EN in English

Iznācis "Letonica" 35. numurs

Klajā nācis humanitāro zinātņu žurnāla "Letonica" 35. numurs, kurā publicēti zinātniski raksti par tēmām literatūras teorijā un vēsturē, mūsdienu folkloristikā un grāmatniecības vēsturē.

Žurnāla raksti pievēršas literatūras teorijas aktualitātēm, skaidrojot naratoloģijas un digitālo humanitāro zinātņu pētnieciskās iespējas latviešu literatūrzinātnē. Tāpat žurnālā pievērsta uzmanība trimdas un Latvijas literārajai un kultūras dzīvei 20. gadsimta otrajā pusē, izsekojot tādām tēmām kā "Čikāgas Piecīšu" fenomens, Ulža Ģērmaņa publikāciju tapšana, kā arī literārās dzīves sociālie konteksti padomju Latvijā (kampaņa pret abstrakcionismu un formālismu un ieskats PSRS Literatūras fonda Latvijas republikāniskās nodaļas poliklīnikas vēsturē).

Rakstu autori ir Inta Gāle-Kārpentere (Indiānas Universitāte, ASV), Viesturs Zanders un Anda Baklāne (Latvijas Nacionālā bibliotēka), Madara Eversone un Jānis Ozoliņš (LU LFMI) un Agija Ābiķe-Kondrāte (LU HZF).

Žurnālu papildina jaunākās zinātniskās literatūras apskats. Ar žurnāla satura rādītāju iespējams iepazīties šeit.

Žurnāls izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Valsts pētījuma programmas “Letonika – Latvijas vēsture, valoda, kultūra, vērtības” projekta Nr. 4 atbalstu.

"Letonica" ir starpdisciplinārs zinātnisks žurnāls, kas iznāk kopš 1998. gada. Žurnālā tiek publicēti raksti humanitārajās un sociālajās zinātnēs, kuri ir oriģināli, iepriekš nepublicēti pētījumi un kuru pamatā ir zinātnisks izpētes darbs. Visi žurnālā publicētie raksti tiek anonīmi recenzēti. Žurnāls ir indeksēts Scopus, ERIH PLUS un EBSCO datubāzēs. Žurnālu izdod LU LFMI izdevniecība. Jaunākos žurnāla "Letonica" numurus var iegādāties lielākajās Latvijas grāmatnīcās, kā arī LU LFMI izdevniecībā – Rīgā, Mūkusalas ielā 3. Iepriekš sazinoties pa tālr. 67229017 vai e-pastu info@lulfmi.lv.

Pēdējo reizi labots: 18.12.2017 07:11:01