EN in English

Dzīve līdzās ostai pētnieki diskutē par vides socioloģiju pasaulē un Latvijā

Projektu īstenojot dažādu nozaru pārstāvjiem, neiztrūkstošas ir diskusijas par atšķirībām teorētiski metodoloģiskajās nostādnēs un jēdzienu lietojumā. 11. janvārī projekta sociologi – Agnese Zīle-Veisberga iepazīstināja ar vides socioloģijas vēsturi, galvenajām izpētes jomām un to pārstāvjiem, savukārt Jānis Daugavietis vērtēja vides socioloģiju Latvijā, secinot, ka tā pagaidām drīzāk sastopama vien teorētiskā un/vai mācību kursu veidā. Nākamajā tikšanās reizē Agita Pusvilka vēstīs par vides antropoloģiju.

Pēdējo reizi labots: 18.02.2019 19:27:23