EN in English

Notiks konference "Jaunākā literatūra"

19. un 20. aprīlī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Konferenču centrā notiks izglītības programma un konference "Jaunākā literatūra", kas ir daļa no Latvijas Literatūras gada balvas (LaLiGaBa) pasākumu programmas.

19. aprīlī lekcijas un diskusijas paredzētas humanitāro zinātņu bakalaura un maģistra studiju programmu studentiem un vidusskolu vecāko klašu skolēniem. Teorētiskās lekcijas, praktiskie semināri un studentu diskusijas koncentrēs uzmanību uz jaunākās literatūras tendencēm un spēju ieinteresēt gados jaunus lasītājus gan Latvijā, gan pasaulē. Lasīt vairāk...


Sanita Reinsone nominēta "Laiks Ziedonim 2017" – zinātnes kategorijā "Taureņu uzbrukums"

LU LFMI vadošā pētniece Sanita Reinsone nominēta apbalvojumam "Laiks Ziedonim 2017" – zinātnes kategorijā "Taureņu uzbrukums". Apbalvojuma "Laiks Ziedonim" mērķis ir ik gadu apbalvot tās personības, kas ar savu izcilību, degsmi, sūtību, veiksmi, stāju un savpatību iedvesmojušas labāku Latviju. Apbalvojumu organizē Imanta Ziedoņa fonds "Viegli". Nominācijā "Taureņu uzbrukums" apbalvojums tiks pasniegts zinātniekam, kurš aktīvi nodarbojas ar pētniecību kādā no nozarēm, kur Latvijā tiek piešķirts doktora grāds. Lasīt vairāk...


Konkurss uz akadēmisko amatu vietām

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI), pamatojoties uz LU LFMI Stratēģiju (2015–2020), izsludina konkursu uz šādām akadēmisko amatu vietām:

LU LFMI amatu nolikumu un aprakstus sk. LU LFMI mājaslapas (www.lulfmi.lv) sadaļā "Dokumenti". Pretendentiem jāiesniedz: iesniegums, CV, zinātnisko kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija, zinātnisko publikāciju saraksts (2012–2017) un perspektīvais pētnieciskā darba redzējums ievēlēšanas periodam (6 gadiem). Dokumenti iesniedzami līdz š. g. 10. maijam LU LFMI sekretariātā, Mūkusalas ielā 3, 510. kabinetā, kā arī elektroniski (ieva.garda@lulfmi.lv). Tālrunis uzziņām 67229017.


Seminārs "Henrija Visendorfa dzimta"

12. aprīlī plkst. 15.00 Latviešu Folkloras krātuves (LFK) lasītavā notika šī gada pirmais "Pētījuma poētika" seminārs. Tajā ar priekšlasījumu par Henrija Visendorfa dzimtu uzstājās mūziķis un mūzikas vēsturnieks Māris Visendorfs, savukārt semināru vadīja LFK pētniece Māra Vīksna.

Latviešu kultūrvēsturē, sevišķi folkloristikā nozīmīgā "Latvju dainu" izdevēja, Krišjāņa Barona līdzstrādnieka Henrija Visendorfa (1861–1916) dzimtā vieta jau gadsimtu bija piemirsta un nezināma. Pirms dažiem gadiem Visendorfu dzimtas pārstāvis Māris Visendorfs ķērās pie skrupuloza meklēšanas darba Vidzemes baznīcas grāmatās, dvēseļu revīzijās, tautas skaitīšanas sarakstos.

Gunta Pakalna foto.

Lasīt vairāk...

Klusā nedēļa un Lieldienas

Lieldienas

Lielā gavēņa izskaņu – no Pūpolsvētdienas līdz Pirmajām Lieldienām – kristīgajā tradīcijā dēvē par Kluso nedēļu. Šī laika liturģiskajā kalendārā izceltas dienas, kas piemin pēdējos Jēzus Kristus dzīves notikumus: viņa sagaidīšanu Jeruzalemē (Palmu jeb Pūpolu svētdiena), pēdējās vakariņas – Svētā vakarēdiena iedibināšanu (Zaļā Ceturtdiena), krustā sišanas pasiju (Lielā Piektdiena) un augšāmcelšanos (Lieldienas). Latvijā sinkrētiski savijušās kristietības un tautas tradīcijas, tādējādi šīs dienas caurvij latviešu tautas ticējumi, paražas un citas folkloras formas. Baznīcā Klusajā nedēļā un Lieldienu laikā sastopamas dažādas tautas reliģiozitātes izpausmes, piemēram, Krusta ceļa lūgšanas, svētku procesijas, Jēzus kapa instalācijas, pūpolu, olu un ūdens svētīšana. Daudzi Lieldienās svin pavasara atnākšanu, agri rītā mazgājot seju strautā, krāsojot olas, šūpojoties un citādi līksmojot.

Kā Kluso nedēļu un Lieldienas pavada Jūsu ģimene? Vai tas ir reliģiska satura vai dabas atmodas piedzīvojums? Kurus ticējumus, paražas ievērojat? Ko īpašu dara ticīgie cilvēki?

Palīdziet izpētīt, pastāstot, kādas ir jūsu Lieldienas! Lasīt vairāk...


Latvijas Radio kora jubilejai veltīta grāmata

Klajā nākusi Latvijas Radio kora jubilejai veltīta grāmata "Latvijas Radio koris. Fakti. Atmiņas. Attēli", kas apkopo kora 75 gadus garo vēsturi, sākot no 1940. gada. Grāmatas autoru vidū ir arī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Ilze Šarkovska-Liepiņa, kura aplūko Radio kora gaitas no pirmsākumiem līdz 1962. gadam – laikposmā, kad kori vadīja diriģents Teodors Kalniņš (1890–1962). Lasīt vairāk...


Benedikta Kalnača lekcija Luksemburgas Universitātē

11. aprīlī Luksemburgas Universitātē notiks LU LFMI vadošā pētnieka Benedikta Kalnača lekcija "Fin-de siècle Riga as a Modern Metropolis and the Birth of Latvian Literature as World Literature". Lasīt vairāk...


Rūdolfs Blaumanis un vācu literatūra

garamantas.lv Tukumā

2017. gada 6. un 7. aprīlī Daugavpils Universitātē notiks simpozijs "Rūdolfs Blaumanis un vācu literatūra", aktualizējot latviešu rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa darbību vācu kultūrvidē. Tajā ar priekšlasījumiem piedalīsies LU LFMI Literatūras nodaļas pētnieki Benedikts Kalnačs (referāts "Rūdolfs Blaumanis starp vācu un latviešu kultūru"), Eva Eglāja-Kristsone (referāts "Sieviešu tēli Blaumaņa darbos un 19.–20. gadsimta mijas literatūrā") un Māra Grudule (referāts "Rūdolfs Blaumanis und die deutschbaltische Kultur"). Lasīt vairāk...


LFK digitālais arhīvs garamantas.lv Sabilē

5. aprīlī plkst. 11.00 Sabiles kultūras namā notiks Latviešu folkloras krātuves (LFK) digitālā arhīva garamantas.lv seminārs. Tajā Una Smilgaine iepazīstinās ar Sabiles puses folkloras materiāliem LFK, bet Justīne Jaudzema ierādīs, kā veiksmīgi darboties LFK digitālajā arhīvā garamantas.lv.

Laipni aicinām visus interesentus!

Garamantas.lv izbraukumu semināri Latvijas novados 2017. gadā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" atbalstu.


Sanda Laimes priekšlasījums "Latvijas klinšu raksti: pētījumu vēsture un jaunākās atziņas"

2017. gada 30. martā plkst. 17.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10), notiks Misiņa kluba kārtējais lasījums. Bibliotēkā uzstāsies Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks Dr. philol. Sandis Laime ar priekšlasījumu "Latvijas klinšu raksti: pētījumu vēsture un jaunākās atziņas". Lasīt vairāk...


Anita Rožkalne saņems Latvijas Literatūras gada balvas speciālbalvu

2017. gada 27. martā nosaukti Latvijas Literatūras gada balvas nominanti, mūža balvas un speciālbalvas ieguvēji.

Ekspertu komisija šogad nolēmusi piešķirt speciālbalvu par izcilu ieguldījumu literatūrpētniecībā. Balvu saņems literatūrzinātniece Anita Rožkalne par pētījumu "Kārļa Zariņa burvju aplis” , ko izdevis LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI). Lasīt vairāk...


Žurnāls "Letonica" pieejams brīvpieejā

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta izdotais starpdisciplinārais zinātniskais žurnāls "Letonica", kas iznāk kopš 1998. gada, tagad pieejams brīvpieejā.

Žurnālā tiek publicēti raksti humanitārajās un sociālajās zinātnēs, kuri ir oriģināli, iepriekš nepublicēti pētījumi un kuru pamatā ir zinātnisks izpētes darbs. Visi žurnālā publicētie raksti tiek anonīmi recenzēti. Žurnāls ir indeksēts Scopus, ERIH PLUS un EBSCO datubāzēs. Lasīt vairāk...


LFK pētnieki dodas uz SIEF kongresu

LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētnieki kuplā skaitā piedalīsies Starptautiskās etnoloģijas un folkloras biedrības (SIEF) kongresā Vācijā, Getingenē, kas noritēs no 26. līdz 31. martam. LFK zinātniskās asistentes Elīna Gailīte un Digne Ūdre piedalīsies jauno folkloras un etnoloģijas pētnieku konferencē un diskusiju ciklā. Savukārt SIEF kongresā priekšlasījumu par Latvijas kultūras atlasa ieceri starpkaru periodā sniegs Dace Bula. Guntis Pakalns referēs par pilīm latviešu teikās un pasakās, Rita Treija – par folkloras vākšanu mājās, Ieva Garda-Rozenberga – par romu genocīda piemiņas un atmiņas politiku Latvijā un Anita Vaivade kopā ar Tartu universitātes pētnieci Kristīni Kūtmu – par politiskajiem imperatīviem mantojuma režīmā un radošajiem sadarbības scenārijiem. Sanita Reinsone kopā ar ilggadējo Somijas folkloras arhīva vadītāju Lauri Harvilahti SIEF kongresā organizē paneli, kas veltīts folkloras arhīviem digitālajā laikmetā, un kopā ar informāciju tehnoloģiju speciālistu Uldi Ķirsi analizēs lietotāju radītos metadatus digitālajā arhīvā, bet Aigars Lielbārdis referēs par buramvārdu digitālo katalogu. Lasīt vairāk...


Satiec savu meistaru 2017

31. martā Latviešu folkloras krātuves (LFK) lasītavā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 515. telpā LFK pētnieki pasākumā "Satiec savu meistaru 2017" piedāvās lekcijas par latviešu folkloru un folkloristiku. Lasīt vairāk...


Zinātniskais vakars "Rūdolfa Blaumaņa daiļrade"

4. aprīlī plkst. 18.18 Latvijas Universitātes bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, 327. telpā notiks zinātniskais vakars "Rūdolfa Blaumaņa daiļrade" ar Dr. Rolfa Fīlmaņa vieslekciju "Rūdolfa debesbraukšana: Rūdolfa Blaumaņa literārā vīzija "Tur, kur neviens nav bijis" simbolisma un jaunromantisma kontekstā" un Dr. Benedikta Kalnača prezentāciju "Glezniecība un literatūra 19. un 20. gadsimta mijā: Rūdolfa Blaumaņa piemērs". Lasīt vairāk...