EN in English

Helēna Akatova. Latviešu dzejoļu krājumu rādītājs (2010)

Helēna Akatova. Latviešu dzejoļu krājumu rādītājs. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010. 574 lpp., MV. Sērija: "Personālijas, termini, avoti".

Cena: EUR 3.00 (pērkot LU LFMI)

Grāmatā apkopota informācija par latviešu dzejoļu krājumiem un tiem pielīdzināmiem izdevumiem laika posmā no pirmo latviešu oriģināldzejoļu publicēšanas krājumā vai izlasē līdz pat 2007. gadam. Sniegtas pamatziņas, proti, autors, grāmatas nosaukums, gads, kad publikācija notikusi, kā arī ziņas par izdošanas vietu un izdevēju vai izdevniecību. Rādītājs nepretendē uz bibliogrāfiskā rādītāja statusu, tādēļ neparedz norādīt lappušu skaitu, iesējuma veidu un citas bibliogrāfiskos aprakstos nepieciešamas ziņas. „Latviešu dzejas grāmatu rādītājā” ievietotā minimālā informācija ir pietiekama, lai interesents vai literatūras pētnieks bibliotēkā un tās katalogos spētu atrast nepieciešamo publikāciju. Materiāls sadalīts trīs daļās, grupējot informāciju gan pēc izdošanas gada, gan pēc autora, gan pēc nosaukuma. Rādītājā iekļautas gan Latvijā, gan trimdā izdotās latviešu dzejas grāmatas, tostarp arī bērniem veltītie dzejoļu krājumi, balādes, poēmas, dzejoļu izlases, antoloģijas, atkārtotie dzejoļu krājumu izdevumi, kopotajos rakstos iekļautie krājumi, kā arī ziņas par nepublicēto dzejoļu krājumu manuskriptiem.

Grāmatas profils literatura.lv.

Pēdējo reizi labots: 28.03.2019 11:34:13