EN in English

Zinātniskās padomes sēde 2017. gada 13. decembrī

2017. gada 13. decembrī plkst. 15.00 notiks LU LFMI Zinātniskās padomes sēde


DARBA KĀRTĪBĀ:

1. LU LFMI aktualitātes;

2. Valsts pētījumu programmas “Letonika” un LZP sadarbības projekta rezultāti (B. Kalnačs, A. Rožkalne);

3. LU LFMI izdevējdarbības plāns 2018. gadam;

4. LU LFMI Zinātniskās padomes sēžu grafiks 2018. gada 1. pusgadam;

5. Dažādi.

Pēdējo reizi labots: 12.12.2017 23:37:06