EN in English

Publicēta grāmata par Eiropas robežidentitātēm

2019. gada augustā apgādā Routledge klajā nākusi kolektīva monogrāfija "Identities In-Between in East-Central Europe" ("Robežidentitātes Centrālajā un Austrumeiropā"), kuras sastādītāji ir Oksfordas Universitātes profesori Jans Fellerers, Roberts Paira un Mariuss Turda.

Grāmata izdota sērijā "Routledge Histories of Central and Eastern Europe". Tajā publicēts LU LFMI Literatūras nodaļas vadošo pētnieku Benedikta Kalnača un Paula Daijas raksts "Small’ Germans and ‘Half’-Germans in the Baltic Provinces at the Turn of the 20th Century" ("Mazvācieši un pusvācieši Baltijas provincēs 19. un 20. gadsimta mijā").

Pēdējo reizi labots: 29.08.2019 13:40:21