EN in English

Par LU LFMI apgādu

Zita Kārkla. Iemiesošanās. Sievišķās subjektivitātes ģenealoģija latviešu rakstnieču prozā. Rīga: LU LFMI, 2022, 248. lpp. Sērija: "Studia humanitarica".

Cena 10,00 EUR (pērkot LU LFMI).

Lasīt vairāk...

Viktors Hausmanis. Anšlava Eglīša Amerikā rakstītās lugas un to likteņi. Rīga: LU LFMI, 2021, 176 lpp., il.

Cena 9,00 EUR (pērkot LU LFMI).

Lasīt vairāk...

Dita Jonīte, Edīte Tišheizere. Neatkarības laika teātris. Hronika. Rīga: LU LFMI, 2021, 304 lpp.

Cena 7,00 EUR.

Pērkot grāmatu "Neatkarības laika teātris. Parādības un personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā" un "Neatkarības laika teātris. Hronika" LU LFMI apgādā, cena par abām kopā ir 25,00 EUR
Lasīt vairāk...

Edvards Treimanis-Zvārgulis. Sarkanā paradīzē. Sastādītāji: Oskars Treimanis, Eva Eglāja-Kristsone. Rīga: LU LFMI, 2021, 208 lpp., il.

Cena: EUR 6.00 (pērkot LU LFMI).

Lasīt vairāk...

Minna Freimane. Par piemiņu. Minnas Freimanes ceļa apraksti. Rīga: LU LFMI, 2021, 288 lpp., il.

Cena: EUR 6.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata.

Lasīt vairāk...

Edīte Tišheizere, Ieva Rodiņa, Dita Jonīte, Lauma Mellēna-Bartkeviča. Neatkarības laika teātris. Parādības un personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā. Rīga: LU LFMI, 2020, 560 lpp., il.

Cena: EUR 20.00 (pērkot LU LFMI).

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata.

Lasīt vairāk...


Aigars Lielbārdis. 150. kolekcija. Buramvārdi. Rīga: LU LFMI, 2020, 224 lpp., il. Sērija: "LFK krājums".

Cena: EUR 8.00 (pērkot LU LFMI).

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata.

LU LFMI grāmatu apgādā iznācis Latviešu folkloras krātuves pētnieka Aigara Lielbārža pētījums "150. kolekcija. Buramvārdi".

Lasīt vairāk...

Ilze Šarkovska-Liepiņa. Latvijas mūzikas renesansē: priekšvēstneši, briedums, konteksti. Rīga: LU LFMI, 2020, 248 lpp.

Cena: EUR 10.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Latvijas Universitātes kolekcijas Latviešu folkloras krātuvē. Sastādītāja un zinātniskā redaktore Rita Treija. Rīga: LU LFMI, 2019.

Cena: EUR 8.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...


Zanda Gūtmane. Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas prozā. Rīga: LU LFMI, 2019. Sērija: "Salīdzināmā literatūra (Baltijas literatūra)".

Cena: EUR 8.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Toms Ķencis. Vācot padomju folkloru. Rīga: LU LFMI, 2019. Sērija: "LFK krājums".

Cena: EUR 8.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Inguna Daukste-Silasproģe. Gaidot laivu. Latviešu rakstnieki bēgļu ceļos Zviedrijā. Rīga: LU LFMI, 2019, 544 lpp.

Cena: EUR 10.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Andra Neiburga: valoda, dzimte, stāstījums, attēls. Sastādītājs un zinātniskais redaktors Jānis Ozoliņš. Rīga: LU LFMI, 2018.

Cena: EUR 8.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Arnolds Klotiņš. Mūzika pēckara staļinismā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1944. līdz 1953. gadā . Rīga: LU LFMI, 2018, 679. lpp.

Cena: EUR 10.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Latviešu literatūra 2007–2015. Sastādītājs Kārlis Vērdiņš. Rīga: LU LFMI, 2018. 414. lpp.

Cena: EUR 6.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...