EN in English

Benedikta Kalnača un Ievas Kalnačas raksts žurnālā "World Literature Studies"

Žurnāla "World Literature Studies", ko izdod Slovākijas Zinātņu akadēmijas Pasaules literatūras institūts Bratislavā, 2018. gada 1. numurs veltīts tēmai par robežorientālismu (Frontier Orientalism) Centrālaustrumeiropas literatūrās. Tajā publicēts arī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētnieka Benedikta Kalnača un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu kuratores Ievas Kalnačas raksts par agrīnajām saskarsmēm ar islāma pasauli latviešu literārajā kultūrā (Early encounters with the world of Islam in Latvian literary culture). Tajā aplūkoti galvenokārt 19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma latviešu un vācbaltu preses materiāli, literārie un mākslas darbi, to vidū Georga Vilhelma Timma, Andreja Pumpura, Jāzepa Grosvalda, Ernesta Birznieka-Upīša, Jāņa Jaunsudrabiņa veikums.

Žurnāls indeksēts Scopus, ERIH, CEEOL un citās akadēmiskajās datu bāzēs.

Žurnāla numurs elektroniski pieejams šeit.

Pēdējo reizi labots: 06.06.2018 10:57:21