikas un mākslas pētnieki, arhīvisti, bibliotēku darbinieki, kā arī kultūras resursu un datubāzu izstrādātāji iepazīstinās ar daudzveidīgiem digitālajiem kultūras resursiem, pētīs to pielietojuma iespējas kultūrvēstures izzināšanā un pētniecībā, kā arī aplūkos ar kultūras mantojuma digitalizāciju saistītās problēmas.

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts kopš 1993. gada veido un izstrādā digitālos resursus (sākotnēji literatūras vēsturē un folklorā, tad arī citās pētnieciskajās nozarēs), un gadskārtējā konferencē Meklējumi un atradumi šogad pievērsīsies tieši digitālā mantojuma satura, pieejamības un problēmu aplūkojumam ar tematisko ievirzi "Digitālā kultūras mantojuma forums". Lasīt vairāk...


Konferencē ar priekšlasījumiem piedalīsies vadošās literatūrzinātnes pētnieces, kas klausītājus iepazīstinās ar mūsdienu daiļliteratūras tendencēm. Dr. philol. Ieva Kalniņa stāstīs par latviešu jaunāko literatūru, tostarp inovācijām, tradicionalitāti un izklaidi. Fantāzijas un šausmu literatūras žanrus un to pārstāvniecību latviešu literatūrā atklās Dr. philol. Bārbala Simsone, Dr.­ philol. Eva Eglāja-Kristsone pievērsīsies literatūras procesa fiksācijai un pieejamībai digitālajā vidē. Ar Baltijas vēstures mazāk zināmo notikumu interpretāciju rakstniecībā iepazīstinās Dr. philol. Zanda Gūtmane, un konferences noslēgumā par procesiem jaunākajā literatūrā stāstīs Dr. philol. Maija Burima.

Konferences moderatore – Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes pētniece , Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta izpilddirektore Sigita Kušnere. Lasīt vairāk...


16. maijā plkst. 15.00 LFK lasītavā norisināsies Pētījuma poētikas seminārs, kurā Līga Ābele, Mag. iur, LKA doktorante, runās par tēmu "Tradīciju arhīvu darbības digitalizācijas tiesiskie aspekti Latvijā".

Digitalizējot tradīciju arhīvu resursus, it īpaši tos padarot pieejamus sabiedrībai, veidojas tiesiska rakstura attiecības starp resursa turētāju, tā veidošanas līdzdalībniekiem (piemēram, digitālajās talkās) un lietotājiem, kuras dažkārt var nebūt uzreiz pamanāmas. Turklāt personas datu aizsardzības tiesiskā regulējuma aspektā šajās attiecībās parādās vēl kāds "spēlētājs" - arhīvu resursā ietverto datu subjekts. Priekšlasījumā iecerēts apskatīt minēto attiecību raksturu normatīvā regulējuma kontekstā.

10. maijā plkst. 9.45–11.20 Daugavpils Universitātē un 14. maijā plkst. 9.45–11.20 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ar seminārlekciju "Latviešu buramvārdi – no pagātnes līdz mūsdienām" uzstāsies Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks Aigars Lielbārdis.

Seminārlekcija ir veltīta latviešu buramvārdiem – žanra īpatnībām, pētniecības vēsturei, kā arī tekstu un datu izguves digitālajām iespējām mūsdienās. Pirmais zināmais latviešu buramvārdu publicējums ir kādā 1584. gada raganu prāvu protokolā, savukārt buramvārdu pētniecības vēsture latviešu folkloristikā aizsākusies jau 19. gs. 60. – 70. gadu mijā. Šobrīd Latviešu folkloras krātuvē glabājas vairāk nekā 54 tūkstoši buramvārdu vienību. Mūsdienu pētījumi apliecina, ka latviešu buramvārdi ir daļa no Eiropas buramvārdu tradīcijas, saglabājot arī lokālās īpatnības. Lasīt vairāk...


2018. gada 2.–4. maijā Viļņā (Lietuvā) norisinājās starptautiska zinātniska conference " Literary Canon Formation as Nation-Building in Central and Eastern Europe (19th to Early 20th Century)" ("Literārā kanona tapšana kā nācijas veidošana Centrālajā un Austrumeiropā (19. gs. un 20. gs. sākumā)"), kurā piedalījās pētnieki no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Polijas, Čehijas, Slovākijas, Slovēnijas, Ungārijas. Konferenci organizēja Viļņas Universitātes Filoloģijas fakultāte sadarbībā ar Lietuviešu literatūras un folkloras institūtu.

Konferencē tika prezentēts LU LFMI vadošo pētnieku Paula Daijas un Benedikta Kalnača referāts "Exploring the Space, Place and Literature: The Outcomes of Digital Analysis and Literary Mapping within the Context of Latvian Cultural History". Referātā tika izklāstīti pētnieciskā darba rezultāti, kas īstenoti ERAF projektā "Stiprinot zināšanu sabiedrību: starpdisciplināras pieejas sabiedrības iesaistei digitālā kultūras mantojuma radīšanā" (1.1.1.1/16/A/040), īpašu uzmanību pievēršot jaunām atziņām, ko literatūras vēstures pētījumos sniedz digitālās humanitārās zinātnes. Lasīt vairāk...


9. maijā plkst. 11.00 Balvu Novada muzejā, Brīvības ielā 46 Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI) sadarbībā ar Balvu Centrālo bibliotēku rīko semināru "Literatūras, mūzikas un teātra nozares virtuālie resursi: sabiedrības iesaiste un sadarbības iespējas", kas notiek Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta ietvaros un turpina izbraukuma semināru sēriju Latvijas novados.

Semināru vadīs muzikoloģes, LU LFMI pētnieces Inese Žune un Ilze Šarkovska-Liepiņa, teātra zinātniece un dejas kritiķe, LU LFMI zinātniskā asistente Dita Jonīte, kā arī literatūrzinātniece, vortāla literatura.lv redaktore Zita Kārkla. Pasākuma dalībnieki – novada izglītības, kultūras darbinieki, kā arī interesenti tiks iepazīstināti ar LU LFMI digitālajiem resursiem un tajos pieejamo informāciju, raisot sarunas par personībām teātrī, mūzikā un literatūrā, taču īpašu vērību veltot projekta gaitā jaunizstrādātajiem personību profiliem un sabiedrības iesaistei resursu papildināšanā.


11. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē norisināsies vērienīga konference "Varas Latvijā. No senlaikiem līdz valstij", kurā par valstiskuma vēsturi Latvijā dažādu gadsimtu gaitā runās vēsturnieki un sociālo zinātņu pārstāvji. Konference noritēs Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu ietvarā. Konferencē ar priekšlasījumu "Iztēlotā Latvija" uzstāsies LU LFMI pētnieks Toms Ķencis. Lasīt vairāk...


grāmatas LFK

LU LFMI Latviešu folkloras krātuve piedāvā specializētu folkloristikas literatūras krājumu ikvienam interesentam. Tajā ir ap 5000 grāmatu vairāk nekā desmit dažādās valodās – folkloras publicējumi un pētījumi folkloristikā un tās saskarnozarēs (etnogrāfija, etnomuzikoloģija, mitoloģija u. c.). LFK grāmatu krājums ir brīvi pieejams ikvienam LFK lasītavā Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas 5. stāvā, 515. telpā LFK darba laikā.

Ar 2018. gada 7. maiju folkloras interesentiem tiek piedāvāts LFK lasītavas grāmatu elektroniskais katalogs "Lasītavas grāmatas". Grāmatu katalogs sniedz iespēju meklēt nepieciešamo literatūru attālināti. Katalogā pagaidām ir ievadītas 2235 grāmatas, kuras pieejamas LFK lasītavā uz vietas. Darbs ar kataloga papildināšanu turpinās. Lasīt vairāk...


2018. gada 9. maijā plkst. 10.00 notiks LU LFMI Zinātniskās padomes sēde

DARBA KĀRTĪBĀ:


2018. gada 28. aprīlī Londonas Starpdisciplinārajā pētniecības centrā (London Centre for Interdisciplinary Research) notika starptautiskā zinātniskā konference "Somewhere in Between: Borders and Borderlands", kurā ar priekšlasījumiem uzstājās LU LFMI Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļas zinātniskās asistentes Ieva Rodiņa un Dita Jonīte.

Ieva Rodiņa prezentēja tēmu "Uz robežas starp nostalģiju un kultūras traumām: Padomju laika mantojums jauno Latvijas teātra mākslinieku darbos". Referētā, par piemēru izraugoties Justīnes Kļavas lugu "Dvēseļu utenis" un "Jubileja ‘98" iestudējumus, tika analizētas stratēģijas, kā par padomju laiku un tā atstātajiem nospiedumiem sabiedrībā savos skatuves darbos reflektē jaunākās paaudzes latviešu teātra mākslinieki, kas dzimuši 20.gs. 80. gadu beigās/ 90. gadu sākumā un paši Padomju Savienībā nav dzīvojuši. Lasīt vairāk...


Pērn 8. martā Latviešu folkloras krātuve (LFK) uzsāka pētījumu[i] par svinēšanas paradumiem mūsdienu Latvijā. Gada garumā raudzījām kalendāra galvenos zīmīgos datumus sagaidīt ar iedzīvotāju — LFK līdzjutēju un portāla Delfi.lv lasītāju — aptaujām. Paldies visiem, kuri piedalījās! Vērtīgas ziņas guvām gan no atbildēm, gan komentāriem, gan svētku vizuālajiem iespaidiem. Vienlaikus vērojām dažādos svētku vēstījumus arī publiskajā telpā — gan fiziskajā, gan virtuālajā. Pirms uzsākam nākamo posmu — padziļinātas tiešsaistes aptaujas par atsevišķām kalendāro paradumu tēmām, gribam īsi atskatīties uz līdzšinējo guvumu, kā arī aicināt cilvēkus turpināt vēstīt — nu jau par savu šī gada svinēšanas pieredzi, papildinot līdzšinējās aptaujas LFK mājaslapas sadaļā LFK jautā. Lasīt vairāk...