EN in English

Konference “Regīna Ezera un Austrumeiropas literatūra” pārcelta uz 2021. gada 3. un 4. decembri

Saistībā ar epidemioloģisko situāciju Latvijā un pasaulē starptautiskā zinātniskā konference Regīna Ezera un Austrumeiropas literatūra, kuru LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts organizē sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, tiek pārcelta uz 2021. gada 3. un 4. decembri. Konferences norise plānota hibrīdā formātā – gan klātienē, gan attālināti. Pielāgojoties iespējamajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, pasākums tiks nodrošināts attālināti.

Tā kā konferences norise pārcelta gadu vēlāk, organizatori izsludina papildu pieteikšanos līdz 2021. gada 1. jūnijam.

Dalībai konferencē aicināti humanitāro un sociālo zinātņu pētnieki, uzstājoties ar priekšlasījumiem ne vien par Regīnas Ezeras daiļradi un tās reprezentāciju citās mākslas formās, bet arī par sievišķo rakstību un sievišķā subjekta reprezentāciju Austrumeiropas literārajā un kultūras telpā sākot no 1940. gada līdz mūsdienām. Konferences dalībnieki ir aicināti uz sievišķās rakstības fenomenu un autoru personībām raudzīties ne vien no feminisma, bet arī traumas studiju, afektu teorijas, ekoloģijas un vides cilvēkzinātņu, digitālo humanitāro zinātņu u.c. mūsdienu teorētiskajām perspektīvām, iesaistoties starpdisciplinārā zinātniskā diskusijā par sievišķā subjekta ģenealoģiju tekstā un kultūrtelpā.

Konferencei var pieteikt gan individuālus referātus, gan paneļus, kuros iekļautas 3 līdz 4 pētnieku uzstāšanās. Konferences darba valodas ir latviešu un angļu. Lai veicinātu diskusiju ne vien starp vietējiem, bet arī ārvalstu pētniekiem, dalībnieki iespēju robežās ir aicināti uzstāties angļu valodā.

Referātu pieteikumā jānorāda tēma, satura izklāsts 300 vārdu apjomā, referenta vārds, pārstāvētā institūcija, e-pasta adrese, kā arī īss akadēmisko interešu un darbības raksturojums 100 vārdu apjomā.

Referātu paneļa pieteikumā jānorāda gan kopējā tēma, gan atsevišķo referātu tēmas un satura izklāsts ne vairāk kā 700 vārdu apjomā. Par katru dalībnieku jāsniedz nepieciešamā pamatinformācija – referenta vārds, pārstāvētā institūcija, e-pasta adrese, kā arī īss akadēmisko interešu un darbības raksturojums 100 vārdu apjomā.

Pieteikumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi regina.ezera2020@gmail.com līdz 2021. gada 1. jūnijam.

Ar priekšlasījumiem konferencē uzstāsies arī starptautiska mēroga zinātnieces – Rietumu pasaulē atpazīstamību guvusī literatūras teorētiķe un pētniece Lora Doila (Laura Doyle) no Masačūsetsas Universitātes Amhērstā (University of Massachusetts-Amherst), Austrumeiropas literatūras pētniece Sanja Bahuna (Sanja Bahun) no Eseksas Universitātes (University of Essex), bet Regīnas Ezeras nozīmi latviešu literatūras kontekstā iezīmēs literatūrzinātniece Sandra Meškova no Daugavpils Universitātes.

Plašāka informācija:
Jānis Ozoliņš, PhD
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks
e-pasts: janis.ozolins@lulfmi.lv
t. nr.: +371 26738381

Attēlā: Regīna Ezera ar rakstāmmašīnu "Briežos", 1984. gads. Fotogrāfs nav zināms. RTMM 373990 R.Ez.F2/17

Pēdējo reizi labots: 24.11.2020 09:12:45