EN in English

Latviešu literatūras procesi un personības (2008)

Latviešu literatūras procesi un personības. Sastādītāji Viktors Hausmanis un Benedikts Kalnačs. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2008. 200 lpp., CV.

Cena: EUR 2.00 (pērkot LU LFMI)

Grāmatā apkopoti zinātniskās konferences "Letonika" raksti par latviešu literatūras vēstures izpētē interesantām un aktuālām tēmām. Tie skar dažādus Latvijas vēstures laika posmus. Intereses centrā nonākusi gan 18. gs. Baltijas apgaismības virzienu nozīme latviešu 18. gadsimta literatūras attīstībā (Pauls Daija), gan "Robinsona Krūziņa" gaitas Latvijā (Zigrīda Frīde), gan Eiropas garīgie meklējumi Annas Brigaderes un Manfrēda Kibera sarakstē un daiļradē (Ieva Kalniņa), gan XX gs. otrās puses (pēckara) prozā izlasāmie simboliskie vēstījumi (Raimonds Briedis) un daudzi citi interesanti un mazzināmi pavērsieni literatūras izpētē. Vairāki raksti veltīti arī latviešu literatūras likteņiem ārpus Latvijas.

Grāmatas profils literatura.lv.

Pēdējo reizi labots: 14.02.2018 14:44:58