EN in English

Sociālisma folkloristika: nozares mantojums

Aicinājums piedalīties

"Sociālisma folkloristika: nozares mantojums"

Konference – Rakstu krājums – Saziņas tīkls

Ja jūsu pētniecisko interešu lokā ir bijušās Padomju Savienības vai sociālistiskā bloka valstu folkloristikas vai radniecīgas disciplīnas pēckara vēsture, aicinām:

1 – līdz 2020. gada vasarai sagatavot pirmreizēja zinātniska raksta melnrakstu starptautiskam, recenzētam (peer reviewed) un SCOPUS vai Web of Science datubāzēs indeksētam rakstu krājumam angļu valodā;

2 – 2020. gada 30.–31. oktobrī piedalīties LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta organizētā starptautiskā starpdisciplinārā konferencē. Konferences mērķis – veicināt sadarbību un jaunu zināšanu radīšanu sociālisma laikmeta humanitāro un sociālo zinātņu vēstures izpētē.

Rakstiem un priekšlasījumiem rosinām šādas izpētes tēmas:

E-pasts saziņai: SocFolk@gmail.com

Iezīmēsim 2020. gadu ar nozīmīgu pagriezienu nozares vēstures izpētē!

Atbalsta LZP projekts Nr. lzp-2018/2-0268 "Latviešu folkloristika (1945–1985)"

Pēdējo reizi labots: 10.11.2019 22:00:56