EN in English

Publicēta kolektīvā monogrāfija "Coloniality, Nationality, Modernity: A Postcolonial View on Baltic Cultures under Soviet Rule"

Izdevniecībā "Routledge" publicēta igauņu literatūrzinātnieces Epas Annusas (Epp Annus) sastādītā kolektīvā monogrāfija "Coloniality, Nationality, Modernity: A Postcolonial View on Baltic Cultures under Soviet Rule".

Tās tapšanā piedalījies arī LU LFMI vadošais pētnieks Benedikts Kalnačs un LU LFMI pētniece Maija Burima. Grāmatā postkoloniālo studiju metodoloģija izmantota, lai analizētu un izprastu mūsdienu un vēsturiskos kultūras un sociālos procesus Baltijas valstīs salīdzināmā skatījumā. Pētījumā iekļautie raksti pirmo reizi publicēti kā izdevuma "Journal of Baltic Studies" tematisks numurs 2016. gadā.

Tuvāka informācija: https://www.routledge.com/Coloniality-Nationality-Modernity-A-Postcolonial-View-on-Baltic-Cultures/Annus/p/book/9781138487482

Pēdējo reizi labots: 29.06.2018 14:16:02