EN in English

Postdramatiskais teātris: mīts vai realitāte (2008)

Postdramatiskais teātris: mīts vai realitāte. Sastādītāja Guna Zeltiņa. Rīga: LU LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2008. 152 lpp., CV.

Cena: EUR 3.00 (pērkot LU LFMI)

Grāmatā apkopoti II Letonikas kongresa (2007) ietvaros notikušās Teātra sekcijas — konferences materiāli. Krājuma mērķis ir fiksēt un analizēt jaunākās un spilgtākās tendences mūsdienu teātra procesā un mainīgajā teātra realitātē. Latviešu teātra attīstība vienmēr ir sabalsojusies ar teātra tendencēm pasaulē, tāpēc konferencē un krājumā tika aicināti piedalīties gan latviešu, gan vācu, igauņu un lietuviešu teātra pētnieki. Konferences goda viesis izcilais vācu teātra zinātnieks Hanss Tīss Lēmans rosina paraudzīties uz mūsdienu teātri no jauna skatpunkta, piedāvājot instrumentāriju šo jauno procesu analīzei. Dažādus mūsdienu teātra aspektus analizē kaimiņvalstu teātra pētnieces L. Epnere, A. Saro, J. Staniškīte, N. Šatkauskiene un latviešu teātra zinātnieki S. Radzobe, I. Zole, E. Tišheizere, J. Siliņš, G. Zeltiņa u. c.

Grāmatas profils literatura.lv.

Pēdējo reizi labots: 14.02.2018 14:50:20