EN in English

Apgāds "Neputns" laidis klajā unikālu vēstures liecību apkopojumu – literatūrzinātnieka, Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras teorijas un vēstures katedras vadītāja Raimonda Brieža un autoru kolektīva sastādīto hroniku "Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij". Tekstus atlasījuši un sagatavojuši: Raimonds Briedis, Zane Gailīte, Juris Goldmanis, Zane Grigoroviča, Māra Grudule, Līga Ulberte.

Sagaidot Latvijas valsts simto gadadienu, tapis enciklopēdisks izdevums, kas paredzēts plašam lasītāju lokam un sniedz visaptverošu hronoloģisku pārskatu par notikumiem Latvijas kultūrtelpā vairāk nekā desmit gadsimtos. Tas iecerēts kā vērtību arhīvs, kas atklāj daudzveidīgo un bagāto kultūras slāni, uz kura pamata veidojusies Latvijas valsts un sabiedrība. Par hronikas sākuma brīdi izraudzīts laiks, kad Baltijas telpa atbrīvojās no ledus, bet par beigu posmu – 1918. gads, kad tika proklamēta Latvijas valsts. Lasīt vairāk...


29. novembrī, ievērojot Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Statūtu 3.2.1. un 3.8.1. punktu, aizklāti balsojot, Rudens pilnsapulcē par Latvijas Zinātņu akadēmijas jaunajiem locekļiem ievēlēti deviņi īstenie locekļi, sešpadsmit korespondētājlocekļi, četri ārzemju un viens goda loceklis. Par LZA korespondētājlocekli ievēlēts arī LU LFMI vadošais pētnieks Pauls Daija. Lasīt vairāk...


LU LFMI Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļas pētniece Ilze Šarkovska-Liepiņa uzstāsies ar referātu starptautiskā muzikoloģijas konferencē "National Identities – European Universality. Music and Musical Life in Central-Eastern Europe (1918–2018)" – "Nacionālās identitātes – Eiropas universālisms. Mūzikas un mūzikas dzīve Centrālajā un Austrumeiropā (1918–2018)".

Konference notiek Varšavā no 30. novembra līdz 1. decembrim, un to rīko Polijas Nacionālais Kultūras centrs, Polijas Komponistu savienība un Varšavas universitātes Muzikoloģijas institūts. Pasākums veltīts vairāku Eiropas jauno valstu neatkarības pasludināšanas simtgadēm, kā arī Polijas neatkarības atjaunošanas simtajai jubilejai. Konferencē piedalīsies muzikologi no Polijas, Slovākijas, Čehijas, Ungārijas, Rumānijas, Lietuvas, diskutējot par savu valstu mūzikas kultūru aspektiem Eiropas kontekstā. Lasīt vairāk...


Dzīve līdzās ostai

Projekta "Dzīve līdzās ostai" zinātniskā grupa 24. novembrī viesojās Vecmīlgrāvī, iepazīstot Vecmīlgrāvja attīstības biedrības enerģisko kodolu. Vairākas stundas ilgā, informatīvā un saturīgā saruna norisinājās Ziemeļblāzmas kultūras pilī. Tajā uzklausījām veiksmes stāstus par sasniegto Augusta Dombrovska, Martas Rinkas un citu kultūras darbinieku piemiņas iedzīvināšanā, apkaimes vides sakārtošanā un identitātes stiprināšanā, kā arī pragmatiskā sadarbībā ar Rīgas ostu. Bet tā, ka paši vecmīlgrāvieši uzsvēra, ir apkaimes dzīves viena puse. Otra — pastāvīga modrība: vai nav dzirdamas trauksmes sirēnas, vai nav žigli jāver ciet logs, lai telpās neiekļūtu netīkams smārds, vai nav jāzvana, lai pavēstītu, ka pamanīts pārkraušanas darbos veidojies ogļu putekļu mākonis, kurš, vēja nests, var pārvietoties cilvēku dzīvesvietu virzienā.

Lasīt vairāk...

autobiogrāfijas

Trešdien, 28. novembrī, Latviešu folkloras krātuvē Autobiogrāfiju diena! Aicinām ikvienu, kas vēlas dalīties ar savām dienasgrāmatām (arī elektroniskajām bloga dienasgrāmatām), rakstītiem dzīvesstāstiem vai atmiņu pierakstiem, tos iesniegt digitalizēšanai uz laiku.

Vislabāk būtu pieteikties, rakstot mums uz garamantas@lulfmi.lv vai facebook.com kontā, bet var nākt arī bez pieteikšanās! Būsim Latviešu folkloras krātuves lasītavā (LNB 5. stāvā) no plkst. 10 līdz 16.

Vairāk informācijas: autobiografijas.lv

Lasīt vairāk...

Ceturtdien, 29. novembrī, plkst. 17.00 Latvijas Okupācijas muzeja pagaidu telpās Raiņa bulvārī 7, Rīgā, 2. stāva zālē notiks LU LFMI vadošā pētnieka, muzikologa, Dr. art. Arnolda Klotiņa grāmatas "Mūzika pēckara staļinismā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1944. līdz 1953. gadā" (LU LFMI, 2018) atvēršanas svētki.


29. novembrī plkst. 10.00 Alūksnes muzejā notiks šī gada pēdējais LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs. Tajā redaktore Elvīra Žvarte klausītājus iepazīstinās ar digitalizētajiem Alūksnes puses folkloras materiāliem, kā arī parādīs digitālā arhīva lietošanas iespējas.

Garamantas.lv izbraukumu semināri Latvijas novados 2018. gadā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" atbalstu.


Stāstnieku konference

22. novembrī notiks 3. Latvijas Stāstnieku konference, kas veltīta stāsta saistībai ar vietu – vietēja mēroga tradīciju izpausmēm valodā, vietas nozīmei cilvēka identitātes konstruēšanā, dažādiem skatupunktiem uz vienu un to pašu vietu, lietu vai cilvēku, kas ir pamats dažādiem stāstiem par vienu un to pašu. Tajā referēs arī LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētnieki – Sandis Laime (Ko vieta var pastāstīt par stāstu?), Ieva Garda-Rozenberga (Vieta(s) un to vizualizācija trimdas latviešu dzīvesstāstos) un Guntis Pakalns (Stāstnieka vieta mūsdienu pasaulē – dažas pārdomas).

Konferences programma


21. novembrī plkst. 19.00 kinoteātrī "Splendid Palace" pirms Ginta Grūbes dokumentālās filmas "Lustrum" notiks diskusija par Kultūras sakariem starp Latvijas PSR un trimdas latviešiem. Diskusijā pirms seansa piedalīsies žurnāliste un filmas līdzautore Ilze Jaunalksne, Ģirts Zēgners, kurš iesaistījies kultūras sakaros kā Eiropas Latviešu Jaunatnes apvienības (ELJA) amatpersona un pēc tam kā LSDSP Ārzemju Komitejas biedrs un LU LFMI vadošā pētniece, literatūrzinātniece, monogrāfijas "Dzelzsgriezēji. Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti" autore Eva Eglāja-Kristsone.


2018. gada 21. novembrī plkst. 14.00 notiks LU LFMI Zinātniskās padomes sēde

DARBA KĀRTĪBĀ:


22. novembrī plkst. 18.00 Ikšķiles Brīvajā skolā notiks garamantas.lv izbraukuma seminārs. Una Smilgaine izstāstīs par Ikšķiles un tās apkārtnes folkloras materiāliem, savukārt Elvīra Žvarte parādīs, kā veiksmīgāk lietot LFK digitālo arhīvu. Aicināts ikviens!

Garamantas.lv izbraukumu semināri Latvijas novados 2018. gadā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" atbalstu.


20. novembrī plkst. 15.00 Latviešu folkloras krātuves lasītavā semināru ciklā "Pētījuma poētika" ar priekšlasījumiem uzstāsies Digne Ūdre un Māra Vīksna.

Digne Ūdre vēstīs par "Kultūras mantojuma "tumšo" pusi".

Kultūras mantojumu ierasts uztvert kā neapšaubāmu vērtību un asociēt to ar izcilākajiem cilvēces sasniegumiem. Gan materiālo, gan nemateriālo kultūras mantojuma izpausmju saglabāšana parasti tiek uztverta kā kopējs labums, no kā iegūst visa sabiedrība. Lasīt vairāk...


2019. gada 23. maijā notiks dzejnieces Montas Kromas (1919–1994) simtgadei veltītā LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta organizētā zinātniskā konference "MONTA KROMA UN PADOMJU LITERATŪRA: modernisms, dzimte, aukstais karš", kas aktualizēs vairākas mūsdienu literatūrzinātnē nozīmīgas tēmas: femīno rakstību, modernismu latviešu literatūrā, padomju literatūras, aukstā kara un kolaboracionisma studijas. Konferencē aicināti piedalīties literatūrzinātnieki, kas interesējas par latviešu dzejas vēsturi sociāli politisko notikumu kontekstā, modernisma estētiku un femīno rakstību. Lai paplašinātu skatījumu uz Kromas daiļradi, dalībai konferencē uzrunāti arī citu mūsu reģiona valstu literatūrzinātnieki. Lasīt vairāk...


LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgādā (LU LFMI) iznākusi LU LFMI vadošā pētnieka, muzikologa, Dr. art. Arnolda Klotiņa monogrāfija "Mūzika pēckara staļinismā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1944. līdz 1953. gadā".

Šis izdevums ir Latvijas mūzikas vēstures sējums par desmit gadu laikposmu no sovjetiskās varas atjaunošanas Rīgā 1944. gadā līdz Staļina nāvei (1953). Pētījums hronoloģiski turpina izzināt Latvijas mūziku politiskas un radošas nebrīves apstākļos, ko grāmatas autors uzsāka darīt monogrāfijā "Mūzika okupācijā. Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1940–1945" (2011).

Politisko un sociālo norišu fonā un kontekstā tiek sniegta mūzikas dzīves un jaunrades panorāma – mūzika koncertos, operā, radio, sadzīvē un izklaidē, koros un dziesmu svētkos. Tiek raksturota mūzikas izglītība un audzināšana, atskaņotājmāksla, mūzikas kritika un prese, Komponistu savienības darbība, publikas attieksme pret sava laika mūzikas norisēm. Ir aplūkots komponistu devums, latviešu mūzikas stila attīstība. Skarti jautājumi par mūziķu pretošanos režīmam un kolaborāciju. Lasīt vairāk...


No 16. līdz 17. novembrim Londonā, Lielbritānijā norisināsies avangardam veltīta starptautiska konference "Back to the Future – Central European Avant-Garde Reclaimed", kurā piedalīsies LU LFMI vadošā pētniece Edīte Tišheizere.

Plašāk par konferences saturu un programmu skatīt ŠEIT.