EN in English

Sākusies pieteikšanās dalībai zinātniskajā konferencē "Kultūras Krustpunkti XII"

No 1. līdz 3. novembrim notiks Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) ikgadējā konference "Kultūras Krustpunkti XII".

Līdz 2018. gada 1. oktobrim ikviens kultūras un mākslas fenomenu pētniecībā ieinteresētais tiek aicināts pieteikties dalībai zinātniskajā konferencē "Kultūras Krustpunkti" un dalīties savu pētījumu rezultātos, secinājumos un ierosinājumos. Konferenci organizē LKA Zinātniskās pētniecības centrs. Referātu pieteikumi tiks recenzēti un iekļauti konferences programmā 2. novembra dienas kārtībā (latviešu un angļu valodā).

LKA Zinātniskās pētniecības centra uzdevums ir veicināt humanitāro un sociālo zinātņu attīstību un veikt starptautiski aktuālu un Latvijai nozīmīgu jautājumu izpēti kultūras un mākslas jomā. Saskaņā ar šo misiju Zinātniskās pētniecības centrs organizē ikgadēju zinātnisku konferenci "Kultūras Krustpunkti". 2018. gadā notiks divpadsmitā "Kultūras Krustpunktu" konference.

Jau tradicionāli "Kultūras Krustpunktu" konferencē tiek prezentēti starpdisciplināri pētījumi par aktuālām tēmām un problēmām kultūras un mākslas jomā, akcentētas nozares inovācijas, kā arī atzīmētas nozīmīgas radošo personību dzīves jubilejas.

Šogad konference veltīta Latvijas simtgadei, tās mērķis ir komunicēt teorētiskus un empīriskus pētījumus par svētku un jubileju svinēšanas kultūras kontekstu, analizēt šo fenomenu izpausmes dažādos mākslas veidos, kā arī rekonstruēt un pieredzēt ar tiem saistītas sajūtas un maņas. Uzmanības lokā būs arī Latvijas simtgades svinību daudzveidīgās izpausmes un to vērtējumi. Svētku atmosfērā tiks atzīmēta arī zinātniskās pētniecības tradīciju Latvijas Kultūras akadēmijā aizsācēja, LKA pirmā rektora, Pētera Laķa 66. dzimšanas diena.

Šogad konference aptvers vairākus notikumus.

Ceturtdien, 1. novembrī, Latvijas valsts dzimšanas mēneša pirmajā dienā, Latvijas Kultūras akadēmijā, Ludzas ielā 24, notiks konferences plenārsēde. Tā būs veltīta svētku svinēšanastradicionālajām un inovatīvajām praksēm kultūrā. Īpašu uzmanību pievērsīsim dzimšanas dienu, arī dažādu gadadienu svinību performatīvajām izpausmēm dažādos laiktelpas punktos. Plenārsēdē savā pētnieciskās un profesionālās darbības pieredzē dalīsies Latvijas un ārvalstu eksperti, atsedzot dzimšanas dienu un citu svētku svinēšanas daudzveidīgās emocionālās, vērtību, simboliskās un rituālās izpausmes.

Piektdien, 2. novembrī norisināsies konferences sekciju darbs, ikviens kultūras un mākslas fenomenu pētniecībā ieinteresētais tiks aicināts pieteikties dalībai konferencē "Kultūras Krustpunkti" un dalīties savu pētījumu rezultātos, secinājumos un ierosinājumos tādās jomās kā: folkloristika, etnoloģija, arheoloģija un kultūras antropoloģija; kultūras un mākslas socioloģija, kultūrpolitika; kultūras komunikācija medijos; kultūras mantojums un atmiņu institūcijas; radošās industrijas un kultūras menedžments; audiovizuālā un skatuves (teātris, deja un mūzika) māksla; vizuālā māksla; kultūru saskarsme, starpkultūru komunikācija un valodas nozīme kultūrā; literatūra un tulkošana.

Konferences noslēgumā, 3. novembrī, LKA Teātra mājā "Zirgu pasts" notiks simpozijs "Pats par savu naudu dzēru… Apreibināšanās fenomens Latvijas kultūrā" – atraktīvs zinātniski māksliniecisks pasākums, kas ietvers referātus, mākslinieciskus priekšnesumus un performances, kā arī diskusijas. Simpozijā ar referātiem uzstāsies Iveta Tāle, Raimonds Briedis, Ineta Lipša, Ilze Jansone, Aivars Eipurs, Vents Sīlis, Jānis Joņevs un citi pētnieki un kultūras jomas pārstāvji, aplūkojot reibšanas un reibuma motīvus latviešu literatūrā, kino, teātrī, folklorā, politikā, reliģijā, vizuālajā mākslā un citās sfērās.

Lai pieteiktos dalībai konferencē, aizpildītu konferences pieteikuma veidlapu sūtīt līdz 2018. gada 1. oktobrim uz e-pastu zpc@lka.edu.lv ar norādi "Pieteikums konferencei Kultūras Krustpunkti". Lūdzam konferences publicitātes nodrošināšanai pievienot savu fotoattēlu. Referāta kopsavilkumu paredzēts publicēt izdevumā "Zinātniskā konference "Kultūras Krustpunkti 2018". Konferences tēžu krājums / programma". Prezentācijai atvēlētas 20 minūtes (t.sk. jautājumi). Dalība konferencē ir bez maksas. Pieteiktie un programmā iekļautie referāti tiks recenzēti, sekciju skaits un saturs var mainīties atbilstoši iesūtīto referātu tēmu un kopsavilkumu saturam.

Pēdējo reizi labots: 12.09.2018 11:24:03