EN in English

24. aprīlī plkst. 14.00 Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka bērnu bibliotēkā "Vecliepājas rūķis" Malkas ielā 4, 3. stāvā ielūdz uz LU LFMI vadošās pētnieces Ingunas Daukstes-Silasproģes monogrāfijas "Gaidot laivu" (LU LFMI, 2019) atvēršanas svētkiem. Pasākumā piedalās grāmatas autore.

Monogrāfijā "Gaidot laivu" Inguna Daukste-Silasproģe turpina latviešu bēgļu un trimdas laika izpēti. Pētījuma pamatiecere ir atgādināt par laiku, kas bija smagas izšķiršanās un traģisku pārdzīvojumu laiks daļai latviešu. Aizbraukšana no Latvijas Otrā pasaules kara norišu fonā izmainīja visu agrāko dzīvi un uz vairākiem gadu desmitiem iezīmēja robežu starp Zviedriju un latviešiem okupētajā Latvijā. Tomēr tam ir būtiska nozīme tautas pašapziņas un kolektīvās atmiņas aspektā. Pētījuma centrā ir latvietis, bēglis, radoša personība no Kurzemes krasta līdz Gotlandei un Zviedrijā, uzmanību centrējot uz literārām liecībām par šo dramatisko laiku, meklējot pārdzīvojumu un sajūtu atblāzmojumus dokumentālos fiksējumos, sarakstē, atmiņās, apcerēs un citur. Lasīt vairāk...


26. un 27. aprīlī Rīgā, Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28 notiks starpdisciplināra un starptautiska konference "Zināšanu ģeogrāfija un migrācija/ Geographie et Migration du Savoir". Konferenci rīko Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Francijas Institūta Latvijā un Gētes institūta Latvijā atbalstu.

Konferences darba valodas – latviešu un franču.

Zināšanas strukturē, sakārto un ļauj izprast redzamo un neredzamo realitāti. Kā specifisku pārvaldošu attiecību veidam pār pasauli tām piemīt kopīgas iezīmes ar varu. Ne velti latviešu intelektuāļu elites 19. gadsimta vidū aizsāktais intensīvais zināšanu uzkrājums rezultējas varas struktūrā – nacionālā valstī, kura savu dibināšanas aktu pieredz 1918. gadā. Saikne ir abpusēja, un tādējādi Latvijas republikā drīz vien top būtiskas zināšanu institūcijas – Nacionālā bibliotēka, Universitāte, kuras pilnveido un stiprina kultūras pamatu un turpina zināšanu uzkrājumu. Izglītības attīstība, tās satura definēšana veicina jaunu zināšanu modeļu meklējumus un ieviešanu, kā arī eksistējošo modeļu pielāgošanu. Lasīt vairāk...


SIEF 2019

No 14.–17. aprīlim Spānijā, Santjago de Kompostela notiks Starptautiskās etnoloģijas un folkloras biedrības (SIEF – Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore) rīkotais 14. kongress "Izsekot pārmaiņām: Reflektējot par mainīgo pasauli" (Track changes: Reflecting on a Transforming World). LU LFMI šogad pārstāvēs plašs pētnieku loks: Dace Bula un Ieva Garda-Rozenberga "'Since then, I live with constant fear in autumn': Flood narratives from the Daugava delta", Jānis Daugavietis "Producing different but overlapping heritages: photographs of Daugava delta communities as source and agency", Eva Eglāja-Kristsone "Being a secretary before 100 years: constructing the female subject through diary", Elīna Gailīte "Latvian folk dances: inner perspective of the dancers", Justīne Jaudzema "Inviting youth to collect folklore: examples of Latvian 4H movement", Aigars Lielbārdis "Involvement of society in collecting of Latvian charms: from the past to digital era", Sanita Reinsone "'…There's something magical there': personal meanings in cultural heritage crowdsourcing", Lasīt vairāk...


Zinātnisku rakstu krājums "Visions and Traditions. Knowledge Production and Tradition Archives" ("Vīzijas un tradīcijas. Zināšanu radīšana un tradīciju arhīvi"), kura veidošanā piedalījās arī mūsu vadošās pētnieces Rita Treija un Sanita Reinsone, saņēmis Brendas Makalumas balvu (Brenda McCallum prize)!
Balvu piešķir Amerikas folkloras biedrība par izciliem un inovatīviem darbiem, kas sekmē publiskas piekļuves nodrošināšanu folkloras arhīvu kolekcijām, to veidošanu, saglabāšanu un popularizēšanu. Grāmatas "Visions and Traditions" autori un redaktori, kā atzīst balvas komiteja, ir veikuši uz nākotni vērstu, progresīvu darbu, uzmanības centrā izvirzot folkloras arhivēšanu, vēsturi, teoriju un praksi.Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI), pamatojoties uz LU LFMI Stratēģiju (2015–2020), izsludina konkursu uz šādām akadēmisko amatu vietām:

Pētnieka amata darba samaksa, sākot no 430 EUR mēnesī (bruto);

Zinātniskā asistenta darba samaksa, sākot no 355 EUR mēnesī (bruto).

LU LFMI amatu nolikumu un aprakstus sk. LU LFMI mājaslapas (www.lulfmi.lv) sadaļā „Dokumenti”. Pretendentiem jāiesniedz: iesniegums, CV, zinātnisko kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija, zinātnisko publikāciju saraksts (2013–2019) un perspektīvais pētnieciskā darba redzējums ievēlēšanas periodam (6 gadiem). Dokumenti iesniedzami līdz š.g. 7. maijam LU LFMI sekretariātā, Mūkusalas ielā 3, 509. kabinetā, kā arī elektroniski (ieva.garda@lulfmi.lv). Tālrunis uzziņām 67229017.


2019. gada 25. un 26. aprīlī Raiņa bulvārī 19, Latvijas Universitātes (LU) Lielajā aulā notiks starptautiska konference "Personība kultūru un valodu krustcelēs. Pēterim Šmitam 150", atzīmējot Pētera Šmita darbību ne tikai Latvijas, bet arī pasaules mēroga kultūras, izglītības un zinātnes attīstībā.

Konferencē uzstāsies referenti no Latvijas, Ķīnas, Vācijas un Krievijas, izklāstot Pētera Šmita ieguldījumu sinoloģijas studijās, valodniecībā un latviešu folklorā. Vairāki referāti būs veltīti laikmeta vēsturiskajam raksturojumam, kā arī prezentēts Pētera Šmita kultūrvēsturiskais mantojums, kurš glabājas atmiņu institūcijās. Konferencē piedalīsies arī LU LFMI pētnieks Guntis Pakalns ar referātu "Pēteris Šmits kā latviešu pasaku publicētājs un pētnieks". Lasīt vairāk...


11. aprīlī plkst. 14.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Latvijas Valsts simtgades informācijas centrā notiks pieredzes un ideju seminārs. Tajā piedalīsies arī LU LFMI vadošā pētniece Sanita Reinsone, vēstot par autobiogrāfisko materiālu izmantojumu novadu savdabības izcelšanā.

Seminārs paredzēts skolotājiem, bibliotekāriem, muzeju darbiniekiem, skolēniem, studentiem un visiem novadpētniecības interesentiem, kuri savus dzimtas, pilsētas, pagasta, novada pētniecības rezultātus vēlas ietērpt publicējamā formātā – grāmatā.

Vairāk informācijas ŠEIT.


Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 692 par valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanu, Latvijas Zinātņu akadēmija 2019. gada 25. martā Valsts emeritēto zinātnieku padomes sēdē piešķīra valsts emeritētā zinātnieka statusu arī LU LFMI pētniecei, Dr. philol. Gundegai Grīnumai.


4. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Pavasara pilnsapulcē tiks pasniegtas arī akadēmijas balvas – LZA vārdbalvas izciliem zinātniekiem un jaunajiem zinātniekiem un jauno zinātnieku balvas.

Jauno zinātnieku balvu saņems arī LU LFMI zinātniskā asistente Ilze Ļaksa-Timinska par Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē izstrādāto maģistra darbu "Latviešu romānistika PSRS 20. gadsimta 20.–30. gados" (vad. Dr. philol. Ieva Kalniņa).


3. aprīlī LU LFMI vadošā pētniece Eva Eglāja-Kristsone ar lekciju "Literatūras procesa fiksācija digitālajā vidē" uzstāsies Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāru seminārā Salaspils novada bibliotēkā. Vairāk informācijas skatīt ŠEIT.


Aicinām Kundziņsalas iedzīvotājus piedalīties interneta aptaujā par dzīvi savā apkaimē. Aptauja ir daļa no lielāka četru Rīgas ostas apkaimju (Kundziņsala, Mangaļsala, Vecmīlgrāvis un Bolderāja) pētījuma, ko īsteno Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā "Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē" darbojas folkloristikas, socioloģijas, antropoloģijas un vides zinātņu pārstāvji, un tā mērķis ir pētīt Daugavas lejteces kopienu dzīvi, cilvēku stāstus un rīcību līdzās Rīgas brīvostai, pētījuma centrā paturot ekoloģisko perspektīvu un attīstot vides cilvēkzinātņu pieeju pētniecībai.

Projekta ietvaros tiek meklētas atbildes uz jautājumiem: kādas vērtības Daugavas lejteces iedzīvotāji saista ar vides kvalitāti; kādas ir cilvēku atmiņas par apkaimes vēsturi un noteiktiem vides objektiem; kādi vides stāsti cirkulē mutvārdu saziņā; kā cilvēki sadzīvo ar vides pārmaiņām? Lasīt vairāk...


2019. gada 27. martā plkst. 13.00 notiks LU LFMI Zinātniskās padomes sēde

DARBA KĀRTĪBĀ:


garamantas.lv Mālpilī

3. aprīlī atsākam garamantas.lv izbraukuma seminārus. Aicinām visus interesentus uz Mālpils kultūras centru plkst. 18.00, kur Elīna Gailīte izstāstīs, kādas Mālpils puses un tuvākās apkārtnes kolekcijas glabā garamantas.lv, savukārt Justīne Jaudzema ierādīs, kā ērtāk un veiksmīgāk lietot LFK digitālo arhīvu.

Garamantas.lv izbraukumu semināri Latvijas novados 2019. gadā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" atbalstu.


21.–23. martā LU LFMI Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļas zinātniskās asistentes Dita Jonīte un Ieva Rodiņa piedalījās konferencē "Transnational Influences: Theatrical Interactivity in the Nordic/Baltic Region and Beyond" Helsinku universitātē, Helsinkos, Somijā.

Dita Jonīte piedalījās ar referātu "Dance across borders: Contemporary circus and tango in theatre", bet Ieva Rodiņa – "Latvian theatre director Eduards Smiļģis in the context of European modernist theatre: influences of the theatre of Vsevolod Meyerhold".

Konferences programma pieejama ŠEIT. Lasīt vairāk...


10. aprīlī Latviešu Folkloras krātuves lasītavā plkst. 15.00 norisināsies Pētījumu poētikas seminārs, kurā ar priekšlasījumu Kāpēc lībiešiem savs institūts? uzstāsies valodnieks, dzejnieks un jaundibinātā LU Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits.

2018. gada rudenī tika izveidots LU Lībiešu institūts, kura mērķis ir vispusīga lībiešu tematikas pētniecība Latvijā. Institūta sāktais un arī nākotnē paredzamais pētniecības darbs skata lībiešus divos galvenajos aspektos – gan kā Latvijas pamattautu, kas spējusi saglabāt savu kultūras un valodas savdabību līdz mūsdienām, gan kā vienu no Baltijas jūras reģiona tautām, kas, saplūstot ar citiem Latvijas senajiem iedzīvotājiem, atstājusi pēdas mūsdienu latviešu nācijas un to veidojošo elementu tapšanā, kļūstot par vienu no Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma pirmelementiem. Taču, lai cik paradoksāli tas izklausītos, ja Latvijas zinātnes attīstībā būtu atvēlēta mazāka loma ideoloģijai, šādam institūtam vispār nebūtu jāpastāv.