EN in English

Viktoram Hausmanim pasniegts Valsts emeritētā zinātnieka diploms

2017. gada 9. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) svinīgā ceremonijā tika pasniegts Valsts emeritētā zinātnieka diploms LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošajam pētniekam, literatūras un teātra zinātniekam, LZA akadēmiķam, Dr. philol. Viktoram Hausmanim.

Svinīgo diplomu pasniegšanas ceremoniju ar uzrunām atklāja Valsts emeritēto zinātnieku padomes priekšsēdētāja akadēmiķe Baiba Rivža, Izglītības un zinātnes ministrijas Ministra biroja vadītājs Andis Geižāns, LZA prezidents Ojārs Spārītis, izsakot pateicību zinātniekiem par mūža ieguldījumu zinātniskajā darbā un jauno zinātnieku paaudžu izaudzināšanā. "Aiz katra no jums stāv vesels laikmets, studenti, zinātniskais darbs, desmitiem publikāciju un konferenču. Latvijas zinātnei un izglītībai jūs esat devuši vairākas paaudzes", uzsvēra LZA prezidents Ojārs Spārītis.

Ar š. g. Valsts emeritēto zinātnieku padomes 2017. gada 1. jūnija lēmumu valsts emeritētā zinātnieka statuss piešķirts 26 zinātniekiem.

Pēdējo reizi labots: 10.11.2017 12:03:25