EN in English

Klajā nāk pētījums par apgaismības literāro kultūru Latvijā

2017. gada maijā apgādā Cambridge Scholars Publishing klajā nākusi LU LFMI vadošā pētnieka Paula Daijas monogrāfija "Literary History and Popular Enlightenment in Latvian Culture".

Šī grāmata pirmo reizi angļu valodā iepazīstina starptautisko lasītāju publiku ar vācbaltiešu rakstnieku ieguldījumu latviešu laicīgās literatūras veidošanā apgaismības laikmetā. Grāmatā aprakstīts Vācijā tapušās tautas apgaismības reformu kustības iespaids uz latviešu literārās kultūras tapšanu 18. gadsimta otrajā pusē un 19. gadsimta sākumā – Gotharda Frīdriha Stendera un Garlība Merķeļa laikmetā. Kā tika izprasta latviešu apgaismošana, izmantojot drukātos medijus? Kā Vācijas diskusijas par dzimtbūšanu ietekmēja latviešu literatūras veidošanos? Ko mēs varam uzzināt par latviešu zemniekiem no grāmatām, kuras tiem rakstīja filantropiski noskaņoti luterāņu garīdznieki? Izsekojot kultūras pārmaiņām laikmetā, kad latviešu grāmatniecības veidotāji bija vācbaltiešu intelektuāļi, monogrāfija piedāvā atbildes uz šiem un citiem jautājumiem un sniedz ieskatu agrīnās latviešu literatūras vēstures eiropeiskajos kontekstos. Lasīt vairāk...


Otrais Humanitāro zinātņu akadēmiskais forums

2017. gada 11. maijā no plkst. 13.00 LU Mazajā aulā notiks Otrais Humanitāro zinātņu akadēmiskais forums "Humanitārās zinātnes Latvijas valsts drošībai".

Forumu atklās Latvijas Universitātes humanitāro un izglītības zinātņu jomas prorektore Ina Druviete, LU rekotors Indriķis Muižnieks, un Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa. Foruma noslēgumā uzstāsies arī izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Foruma eksperti spriedīs par Latvijas valsts drošību humanitārajās un sociālajās zinātnēs, teoloģijā, kā arī medijpratība sabiedrības imunitātes stiprināšanai. Lasīt vairāk...


Notiks kamerkonference "Meklējumi un atradumi – veiksmes stāsti"

2017. gada 17. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Konferenču centrā notiks LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta kamerkonference "Meklējumi un atradumi – veiksmes stāsti", kā arī LU LFMI pētnieka Gata Ozoliņa sastādītās grāmatas "Ērgļu vērtums. Novada folklora rokrakstos un publikācijās" atvēršanas svētki. Lasīt vairāk...


Atklās digitālo kolekciju "Brāļu draudzes (rok)raksti"

11. maijā plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Mazajā zālē (4. stāvā) notiks LNB Letonikas un Baltijas centra (LBC) kolekcijas "Brāļu draudzes (rok)raksti" prezentācijas pasākums. Ieeja bez maksas.

Digitālā kolekcija, kura ir daļa no Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas un būs skatāma tīmekļa vietnē braludraudze.lndb.lv, iecerēta kā LBC Reto grāmatu un rokrakstu lasītavā glabātā Brāļu draudžu rakstu fonda, kā arī dažu Evaņģēliskās Brāļu Unitātes arhīva Hernhūtē glabāto tekstu prezentācija, lai veicinātu turpmākus minētā fonda un arī citās Latvijas un pasaules atmiņas institūcijās esošo latviešu un ar Latviju saistītu hernhūtiešu tekstu izpēti un popularizēšanu. Lasīt vairāk...


Strīdīgie maija datumi

8. un 9. maijā dažādās valstīs tiek atzīmēta gan Eiropas diena, kad tika sperti pirmie soļi Eiropas Savienības izveidē, gan arī sabiedroto uzvara pār nacistiskās Vācijas karaspēku. Latvijā pēdējos gados tiek iedzīvināta tradīcija 9. maijā svinēt Eiropas dienu, savukārt 8. maijs, tāpat kā citur Eiropā, ir Nacisma sagrāves diena. Taču "Uzvaras diena" vairumam Latvijas sabiedrības atgādina par padomju varas okupāciju, radot sabiedrībā diskusijas un domstarpības par šīs dienas nozīmi un atzīmēšanas datumu. Lasīt vairāk...


Benedikts Kalnačs piedalīsies seminārā "Landscapes of Realism" Notingemā

2017. gada 5.–6. maijā Benedikts Kalnačs piedalīsies seminārā Notingemas Universitātē "Landscapes of Realism" (Leverhulme International Research Network and CHLEL (Comparative History of Literatures in European Languages) project), vēstot par reālismu latviešu un Baltijas literatūrā. Seminārā tiks aplūkotas šādas tēmas: "Rereading 19th Century European Realism", "Transformations: from the 19th Century to the Present", "Intermediality: from visual to digital art".


Seminārs "Pētījuma poētika" 10. maijā

Pētījuma poētika 10. maijā

10. maijā plkst. 15.00 Latviešu folkloras krātuves (LFK) lasītavā notiks seminārs "Pētījuma poētika", kur šoreiz LFK pētniece un fondu glabātāja Māra Vīksna ar priekšlasījumu "Literāts M. Kurzemneeks: fotogrāfa Mārtiņa Buclera literārā darbība" mēģinās noskaidrot, ko vēl bez 100 tautasdziesmām "Latvju dainās", dažiem stāstiem, romāniem, lugām latviešu kultūrai devis M. Kurzemneeks. Kādu ierosmi meklējumiem var atrast folklorists, iegriežoties blakus telpā – LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā 5. stāvā un atklājot līdz šim nepamanīto.

Sarunu par Māras jaunatklājumiem vadīs Rita Treija.

Foto no LNB R A 74 N 1.


Mapping the History of Folklore Studies: Centers, Borderlands and Shared Spaces

Mapping the History of Folklore Studies

Aprīļa beigās izdevniecībā Cambridge Scholars Publishing (Lielbritānija) izdots LU LFMI sagatavots rakstu krājums Mapping the History of Folklore Studies: Centers, Borderlands and Shared Spaces (sast. Dace Bula un Sandis Laime). Krājumā iekļautie raksti atvasināti no referātiem, kas tika nolasīti Latviešu folkloras krātuves 90 gadu jubilejai veltītās starptautiskās konferences laikā 2014. gada oktobrī.

Rakstu krājums sniedz bagātīgu ieskatu folkloristiskās domas vēsturiskajā attīstībā, tostarp mēģinot izsekot nozares intelektuālo centru un perifērijas plūstošajām ģeogrāfiskajām robežām. Pievēršoties dažādiem starptautiskās folkloristikas intelektuālās sadarbības aspektiem, krājums vienlaikus atklāj pētnieciskās telpas ierobežojumus, barjeras un robežas.

Lasīt vairāk...


Baltā galdauta svētki

Maijs iesākas ar Darba svētkiem – Starptautisko strādnieku dienu, kuras sākotne rodama pirms vairāk nekā 130 gadiem Amerikas Savienotajās Valstīs. Ar vērienīgiem, valsts organizētiem darbaļaužu gājieniem šie svētki tika svinēti padomju periodā.

1. maijā atzīmējam arī Latvijas Republikas Satversmes sasaukšanas dienu – Satversmes sapulce, kas bija pirmais vēlētais parlaments, darbu uzsāka 1920. gada 1. maijā.

1990. gada 4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena – oficiāli izbeidza padomju okupāciju. Todien 134 Latvijas PSR Augstākās padomes deputāti balsojot pieņēma deklarāciju "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu". Pērn, atzīmējot Latvijas atdzimšanas dienu, pirmoreiz tika svinēti Baltā galdauta svētki. svētki. Latvijas valsts simtgades biroja aicinājumam – 4. maijā ģimenēm, kaimiņiem, draugiem un novada ļaudīm sanākt kopā pie balti klāta galda – atsaucās visai liela sabiedrības daļa. Tradīciju pētniekus interesē šo jaunradīto svētku dzīvotspēja. Lasīt vairāk...


International Conference "Literary Canon Formation as Nation-building in Central and Eastern Europe (19th to Early 20th Century)"

Call for Papers for the International Conference "Literary Canon Formation as Nation-building in Central and Eastern Europe (19th to Early 20th Century)" on 3–4 May, 2018 in Vilnius at Institute of Lithuanian Literature and Folklore.

Sharing a common culture is one of the most solid grounds for acquiring a sense of community. During the rise of modern nations, literature had an important role in consolidating national communities and shaping their values, even becoming the medium through which the identity of a national community is formed. Literary works of various genres took part in the collective imagining of national communities. Thus, a constant need in Central and Eastern Europe of the 19th and early 20th century was to define the national literature and form the national literary canon, and it was directly related to the development of national conscience and cultural selfconsciousness. The national literary canon, which would be established and promoted by institutions of education, research, criticism and publishing, would function as an important and influential instrument in creating national cultural identity and shaping historical memory.

Lasīt vairāk...

Starptautiska konference "Across Borders VII: Cultures in dialogue"

LU LFMI vadošā pētniece Inguna Daukste-Silasproģe š. g. 27.–29. aprīlī piedalīsies starptautiskā konferencē Across Borders VII: Cultures in dialogue Tartu, ko organizē Igaunijas Literārais muzejs (Estonian Literary Museum) un Krosno pilsētas koledža (Polija), un prezentēs referātu "In the place between my Latvian / and my Swedish writing" (dzejnieks un tulkotājs Juris Kronbergs).

Konferencē piedalīsies arī LU LFMI pētniece Edīte Tišheizere un zinātniskā asistente Ieva Rodiņa.


Tikšanās ar Sanitu Reinsoni Alūksnē

29. aprīlī plkst. 12.00 Alūksnes pilsētas bibliotēkā notiks tikšanās ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošo pētnieci, grāmatas "Meža meitas" autori Sanitu Reinsoni.

Grāmata vēsta par tādu maz zināmu vēstures lappusi kā sieviešu dzīve, pieredzētais un pārdzīvotais mežā nacionālo partizānu cīņu laikā no 1944. līdz 1956. gadam.

Pēc pašreizējiem datiem kopējais nacionālo partizānu skaits Latvijā bijis ap 13 000. Kā liecina avotu un literatūras izpēte, nacionālo partizānu grupās darbojušās vai mežā nelegāli dzīvojušas vismaz 429 sievietes, to skaitā 13 meitenes, jaunākas par 15 gadiem. Tātad kopumā vairāk nekā četri simti "meža meitu", kuru pienākumos galvenokārt bija ēdiena gatavošana, apģērba mazgāšana un labošana, taču tās, kam bija zināšanas medicīnā, gādāja par slimajiem vai ievainotajiem. Lasīt vairāk...


Konference "Jaunākā literatūra". FOTO

2017. gada 20. aprīlī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā notika konference "Jaunākā literatūra", kas bija daļa no Latvijas Literatūras gada balvas pasākumu programmas.

Konferences tēmu loks aptvēra dažādus literatūras veidus un žanrus – tika analizēta vēsturisko romānu sērija "Mēs. Latvija. 20. gadsimts", aplūkoti jaunākās latviešu un latgaliešu prozas un dzejas problēmjautājumi, pievēršot uzmanību arī dzejas debijām un bērnu literatūras situācijai, kā arī jaunākai krievu valodā rakstītajai literatūrai Latvijā. Lasīt vairāk...


Seminārs par dzimumsocialitāti, kultūru un varu Latvijā un Norvēģijā

2017. gada 25. aprīlī plkst. 13.30 Eiropas mājas Kamīnzālē Aspazijas bulvārī 28, Rīgā notiks pētījumu projekta "Dzimumsocialitāte, kultūra un vara: diversitātes un mijattiecības Latvijā un Norvēģijā" un stipendiju projekta "Mobilitāte valodas, kultūras un dzimumsocialitātes studijās" noslēguma atklātais seminārs, kurā piedalīsies Pauls Daija, Eva Eglāja-Kristsone, Sigita Kušnere un Jānis Ozoliņš.

Lasīt vairāk...

LU LFMI Zinātniskās padomes sēde 2017. gada 19. aprīlī

2017. gada 19. aprīlī plkst. 13.00 notiks LU LFMI Zinātniskās padomes sēde.

DARBA KĀRTĪBĀ:

1. LU LFMI aktualitātes;

2. Manuskripta "Latviešu literatūra 2007–2015" (Sast., zin. red. Kārlis Vērdiņš) apspriešana/apstiprināšana;

3. Dažādi.