EN in English

Starptautiska zinātniska konference "Kultūras Krustpunkti XI"

2017. gada 1.–4. novembrī notiks vienpadsmitā kultūras un mākslu zinātnēm un aktualitātēm veltītā starptautiskā konference "Kultūras Krustpunkti", kas aptvers vairākus notikumus. Konference kalpos kā platforma gan Latvijas, gan ārvalstu kultūras un mākslas zinātnieku pētījumu prezentācijām, novatorisku ideju komunikācijai, akadēmiskai un lietišķi praktiskai diskusijai.

Līdz 2017. gada 2. oktobrim ikviens kultūras un mākslas fenomenu pētniecībā ieinteresētais tiek aicināts pieteikties dalībai konferencē "Kultūras Krustpunkti" un dalīties savu pētījumu rezultātos, secinājumos un ierosinājumos. Konferenci organizē Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Zinātniskās pētniecības centrs. Referātu pieteikumi tiks recenzēti un iekļauti konferences programmā 2. novembra dienas kārtībā (latviešu valodā) vai 3. novembra dienas kārtībā (angļu valodā). Lasīt vairāk...


LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Kārļa Egles 130. dzimšanas dienai veltīta konference

15. septembrī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks starptautiska zinātniska konference – "… ja Tu vari priecāties par darbu, tad tā ir Tava paradīze": Kārlim Eglem – 130."

2. jūnijā bibliogrāfam, literatūrvēsturniekam, tulkotājam un Misiņa bibliotēkas ilggadējam vadītājam Kārlim Eglem apritēja 130 gadu. Kārlis Egle, vadīdams Misiņa bibliotēku 1925.–1952.gadam, Jāņa Misiņa nodibināto unikālo grāmatu krātuvi izveidoja par zinātnisku bibliotēku, kura veiksmīgi darbojas līdz pat mūsdienām.

Kārļa Egles apbrīnojamās darba spējas izpaudās ne tikai bibliotēkas vadīšanā, bet arī bibliogrāfiskajā darbā, tulkošanas tradīciju izkopšanā, literatūrvēstures popularizēšanā, pedagoģiskajā darbībā un citās jomās. Lasīt vairāk...


Starpdisciplināra zinātniska konference "No visa bēgu un pēc visa ilgojos" – Hildai Vīkai 120

Neatkarīgais pētījumu institūts, Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Feministica Lettica, Dobeles Novadpētniecības muzejs un Latvijas Rakstnieku savienība aicina piedalīties starpdisciplinārā zinātniskā konferencē "No visa bēgu un pēc visa ilgojos" – Hildai Vīkai 120 Rīgā, Eiropas Savienības mājā un Dobelē, Dobeles Novadpētniecības muzejā 2017. gada 9.–10. novembrī.

Konference veltīta rakstnieces un gleznotājas Hildas Vīkas (1897–1963) atcerei viņas 120 dzimšanas dienas gadā. Tajā aicināti piedalīties humanitāro un mākslas zinātņu pārstāvji, mākslinieki, literāti, sociologi, literatūras un mākslas jomu pedagogi, muzejnieki u. c.
Lasīt vairāk...


Skandē Veidenbaumu! tiešsaistē

lasi.literatura.lvNo 7. septembra ikviens var piedalīties dzejas ieskaņošanas akcijā "Skandē Veidenbaumu!" no jebkuras vietas! To var izdarīt pavisam vienkārši, izvēloties kādu Veidenbauma dzejoli un veicot audioierakstu savā datorā vai mobilajā ierīcē akcijas vietnē https://lasi.literatura.lv.

Šajā vietnē būs iespēja sekot statistikai, lai noskaidrotu akcijas populārāko Eduarda Veidenbauma dzejoli, kā arī balsot par sev tīkamāko dzejas skandējumu. Lasīt vairāk...


Izstāde "Pasakas bērnu un pieaugušo pasaulē"

13. septembrī plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā (2. stāvā) tiks atklāta izstāde "Pasakas bērnu un pieaugušo pasaulē". Atklāšanā ar priekšlasījumiem uzstāsies LU LFMI pētnieks Guntis Pakalns un pasaku terapeite Iveta Gēbele. Izstāde būs apskatāma līdz 31. decembrim. Ieeja bez maksas. Lasīt vairāk...


Publicēts Sanitas Reinsones pētījums "Apmaldīšanās poētika teikās, stāstos un sarunās"

LU LFMI publicējumu sērijā Studia humanitarica klajā nākusi Dr. philol. Sanitas Reinsones zinātniskā monogrāfija “Apmaldīšanās poētika teikās, stāstos un sarunās” (Rīga: LU LFMI, 2017, 246 lpp.).

Sanitas Reinsones monogrāfija ir veltīta mūsdienu sabiedrībā aktuālajai apmaldīšanās tēmai, stāstiem un stāstīšanai. Interpretējot apmaldīšanos kā kultūrpieredzi, kuras izstāstīšanas tradīcija izsekojama jau pusotra gadsimta garumā, autore, izmantojot plašu starpdisciplināru teorētisko pieeju spektru, sniedz būtisku pienesumu mutvārdu stāstu un stāstīšanas izpētē. Kā teic latviešu folkloras pētnieks Dr. philol. Guntis Pakalns, "tas ir pētījums par to, kā neapmaldīties stāstu pasaulē – tajā, kas ir mums visapkārt un uz kuru folkloristi dažkārt vēl aizvien skatās caur 19. gadsimtā pagatavotām brillēm. Tas ir pētījums par cilvēku attiecībām ar stāstiem." Lasīt vairāk...


Notiks starptautisks simpozijs "Eduards Erdmanis – mūziķis starp divām pasaulēm"

Šī gada 7. un 8. septembrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA) notiks vācbaltu pianistam, komponistam un pedagogam Eduardam Erdmanim veltīts starptautisks simpoziju "Eduards Erdmanis – mūziķis starp divām pasaulēm", kurā ar referātiem piedalās LU LFMI vadošie pētnieki.

Ilze Šarkovska-Liepiņa 7. septembrī plkst. 11.00 referēs par tematu "Fin de siѐcle un gadsimtu mija: mūzikas dzīve Rīgā", savukārt Arnolds Klotiņš 8. septembrī plkst. 10.15 – "Eduards Erdmanis kara gadu koncertos Rīgā un Latvijas mūziķu skatījumā". Simpoziju organizē JVLMA sadarbībā ar Eduarda Erdmaņa biedrību (Eduard-Erdmann-Gesellschaft). Vācijā. Tajā piedalās zinātnieki no Austrijas, Latvijas, Šveices un Vācijas.
Lasīt vairāk...


Atklāta akcija "Skandē Veidenbaumu!". FOTO

2017. gada 1. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ātrijā tika atklāta interaktīva dzejas ieskaņošanas akcija "Skandē Veidenbaumu!". Pasākumā, kas bija arī kā viens no pirmajiem Dzejas dienu programmā, piedalījās LNB direktors Andris Vilks un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) direktore Dace Bula, akcijai izdošanos vēlēja Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs Arno Jundze, LNB sabiedrisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts, pirmie akcijas vēstnieki bija arī dzejnieki Artis Ostups, Raimonds Ķirķis un Lauris Veips. Pēc atklāšanas savu Veidenbauma dzejoļa "Virs zeme nav taisnības" skandējumu ieskaņoja arī LR Kultūras ministre Dace Melbārde. Lasīt vairāk...


Zinību diena

1. septembris – Zinību diena – pulcē skolēnus un mācībspēkus kopīgiem sarīkojumiem aktu zālēs un skolu pagalmos. Saposušies skolotāji, paaugušies bērni, saviļņoti vecāki, rudens ziedi, draugu tikšanās, dziesmas, direktoru uzrunas, pirmās mācību stundas... tas veido īpašo 1. septembra noskaņu. Kas vēl notiek Zinību dienā? Cik atšķirīgi ir skolu scenāriji Zinību dienas norisei? Kā skolēni izjūt jaunā mācību gada sākumu? Kā to svin ģimenēs? Vai šo kalendāra datumu pamana arī tie, kuru saimēs nav skolasbērnu? Lasīt vairāk...


Vācijā iznākusi Rūdolfa Blaumaņa prozas grāmata vācu valodā

2017. gada augustā Aisthesis Verlag apgādā Bīlefeldē, Vācijā izdots Rūdolfa Blaumaņa darbu apkopojums Frost im Frühling ("Salna pavasarī"). Šajā izdevumā pirmo reizi vienkopus publicēti visi Blaumaņa vācu valodā rakstītie vai paša autora vāciski tulkotie prozas darbi, no kuriem divi piedzīvo pirmpublicējumu. Grāmatā ievietotie 17 stāsti un noveles atspoguļo Blaumaņa daiļrades plašo spektru: no ciemata stāstiem reālisma un naturālisma estētikā līdz novelēm ar mākslinieka tēlu centrā, un no impresionistiskajām Rīgas skicēm un jaunromantisma viņsaules vīzijām līdz pat carisma represiju apsūdzībai. Tādējādi Blaumanis atklājas kā nozīmīgs starpnieks starp valodām un kultūrām, un spilgts Baltijas modernitātes pārstāvis Eiropas literatūrā.

Grāmatas sastādītāji ir LU LFMI vadošais pētnieks, Dr. philol. Benedikts Kalnačs un Ķelnes Universitātes privātdocents, PD Dr. Rolfs Fīlmanis (Rolf Füllmann). Tekstu sagatavošanā piedalījušies arī LU LFMI vadošais pētnieks Pauls Daija un zinātniskā asistente Madara Eversone. Izdevums tapis Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja (Baltisch-Deutsches Hochschulkontor) finansētā projekta "Rūdolfs Blaumanis. Latviešu stāsti. Pilnīgs vācu valodā rakstīto un paša autora tulkoto literāro darbu komentēts izdevums" ietvaros.


Seminārs "Vijoļspēles trīs virzieni un to izpausme Latvijas mūzikas kultūrā"

2017. gada 6. septembrī plkst. 15.00. Latviešu folkloras krātuves (LFK) lasītavā notiks seminārs "Pētījuma poētika", kurā ar priekšlasījumu "Vijoļspēles trīs virzieni un to izpausme Latvijas mūzikas kultūrā" uzstāsies Inese Žune, Rakstniecības un Mūzikas muzeja mākslas eksperte. Lasīt vairāk...


Aicinājums pieteikties ikgadējai konferencei "Literatūra un reliģija"

Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) Latvistikas un baltistikas nodaļa aicina piedalīties XII Starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Literatūra un reliģija", kas notiks Rīgā, Visvalža ielā 4a, 2017. gada 1. - 2. decembrī.

Šī gada konferences vadmotīvs – 3 pāri un 6 likteņi: Simsons un Delīla, Boāss un Rute, Jāzeps un Potifara sieva.

Referenti ir aicināti pētīt šo tēlu un motīvu izcelsmi un atskaņas Bībelē, literatūrā, mākslā un kultūrā.

Konferences rīkotāji piedāvā potenciālajiem referentiem sagatavot priekšlasījumus, kuros tiktu skarti teoloģijas un literatūrzinātnes, reliģijas un literatūras, mākslas, teātra, kino un mūzikas mijiedarbības jautājumi, piedāvājot konkrētu, reliģisku tēmu iespaidā radītu mākslas darbu analīzi un interpretāciju aktuālā kontekstā.
Lasīt vairāk...


Interaktīva dzejas ieskaņošanas akcija "Skandē Veidenbaumu!"

Piektdien, 1. septembrī, plkst. 15.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) kā viens no šī gada Dzejas dienu pasākumiem tiks atklāta akcija "Skandē Veidenbaumu".

Visās paaudzēs lasītajam dzejniekam Eduardam Veidenbaumam šā gada 3. oktobrī atzīmējama 150. jubileja. Aicinot sabiedrību dot savu ieguldījumu Veidenbauma dzejas popularizēšanā, no 1. septembra līdz 30. novembrim ikvienam ir iespēja iesaistīties akcijā "Skandē Veidenbaumu". Īpaši šai akcijai veidota audioierakstu kabīne, kas atradīsies LNB netālu no centrālās ieejas. Kabīnē varēs izvēlēties kādu Veidenbauma dzejoli, nolasīt to skaļi un ierakstu saglabāt kā simbolisku atzinību 19. gadsimta beigu latviešu dzejas zvaigznei!

Piedalīties akcijā iespējams ne tikai apmeklējot audioierakstu kabīni "Veidenbauma studija" LNB. Ikviens varēs veikt audioierakstu savā datorā vai mobilajā ierīcē un augšupielādēt akcijas vietnē lasi.literatura.lv. Šajā vietnē būs iespēja sekot statistikai, lai noskaidrotu akcijas populārāko Eduarda Veidenbauma dzejoli, kā arī balsot par sev tīkamāko dzejas skandējumu. Lasīt vairāk...


Baltijas apgaismība un tās mantojums/ Die baltische Aufklärung und ihr Erbe

No 2017. gada 28. augusta līdz 3. septembrim Rīgā un no 4. līdz 10. septembrim Tartu notiks starptautiska vasaras skola "Apgaismības mediju prakses/ Medienpraktiken der Aufklärung", kas notiks Erasmus+ programmas stratēģiskās augstskolu partnerības projekta ietvaros un pievērsīsies ļoti nozīmīga 18. gadsimta otrās puses Eiropas kultūras vēstures fenomena izpētei – Baltijas apgaismībai. Lasīt vairāk...


Baiba Krogzeme-Mosgorda 3x3 nometnē Katskiļos

Baiba Krogzeme-Mosgorda

No 14. līdz 19. augustam Latviešu folkloras krātuves (LFK) vadošā pētniece Baiba Krogzeme-Mosgorda vadīja folkloras ievirzi 3x3 nometnē Katskiļos, ASV. Lekciju-sarunu cikla mērķis bija sniegt padziļinātu ieskatu latviešu tautasdziesmu izpratnē, izmantojot gan personisko pieredzi akadēmiskā tautasdziesmu izdevuma veidošanā, gan zinātniskos pētījumus tautasdziesmu laukā, kā arī tautasdziesmu vākšanas un publicēšanas vēsturi. Lekcijas koncentrējās trīs tēmu lokos Lasīt vairāk...