EN in English

Simtgades burtnieki

No šodienas AS “Sadales tīkls” iesaistās LU LFMI Latviešu folkloras krātuves un Latvijas valsts simtgades biroja organizētajā akcijā “Simtgades burtnieki”. Lai Latvijas simtgades jubilejas un Eiropas kultūras mantojuma gadā dotu savu artavu folkloras un kultūras mantojuma popularizēšanā, AS “Sadales tīkls” ir pirmais uzņēmums Latvijā, kura vairāk nekā 2000 darbinieki un viņu ģimenes locekļi kļūs par Simtgades burtniekiem. No februāra līdz novembrim digitālajā platformā lv100.garamantas.lv tiks atšifrēti rokraksti – mīklas, nostāsti, tautasdziesmas, ticējumi un citi folkloras žanri latviešu, latgaliešu, lībiešu, krievu, lietuviešu, poļu un citās valodās, kuras lietotas Latvijas teritorijā. Lasīt vairāk...


2018. gada 8. februārī plkst. 18.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rūpniecības ielā 10) notiks svinīgs pasākums, atceroties ievērojamo igauņu – latviešu dzejnieku, literatūras kritiķi, mākslinieku un vēsturnieku Ivaru Ivasku (17. 12.1927.–23. 09.1992.).

Sarīkojumā – atmiņās, tekstos un mūzikā, dalīsies – Igaunijas vēstnieks Latvijā Tenis Nirks, Guntars Godiņš, Valters Nollendorfs, Jānis Peters, Anita Rožkalne, Inguna Cepīte, Ansis Sauka un Aija Sakova.

Ivars Ivasks dzimis Rīgā igauņa Vidrika Ivaska un latvietes Ilzes Gūteres ģimenē. Mācījies vācu, igauņu un vēlāk latviešu skolā Rīgā. Otrā pasaules kara laikā 1944. gadā no Igaunijas devies bēgļu gaitās uz Vāciju. Tur no 1946. līdz 1949. gadam studējis mākslas vēsturi un salīdzināmo literatūru Marburgas Universitātē. 1949. gadā apprecējies ar latviešu dzejnieci Astrīdi Ivasku. Lasīt vairāk...


Latvijas Universitātes (LU) 76. starptautiski zinātniskajā konferencē, kas norisinās no 2018. gada janvāra līdz martam piedalīsies divi LU LFMI pētnieki – Ginta Pērle-Sīle un Arnolds Laimonis Klotiņš.

2. februārī konferences sekcijas sēdē "Prioritārā tēma "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA". Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra". LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Folkloristikas un etnoloģijas katedras sekcijā "Tradicionālās kultūras mantojums un tā mūsdienu interpretācijas" (Visvalža ielā 4a, 305. auditorijā) ar referātu "F. D. Vāra "Palcmariešu dziesmu krājums" trejādā perspektīvā" piedalīsies LU LFMI pētniece Ginta Pērle-Sīle.

12. februārī konferences tēmas "Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte" sekcijas sēdē "Valoda un literatūra izglītības kontekstā" (LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76, A-409) ar prezentāciju – "Sabiedrības iesaistes akcijas kā potenciāls mācību procesa papildinājums: akcijas "Skandē Veidenbaumu" piemērs" – piedalīsies Eva Eglāja-Kristsone un Signe Raudive, bet Ginta Pērle-Sīle vēstīs par "Garamantas.lv – jaunas iespējas folkloras mācībām skolā".

Savukārt 13. februārī plenārsēdē "Humanitārās zinātnes mums pašiem, valstij, pasaulei" (Kalpaka bulvārī 4, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zālē) ar referātu "Spriedze starp varu un garu Latvijas pēckara staļinismā (mūzikas dzīves aspekts)" piedalīsies LU LFMI vadošais pētnieks Arnolds Laimonis Klotiņš.

Plašāk par konferenci: https://www.lu.lv/konference/.


Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI), pamatojoties uz LU LFMI Stratēģiju (2015–2020), izsludina konkursu uz šādām akadēmisko amatu vietām:

LU LFMI amatu nolikumu un aprakstus sk. LU LFMI mājaslapas (lulfmi.lv) sadaļā "Dokumenti". Pretendentiem jāiesniedz: iesniegums, CV, zinātnisko kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija, zinātnisko publikāciju saraksts (2012–2018) un perspektīvais pētnieciskā darba redzējums ievēlēšanas periodam (6 gadiem). Dokumenti iesniedzami līdz š. g. 1. martam LU LFMI sekretariātā, Mūkusalas ielā 3, 510. kabinetā, kā arī elektroniski (ieva.garda@lulfmi.lv). Tālrunis uzziņām 67229017.


Februāra mēnesī Latviešu folkloras krātuves lasītavā plkst. 15.00 notiks praktiskas ievirzes semināri ciklā "Pētījuma poētika". 7. februārī semināru par tēmu "Citēšanas menedžēšana (atsauču rīku lietojums)" vadīs LU LFMI pētnieks Jānis Daugavietis, bet 15. februārī par tēmu "Dažas noderīgas prasmes darbā ar tekstu" vēstīs Sigita Kušnere.

7. februāra seminārā Jānis Daugavietis iepazīstinās ar atsauču rīku darbības principiem un raksturos populārākos rīkus (EndNote, Mendeley, Zotero, MS Word u. c.). 90% semināra laika tiks veltīta praktiskam darbam: rīka Zotero instalēšanai uz saviem datoriem un tā apguvei.

Semināra dalībnieki mācīsies: iegūt bibliogrāfiskos datus un veidot savu datu bāzi; veidot automātiski formatējumu atsauču sistēmu savos Word dokumentos.

15. februāra seminārā Sigita Kušnere iepazīstinās ar tekstu rediģēšanas un korektūras iespējām. Semināra dalībnieki mācīsies: apgūt MS Word piedāvātās, bet ne līdz galam apzinātās un izmantotās iespējas darbā ar tekstu; dažas noderīgas "viltības" teksta sakārtošanai – atbrīvošanās no liekām atstarpēm, dažādu apzīmējumu vienādošana tekstā, teksta daļu pārnešana un aizstāšana, track changes jeb reģistrētās izmaiņas u. tml.


Barbru Kleina

Latviešu folkloras krātuve pievienojas starptautiskajai folkloras pētnieku saimei, kura šais dienās piemin 15. janvārī mūžībā aizgājušo zviedru folkloristi Barbru Kleinu (Barbro Klein, 1938—2018). Barbru mēs pazīstam ne tikai no publicētiem pētījumiem, viņa sastapta starptautiskās konferencēs, vasaras skolās, viesojoties Stokholmas Etnoloģijas institūtā (Institutet för folklivsforskning) un viņas mājoklī Sēdermalmē. Barbru Kleina piedalījusies arī latviešu folkloristu rīkotos pasākumos, pēdējoreiz — LFK 90. gadskārtai veltītajā konferencē 2014. gadā. Baltijas zinātnei viņa īpaša ar savu interesi par igauņu, latviešu un lietuviešu folkloristiem un etnologiem emigrācijā un viņu dalību pēckara akadēmiskajā dzīvē Zviedrijā. Šai tēmai bija veltīta arī viņas lekcija LFK jubilejas konferences plenārsēdē, kas nu — iespiesta konferences krājumā — laikam paliks viena no Barbru Kleinas pēdējām publikācijām (Baltic Folklorists and Ethnologists in Sweden: Reflections on Scholarship in Exile and Discipline Formation. In: D. Bula and S. Laime (eds). Mapping the History of Folklore Studies: Centres, Borderlands and Shared Spaces. Cambridge Scholars Publishing, 2017, 85—110).

Dace Bula

Attēlā — Barbru Kleina 2014. gadā Rīgā, foto: Latviešu folkloras krātuve


Digitalhumanities.lv aicina uz semināru "Valodas resursi un rīki digitālajām humanitārajām zinātnēm", kas notiks 1. februārī no plkst. 14.00 līdz 16.00 Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtā (LU MII), Raiņa bulvārī 29, 413. auditorijā.

Digitalhumanities.lv ir iniciatīva, kas apvieno Latvijas pētniecības institūcijas ar mērķi sekmēt digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā. LU LFMI ir viena no šīs organizācijas izveidotājām. 1. februārī tiek organizēts seminārs, kas veltīts DH pētniecībā noderīgu resursu un rīku iepazīšanai. Seminārs norisināsies LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijā (AILab), kas ir senākais DH pētniecības centrs Latvijā. Seminārā būs iespēja iepazīt galvenos LU MII AILab pētījumu virzienus, kā arī uzzināt par dažādiem valodas korpusiem un uz to pamata veidotajiem rīkiem – runas transkribēšanas redaktoru, morfoloģijas analizatoru, daudzvalodu ziņu apkopošanas un analīzes rīku u. c. Seminārā aicināti piedalīties pētnieki un studenti, kurus interesē datormetožu izmantojums humanitāro zinātņu pētījumos.

Pieteikties semināram var līdz 28. janvārim, aizpildot anketu: http://ej.uz/dh-seminars2

Dalība seminārā ir bez maksas.


24. janvārī plkst. 19.00 klubā "Četri balti krekli" Vecpilsētas ielā 12, Rīgā notiks jauno zinātnieku konkursa "Research Slam 2018" pirmā atlases kārta, kurā ar prezentāciju "Kas kopīgs kartupeļiem un tautasdziesmām?" piedalīsies arī LU LFMI pētniece Ginta Pērle-Sīle.

"Research Slam" ir konkurss maģistrantiem un doktorantiem, ko organizē Rīgas Tehniskās universitātes Doktorantūras skola ar mērķi iepazīstināt sabiedrību ar pētījumiem un zinātnisko darbu, ko veic Latvijas jaunie zinātnieki viegli uztveramā, interesantā un saistošā veidā. Konkurss tiks īstenots jau sesto gadu pēc kārtas, un tradīcija to rīkot Latvijas mērogā tiks turpināta arī šoreiz. Lai konkursu padarītu vēl aizraujošāku, dalībniekiem būs iespēja sacensties ne tikai par galvenajām balvām, bet arī par dažādām nominācijām.
Lasīt vairāk...


31. janvārī plkst. 18.00 Cēsu Centrālā bibliotēkā 2. stāva zālē notiks Dr. philol., LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošās pētnieces Sanitas Reinsones autorvakars.

Sanita Reinsone ir dokumentējusi neatsveramu Latvijas vēstures daļu – 12 sieviešu piedzīvoto mežos un purvos nacionālo partizānu kara laikā.

Interese par grāmatu "Meža meitas", kas iznāca 2015. gadā, joprojām nav rimusi. 2018. gada 12. janvārī Valmieras Drāmas teātrī notika pirmizrāde režisora Mārtiņa Eihes jauniestudējumam – Sanitas Reinsones dokumentālās prozas darbam "Meža meitas". Taču šis nav pirmais iestudējums, kas tapis pēc Sanitas Reinsones literāro darbu motīviem – 2011. gadā Latvijas Nacionālajā teātrī tika iestudēta izrāde "Ādama stāsts" Indras Rogas režijā, kas balstīta uz Sanitas Reinsones grāmatas "Ādama stāsts: Mazsalaciešu dzīve, ieradumi un tikumi Ādama Purmaļa autobiogrāfijā 19. un 20. gs. mijā" sižeta. Lasīt vairāk...


LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts aicina pieteikt referātus konferencei:

QUEER NARRATIVES IN EUROPEAN CULTURES: SUBJECTIVITY, MEMORY, NATION
2nd International conference, Riga, June 7–8, 2018

KVĪRU STĀSTĪJUMI EIROPAS KULTŪRĀS: SUBJEKTIVITĀTE, ATMIŅA, NĀCIJA
2. starptautiskā konference Rīgā, 2018. gada 7.-8. jūnijā

Konferences darba valoda – angļu.
Sīkāku informāciju lūdzam skatīt pielikumā.


literatura.lv

Latvijas un latviešu literatūras vortāls literatura.lv ir virtuāls resurss, kas apvieno gan aktuālās ziņas, grāmatu jaunumus un informāciju par pasākumiem, gan apjomīgu literatūras darbinieku datubāzi. To veido LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieki un atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Jebkurš interesents var izmantot dažādas meklēšanas iespējas, lai atrastu sev nepieciešamo informāciju par latviešu literatūru, autoriem vai atsevišķiem darbiem, dzīves datiem un dzīves vietām, saņemtajiem apbalvojumiem, kā arī paraudzīties uz latviešu rakstniecību dažādu faktu, kultūrdzīves kontekstā un sakarībās. Vortālā literatura.lv ietilpst arī apjomīga Latvijas literatūras darbinieku un literāro darbu datubāze (no 16. gadsimta līdz mūsdienām). Ieskatam piedāvājam nupat “Dienas” gada balvai kultūrā 2017. gadā nominētās dzejnieces Annas Auziņas šķirkli literatura.lv datubāzē. Lasīt vairāk...


9. janvārī plkst. 18.15 LU Sociālo zinātņu fakultātē (Lomonosova ielā 1a, 414. telpā) notiks literatūrzinātnieka Dr. philol. Benedikta Kalnača vieslekcija "Postkoloniālās kritikas metodoloģija mūsdienu sociālo un kultūras procesu analīzē".

Lekcija notiks LU doktorantūras skolas "Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā" ietvaros.

Laipni aicināti visi interesenti!


TEV IR PIENĀKUŠAS 1243 ZIŅAS. Dzīve pirms interneta. Pēdējā paaudze

2017. gada 7. janvārī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā (Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga, Lielā izstāžu zāle (-1. stāvs)) notiks ekskursija izstādē "Tev ir pienākušas 1243 ziņas. Dzīve pirms interneta. Pēdējā paaudze" ar īpašajiem viesiem. Būs iespējams iepazīt izstādi kopā ar Baibu Krogzemu-Mosgordu, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieci, Aleksandru Seržantu, mākslinieku un samizdata "Tretja Modernizacija" veidotāju, Ievu Astahovsku, mākslas zinātnieci, Andri Bruņenieku (YL2FD), radiomatieri un Zani Zajančkausku, izstādes kuratori.

Ekskursijā būs stāsti par piedraugošanas tradīciju un sociālajiem tīkliem pirms interneta, alternatīviem saziņas tīkliem, kā arī mākslas un ikdienas robežu sapludināšanu.

Izstādi iesakām apmeklētājiem no 14 gadu vecuma. Lasīt vairāk...


garamantas

Garamantas.lv komanda arī 2018. gadā plāno turpināt izbraukuma seminārus Latvijas novados, tāpēc līdz 14. janvārim aicinām pieteikties novadu bibliotēku, muzeju, kultūras biedrību pārstāvjus un citus interesentus, rakstot uz garamantas@lulfmi.lv, norādot vēlamo semināra laiku un organizāciju, kuru pārstāvat.

Lasīt vairāk...

Reflecting on Disciplinary Ethics in Folkloristics

No 2018. gada 19. līdz 21. septembrim notiks 8. starptautiskā jauno folkloristu konference "Ētika folkloristikā" ("Reflecting on Disciplinary Ethics in Folkloristics"). Līdz šim tā pamīšus notikusi Igaunijā un Lietuvā, šogad konferences dalībnieki pirmo reizi pulcēsies Rīgā.

Konferencē aicināti piedalīties studenti, nesen studijas beigušie un visi, kuri sevi uzskata par jaunajiem folkloristiem, lai kopīgi diskutētu par visplašāko ētikas jautājumu loku folkloristikā. Lūdzam līdz 1. martam iesūtīt tēmas pieteikumu, savukārt kopsavilkums (līdz 250 vārdu) iesūtāms līdz 2. maijam uz e-pasta adresi yofo2018@gmail.com. Lasīt vairāk...