EN in English

Grosvaldi 1920/2020. Kultūrvēsturiska projekta #Grosvaldi1920 saturiskais nodrošinājums

Projekts tiek īstenots ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijai –100” atbalstu.

VKKF Nr. 2020-1-STP-M05010 (īstenošana 01.01.-31.12.2020)

Pēdējo gadu laiku Latvijas kultūrtelpā vērojama pastiprināta interese par Grosvaldu dzimtu (filma “Mērijas ceļojums”, izstāde “Mērijas ceļojums. Grosvaldu ģimenes stāsts”, jaunatklāti dokumenti). Bagātīgais materiālu klāsts par Grosvaldu dzimtu, kas atrodas vairākās Latvijas atmiņas krātuvju kolekcijās, rosināja iniciatīvas grupu radīt vienotu platformu, kurā materiāli par Grosvaldiem no dažādiem avotiem tiktu apkopoti vienkopus un padarīti pieejami plašai auditorijai. Tā radās digitālā platforma #Grosvaldi1919, kurā uz pašiniaciatīvas un brīvprātīgā darba principiem 2019. gada garumā tika publicēti materiāli par notikumiem Latvijas vēsturē, ārpolitikā, kultūrā tieši pirms 100 gadiem, piedāvājot regulāru, hronoloģisku un saturiski daudzveidīgu, dažkārt dziļi personisku, bet arī nacionālās kultūras atmiņas un starptautiskā ārpolitikas izpratnē būtisku dzimtas un tai pietuvināto līdzcilvēku laika līniju.

#Grosvaldi1920 turpina iepriekšminēto, paverot personiski un institucionāli plašu panorāmu uz valstiski nozīmīgiem notikumiem, tajā skaitā Latvijas Satversmes sapulci, de iure atzīšanas procedūru. Ģimenes sarakstēs un dienasgrāmatās reflektēts gan par priekšdarbiem, gan personīgu iesaisti, kritiski to izvērtējot un pievienojot savas izjūtas. Šādā rakursā uz šiem notikumiem neviens nav paraudzījies, kas tādējādi ir pievienotā projekta vērtība. Sabiedrība uzzinās par notikumiem Grosvaldu ģimenē, Latvijas ārlietu dienesta aizkulisēs, Rīgā, Londonā, Stokholmā, Parīzē; izmantojot korespondenci, preses ziņas, fotogrāfijas, dienasgrāmatas un, satiekoties arī kādā klātienes pasākumā!

Projekta galvenais mērķis ir digitālās platformas #Grosvaldi1919/ #Grosvaldi1920 ilgtspējas nodrošināšana, sagatavojot kvalitatīvu un izzinošu materiālu un dodot būtisku artavu Grosvaldu dzimtas vēstures izpētē, atmiņas saglabāšanā un popularizēšanā plašākai sabiedrībai. Turpinot sadarbību ar Latvijas sabiedrisko mediju portālu www.lsm.lv, ik nedēļu tiek dots tekstuāls un vizuāls ieskats Grosvaldu dzimtas notikumos sadaļā "Grosvaldi1919", savukārt attiecīgajos datumos dokumentālās liecības publicētas arī Facebook kontā Grosvaldi1920.

Projekta vadītāja: Eva Eglāja-Kristsone, literatūrzinātniece, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece

Projekta komandā:

Ieva Kalnača, mākslas zinātniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu kuratore

Kristīne Želve, rakstniece un režisore

Sadarbība pamatā notiek ar LNMM kā plašākās Grosvaldu dzimtas kolekcijas glabātāju. Atsevišķos gadījumos sadarbība ir arī LR Ārlietu ministriju, “Latvijas Medijiem”, kas gatavo publicēšanai Mērijas Grīnbergas vecākās dienasgrāmatas, un Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeju.

Pēdējo reizi labots: 17.01.2020 16:33:58