EN in English

No 19. līdz 21. jūnijam Spānijā, Madridē notiks starptautiska autobiogrāfiju konference "Knowing the Self: Auto/Biographical Narratives and the History of Knowledge". Konferencē būs dzirdami referāti par visplašāko tēmu loku, kas saistīts ar sevis dokumentēšanas tradīciju, saistību starp autobiogrāfiju rakstīšanu un zināšanu vēsturi. Tajā piedalīsies arī LU LFMI pētnieces Sanita Reinsone ("Rethinking the Role of Communication with and for Society in the Creation of the Autobiography Collection"), Eva Eglāja-Kristsone ("The Writing Wife: Diary as a Performative Text") un Ineta Lipša ("Documenting the Self: Knowledge of the Past as a way of Distancing from the Soviet System in a Diary of Kaspars Aleksandrs Irbe (1906–1996)").


2019. gada 20. jūnijā plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks sarīkojums, kas veltīts ASV latviešu laikraksta "Laiks" 70 gadu pastāvēšanai.

Pasākumā ar priekšlasījumu "Laiks ceļo jeb ceļā pie lasītāja" uzstāsies arī LU LFMI vadošā pētniece Inguna Daukste-Silasproģe. Lasīt vairāk...


13. jūnijā plkst. 15.00 Latviešu folkloras krātuves lasītavā notiks seminārs "Jāņi latviešu pēckara folkloristikā".

Pēckara arhīva III seminārs sezonāli veltīts latviešu folklorā un folkloristikā svarīgākajiem svētkiem. Šķietami vienkāršais jautājums "Vai Jāņi bija aizliegti Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā?" nedod vienkāršu atbildi, bet liek apzināt dažādus valsts varas un tautas tradīciju attiecību līmeņus, piedāvājot jaunas okupācijas laika saprašanas iespējas. Varbūt patiesībā Jāņi nebija ne atļauti, ne aizliegti?Palūkosimies, kā pretrunīgā pēckara Jāņu vēsture atspoguļojas Latviešu folkloras krātuves fondos un darbinieku pieredzē.

Uz semināru tiek laipni aicināti visi, kas izlasa Sergeja Kruka rakstu (2012) "Tradīcijas robežas: vasaras saulgriežu svētku pārveidošana 1960.–2010. gadā" žurnāla Letonica 24. Numurā. Žurnāla digitālā kopija pieejama šeit: http://lulfmi.lv/files/letonica/Letonica2012_3.pdf


Heidelbergas Universitātes apgādā Winter 2019. gada pavasarī izdots rakstu krājuma Baltisch-deutsche Kulturbeziehungen vom 16. bis 19. Jahrhundert (“Baltijas-Vācijas kultūru attiecības no 16. līdz 19. gadsimtam”) otrais sējums Zwischen Aufklärung und nationalem Erwachen (“Starp apgaismību un nacionālo atmodu”).

Krājuma sastādītāji ir Raivis Bičevskis, Josts Eikmeiers, Andris Levāns, Anu Šapere, Bjorns Spiekermans un Inga Valtere. Grāmata tapusi sadarbībā ar Heidelbergas Zinātņu akadēmiju. Tajā publicēti Vācijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas pētnieku raksti.

Grāmatā publicēts LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētnieka Paula Daijas raksts Die lettische Quartalschrift Latwiska Gadda-Grahmata als Beispiel der baltischen Volksaufklärung in Kurland um 1800 (“Latviešu žurnāls “Latviska Gada Grāmata” kā Baltijas tautas apgaismības piemērs Kurzemē 18. un 19. gadsimta mijā”).

Vairāk informācijas par izdevumu šeit.


2019. gada 14. jūnijā Latviešu folkloras krātuves lasītavā (LNB 5. stāvā) LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI) organizē sabiedrības iesaistes virtuālās laboratorijas "IESAISTIES.LV" atklāšanu. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt ar LU LFMI izstrādātajiem digitālajiem risinājumiem kultūras jomā, kas pieejami ikvienam.

"IESAISTIES.LV" ir virtuāla platforma, kurā apkopotas dažādas ar kultūras datiem un procesiem saistītas aktivitātes, kas bāzētas digitāla vidē un kurās ir iespēja piedalīties ikvienam sabiedrības pārstāvim. Šobrīd tajā iekļauti LU LFMI izstrādātie digitālie rīki daudzpusīgai kultūras mantojuma iepazīšanai, izpētei, kā arī jaunradei. Te interesenti atradīs gan materiālus par mūziku, literatūru, folkloru, etnogrāfiju, ko izmantot vēstures, novadpētniecības izzināšanai, varēs līdzdarboties kultūras mantojuma saglabāšanā, piemēram, stāstot par savu pieredzi svētku svinēšanā vai atšifrējot Latviešu folkloras krātuves rokraksta manuskriptus. Atsevišķas platformas daļas ir vērstas uz kultūras mantojuma atdzīvināšanu, piemēram, ieskaņojot dzejoļa lasījumu, iedziedot savu versiju kādai no arhīva melodijām u. tml. Lasīt vairāk...


5. jūnijā Kolkas Lībiešu saieta namā plkst. 17.00 gaidāms LFK digitālā arhīva izbraukuma seminārs. Tajā Justīne Jaudzema izstāstīs par Kolkas puses folkloras materiāliem, savukārt Elīna Gailīte parādīs, kā ērtāk lietot garamantas.lv.

Garamantas.lv izbraukumu semināri Latvijas novados 2019. gadā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" atbalstu.


5. jūnijā plkst. 13.00 Popes muižā notiks garamantas.lv izbraukuma seminārs, kurā LFK digitālā arhīva redaktores Elīna Gailīte un Justīne Jaudzema stāstīs par Popes un tās apkārtnes folkloras materiāliem, kā arī parādīs, kā veiksmīgāk darboties digitālajā arhīvā.

Garamantas.lv izbraukumu semināri Latvijas novados 2019. gadā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" atbalstu.


23. maijā Latvijas Mākslas akadēmijas jaunajā korpusā norisinājās Montas Kromas simtgadei veltītā LU LFMI zinātniskā konference "Monta Kroma un padomju literatūra: modernisms, dzimte, aukstais karš".

Tā tika organizēta ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Mākslas akadēmijas atbalstu. Tagad tīmeklī pieejami konferences videomateriāli: Lasīt vairāk...


2019. gada 22. maijā plkst. 13.00 notiks LU LFMI Zinātniskās padomes sēde

DARBA KĀRTĪBĀ:


23. maijā no plkst. 10.00 līdz 17.30 Latvijas Mākslas akadēmijas jaunajā korpusā norisināsies zinātniskā konference "Monta Kroma un padomju literatūra: modernisms, dzimte, aukstais karš". Konferencē ar referātiem piedalīsies arī LU LFMI pētnieki – Signe Raudive, Māra Vīksna, Artis Ostups un Kārlis Vērdiņš.

Dzejnieces Montas Kromas (1919–1994) simtgadei veltītā LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta organizētā zinātniskā konference aktualizē vairākas mūsdienu literatūrzinātnē nozīmīgas tēmas: femīno rakstību, modernismu latviešu literatūrā, padomju literatūras, aukstā kara un kolaboracionisma studijas.

Montas Kromas agrīnā daiļrade ir spilgts sociālistiskā reālisma literatūras paraugs, kura tēmas un formu noteica padomju ideoloģijas un estētikas prasības. Pārmaiņas viņas estētikā sākās ar literatūras studijām Maskavā, padarot Kromu par vienu no neparastākajām un radikālākajām padomju dzejniecēm.

Konferences programma un referātu kopsavilkumi pieejami ŠEIT. Lasīt vairāk...


2019. gada 26. un 27. aprīlī, Rīgā, Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28 notika Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta starpdisciplināra un starptautiska konference "Zināšanu ģeogrāfija un migrācija / Géographie et migration du savoir".

Tā tika organizēta ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Francijas Institūta Latvijā un Gētes institūta Latvijā atbalstu. Tagad tīmeklī pieejami konferences videomateriāli: Lasīt vairāk...


Akcijas "Dziedi ar arhīvu" komanda saka lielu paldies Āraišu Arheoloģiskā parka Muzeju nakts viesiem, kuri Latviešu folkloras krātuves veidotajā darbnīcā ne vien izzināja tradicionālās mūzikas skanējumu, noklausoties senus Latviešu folkloras krātuves ierakstus, bet arī radīja paši savas dziesmu versijas par dzirdēto, saglabājot tās nākamajām paaudzēm digitātajā arhīvā. Jau pavisam drīz tās, līdz ar daudziem citiem jau tapušiem ieskaņojumiem, būs noklausāmas šeit: https://dziedi.garamantas.lv.

Akciju organizē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI) ES ERAF finansētā projektā "Stiprinot zināšanu sabiedrību" (Nr. 1.1.1.1/16/A/040) ietvaros.

Lasīt vairāk...

LU LFMI aicina pēcdoktorantus, kuri doktora grādu ieguvuši ne agrāk kā 10 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas (2019. gada 15. jūlijs) izstrādāt pieteikumus un īstenot pēcdoktorantūras pētniecības projektu LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā.

Pētniecības pieteikumam jāatbilst LU LFMI Stratēģijai un Pētniecības programmai (2015–2020), kā arī Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) nostādnēm, prioritāšu īstenošanai un/vai specializācijas jomai.

Ja vēlaties īstenot pēcdoktorantūras pētniecības projektu LU LFMI, lūdzam sazināties ar institūta zinātnisko sekretāri Ievu Gardu-Rozenbergu (ieva.garda@lulfmi.lv) līdz šā gada 31. maijam.

Ar MK noteikumiem, konkursa nosacījumiem (nolikums) un iesniedzamajiem dokumentiem var iepazīties šeit.

Lasīt vairāk...

Svinot savu piekto dzimšanas dienu, žurnāls Punctum velta festivālu Montas Kromas simtgadei

Literatūras un filozofijas interneta žurnāls Punctum, atzīmējot piekto dzimšanas dienu, ikgadējo literatūras festivālu veltīs spilgtajai latviešu modernisma dzejniecei Montai Kromai. Lai gan Monta Kroma (1919–1994) ir viena no novatoriskākajām modernisma dzejas pārstāvēm un, iespējams, nozīmīgākā 20. gadsimta urbānās dzejas autore latviešu literatūrā, mūsdienās viņas daiļrade ir maz pētīta un aktualizēta. Lasīt vairāk...


2019. gada 20. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Konferenču centrā notiks konference "Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram". Konferences sākums plkst. 10.00. Konferencē piedalīsies arī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece Eva Eglāja-Kristsone.

Konference ar šādu nosaukumu, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam, norisinās jau otro gadu kā LNB Bibliotēku attīstības centra, Latvijas Bibliotekāru biedrības un šogad arī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas sadarbībā īstenots profesionālās pilnveides projekts. Tā mērķis ir veidot tradīciju bibliotekāru auditoriju augstā profesionālā līmenī informēt par norisēm laikmetīgajā grāmatniecībā un spilgtākajiem latviešu valodā izdotajiem oriģinālliteratūras un tulkotajiem darbiem, tādējādi sekmējot mūsdienīgu publisko bibliotēku krājuma veidošanu, iekļaujot tajā augstas kvalitātes daiļliteratūru. Lasīt vairāk...