EN in English

Latvijas Radio kora jubilejai veltīta grāmata

Klajā nākusi Latvijas Radio kora jubilejai veltīta grāmata "Latvijas Radio koris. Fakti. Atmiņas. Attēli", kas apkopo kora 75 gadus garo vēsturi, sākot no 1940. gada. Grāmatas autoru vidū ir arī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Ilze Šarkovska-Liepiņa, kura aplūko Radio kora gaitas no pirmsākumiem līdz 1962. gadam – laikposmā, kad kori vadīja diriģents Teodors Kalniņš (1890–1962). Lasīt vairāk...


Benedikta Kalnača lekcija Luksemburgas Universitātē

11. aprīlī Luksemburgas Universitātē notiks LU LFMI vadošā pētnieka Benedikta Kalnača lekcija "Fin-de siècle Riga as a Modern Metropolis and the Birth of Latvian Literature as World Literature". Lasīt vairāk...


Rūdolfs Blaumanis un vācu literatūra

garamantas.lv Tukumā

2017. gada 6. un 7. aprīlī Daugavpils Universitātē notiks simpozijs "Rūdolfs Blaumanis un vācu literatūra", aktualizējot latviešu rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa darbību vācu kultūrvidē. Tajā ar priekšlasījumiem piedalīsies LU LFMI Literatūras nodaļas pētnieki Benedikts Kalnačs (referāts "Rūdolfs Blaumanis starp vācu un latviešu kultūru"), Eva Eglāja-Kristsone (referāts "Sieviešu tēli Blaumaņa darbos un 19.–20. gadsimta mijas literatūrā") un Māra Grudule (referāts "Rūdolfs Blaumanis und die deutschbaltische Kultur"). Lasīt vairāk...


LFK digitālais arhīvs garamantas.lv Sabilē

5. aprīlī plkst. 11.00 Sabiles kultūras namā notiks Latviešu folkloras krātuves (LFK) digitālā arhīva garamantas.lv seminārs. Tajā Una Smilgaine iepazīstinās ar Sabiles puses folkloras materiāliem LFK, bet Justīne Jaudzema ierādīs, kā veiksmīgi darboties LFK digitālajā arhīvā garamantas.lv.

Laipni aicinām visus interesentus!

Garamantas.lv izbraukumu semināri Latvijas novados 2017. gadā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" atbalstu.


Sanda Laimes priekšlasījums "Latvijas klinšu raksti: pētījumu vēsture un jaunākās atziņas"

2017. gada 30. martā plkst. 17.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10), notiks Misiņa kluba kārtējais lasījums. Bibliotēkā uzstāsies Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks Dr. philol. Sandis Laime ar priekšlasījumu "Latvijas klinšu raksti: pētījumu vēsture un jaunākās atziņas". Lasīt vairāk...


Anita Rožkalne saņems Latvijas Literatūras gada balvas speciālbalvu

2017. gada 27. martā nosaukti Latvijas Literatūras gada balvas nominanti, mūža balvas un speciālbalvas ieguvēji.

Ekspertu komisija šogad nolēmusi piešķirt speciālbalvu par izcilu ieguldījumu literatūrpētniecībā. Balvu saņems literatūrzinātniece Anita Rožkalne par pētījumu "Kārļa Zariņa burvju aplis” , ko izdevis LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI). Lasīt vairāk...


Žurnāls "Letonica" pieejams brīvpieejā

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta izdotais starpdisciplinārais zinātniskais žurnāls "Letonica", kas iznāk kopš 1998. gada, tagad pieejams brīvpieejā.

Žurnālā tiek publicēti raksti humanitārajās un sociālajās zinātnēs, kuri ir oriģināli, iepriekš nepublicēti pētījumi un kuru pamatā ir zinātnisks izpētes darbs. Visi žurnālā publicētie raksti tiek anonīmi recenzēti. Žurnāls ir indeksēts Scopus, ERIH PLUS un EBSCO datubāzēs. Lasīt vairāk...


LFK pētnieki dodas uz SIEF kongresu

LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētnieki kuplā skaitā piedalīsies Starptautiskās etnoloģijas un folkloras biedrības (SIEF) kongresā Vācijā, Getingenē, kas noritēs no 26. līdz 31. martam. LFK zinātniskās asistentes Elīna Gailīte un Digne Ūdre piedalīsies jauno folkloras un etnoloģijas pētnieku konferencē un diskusiju ciklā. Savukārt SIEF kongresā priekšlasījumu par Latvijas kultūras atlasa ieceri starpkaru periodā sniegs Dace Bula. Guntis Pakalns referēs par pilīm latviešu teikās un pasakās, Rita Treija – par folkloras vākšanu mājās, Ieva Garda-Rozenberga – par romu genocīda piemiņas un atmiņas politiku Latvijā un Anita Vaivade kopā ar Tartu universitātes pētnieci Kristīni Kūtmu – par politiskajiem imperatīviem mantojuma režīmā un radošajiem sadarbības scenārijiem. Sanita Reinsone kopā ar ilggadējo Somijas folkloras arhīva vadītāju Lauri Harvilahti SIEF kongresā organizē paneli, kas veltīts folkloras arhīviem digitālajā laikmetā, un kopā ar informāciju tehnoloģiju speciālistu Uldi Ķirsi analizēs lietotāju radītos metadatus digitālajā arhīvā, bet Aigars Lielbārdis referēs par buramvārdu digitālo katalogu. Lasīt vairāk...


Satiec savu meistaru 2017

31. martā Latviešu folkloras krātuves (LFK) lasītavā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 515. telpā LFK pētnieki pasākumā "Satiec savu meistaru 2017" piedāvās lekcijas par latviešu folkloru un folkloristiku. Lasīt vairāk...


Zinātniskais vakars "Rūdolfa Blaumaņa daiļrade"

4. aprīlī plkst. 18.18 Latvijas Universitātes bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, 327. telpā notiks zinātniskais vakars "Rūdolfa Blaumaņa daiļrade" ar Dr. Rolfa Fīlmaņa vieslekciju "Rūdolfa debesbraukšana: Rūdolfa Blaumaņa literārā vīzija "Tur, kur neviens nav bijis" simbolisma un jaunromantisma kontekstā" un Dr. Benedikta Kalnača prezentāciju "Glezniecība un literatūra 19. un 20. gadsimta mijā: Rūdolfa Blaumaņa piemērs". Lasīt vairāk...


Kas ir latviešu populārā literatūra: ieskats vēsturē un mūsdienu tendences

Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā, 1905. gada ielā 6, 29. martā plkst. 10.00 notiks latviešu oriģinālliteratūras konference "Kas ir latviešu populārā literatūra: ieskats vēsturē un mūsdienu tendences".

Konferenci ievadīs profesora, Dr. philol. Edgara Lāma referāts par to, kas ir populārā literatūra, vai tā uzskatāma par otršķirīgu, kādi ir tās atzari. Literatūrzinātniece, Dr. philol Eva Eglāja-Kristsone stāstīs par 19. un 20. gadsimta mijas populārās literatūras tendencēm, aplūkojot zīmīgākos šī virziena pārstāvjus un meklējot līdzības mūsdienu literatūras piedāvājumā. Lasīt vairāk...


LFK digitālais arhīvs garamantas.lv Tukumā

garamantas.lv Tukumā27. martā, plkst. 10.00 Tukuma bibliotēkā notiks pirmais 2017. gada Latviešu folkloras krātuves (LFK) digitālā arhīva garamantas.lv seminārs. Justīne Jaudzema iepazīstinās LFK glabātajiem Tukumu puses folkloras materiāliem, bet Elvīra Žvarte ierādīs, kā veiksmīgi darboties LFK digitālajā arhīvā garamantas.lv.

Laipni aicinām visus interesentus!

Garamantas.lv izbraukumu semināri Latvijas novados 2017. gadā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" atbalstu.


Dzimtas pūralāde – Baronu dzimtas digitālās ekspozīcijas atklāšana

22. martā Krišjāņa Barona muzejā tiks atklāta Baronu dzimtas digitālā ekspozīcija.

Par godu "Latvju dainu" iznākšanas 123. gadskārtai, sadarbībā ar LU LFMI Latviešu Folkloras krātuvi, veltīti muzeja lasījumi, kuros uzstāsies arī LU LFMI pētnieces Māra Vīksna un Ginta Pērle-Sīle. Lasīt vairāk...


LU LFMI Zinātniskās padomes sēde 2017. gada 22. martā

2017. gada 22. martā plkst. 10.00 notiks LU LFMI Zinātniskās padomes sēde.

DARBA KĀRTĪBĀ:

1. LU LFMI aktualitātes;

2. Dažādi.


Mūslaiku kalendārs martā

Mūslaiku kalendārs martā

Marts ir bagāts ar īpašām dienām, kas saistītas ar pavasara atnākšanu, dabas atmodu un saules atgriešanos – Ģertrūdes diena, Benedikta (Bindus) diena, Māras diena, pavasara saulgrieži. Tas ir nozīmīgs laiks arī kristīgajā tradīcijā – Lielais gavēnis un gatavošanās Lieldienām. Valsts svinamo dienu sarakstā ir Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Ik gadu sabiedrības uzmanību saista arī norises Leģionāru piemiņas dienā 16. martā.

Turpinot apkopot mūsdienu sabiedrības svētku svinēšanas un īpašu dienu atzīmēšanas paradumus, aicinām iesaistīties ikvienu un pastāstīt par savām tradīcijām un personīgo pieredzi šajās īpašajās marta dienās.
Lasīt vairāk...