EN in English

2017. gada 24. oktobrī plkst. 10.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3, 078. telpā) notiks Latvijas romu pētnieku seminārs. Semināru rīko Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve. Krātuves pētniece Dr. art. Ieva Tihovska pulcinājusi kopā 15 Latvijas romu pētniekus no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Lielbritānijas, kas iepazīstinās ar saviem pētījumiem vēstures, folkloristikas, etnomuzikoloģijas, socioloģijas, antropoloģijas, pedagoģijas un psiholoģijas nozarē. Seminārs notiks divās valodās – latviešu un angļu. Pirmoreiz Latvijas romu pētnieki sanāks vienkop, lai apkopotu un pārspriestu līdz šim paveikto, kā arī aktualizētu romu pētniecību un diskutētu par tās specifiku un problēmjautājumiem. Lasīt vairāk...


Oktobra nogalē notiks Eduarda Veidenbauma simtpiecdesmitgadei veltīta zinātniskā konference "…kaut šaubās un šaubīsies cilvēka prāts..". Konference notiks divas dienas: 2017. gada 26. oktobrī Aspazijas un Raiņa mājā (Baznīcas iela 30) un 27. oktobrī LU Humanitāro zinātņu fakultātē (Visvalža iela 4a).

Šogad 3. oktobrī Eduardam Veidenbaumam (1867–1892) – dzejniekam pirms sava laika – paliktu 150. Veidenbauma īsās dzīves leģenda nav aizēnojusi viņa dzeju arī šodien. Tapusi kā personisks poētiska pārdzīvojuma pieraksts, bez pretenzijām ieraudzīt dienasgaismu publikācijā vai grāmatā, Veidenbauma dzeja izrādījusies spēcīgāka par sava laikmeta kontekstu un bijusi atspēriena punkts nākamām dzejas modernistu paaudzēm. Lasīt vairāk...


2017. gada 30.–31. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3) notiks ikgadējā Krišjāņa Barona konference, kurai dots nosaukums "Folklora: vērtības un intereses". Konferenci rīko Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) Latviešu folkloras krātuve, un tā iekļaujas Letonikas VII kongresa programmā. Lasīt vairāk...


Baltistu agora

No 12. līdz 14. oktobrim Rīgā notiks Baltistikas centru un Lietuvas zinātnes un studiju institūciju pārstāvju tikšanās seminārā "Baltistu agora: literatūra, kultūra, mitoloģija". Tajā piedalīsies arī LU LFMI Latviešu folkloras krātuves zinātniskais asistents Aldis Pūtelis, kurš referēs par tēmu "Kad visiem baltiem bija viens priesteris. Priekšstati par baltu mitoloģiju senākajos rakstu avotos".

Tikšanās notiks viesnīcā Semarah Hotel Metropole, Aspazijas bulvārī 36/38. Aicināti visi interesenti!

Semināra programma apskatāma te.


Daugavpils Universitātē, Daugavpilī šī gada 26. oktobrī tiks atklāts nu jau septītais Letonikas kongress. Kongresa atklāšanas plenārsēdē, kas būs veltīta Latgales kongresa 100. gadadienas atcerei, klausītāji ir aicināti iepazīties ar Latgali un latgalistiku humanitāro zinātņu skatījumā. Savukārt, Letonikas VII kongresa sekcijas norisināsies laikā no 27. oktobra līdz 3. novembrim Rīgā un Liepājā, interesentus iepazīstinot ar Valsts pētījumu programmas "Letonika" ietvaros īstenoto projektu pētījumiem un atklājumiem. Latvijas Zinātņu akadēmijā 3. novembrī norisināsies Letonikas VII kongresa noslēguma plenārsēde, kurā pārskata ziņojumus par paveikto sniegs Valsts pētījuma programmas "Letonika" sešu projektu vadītāji. Lasīt vairāk...


11. oktobrī plkst 15.00 Latviešu folkloras krātuves lasītavā ar priekšlasījumu "Tekstizrace, korpusanalīze, tēmu modelēšana literatūras pētniecībā" viesosies Latvijas Nacionālās bibliotēkas K. Ubāna mākslas lasītavas vadītāja un literatūras kritiķe Anda Baklāne. Savukārt 18. oktobrī plkst. 15.00 Latviešu folkloras krātuves lasītavā ar priekšlasījumu "Melanholija un laikmetīgā literatūra" uzstāsies Artis Ostups. Lasīt vairāk...


2017. gada 7. oktobrī plkst. 18.30 Raiņa un Aspazijas mājā, Baznīcas ielā 30, Rīgā notiks interneta žurnāla "Punctum" rīkota diskusija par literatūrkritiku Latvijā. Sarunā piedalīsies LU LFMI pētnieks, literatūrzinātnieks Jānis Ozoliņš un literatūrkritiķes Anda Baklāne un Ilva Skulte. Savukārt sarunu vadīs dzejnieks, kritiķis, LU LFMI zinātniskais asistents un "Punctum" galvenais redaktors Artis Ostups. Lasīt vairāk...


Negotiations of Belonging

No 4. līdz 6. oktobrim Narvā notiks 7. starptautiskā jauno folkloristu konference "Diskusijas par piederību" ("Negotiations of Belonging"). Tajā piedalīsies arī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves darbinieces Elīna Gailīte, Digne Ūdre un Elvīra Žvarte.

Līdz šim konference notikusi pamīšus Igaunijā un Lietuvā, taču nākamā gada septembrī tā gaidāma Rīgā.

Referātu kopsavilkumi un konferences programma pieejama te: www.flku.ut.ee/en/young-folklorists-2017


Sabiedrības iesaistes akcija "Skandē Veidenbaumu!" norisinās kopš 1. septembra, kad Latvijas Nacionālajā bibliotēkā par godu Eduarda Veidenbauma 150 gadu jubilejai kā viens no Dzejas dienu pasākumiem tika atklāta īpaša audio ierakstu kabīne. "Veidenbauma studijā" ikviens interesents var izvēlēties sev tuvāko Eduarda Veidenbauma dzejoli, to skaļi nolasīt un ierakstu saglabāt.

Veidenbauma dzejas skandēšanas akcija pieejama katram entuziastam arī tiešsaistē, vietnē https://lasi.literatura.lv, kur iespējams gan ielasīt un augšuplādēt audio failu, gan arī sekot populārāko Veidenbauma dzejoļu topam un balsot par citu dzejas lasījumiem, palīdzot noteikt labākos Eduarda Veidenbauma dzejas skandētājus. Lasīt vairāk...


Latviešu Akadēmiskā Organizācija Zviedrijā 2017. gada septembrī piešķīrusi Veronikas Strēlertes piemiņas balvu literatūrā LU LFMI zinātniskajai asistentei Signei Raudivei par šogad Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē izcili aizstāvēto maģistra darbu "Jaunie autori latviešu padomju literatūrā: literārās darbības sākums totalitārā režīma apstākļos (1945–1956)".
Lasīt vairāk...

No 25. līdz 28. septembrim Tartu, atzīmējot Igaunijas folkloras arhīva 90. jubileju, norisinās starptautiska zinātniska konference "Arhīvi kā zināšanu centri: iniciatīvas un ietekme". Konferencē piedalās LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētnieki Dace Bula, Aigars Lielbārdis, Sanita Reinsone, Ieva Tihovska, Rita Treija un Māra Vīksna.

Konferences programma, referātu kopsavilkumi un tiešsraides saite: http://www.folklore.ee/era/conference2017/


No 27. līdz 29. septembrim LU LFMI pētnieki – Benedikts Kalnačs, Maija Burima un Eva Eglāja-Kristsone – piedalīsies starptautiskā konferencē Hannoverē, Vācijā. Konferences tēma ir postkoloniālā kritika un tās metodoloģijas izmantojuma iespējas mūsdienu sabiedrības un kultūras procesu izpētē.

Konferenci organizē Fehtas (Vechta) Universitāte Vācijā.

Plašāka informācija par konferenci un tās programmu šeit.


Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu konkursā uz atbalstu var pretendēt Baltijas valstu augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kuras plāno īstenot projektus sadarbībā ar Vāciju. Pirmā kārta noslēdzas jau 16. oktobrī.

Atbalstīti tiek projekti jebkurā zinātnes nozarē un visdažādākajās formās, piem., tematiskas vieslekcijas un semināri, pētījuma projekti, konferences, publikācijas u. c. Viena projekta īstenošanai Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs piešķir finansējumu līdz 5 000 EUR. Lasīt vairāk...


garamantas.lv Smiltenē

Aicinām visus interesentus piektdien, 22. septembrī, plkst. 12.00 apmeklēt LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves (LFK) digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma semināru Smiltenes novada bibliotēkā. Elīna Gailīte izstāstīs, kādi Smiltenes puses materiāli atrodami LFK arhīvā, bet Digne Ūdre ierādīs, kā lietot garamantas.lv dažādās iespējas.

Garamantas.lv izbraukumu semināri Latvijas novados 2017. gadā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" atbalstu.


21. un 22. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē (11. stāvā) un Ziedoņa zālē (1. stāvā) no plkst. 9.00 līdz 18.00 notiks mākslinieka un rakstnieka Karla Gotharda Grasa 250. dzimšanas dienai veltīta starptautiska zinātniskā konference. Dalība bez maksas.

Konferencē piedalīsies K. G. Grasa daiļrades pētnieki no Latvijas, Vācijas, Šveices, Igaunijas, Itālijas, kuri jau strādājuši Grasa pētniecībā un priecājas prezentēt savus pētījumus dzejnieka un mākslinieka Grasa talanta pazinējiem un atklājējiem viņa dzimtenē. Konferences vadošā tēma būs jauns "labi aizmirsts vecais" skatījums uz Latvijas kultūrainavu laikmeta stila un "ideju kartēšanas" (mind mapping) kontekstā. Konferences darba valodas būs latviešu un vācu valoda. Lasīt vairāk...