EN in English

Svētkos par svētkiem

Ziemassvētkos Journal of Baltic Studies tiešsaistē publicējis institūta vadošās pētnieces Daces Bulas rakstu par gluži citiem svētkiem — Starptautisko Sieviešu dienu. Raksts “Astotā marta svinēšana: neizdevies desovietizācijas mēģinājums?” aplūko padomju varas piekopto dzimtes politiku un tās mantojumu pēcsociālisma laikmetā. Rakstā ietverti etnogrāfiski vērojumi triju Baltijas valstu galvaspilsētās 21. gadsimtā, kas interpretēti kopsakarā ar postkoloniālisma nostādnēm, pētījumiem par t.s. pārejas sabiedrībām un kultūras festivalizācijas konceptu. Pētījums izstrādāts ERAF projektā “Stiprinot zināšanu sabiedrību“ (1.1.1.1/16/A/040, 2017—19).

Saskaņā ar grupas Taylor & Francis publicēšanas politiku interesentiem pieejamas 50 raksta brīvpieejas kopijas, sekojot saitei: https://www.tandfonline.com/eprint/W63VNPPXPZ3TRQZMBYP7/full?target=10.1080/01629778.2020.1851276

Pēdējo reizi labots: 30.12.2020 08:12:31