EN in English

Par LU LFMI apgādu

Arnolds Klotiņš. Mūzika pēckara staļinismā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1944. līdz 1953. gadā . Rīga: LU LFMI, 2018, 679. lpp.

Cena: EUR 10.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...

Latviešu literatūra 2007–2015. Sastādītājs Kārlis Vērdiņš. Rīga: LU LFMI, 2018. 414. lpp.

Cena: EUR 6.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...

Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā. Gotthard Friedrich Stender (1714–1796) und die Aufklärung im Baltikum im europäischen Kontext. Gotthard Friedrich Stender (1714–1796) and the Enlightenment in the Baltics in European contexts. Sastādītāja Māra Grudule. Rīga: LU LFMI, 2018. 559 lpp.

Cena: EUR 7.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...

Gals un sākums. 21. gadsimta sākuma skats. Sastādītāja Maija Burima. Rīga: LU LFMI, 2017. 135 lpp.

Cena: EUR 3.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...

Benedikts Kalnačs, Pauls Daija, Eva Eglāja-Kristsone, Kārlis Vērdiņš. Fin de siècle literārā kultūra Latvijā. Rīga: LU LFMI, 2017. 403 lpp.

Cena: EUR 8.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Sanita Reinsone. Apmaldīšanās poētika teikās, stāstos un sarunās. Rīga: LU LFMI, 2017. 246 lpp. Sērija: "Studia humanitarica".

Cena: EUR 5.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Ieva Tihovska. Īsta čigānu mūzika. Autentiskums un etniskums Latvijas čigānu (romu) mūzikā. Rīga: LU LFMI, 2017. 245 lpp. Sērija: "Studia humanitarica".

Cena: EUR 6.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Poētika tuvplānā. Viena dzejoļa analīzes antoloģija. Sastādītāja Ieva E. Kalniņa. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2017. 247 lpp., MV.

Cena: EUR 6.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Māra Grudule. Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2017. 415 lpp., MV. Sērija: "Latviešu literatūras vēsture".

Grāmatas elektroniskais pielikums: Senās dzejas antoloģija

Cena: EUR 8.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Jānis RokpelnisGriezīgo šķautņu romantiķis Jānis Rokpelnis. Zinātnisku rakstu krājums. Sastādītāja Anda Kubuliņa. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016. 131 lpp.

Cena: EUR 3.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Cilvēks grib spēlētAnšlavs Eglītis. Cilvēks grib spēlēt. Viktora Hausmaņa sastādījums un apceres. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016. 349 lpp.

Cena: EUR 4.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Nematerialais-kulturas-mantojums-starptautiskajas-un-Latvijas-tiesibasAnita Vaivade. Nemateriālais kultūras mantojums starptautiskajās un Latvijas tiesībās. Rīga: LU LFMI, 2016. 368 lpp. Sērija: "Studia humanitarica".

Cena: EUR 4.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...

150 epitafu jeb kapuzrakstuEdvards Treimanis-Zvārgulis. 150 epitafu jeb kapuzrakstu. Sastādītāji: Eva Eglāja-Kristsone, Signe Raudive, Kārlis Vērdiņš. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016. 179 lpp.

Cena: EUR 3.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Burvju aplisAnita Rožkalne. Kārļa Zariņa burvju aplis. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016. 512 lpp.

Cena: EUR 6.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Celojuma-pieteikumi-Annas-Dagdas-pasaule

Ceļojuma pieteikumi Annas Dagdas pasaulē. Sastādītāja Anda Kubuliņa. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016. 135 lpp.

Cena: EUR 3.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...