EN in English

G. F. Stenders. Latviešu gramatika (1783) (2015)

G-F-Stenders-Latviesu-gramatika-1783G. F. Stenders. Latviešu gramatika (1783). Zigrīdas Frīdes tulkojums, ievads, komentāri. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015. CV.

Šobrīd apgādā nav pieejama.

Atverot 18. gadsimtā sarakstīto Stendera „Latviešu gramatiku”, sastapsim pētnieku ar reālu pasaules uztveri, autoru, kurš vēlas dalīties ne tikai ar apgūto teoriju un praktisko pieredzi, bet izsaka dziļi personisku attieksmi gan pret līdzcilvēkiem, tostarp citiem Kurzemes mācītājiem, gan savas domas par tālaika latviešu literatūru. Stendera gramatika ir aplūkojama ne vien kā būtisks pamatdarbs latviešu valodas mācības attīstības vēsturiskajā ceļā, tā ir lasāma arī kā daudzu gadu garumā īstenots pētījums caur valodu ielūkoties citās garīgās dzīves sfērās, lai iepazīstinātu ar tās savdabību izteiksmē un lietu uztverē, tātad ar svarīgu daļu no latviešu dzīves redzējuma kopumā.

Grāmatas profils literatura.lv.

Pēdējo reizi labots: 07.02.2018 13:56:40