EN in English

Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse (2014–2017)

Valsts pētījumu programmas "Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības" projekts Nr. 4.

Projekta vadītājs: Benedikts Kalnačs

Projekta mērķi:

Radīt zināšanas par nacionālo kultūru (nemateriālo kultūras mantojumu, literatūru un mākslu), kas teorētiski un metodoloģiski sakņojas pasaules humanitārās domas jaunākajās nostādnēs un ir sabiedriski nozīmīgas laikmetā, ko raksturo globalizācija un robežatvērtība, no vienas puses, un kultūras nacionālisma starptautiskais pieaugums, no otras.

Izzināt kultūras lomu identitāšu procesos, nacionālās kultūras ārējo un iekšējo robežu vēsturisko dinamiku – tās attiecības ar pasaules, Eiropas, Baltijas kultūrvirzību un daudzveidīgajām (reģionālajām, lokālajām, minoritāšu) kultūras formām tās iekšienē.

Konceptualizēt mantojuma (literārā, nemateriālās kultūras u.tml.) jēdzienu, ietverot mantojuma politikas aspektus; nodrošināt apriti (tostarp ar radošo tehnoloģiju starpniecību) un mūsdienīgu interpretāciju mantojuma kategorijā ietilpināmām kultūras vērtībām.

Attīstīt kontekstuālu skatījumu uz kultūras procesiem un personībām, atklājot pilnu apstākļu kopumu (tostarp sociālo, ideoloģisko, politisko), kādi noteikuši kultūrrades gaitu un vēsturi Latvijā.

Nodrošināt Latvijas kultūras un humanitārās zinātnes starptautisku pārstāvniecību atzīstamā līmenī. Iesaistīties kultūrpolitisku jautājumu risināšanā.

Pēdējo reizi labots: 01.10.2020 15:08:20