EN in English

Valsts kultūrkapitāla fonda projekti (VKKF)

Valsts kultūrkapitāla fonds (2019)

2019. gada 3. konkurss

Konference "Digitālās humanitārās zinātnes ziemeļvalstīs" (vad. Sanita Reinsone, tradicionālās kultūras nozare)

Grāmatas "Buramvārds. 150. kolekcija" izdošana (vad. Una Balode, tradicionālās kultūras nozare)

Žurnāla "Letonica" 41. numura izdošana (Zināšanu ģeogrāfijas un migrācijas numurs (vad. Una Balode, starpdisplināru projektu nozare)

2019. gada 2. konkurss

Latviešu folkloras krātuves 56. zinātniskā ekspedīcija Sabilē (vad. Rita Treija, tradicionālās kultūras nozare)

Zviedru etnologs Dags Trocigs Latvijā (vad. Sanita Reinsone, tradicionālās kultūras nozare)

Žurnāla "Letonica" 40. numura izdošana (vad. Una Balode, starpdisciplināru projektu nozare)

2019. gada 1. konkurss

"Monta Kroma un Padomju literatūra", zinātniskā konference (vad. Jānis Ozoliņš, literatūras nozare)

Zanda Gūtmane "Totalitārisma traumu izpausme Baltijas prozā" (vad. Una Balode, literatūras nozare)

Saradojušies. Rakstniecības raduraksti "Literatura.lv" (vad. Eva Eglāja-Kristsone, literatūras nozare)

Manuskripta "Neatkarības laika teātris" rediģēšana, maketēšana un izdošana (vad. Una Balode, teātra nozare)

"Garamantas.lv" Latvijas novados 2019 (vad. Una Smilgaine, tradicionālās kultūras nozare)

Žurnāla "Letonica" 39. numura izdošana (vad. Una Balode, tradicionālās kultūras nozare)

LU LFMI starpdisciplināra un starptautiska konference "Zināšanu ģeogrāfija un migrācija" (vad. Simona Sofija Valke, starpdisciplināru projektu nozare)


Valsts kultūrkapitāla fonds (2018)

2018. gada 3. konkurss

Dzīves pierakstīšanas tradīciju dokumentēšana (vad. Sanita Reinsone, tradicionālās kultūras nozare)

Toma Ķenča grāmatas "Vācot padomju folkloru" izdošana (vad. Una Smilgaine, tradicionālās kultūras nozare)

2018. gada 2. konkurss

2. Starptautiskā zinātniskā konference "Kvīru stāstījumi Eiropas kultūrās: subjektivitāte, atmiņa, nācija (vad. Jānis Ozoliņš, starpdisciplinārā nozare)

Žurnāla "Letonica" 38. (folkloristikas) numura veidošana (vad. Baiba Krogzeme-Mosgorda tradicionālās kultūras nozare)

Krišjāņa Barona 2018. gada konference "Tradīcijas un valsts" (vad. Toms Ķencis, tradicionālās kultūras nozare)

Latviešu folkloras krātuves 55. zinātniskā ekspedīcija Sēlijā (vad. Rita Treija, tradicionālās kultūras nozare)

GARAMANTAS.LV Latvijas novados 2018. 2. kārta (vad. Una Smilgaine, tradicionālās kultūras nozare)

Sabiedrības iesaistes akcija "Lasi skaļi!" (vad. Eva Eglāja-Kristsone, literatūras nozare)

Andra Neiburga: valoda, dzimte, stāstījums, attēls (vad. Jānis Ozoliņš, literatūras nozare)

Monogrāfijas "Inguna Daukste - Silasproģe. Gaidot laivu. Zviedrija: latviešu rakstnieki bēgļu ceļos" izdošana (vad. Inguna Daukste-Silasproģe, literatūras nozare)

G. F. Stendera krājuma "Pasakas un stāsti" (1789) zinātnisko komentāru sagatavošana (vad. Zigrīda Frīde, literatūras nozare)

Monogrāfisks pētījums "Andrejs Johansons (1922 - 1983). Personība un daiļrade" (darba nosaukums) (vad. Inguna Daukste-Silasproģe, literatūras nozare)

2018. gada 1. konkurss

Monogrāfisks pētījums "ATRAISĪTĀ. Atraitne kā kultūras kategorija" (vad. Eva Eglāja-Kristsone, literatūras nozare)

Ivandes Kaijas dienasgrāmatu un Aspazijas, Raiņa un Ivandes Kaijas sarakstes sagatavošana publicēšanai (vad. Gundega Grīnuma, literatūras nozare)

Kolektīvā monogrāfija "Neatkarības laika teātris" (vad. Edīte Leščinska-Tišheizere, teātra nozare)

Pētījums "Kristofa Hardera loma Vidzemes kultūrvēsturē" (vad. Pauls Daija, tradicionālās kultūras nozare)

Liezēres vērtums: folkloras vācēji, vākumi un konteksti (vad. G. Ozoliņš, tradicionālās kultūras nozare)

8. starptautiskās jauno folkloristu konferences "Ētika folkloristikā" organizēšana (vad. Digne Ūdre, tradicionālās kultūras nozare)

Garamantas.lv Latvijas novados 2018 (vad. Una Smilgaine, tradicionālās kultūras nozare)

Monogrāfijas "Ilze Šarkovska-Liepiņa. Latvijas mūzika renesansē" izdošana (vad. Ilze Šarkovska-Liepiņa, mūzikas un dejas nozare)

Starp latviešiem un vācbaltiešiem. Aleksandrs Vēbers nacionālās atmodas kustības vēsturē (vad. Pauls Daija, starpdisciplinārā nozare)

Konference "Digitālā kultūras mantojuma forums" (vad. Anita Rožkalne, starpdisciplinārā nozare)


Valsts kultūrkapitāla fonds (2017)

2017. gada 3. konkurss

Zigrīda Frīde. 19. gadsimta latviešu literatūra: otrais apgaismības posms (vad. Zigrīda Frīde, literatūras nozare)

Ilustrāciju sagatavošana B. Reidzānes grāmatai "Vilka tēls Latvju dainās" (vad. Rita Treija, tradicionālās kultūras nozare)

2017. gada 2. konkurss

Jaunākā literatūra (2007–2015). Rakstu krājums. Sastādītājs Kārlis Vērdiņš (vad. Benedikts Kalnačs, literatūras nozare)

Literatura.lv – Latvijas un latviešu literatūras vortāls (vad. Eva Eglāja-Kristsone, literatūras nozare)

Latviešu folkloras krātuves 54. zinātniskā ekspedīcija Piebalgā (vad. Aigars Lielbārdis, tradicionālās kultūras nozare)

Krišjāņa Barona konference 2017: Folklora: vērtības un intereses (vad. Gatis Ozoliņš, tradicionālās kultūras nozare)

Akadēmiskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" 11. sējuma "Kāzas" manuskripta pabeigšana (vad. Elga Melne, tradicionālās kultūras nozare)

2017. gada 1. konkurss

Pētījums par kāzu apģērbu akadēmiskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" 11. sējumam (vad. Elga Melne, tradicionālās kultūras nozare)

Garamantas.lv, Latvijas novados 2017 (vad. Una Smilgaine, tradicionālās kultūras nozare)

Jaunākā literatūra. Konference un izglītības programma (vad. Eva Eglāja-Kristsone, literatūras nozare)

Rakstu krājums "G. F. Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā (vad. Māra Grudule, literatūras nozare)


Valsts kultūrkapitāla fonds (2016)

2016. gada 3. konkurss

Monogrāfija "Gadsimtu mijas kultūra (19.–20.gs) (vad. E. Eglāja-Kristsone, literatūras nozare)

Andras Neiburgas konference (vad. J. Ozoliņš, literatūras nozare)

Izstāde "Populārā kultūra un literatūra 19., 20.gs. mijā Latvijā. Veltīta rakstnieka E.Treimaņa - Zvārguļa 150 gadei" (vad. E. Eglāja-Kristsone, literatūras nozare)

Ieva Tihovska. Īsta čigānu mūzika (vad. I. Tihovska, tradicionālās kultūras nozare)

Anita Vaivade "Nemateriālā kultūras mantojuma konceptualizācija starptautiskajās un Latvijas tiesībās" (vad. E. Eglāja-Kristsone, tradicionālās kultūras nozare)

Žurnāla "Letonica" izdošana (vad. P. Daija, starpdisciplinārā nozare)

2016. gada 2. konkurss

Edvards Treimanis-Zvārgulis. 150 epitāfu jeb kapuzrakstu (vad. E. Eglāja-Kristsone, literatūras nozare)

Jānim Rokpelnim veltītas kolektīvās monogrāfijas "Griezīgo šķautņu romantiķis" izdošana (vad. B. Kalnačs, literatūras nozare)

Kolektīvās monogrāfijas "Raiņa grāmata "Gals un sākums" un citi teksti" izdošana (vad. B. Kalnačs, literatūras nozare)

eLiterature.lv Latvijas literatūras vortāls (vad. E. Eglāja-Kristsone, literatūras nozare)

A. Eglīša un V. Hausmaņa grāmatas "Cilvēks grib spēlēt" izdošana (vad. A. Rožkalne, teātra mākslas nozare)

Akadēmiskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" 11. sējuma "Kāzas" manuskripta uzrakstīšana (3. posms) (vad. E. Melne, tradicionālās kultūras nozare)

Žurnāla "Letonica" izdošana (folkloristikas numurs) (vad. P. Daija, tradicionālās kultūras nozare)

Sanitas Bērziņas-Reinsones grāmatas "Apmaldīšanās grāmata" izdošana (vad. A. Rožkalne, tradicionālās kultūras nozare)

2016. gada 1. konkurss

Poētika tuvplānā: Viena dzejoļa interpretācijas antoloģija (vad. I. Kalniņa, literatūras nozare)

eLiterature.lv. Latvijas literatūras vortāls 1.posms: Datubāze (vad. E. Eglāja-Kristsone, literatūras nozare)

Materiālu vākšana kolektīvajai monogrāfijai "Latvijas teātris gadsimtu mijā": A. Hermaņa un A. Žagara iestudējumi ārzemēs (vad. E. Leščinska, teātra mākslas nozare)

Akadēmiskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" 11. sējuma "Kāzas" uzrakstīšana (2. posms) (vad. B. Krogzeme-Mosgorda, tradicionālās kultūras nozare)

Garamantas.lv Latvijas novados (vad. S. Reinsone, tradicionālās kultūras nozare)

Konference "Meklējumi un atradumi" (vad. P. Daija, starpdisciplināru projektu nozare)


Valsts kultūrkapitāla fonds (2015)

Mērķprogrammas

Konkurss mērķprogrammā "Latvijai - 100":

Literatūras daudzbalsība. Latviešu literatūras simts gadi (vad. E. Eglāja-Kristsone)

2015. gada 1. konkurss

G. Zeltiņas grāmatas "Šekspīrs. Ar Baltijas akcentu" publicēšana (turpinājums). (Teātra mākslas nozare, vad. A. Rožkalne)

[Līdzfinansējums: projekts guvis atbalstu Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursā 2015. gadā, projekta vad. A. Rožkalne.]

Stenders G. F. Latviešu gramatika, tulkota pēc autora pārstrādātā 1783. g. izdevuma (Dr. philol. Z. Frīdes ievads, tulkojums un komentāri) (turpinājums) (Literatūras nozare, vad. A. Rožkalne)

A. Rožkalne. Salauztais aplis. Cittautu kultūras pēdas rakstnieka Kārļa Zariņa ceļā (Literatūras nozare, vad. A. Rožkalne)

Ilustrāciju sagatavošana akadēmiskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" 11.un 12.sējumam "Kāzas" (Tradicionālās kultūras nozare, vad. B. Krogzeme-Mosgorda)

Žurnāla "Letonica" izdošana 2015. gadā (fokloristikas numurs) (Tradicionālās kultūras nozare, vad. P. Daija)

Konference "Meklējumi un atradumi 2015" (Starpdisciplināru projektu nozare, vad. P. Daija)

Žurnāla "Letonica" izdošana 2015. gadā (Starpdisciplināru projektu nozare, vad. P. Daija)

2015. gada 2. konkurss

M. Grudule. Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos (Literatūras nozare, vad. B. Kalnačs)

A. Rožkalne. Salauztais aplis (turpinājums) (Literatūras nozare, vad. B. Kalnačs)

Literatūrzinātnes sekcijas starptautiskajā konferencē "Queer Narratives in European Cultures" (Literatūras nozare, vad. K. Vērdiņš)

"Latviešu tautasdziesmas" 11. sējuma "Kāzas" manuskripta izveide (Tradicionālās kultūras nozare, vad. B. Krogzeme-Mosgorda)

K. Barona konference 2015 "Dainu skapis: no zinātniskās kartotēkas līdz mūsdienu kultūras simbolam" (Tradicionālās kultūras nozare, vad. B. Krogzeme-Mosgorda)

Žurnāla "Letonica" izdošana. Nr. 32 (Starpdisciplināru projektu nozare, vad. P. Daija)

Sadarbībā ar LU LFMI iesniegtie projekti:

Beatrise Reidzāne "Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās" (Tradicionālās kultūras nozare, vad. I. Segliņa, apgāds "Zinātne")

Zinātnisko rakstu krājuma "Karš, bibliotēka un katedrāle: Pirmais pasaules karš Eiropas kultūrā. Latvijas versija" izdošana (Starpdisciplināru projektu nozare, vad. I. Segliņa, apgāds "Zinātne")

2015. gada 3. konkurss

Poētika tuvplānā: Viena dzejoļa interpretācijas antoloģija (Literatūras nozare, vad. I. Kalniņa)


Valsts kultūrkapitāla fonds (2014)

2014. gada 1. konkursā atbalstītie projekti:

Vācu literatūra Latvijā. Bilingvālas antoloģijas izstrāde (projekta vadītāja Māra Grudule, Literatūras nozare)

Ingunas Daukstes-Silasproģes grāmatas "Tāla zeme, tuvi ļaudis. Latvieši Austrālijā: dzīve, literārais process, personības" izdošana (projekta vadītāja Anita Rožkalne, Literatūras nozare)

XXVI konference "Meklējumi un atradumi" (projekta vadītājs Pauls Daija, Starpdisciplināro projektu nozare)

Stipendija grāmatas "Salauztais aplis: rakstnieka Kārļa Zariņa gājums" uzrakstīšanai (projekta vadītāja Anita Rožkalne, Literatūras nozare)

Dokumentāla filma "Saļmes", 2. posms (projekta vadītājs Aigars Lielbārdis, Tradicionālās kultūras nozare)

Sadarbībā ar LU LFMI veidotie projekti:

Starptautiska zinātniska konference "G. F. Stenders (1714 - 1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā" (Latvijas Universitāte, projekta vadītāja Māra Grudule, Literatūras nozare)

Koncerts "18. gadsimta Kurzemes mūzika" Sunākstes baznīcā (Latvijas Universitāte, projekta vadītāja Māra Grudule, Mūzikas un dejas mākslas nozare)

Viktors Hausmanis "Jelgavas teātris" (Apgāds "Zinātne", projekta vadītāja Ingrīda Segliņa, Teātra mākslas nozare)

Dace Bula "Latviešu folkloristika starpkaru periodā" (Apgāds "Zinātne", projekta vadītāja Ingrīda Segliņa, Tradicionālās kultūras nozare)

Bārtas tradicionālās mūzikas dokumentēšana un izpēte (projekta vadītāja Ieva Pāne, Tradicionālās kultūras nozare)

2014. gada 2. konkursā atbalstītie projekti:

Sadarbībā ar LU LFMI veidotie projekti:

Starptautiska zinātniska konference " G. F. Stenders (1714 - 1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā" (Latvijas Universitāte, projekta vadītāja Māra Grudule, Literatūras nozare)

2014. gada 3. konkursā atbalstītie projekti:

Stenders G. F. Latviešu gramatika, tulkota pēc autora pārstrādātā 1783. g. izdevuma. (Dr. phil. Z. Frīdes ievads, tulkojums un komentāri) (projekta vadītāja Anita Rožkalne, Literatūras nozare)

Ingunas Daukstes-Silasproģes grāmatas "Tāla zeme, tuvi ļaudis. Latvieši Austrālijā: dzīve, literārais process, personības" izdošana (turpinājums) (projekta vadītāja Anita Rožkalne, Literatūras nozare)

Pētījums "Dabas tēla 'vilks' jēdzieniskais lauks latviešu tautasdziesmās" (projekta vadītāja Beatrise Reidzāne, Tradicionālās kultūras nozare)

Sadarbībā ar LU LFMI veidotie projekti:

Sanitas Reinsones pētnieciska dokumentāla darba "Meža meitas" sagatavošana (apgāds "Dienas grāmata", projekta vadītāja Dace Sparāne-Freimane, Tradicionālās kultūras nozare)

2014. gada 4. konkursā atbalstītie projekti:

Piena raganas (projekta vadītājs Sandis Laime, Tradicionālās kultūras nozare)


Pēdējo reizi labots: 02.10.2020 20:34:21