EN in English

2019. gada 7. augustā plkst. 14.00 notiks LU LFMI Zinātniskās padomes sēde

DARBA KĀRTĪBĀ:


Apgādā "Aisthesis" Bīlefeldē, Vācijā publicēts zinātnisku rakstu krājums "Rūdolfs Blaumanis (1863–1908). Lettische Moderne und deutschsprachige Literatur"".

Krājuma sastādītāji un redaktori ir literatūrzinātnieki Rolfs Fīlmanis (Rolf Füllmann), Antje Johaninga-Radžiene (Antje Johanning-Radžienė),
Heinrihs Kaulens (Heinrich Kaulen) un Benedikts Kalnačs.

Grāmatā publicēti LU LFMI vadošo pētnieku Paula Daijas, Evas Eglājas-Kristsones, Māras Grudules, Benedikta Kalnača, kā arī Līvijas Volkovas, Ievas Kalniņas (LU), Kristiānas Ābeles, Ivara Orehova, Ģertrūdes Ceplas-Kaufmanes (Getrude Cepl-Kaufmann), Rolfa Fīlmaņa, Heinriha Kaulena un Marijas Vestes (Marija Weste) raksti, kā arī fragments no lugas "Skroderdienas Silmačos" Stefana Keslera (Stephan Kessler) tulkojumā.


No 2019. gada 23. līdz 26 jūlijam Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiek jau otrā Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola, kas pulcē dažādu kultūras zinātņu studentus, pētniekus, arhīvu, bibliotēku un muzeju speciālistus no dažādām valstīm.

Baltijas Digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola ir starptautiska intensīva tālākizglītības programma, kas sniedz iespēju humanitāro un sociālo zinātņu pētniekiem, pasniedzējiem un studentiem, kā arī arhīvu, bibliotēku un muzeju profesionāļiem apgūt dažādas digitālās pētniecības prasmes – sākot ar iemaņām, kas nepieciešamas darbam ar digitāliem datiem, līdz pētniecības rezultātu vizualizācijas prasmēm. Šī gada programmas fokusā ir programmēšanas pamati humanitāro un sociālo zinātņu pētniekiem un tekstu kodēšana jeb marķēšana.
Lasīt vairāk...


28. jūlijā plkst. 16.00 Daugavgrīvas cietoksnī LU LFMI pētnieki Jānis Daugavietis, Kristīne Āboliņa un Agita Pusvilka piedalīsies festivālā "Komēta". LU LFMI projekta "Dzīve līdzās ostai" pētnieki stāstīs par Bolderājā, Kundziņsalā, Mangaļsalā un Vecmīlgrāvī veiktās iedzīvotāju aptaujas un etnogrāfiskā darba rezultātiem. Uzmanību pievēršot jautājumiem: kādas vērtības Daugavas lejteces iedzīvotāji saista ar vides kvalitāti; kādas ir cilvēku atmiņas par apkaimes vēsturi un noteiktiem vides objektiem; kādi vides stāsti cirkulē mutvārdu saziņā; kā cilvēki sadzīvo ar vides pārmaiņām?

Jānis Daugavietis festivālā vēstīs arī par Bolderājas roku, ar to apzīmējot grupas, kas nākušas no Bolderājas un Daugavgrīvas vai bijušas cieši saistītas ar šīm apkaimēm. Bolderājas roka ietvaros radās vieni no pirmajiem pagrīdes muzikālajiem preses izdevumiem: roka samizdats, rietumos tā analogu dēvē par fenzīniem (fanzines vai zines). Savā stāstījumā Jānis Daugavietis meklēs atbildes uz jautājumu – kā un vai vispār šajos fenzīnos parādās Bolderājas vārds.

"Komēta" ir unikāls brīvdabas festivāls – sociāls un kultūras eksperiments trīs dienu garumā, kas aicina praktizēt prāta brīvību, klausoties lekcijās un piedaloties darbnīcās, dejojot un baudot mūziku no visas pasaules, atrodoties uz salas Daugavgrīvas cietoksnī. Lasīt vairāk...


No 11. līdz 17. jūlijam Bangkokā notiek Starptautiskās tradicionālās mūzikas padomes konference, kas pulcē etnomuzikologus no visas pasaules. Konferencē piedalās arī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Ieva Tihovska, kuras referāts ir par Latvijas romu skatuves muzicēšanas ilgtspēju, analizējot veiksmīgos ansambļa Ame roma un dziedātāja Dzintara Čīčas gadījumus. Lasīt vairāk...


Slovēnijas Salīdzināmās literatūras asociācijas žurnālā Primerjalna književnost (2019, nr. 42/2) un Lietuvas Literatūras un folkloras institūta žurnālā Colloquia (2019, nr. 42) publicēti LU LFMI Literatūras nodaļas vadošo pētnieku Benedikta Kalnača un Paula Daijas raksti "The Geographical Imagination in Early 20th-Century Latvian Novels" un "Exploring Space and Place in Literature: Towards Digital Analysis and Literary Mapping in the Context of Latvian Cultural History". Šajos rakstos analizēta literārā kartēšana un ģeogrāfiskā iztēle 20. gadsimta sākuma latviešu romānos. Abi žurnāli ir indeksēti Scopus datubāzē.

Rakstos izklāstīti pētījumu rezultāti, kas gūti, izstrādājot darbu projektā "Stiprinot zināšanu sabiedrību: starpdisciplināras pieejas sabiedrības iesaistei digitālā kultūras mantojuma radīšanā"(ERAF, 1.1.1.1/16/A/040).


8. jūlijā LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieki svinīgā sarīkojumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā par godu Valsts prezidenta Egila Levita inaugurācijai sveica jauno prezidentu un viņa kundzi Andru.

Egila Levita vēlējums mūsu pētniekiem ir šāds: "Glabājiet labi to Dainu skapi!".


Gada pirmās puses garamantas.lv izbraukuma seminārus noslēdzam 11. jūlijā plkst. 14.00 Vecpiebalgas vidusskolā, kur Una Smilgaine un Elvīra Žvarte stāstīs par Latviešu folkloras krātuvē esošajiem manuskriptiem, fotogrāfijām un audio ierakstiem no Vecpiebalgas un tās tuvākās apkārtnes, kā arī parādīs, kā ērtāk lietot garamantas.lv.

Garamantas.lv izbraukumu semināri Latvijas novados 2019. gadā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" atbalstu.


9. jūlijā plkst. 16.00 Ziedoņa bibliotēkas telpās Sporta ielā 2, Rīgā norisināsies lekcija "Nobela ēnā: Imants Ziedonis", kuru lasīs LU LFMI vadošā pētniece Eva Eglāja-Kristsone.

Iepazīstinot ar Latvijā nozīmīgiem rakstniekiem, kuri dažādos vēstures posmos bijuši soļa attālumā no nominācijas Nobela prēmijai literatūrā, Imanta Ziedoņa bibliotēkā šovasar notiks sarunu cikls "Nobela ēnā". Jūnijā un jūlijā piecās lekcijās literatūras nozares speciālisti un zinātnieki stāstīs par tādiem izciliem latviešu autoriem kā Rainis, Edvarts Virza, Imants Ziedonis, Vizma Belševica un Knuts Skujenieks.

Sarunu cikls "Nobela ēnā" Ziedoņa bibliotēkā dos ieskatu Latvijas kultūras un literatūras vēsturē ikvienam interesentam, taču tajā piedalīties īpaši aicināti seniori, tādējādi veicinot dažādu paaudžu savstarpēju integrāciju mūsdienu sabiedrībā.


3. jūlijā plkst. 10.00 Kalpaka bulvārī 4, Latvijas Universitātes Bibliotēkas 1. stāvā notiks saruna "Izaicinājumi publicējoties sociālajās un humanitārajās zinātnēs starptautiskos zinātniskos žurnālos". Sarunas mērķis ir kopīgi izzināt ar kādiem izaicinājumiem saskaras pētnieki un zinātnieki, meklējot publicēšanās iespējas starptautiskos zinātniskajos žurnālos. Pasākumā ar pieredzi dalīsies Dr. sc.soc. Miķelis Grīviņš, Dr. Sc. Comm. Mārtiņš Kaprāns, Dr. sc. soc. Inta Mieriņa, Dr.phil. Jurģis Šķilters. Lasīt vairāk...


No 19. līdz 21. jūnijam Spānijā, Madridē notiks starptautiska autobiogrāfiju konference "Knowing the Self: Auto/Biographical Narratives and the History of Knowledge". Konferencē būs dzirdami referāti par visplašāko tēmu loku, kas saistīts ar sevis dokumentēšanas tradīciju, saistību starp autobiogrāfiju rakstīšanu un zināšanu vēsturi. Tajā piedalīsies arī LU LFMI pētnieces Sanita Reinsone ("Rethinking the Role of Communication with and for Society in the Creation of the Autobiography Collection"), Eva Eglāja-Kristsone ("The Writing Wife: Diary as a Performative Text") un Ineta Lipša ("Documenting the Self: Knowledge of the Past as a way of Distancing from the Soviet System in a Diary of Kaspars Aleksandrs Irbe (1906–1996)").


2019. gada 20. jūnijā plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks sarīkojums, kas veltīts ASV latviešu laikraksta "Laiks" 70 gadu pastāvēšanai.

Pasākumā ar priekšlasījumu "Laiks ceļo jeb ceļā pie lasītāja" uzstāsies arī LU LFMI vadošā pētniece Inguna Daukste-Silasproģe. Lasīt vairāk...


13. jūnijā plkst. 15.00 Latviešu folkloras krātuves lasītavā notiks seminārs "Jāņi latviešu pēckara folkloristikā".

Pēckara arhīva III seminārs sezonāli veltīts latviešu folklorā un folkloristikā svarīgākajiem svētkiem. Šķietami vienkāršais jautājums "Vai Jāņi bija aizliegti Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā?" nedod vienkāršu atbildi, bet liek apzināt dažādus valsts varas un tautas tradīciju attiecību līmeņus, piedāvājot jaunas okupācijas laika saprašanas iespējas. Varbūt patiesībā Jāņi nebija ne atļauti, ne aizliegti?Palūkosimies, kā pretrunīgā pēckara Jāņu vēsture atspoguļojas Latviešu folkloras krātuves fondos un darbinieku pieredzē.

Uz semināru tiek laipni aicināti visi, kas izlasa Sergeja Kruka rakstu (2012) "Tradīcijas robežas: vasaras saulgriežu svētku pārveidošana 1960.–2010. gadā" žurnāla Letonica 24. Numurā. Žurnāla digitālā kopija pieejama šeit: http://lulfmi.lv/files/letonica/Letonica2012_3.pdf


Heidelbergas Universitātes apgādā Winter 2019. gada pavasarī izdots rakstu krājuma Baltisch-deutsche Kulturbeziehungen vom 16. bis 19. Jahrhundert (“Baltijas-Vācijas kultūru attiecības no 16. līdz 19. gadsimtam”) otrais sējums Zwischen Aufklärung und nationalem Erwachen (“Starp apgaismību un nacionālo atmodu”).

Krājuma sastādītāji ir Raivis Bičevskis, Josts Eikmeiers, Andris Levāns, Anu Šapere, Bjorns Spiekermans un Inga Valtere. Grāmata tapusi sadarbībā ar Heidelbergas Zinātņu akadēmiju. Tajā publicēti Vācijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas pētnieku raksti.

Grāmatā publicēts LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētnieka Paula Daijas raksts Die lettische Quartalschrift Latwiska Gadda-Grahmata als Beispiel der baltischen Volksaufklärung in Kurland um 1800 (“Latviešu žurnāls “Latviska Gada Grāmata” kā Baltijas tautas apgaismības piemērs Kurzemē 18. un 19. gadsimta mijā”).

Vairāk informācijas par izdevumu šeit.


2019. gada 14. jūnijā Latviešu folkloras krātuves lasītavā (LNB 5. stāvā) LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI) organizē sabiedrības iesaistes virtuālās laboratorijas "IESAISTIES.LV" atklāšanu. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt ar LU LFMI izstrādātajiem digitālajiem risinājumiem kultūras jomā, kas pieejami ikvienam.

"IESAISTIES.LV" ir virtuāla platforma, kurā apkopotas dažādas ar kultūras datiem un procesiem saistītas aktivitātes, kas bāzētas digitāla vidē un kurās ir iespēja piedalīties ikvienam sabiedrības pārstāvim. Šobrīd tajā iekļauti LU LFMI izstrādātie digitālie rīki daudzpusīgai kultūras mantojuma iepazīšanai, izpētei, kā arī jaunradei. Te interesenti atradīs gan materiālus par mūziku, literatūru, folkloru, etnogrāfiju, ko izmantot vēstures, novadpētniecības izzināšanai, varēs līdzdarboties kultūras mantojuma saglabāšanā, piemēram, stāstot par savu pieredzi svētku svinēšanā vai atšifrējot Latviešu folkloras krātuves rokraksta manuskriptus. Atsevišķas platformas daļas ir vērstas uz kultūras mantojuma atdzīvināšanu, piemēram, ieskaņojot dzejoļa lasījumu, iedziedot savu versiju kādai no arhīva melodijām u. tml. Lasīt vairāk...