EN in English

DH vasaras skola

No 2018. gada 17. līdz 20. jūlijam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) norisināsies pirmā Baltijas digitālo humanitāro zinātņu (DH) vasaras skola. To organizē LNB kopā ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu un LU Sociālo zinātņu fakultāti. Šī vasaras skola ir arī viens no 2017. gada nogalē aizsāktās starpinstitucionālās iniciatīvas digitalhumanities.lv rezultātiem.

Vasaras skola pulcēs ap 40 kultūras zinātņu studiju studentu, pētnieku, arhīvu, bibliotēku un muzeju speciālistu no dažādām valstīm. Četras dienas ar dalībniekiem strādās starptautiska pētnieku grupa, kas piedāvās iepazīt pamata metodes, resursus un rīkus, kas nepieciešami digitālo humanitāro un sociālo zinātņu pētījumos.

Līdztekus apmācību programmai Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola piedāvā piecas publiskās lekcijas, kur ar saviem pētījumiem un pieredzi dalīsies vieslektori no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Zviedrijas.

Lasīt vairāk...

Trešdien, 18. jūlijā, plkst. 18.00 Mūkusalas Mākslas salonā notiks Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošās pētnieces Evas Eglājas-Kristsones lekcija "Zeltenītes kā ideālās sievietes koncepts latviešu kultūrā 19.–20. gadsimtu mijā".

Lekcijas centrā ir latviskajā tradīcijā balstītais simbols "zeltenīte" – sievietes ideāls, kādu to redz nacionālo ideju un tradicionālo vērtību ideologi kopš 19. gadsimta otrās puses.

Jau 1889. gadā laikrakstā "Baltijas Vēstnesis" parādās plašāks komentārs par sieviešu attēlojumu, tai skaitā preses ilustrācijās. Var apgalvot, ka veidojas interesants publiskais un pozitīvais latviešu jaunās, izglītotās sievietes tēls – pārsvarā tā ir "zeltenīte", kura pazemīgi mācās, taču sieviešu atveidojumā vērojama arī noteikta dinamika.

Lekcija papildina izstādi "Tautumeitas un tautudēli", kas skatāma līdz 1. septembrim. Ieeja lekcijā un izstādē ir bez maksas. Lasīt vairāk...


Letonica 36

2018. gada jūnijā klajā nācis starpnozaru humanitāro zinātņu žurnāla "Letonica" 36. numurs. Šis recenzētais izdevums ir indeksēts starptautiskajās datubāzēs "Scopus", "ERIH PLUS" un "EBSCO", un jaunā numura saturs ir pieejams tiešsaistē.

Pirms gada – 2017. gada vasarā – Starptautiskās Arhīvu padomes Universitāšu un Pētniecisko institūciju arhīvu sekcija (ICA-SUV) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu un LU LFMI Latviešu folkloras krātuvi ikgadējo zinātnisko konferenci rīkoja Rīgā. Konferences "Kultūras mantojuma materiāli – universitāšu, zinātniskie un folkloras arhīvi 21. gadsimtā" ("Cultural Heritage Materials–University, Research and Folklore Archives in the 21st Century") uzmanības centrā bija tradīciju arhīvi. Viena no metodoloģiski un intelektuāli aktuāliem jautājumiem, par kuru debatēja konferences dalībnieki, bija jaunais arhīvu aprakstīšanas standarts – t. s. dokumentu kontekstā (Records in Contexts) konceptuālais modelis.

Lasīt vairāk...

Dāvana no ASV

Pedagoģe, dzejniece, māksliniece Sarma Muižniece-Liepiņa, kas dzīvo ASV, Masačūsetsā, pārsteigusi Latviešu folkloras krātuvi ar vairāk nekā 60 grāmatu dāvinājumu. Tajā ir daudzas krātuves lasītavā iepriekš nebijušas grāmatas, vērtīgi Latvijas un trimdas folkloristikas izdevumi, tai skaitā bibliogrāfiskie retumi. Folkloras pētnieki kopā ar LU LFMI Literatūras nodaļas kolēģiem saka paldies par vērtīgajiem izdevumiem!


Foto: Antra Upeniece
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI), pamatojoties uz LU LFMI Stratēģiju (2015–2020), izsludina konkursu uz šādu akadēmiskā amata vietu:

LU LFMI amatu nolikumu un aprakstus sk. LU LFMI mājaslapas (www.lulfmi.lv) sadaļā „Dokumenti”. Pretendentiem jāiesniedz: iesniegums, CV, zinātnisko kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija, zinātnisko publikāciju saraksts (2012–2018) un perspektīvais pētnieciskā darba redzējums ievēlēšanas periodam (6 gadiem). Dokumenti iesniedzami līdz š.g. 6. augustam LU LFMI sekretariātā, Mūkusalas ielā 3, 510. kabinetā, kā arī elektroniski (ieva.garda@lulfmi.lv). Tālrunis uzziņām 67229017.


"Latviešu tautasdziesmas" 11. sējums

Izdots akadēmiskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" 11. sējums (Latviešu tautasdziesmas. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas. Kāzas. 1. daļa), ko sagatavojušas LFK pētnieces Baiba Krogzeme-Mosgorda, Elga Melne, Beatrise Reidzāne, Una Smilgaine un Ginta Pērle-Sīle, manuskripta izstrādei piesaistot Aivaru Kļaviņu, LKA maģistranti Justīni Jaudzemu un LU HZF studentes.

Grāmatā iekļauts vairāk nekā 55000 tekstu plašs, līdz šim vienkopus nepublicēts kāzu dziesmu materiāls no Latviešu folkloras krātuves arhīva. Tekstu kārtojuma pamatā ir Krišjāņa Barona "Latvju dainās" izmantotais etnogrāfiskais princips, kas uzskatāmi atspoguļojas grāmatas beigās pārpublicētajā "Latvju dainu" kāzu dziesmu satura rādītājā. Paralēlie tekstu kārtojumi "Latvju dainās" un "Latviešu tautasdziesmu" jaunajā sējumā ne tikai sniedz bagātīgu informāciju par tautasdziesmu lietojumu un nozīmi senajā zemnieku kāzu rituālā, bet arī paver iespējas pētīt kāzu dziesmu tradīcijas attīstību gandrīz simt gadu garumā, respektīvi, no pirmajiem tautasdziesmu vākumiem 19. gs. otrajā pusē līdz tautasdziesmu pierakstiem 20. gs. beigās. Lasīt vairāk...


Izdevniecībā "Routledge" publicēta igauņu literatūrzinātnieces Epas Annusas (Epp Annus) sastādītā kolektīvā monogrāfija "Coloniality, Nationality, Modernity: A Postcolonial View on Baltic Cultures under Soviet Rule".

Tās tapšanā piedalījies arī LU LFMI vadošais pētnieks Benedikts Kalnačs un LU LFMI pētniece Maija Burima. Grāmatā postkoloniālo studiju metodoloģija izmantota, lai analizētu un izprastu mūsdienu un vēsturiskos kultūras un sociālos procesus Baltijas valstīs salīdzināmā skatījumā. Pētījumā iekļautie raksti pirmo reizi publicēti kā izdevuma "Journal of Baltic Studies" tematisks numurs 2016. gadā.

Tuvāka informācija: https://www.routledge.com/Coloniality-Nationality-Modernity-A-Postcolonial-View-on-Baltic-Cultures/Annus/p/book/9781138487482


Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgādā (LU LFMI) iznākusi jauna kolektīvā monogrāfija "Latviešu literatūra 2007–2015" (sast. Kārlis Vērdiņš).

Šajā grāmatā apkopotas dažādu humanitāro zinātņu pētnieku, literatūrkritiķu un rakstnieku – Kārļa Vērdiņa, Ingas Žoludes, Annas Auziņas, Arta Ostupa, Ritas Treijas, Zitas Kārklas u. c. apceres par jaunāko latviešu literatūru. Nepretendējot uz visu literatūras veidu un žanru pārskatu, kolektīvā monogrāfija pievēršas konkrētām tendencēm latviešu mūsdienu dzejā, prozā un dramaturģijā, kā arī sniedz ieskatu krievu, latgaliešu un lībiešu autoru darbos. Vairāki grāmatas autori ir ar attiecīgo tēmu cieši saistīti literatūras praktiķi, līdz ar to šo grāmatu lielā mērā veido ieskati "no iekšpuses", kritiķa lomu apvienojot ar informēta līdzdalībnieka skatpunktu.

Grāmata sagatavota un izdota Valsts pētījumu programmas "Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības" projektā Nr. 4.1. "Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse", ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.


LU LFMI vadošā pētniece Sanita Reinsone 19. un 20. jūnijā piedalījās ar pētniecības infrastruktūras DARIAH atbalstu organizētā seminārā "Facilitating Cooperation Between Humanities Researchers and Cultural Heritage Institutions" Varšavā, Polijā. Semināra mērķis bija veicināt digitālās pētniecības metodes un digitālā kultūras mantojuma satura izmantošanu akadēmiskajos pētījumos. Divas dienas darba grupa, kurā piedalījās pētniecības un kultūras mantojuma institūciju pārstāvji no Polijas, Lielbritānijas, Īrijas, Krievijas, Beļģijas, Grieķijas un Latvijas diskutēja par to, kas būtu nepieciešams, lai stiprinātu pētnieku un kultūras mantojuma glabātāju sadarbību. Semināra laikā tapa iestrādes vadlīnijām, kas tiks publicētas 2018. gada nogalē.

Semināru organizēja Polijas Zinātņu akadēmijas Literatūrzinātnes institūta Digitālo humanitāro zinātņu centrs kopā ar Trinitijas koledžu Dublinā.


Trešdien, 27. jūnijā, plkst. 10.00 Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks LU LFMI Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva izbraukuma seminārs.

Tajā LU LFMI zinātniskā asistente, garamantas.lv redaktore Elīna Gailīte stāstīs par Jelgavas apkārtnes folkloras kolekcijām un ierādīs veiksmīgāku digitālā arhīva lietošanu.

Garamantas.lv izbraukumu semināri Latvijas novados 2018. gadā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" atbalstu.


Trešdien, 27. jūnijā, plkst. 11.00 Preiļu Galvenajā bibliotēkā, Kārsavas ielā 14, notiks LU LFMI Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs.

Seminārā LU LFMI zinātniskā asistente un garamantas.lv redaktore Digne Ūdre stāstīs par Preiļu apkārtnes folkloru, kā arī ierādīs, kā veiksmīgāk darboties digitālajā arhīvā.

Garamantas.lv izbraukumu semināri Latvijas novados 2018. gadā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" atbalstu.


15. jūnijā Lugāno pilsētā Šveicē svinīgi tika atklāta jaunā Raiņa un Aspazijas muzeja Kastaņolā ekspozīcija "Rainis un Aspazija starp Latviju un Šveici". Viena no ekspozīcijas satura autorēm ir arī LU LFMI pētniece Gundega Grīnuma.

Ekspozīcija vēsta par Raiņa un Aspazijas Kastaņolā pavadīto laiku, emocionālu līdzpārdzīvojumu ļauj izjust dzejnieku vēstuļu un Raiņa atmiņu grāmatas "Kastaņola" fragmenti. Dzejnieku dzīves un darbības kontekstā iezīmēti Šveices un Latvijas sakaru būtiskākie punkti laika posmā kopš 1893. gada līdz mūsdienām, kā arī sniegts vispārējs ieskats Latvijas vēsturē. Apskatāmas Niklāva Strunkes oriģinālilustrācijas Raiņa un Aspazijas darbiem, trimdas laikā tapušo darbu izdevumi, lasāma Raiņa grāmata "Kastaņola" trīs valodās. Lasīt vairāk...


Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, 2018. gada 18.–20. jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies nozīmīgs notikums Latvijas zinātnes dzīvē – IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Kongresa otrajā dienā, 19. jūnijā, Humanitāro zinātņu sekcijā piedalīsies arī vairāki LU LFMI pētnieki.

Apaļajā galda diskusijā "Humanitārās zinātnes mūsdienu pasaulē" piedalīsies LU LFMI pētnieces – Dace Bula, Māra Grudule, diskusiju "Zinātnieki izglītības pilnveidei: kā palīdzēsim veidot mācību saturu?" vadīs pētniece Maija Burima, Benedikts Kalnačs piedalīsies diskusijā "Humanitārās zinātnes un mākslinieciskā jaunrade". Savukārt Humanitāro zinātņu stenda referātu sesijā piedalīsies pētnieces – Baiba Krogzeme-Mosgorda, Māra Vīksna, Beatrise Reidzāne, Ginta Pērle-Sīle un Sanita Reinsone, Eva Eglāja-Kristsone, Kristīne Pokratniece, kā arī Arnolds Klotiņš un Ilze Šarkovska-Liepiņa. Lasīt vairāk...


Pētnieki Raguzā

Raguzā, UNESCO baroka mantojuma pilsētā, kas atrodas Sicīlijas dienvidaustrumdaļā, no 12. līdz 16. jūnijam notiek Starptautiskās Tautas naratīvu izpētes biedrības (International Society for Folk Narrative Research, ISFNR) konference "Tautas stāstījums intensīvas kultūrapmaiņas reģionos". Konferenci rīko Katānijas Universitātes Humanitāro zinātņu nodaļa ar referātiem piedalās pieci LU LFMI pētnieki. Dace Bula, pievēršoties kādai epizodei Baltijas folkloristikas vēsturē, spriedīs par stāstījumu, stāstnieku un stāstījumu pētnieku gaitām: kāda loma tajās bijusi mobilitātei un robežu šķērsošanai. Ieva Garda-Rozenberga apcerēs Latvijas romu izglābšanās stāstus, kuri, vēstot par Otrā pasaules kara notikumiem, no atsevišķas ģimenes repertuāra nonākuši plašākos kolektīvās atmiņas apcirkņos. Toma Ķenča uzmanības lokā būs Latvijas padomju perioda mākslas naratīvi, kas funkcionēja kā savdabīgs tautas kultūras stereotipu un padomju ideoloģijas krustojums. Sandis Laime, turpinot raganu teiku sistemātiskus pētījumus, šoreiz komentēs un analizēs šo stāstījumu populārākos motīvus. Savukārt Aigars Lielbārdis vēstīs par to, kādi likteņi piemeklējuši Bībeles personas un agrīnās kristietības svētos latviešu folklorā. Lasīt vairāk...


2018. gada 16. jūnijā Latvijas Okupācijas muzejā, Raiņa bulvārī 7, notiks starptautisks seminārs "Valoda un valodniecība Latvijā: 1940.–1953. gads", kurā ar priekšlasījumu "Rakstnieki un vara: Rakstnieku savienība "Baigajā gadā"" piedalīsies LU LFMI pētniece Madara Eversone.

Pilna semināra programma pieejama šeit.