EN in English

Anita Vaivade. Nemateriālais kultūras mantojums starptautiskajās un Latvijas tiesībās (2016)

Nematerialais-kulturas-mantojums-starptautiskajas-un-Latvijas-tiesibasAnita Vaivade. Nemateriālais kultūras mantojums starptautiskajās un Latvijas tiesībās. Rīga: LU LFMI, 2016. 368 lpp. Sērija: "Studia humanitarica".

Cena: EUR 4.00 (pērkot LU LFMI)

"Nemateriālais kultūras mantojums starptautiskajās un Latvijas tiesībās ir oriģināls pētījums, kas ietiecas divos zinātnes virzienos. Tas pieder pie tiesību zinātnes, skarot tiesību vēsturi, filozofiju, semiotiku un valodu. Vienlaikus monogrāfija sniedz ieguldījumu arī kultūras teorijā, jo par pētījuma priekšmetu izraudzīta starptautiskā kultūrpolitika, konkrētāk, UNESCO Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Darba starpdisciplinaritāte saistīta ar tā nolūku – izpētīt kultūras jomas tiesiskā regulējuma starptautisko un vietējo praksi. Darba autorei izdevies radīt patiesi integrētu skatījumu, kas ir nevis virspusējs divu nozaru savietojums, bet gan argumentēta un kritiska kultūras un tiesību mijiedarbes analīze." (Dr. philol. Dace Bula)

Grāmatas profils literatura.lv.

Pēdējo reizi labots: 07.02.2018 11:15:01