EN in English


Ilze Šakovska-Liepiņa. Jauktais koris Aizkraukle: pēc kaut kā cēla, nezināma... Aizkraukle: Aizkraukles novada pašvaldība, 2023, 149. lpp.

Lasīt vairāk...

Baltic Belles: The Dedalus Book of Latvian Women's Literature. Ed. Eva Eglāja-Kristsone. Sawtry: Dedalus Book, 2022, 304 pp.

Lasīt vairāk...

Gatis Ozoliņš. Kaives stāsti. Rīga: Jumava, 2022 Lasīt vairāk...


Anita Rožkalne. Brīvie vektori. Rīga: Dienas Grāmata, 2022, 557. lpp.

Lasīt vairāk...

Benedikts Andersons. Iedomātās kopienas. Rīga: Jānis Roze, 2022, 240. lpp. Sērija "Theoria".

Lasīt vairāk...

A New History of Latvian Literature: The Long Nineteenth Century. Ed. Pauls Daija and Benedikts Kalnačs. Berlin: Peter Lang, 2022, 278 pp.

Lasīt vairāk...

Rucavas garamantas II. Sastādītāja Māra Vīksna. Rīga: Zinātne, 2022, 560 lpp. Sērija "Novadu folklora".

Lasīt vairāk...

Beatrise Reidzāne. Latviešu tautasdziesmu semantika. Vilka tēls “Latvju dainās”. Rīga: Zinātne, 2019. 784 lpp.

Lasīt vairāk...


Latvija: kultūru migrācija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 808 lpp.

Lasīt vairāk...

Rucavas garamantas I. Sastādītāja Māra Vīksna. Rīga: Zinātne, 2019, 408 lpp. Sērija "Novadu folklora".

Lasīt vairāk...

Anšlavs Eglītis. Cilvēks mežā. Viktora Hausmaņa pēcvārds un komentāri. Rīga: Zinātne, 2018, 384 lpp. Lasīt vairāk...


Rita Treija. Anna Bērzkalne. Rīga: Zinātne, 2018, 304 lpp., il.

Lasīt vairāk...

Latviešu tautasdziesmas. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas. Kāzas. 1. daļa . Sastādītāja Baiba Krogzeme-Mosgorda. Rīga: Zinātne, 2018, 878 lpp.

Lasīt vairāk...

Latvian Folkloristics in the lnterwar Period. Ed. Dace Bula Suomalainen Tiedeakatemia Folklore Fellows' Communications 313 Porvoo 2017, 281 pp.

Lasīt vairāk...

Anšlava Eglīša vēstules teātriniekiem. Sastādītājs un komentāru autors Viktors Hausmanis. Rīga: Zinātne, 2017, 424 lpp., il.

Lasīt vairāk...