EN in English

Senāta sēdē promocijas ceremonijā godināts Jānis Ozoliņš

Latvijas Universitātes 102. dzimšanas dienā, 28. septembrī, LU svinīgajā Senāta sēdē promocijas ceremonijā godināti jaunie doktori. To vidū arī mūsu pētnieks Jānis Ozoliņš. Jānis jauno doktoru vārdā teica uzrunu:

"Cienītā Latvijas Universitātes akadēmiskā saime, goda viesi, jaunie zinātņu doktori!

Mēs dzīvojam sarežģītā laikā, kur plaisu sabiedrībā ir veicinājis zināšanu trūkums. Šī plaisa joprojām ir dziļa un akūta. Daļa sabiedrības ne vien apšauba zinātnes sasniegumus, bet arī tic viltus ziņām, konspirācijas teorijām, un interneta vidē izkaisītām sēnalām, kas šķiet patiesākas par pētījumiem, kuros ieguldīts laiks, zināšanas un gadiem krāta pieredze. Šis brīdis mums skaidri parāda, cik svarīga ir ne vien izglītība, bet arī izglītota sabiedrība. Un cik vēl ir jāpaveic, lai šo mērķi sasniegtu.

Nav noslēpums, ka zinātne Latvijā tiek turēta bada stāvoklī. Kā pētnieku mani satrauc lielais pieteikumu skaits valsts mēroga projektu konkursiem, taču satraukums nav par konkurenci. Daudzi vērtīgi projekti netiek atbalstīti zemā finansējuma dēļ, un tam par pamatu nav nedz pieteikuma kvalitāte, nedz idejas, kuras būtu pelnījušas tikt realizētas. Pieredzējuši un jauni pētnieki būs spiesti eksistēt, kā viņi jau to dara daudzus gadus, taču eksistēšana nav un nevar būt nosacījums zinātnes attīstībai. Ir vietā atgādināt, ka šādi projekti ir pieredzes iespēja jaunajiem doktoriem ne vien kā izpildītājiem, bet arī kā ideju pieteicējiem. Un katrs punktu ziņā augstu novērtēts, bet neatbalstīts projekts nozīmē arī zaudētu iespēju attīstīt ieceri starptautisku projektu mērogā. Vai tiešām valsts varas pārstāvji neredz šīs kopsakarības vai arī izliekas tās neredzam?

Tā realitāte, ar kuru mēs, jaunie doktori, esam saskārušies jau studiju laikā, un arī turpinot pētnieciskās un pedagoģiskās gaitas. Tā ir realitāte, kas atmodina kā auksta ūdens šalts. Būt zinātniekam Latvijā ir izaicinājums, bet mēs esam sīksti un nepadodamies, tāpat kā citi mūsu pieredzes bagātākie kolēģi.

Skolot nākotnes zinātniekus ir viens no augstskolas nozīmīgākajiem uzdevumiem, jo no tā iegūst ne vien sabiedrība, bet arī pati institūcija, kura nespēj pastāvēt un attīstīties bez atjaunotnes. Latvijas Universitāte virzās uz šo mērķi. Savai Alma mater un mums visiem, kas ir bijuši vai joprojām ir saistīti ar to, vēlu būt paškritiskiem, mainīties spējīgiem, atvērtiem un jauneklīgiem garā un idejās. Paldies par zināšanām, atbalstu un pieredzi! Mēs patiesi dzīvojam sarežģītā laikā, kur plaisu sabiedrībā ir veicinājis zināšanu trūkums. Lai mums visiem pietiek spēka šo plaisu mazināt! Paldies!"

Pēdējo reizi labots: 30.09.2021 12:40:48