EN in English

▄ Valsts kultūrkapitāla fonds


Valsts kultūrkapitāla fonds (2015)

Mērķprogrammas

Konkurss mērķprogrammā "Latvijai - 100":

Literatūras daudzbalsība. Latviešu literatūras simts gadi (vad. E. Eglāja-Kristsone)

2015. gada 1. konkurss

G. Zeltiņas grāmatas "Šekspīrs. Ar Baltijas akcentu" publicēšana (turpinājums). (Teātra mākslas nozare, vad. A. Rožkalne)

[Līdzfinansējums: projekts guvis atbalstu Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursā 2015. gadā, projekta vad. A. Rožkalne.]

Stenders G. F. Latviešu gramatika, tulkota pēc autora pārstrādātā 1783. g. izdevuma (Dr. philol. Z. Frīdes ievads, tulkojums un komentāri) (turpinājums) (Literatūras nozare, vad. A. Rožkalne)

A. Rožkalne. Salauztais aplis. Cittautu kultūras pēdas rakstnieka Kārļa Zariņa ceļā (Literatūras nozare, vad. A. Rožkalne)

Ilustrāciju sagatavošana akadēmiskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" 11.un 12.sējumam "Kāzas" (Tradicionālās kultūras nozare, vad. B. Krogzeme-Mosgorda)

Žurnāla "Letonica" izdošana 2015. gadā (fokloristikas numurs) (Tradicionālās kultūras nozare, vad. P. Daija)

Konference "Meklējumi un atradumi 2015" (Starpdisciplināru projektu nozare, vad. P. Daija)

Žurnāla "Letonica" izdošana 2015. gadā (Starpdisciplināru projektu nozare, vad. P. Daija)

2015. gada 2. konkurss

M. Grudule. Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos (Literatūras nozare, vad. B. Kalnačs)

A. Rožkalne. Salauztais aplis (turpinājums) (Literatūras nozare, vad. B. Kalnačs)

Literatūrzinātnes sekcijas starptautiskajā konferencē "Queer Narratives in European Cultures" (Literatūras nozare, vad. K. Vērdiņš)

"Latviešu tautasdziesmas" 11. sējuma "Kāzas" manuskripta izveide (Tradicionālās kultūras nozare, vad. B. Krogzeme-Mosgorda)

K. Barona konference 2015 "Dainu skapis: no zinātniskās kartotēkas līdz mūsdienu kultūras simbolam" (Tradicionālās kultūras nozare, vad. B. Krogzeme-Mosgorda)

Žurnāla "Letonica" izdošana. Nr. 32 (Starpdisciplināru projektu nozare, vad. P. Daija)

Sadarbībā ar LU LFMI iesniegtie projekti:

Beatrise Reidzāne "Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās" (Tradicionālās kultūras nozare, vad. I. Segliņa, apgāds "Zinātne")

Zinātnisko rakstu krājuma "Karš, bibliotēka un katedrāle: Pirmais pasaules karš Eiropas kultūrā. Latvijas versija" izdošana (Starpdisciplināru projektu nozare, vad. I. Segliņa, apgāds "Zinātne")

2015. gada 3. konkurss

Poētika tuvplānā: Viena dzejoļa interpretācijas antoloģija (Literatūras nozare, vad. I. Kalniņa)

Valsts kultūrkapitāla fonds (2014)

2014. gada 1. konkursā atbalstītie projekti:

Vācu literatūra Latvijā. Bilingvālas antoloģijas izstrāde (projekta vadītāja Māra Grudule, Literatūras nozare)

Ingunas Daukstes-Silasproģes grāmatas "Tāla zeme, tuvi ļaudis. Latvieši Austrālijā: dzīve, literārais process, personības" izdošana (projekta vadītāja Anita Rožkalne, Literatūras nozare)

XXVI konference "Meklējumi un atradumi" (projekta vadītājs Pauls Daija, Starpdisciplināro projektu nozare)

Stipendija grāmatas "Salauztais aplis: rakstnieka Kārļa Zariņa gājums" uzrakstīšanai (projekta vadītāja Anita Rožkalne, Literatūras nozare)

Dokumentāla filma "Saļmes", 2. posms (projekta vadītājs Aigars Lielbārdis, Tradicionālās kultūras nozare)

Sadarbībā ar LU LFMI veidotie projekti:

Starptautiska zinātniska konference "G. F. Stenders (1714 - 1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā" (Latvijas Universitāte, projekta vadītāja Māra Grudule, Literatūras nozare)

Koncerts "18. gadsimta Kurzemes mūzika" Sunākstes baznīcā (Latvijas Universitāte, projekta vadītāja Māra Grudule, Mūzikas un dejas mākslas nozare)

Viktors Hausmanis "Jelgavas teātris" (Apgāds "Zinātne", projekta vadītāja Ingrīda Segliņa, Teātra mākslas nozare)

Dace Bula "Latviešu folkloristika starpkaru periodā" (Apgāds "Zinātne", projekta vadītāja Ingrīda Segliņa, Tradicionālās kultūras nozare)

Bārtas tradicionālās mūzikas dokumentēšana un izpēte (projekta vadītāja Ieva Pāne, Tradicionālās kultūras nozare)

2014. gada 2. konkursā atbalstītie projekti:

Sadarbībā ar LU LFMI veidotie projekti:

Starptautiska zinātniska konference " G. F. Stenders (1714 - 1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā" (Latvijas Universitāte, projekta vadītāja Māra Grudule, Literatūras nozare)

2014. gada 3. konkursā atbalstītie projekti:

Stenders G. F. Latviešu gramatika, tulkota pēc autora pārstrādātā 1783. g. izdevuma. (Dr. phil. Z. Frīdes ievads, tulkojums un komentāri) (projekta vadītāja Anita Rožkalne, Literatūras nozare)

Ingunas Daukstes-Silasproģes grāmatas "Tāla zeme, tuvi ļaudis. Latvieši Austrālijā: dzīve, literārais process, personības" izdošana (turpinājums) (projekta vadītāja Anita Rožkalne, Literatūras nozare)

Pētījums "Dabas tēla 'vilks' jēdzieniskais lauks latviešu tautasdziesmās" (projekta vadītāja Beatrise Reidzāne, Tradicionālās kultūras nozare)

Sadarbībā ar LU LFMI veidotie projekti:

Sanitas Reinsones pētnieciska dokumentāla darba "Meža meitas" sagatavošana (apgāds "Dienas grāmata", projekta vadītāja Dace Sparāne-Freimane, Tradicionālās kultūras nozare)

2014. gada 4. konkursā atbalstītie projekti:

Piena raganas (projekta vadītājs Sandis Laime, Tradicionālās kultūras nozare)

Pēdējo reizi labots: 19.01.2018 13:42:59